Gadgeten innehöll ett fel

20091229

Filosofiskt haveri

”Anti-parti” kan stoppa SD: "VALET 2010 Sverigedemokraterna kan få en vågmästarroll i riksdagen efter nästa val. Men genom att övriga partier gemensamt bildar ett ”anti-parti” som alltid röstar tvärtemot SD kan partiets inflytande kvittas bort, skriver Martin Peterson, docent i filosofi."

Man kan tydligen bli docent i filosofi utan att kunna se de logiska problemen med sitt eget filosoferande. Martin Peterson har fått en idé som "på intet sätt är odemokratiskt".

1. Att följa Petersons recept innebär en ytterligare förstärkning av SDs argumentation när det gäller just att bli stigmatiserade, bli behandlade som paria av etablissemanget, hindras att föra ut "sanningar" i media etc. Fullständigt idiotiskt att spela dem i händerna på det viset.

2. Ett antal hundra tusen medborgare kommer (om nu partiet verkligen skulle komma in i riksdagen) att ha röstat på SD. Om nu Petersons metod skulle fungera så innebär det ju att de etablerade just idiotförklarar dessa och gör deras röster helt värdelösa - i en demokrati?

3. Problemet med SDs ev inflytande är faktiskt inte i första hand ett tekniskt problem i de beslutande församlingarna. Problemet är att etablerade partier själva låter sig drivas i främlingsfientlig riktning, försöker "blidka" delar av de potentiellt främlingsfientliga väljarna. Det sker hela tiden och tar sig uttryck som angrepp på asylsökandes rätt att välja var de vill bo och allehanda "skärpningar" av regelverket kring undervisning, språkkrav, anhöriginvandring etc.

Uppdatering: andras kommentarer i ämnet kan bl.a. läsas på HDs ledarblogg och förstås via Knuff.

Övervakningsmissbruk

CCTV voyeurism strikes again! - Holy Kaw!: "A commuter using Transport for London’s website to check on traffic jams was more than surprised to see a clear picture of a bedroom rather than the road. The camera was facing directly toward the bed of pregnant mother Megan Franklin, age 31."

Bara ett litet exempel på hur övervakningssystem missbrukas.

20091227

Kundrelationer

Jag har ju sedan drygt ett år involverat mig i ett företag som säljer Apple-produkter (inkl. tillbehör) - Kantro Store. Det har varit roligt och mycket lärorikt. Det är faktiskt oerhört tillfredställande att hitta rätt lösning åt kunder!!

En faktor som butiksinnehavare har att hantera är förstås kundrelationer. Man kan väl lungt säga att alla kunder inte är idealiska. Oftast fungerar relationerna utmärkt även med vad man skulle kunna kalla besvärliga kunder. Men jag har ett exempel på en relation som jag inte lyckats hantera:

Utgångspunkten är en kund som för ca 1 år sedan köpte en MacBook. Några dagar innan garantin går ut kommer kunden in med en icke-fungerande maskin. Jag, som tar emot maskinen, uppfattar först kundens info som om garantin faktiskt har gått ut men det missförståndet reder vi mycket snabbt ut och jag uttrycker mig positivt kring detta faktum. Vi transportera sedan maskinen till en auktoriserade verkstad vi anlitar. Där konstateras att orsaken till att maskinen inte fungerar är att en liten spik kortslutit logikkortet.
bild på spik i dator.jpg
När kunden meddelas detta startar en märklig process - det är enligt kunden vi som stoppat i spiken för att undvika att maskinens garanti skall gälla - att datorn inte fungerade när den lämnades in är plötsligt helt ovidkommande. Kunden engagerar bekanta, hotar med polisanmälan och när hon avböjt reparation och skickar en son att hämta maskinen börjar han högljutt anklaga mig/oss för att ha stoppat i spiken.

Här förlorar jag tålamodet. Vi anklagas alltså högljutt för att medvetet ha skadat en kunds maskin för att undvika att felet avhjälps på garantin och jag hittar inget sätt att hantera samtalet. Tyvärr verkar ju inte kunden begripa att 1) vi verkligen helst ser att ev. fel går på garantin (gör folk mer nöjda med sin Mac), 2) att det inte är vi som står för kostnaden vid en ev. garantireparation och att 3) vi har allt att tjäna på att våra kunder är nöjda.

20091223

Dela på notan rättvist

Att dela på notan (om misslyckade klimatförhandlingar): "“Ni i den rika världen åt en riktigt fin frukost. Sedan åt ni den bästa av luncher. På kvällen åt ni en middag med fler rätter än ni kunde hålla reda på. Till slut, när ni skulle avsluta med en kopp kaffe, fick vi fattiga länder komma och sätta oss vid bordet. Snart var kaffet uppdrucket, och då utbrast ni: ‘Let´s split the bill’”

Eric Sundström berättar i AiP om en vän från Afrikas horn
som beskrev klimat-förhandlingarna i Köpenhamn
"

Björn Sundin citerar ett citat från Erik Sundströms artikel (skriven straxt innan Köpenhamnsmötets avslutande). Och även om jag inte delar klimatalarmisternas högljudda oro så kan ju inte COP09 beskrivas som något annat än ett misslyckat skådespel. Mest tydligt är dock att västvärldens ledare (vår egen regeringg inkluderad) ställer orimliga krav på länder som fortfarande har långt kvar til en välfärd som kan jämföras med vår.

De klimatförändringar vi nu ser är inte ens i närheten av de klimatförändringar som inträffat tidigare på jorden - långt innan människornas verksamhet kan antas haft någon betydelse. Det allra enklaste exemplet på detta är att det för inte särskilt länge sedan (mätt med jordiska tidsmått) faktiskt var 1 kilometer tjock is ungefär där jag bor nu. I takt md att det blivit varmare och med viss hjälp av landhöjningen är nu platser beboeliga som inte var det tidigare - det har gett utrymme för mer folk på vårt kära klot. Varför skulle det vara ett statiskt förhållande?

Organstöld

Organbråket: Inget nytt under solen: "En israelisk tevedokumentär som sändes i helgen har bidragit med nytt material i en tidigare känd historia om hur professor Yehuda Hiss vid Israels rättsmedicinska institution Abu Kabir på 90-talet utan lov tog hud, hornhinnor, hjärtklaffar och ben från avlidna israeliska soldater, israeliska medborgare och palestinier. "

Johan Wennström tycks hysa uppfattningen att organstöld egentligen inte utgör något problem så länge inte den utsatta dödats med avsikt att just stjäla organen. Och hyser därtill fullständig tilltro till uppgiften om att detta inte längre förekommer och dessutom samma naiva tilltro till uppgiften om att sådan avsiktlighet aldrig förekommit. Hans tilltro till israelsika myndigheters uppgifter (en rasistisk regim som ockuperar palestinsk mark och oavbrutet kränker de mänskliga rättigheterna) delas dock av t.ex. the Guardian.

Man kan ju inte undgå att ställa sig frågan om hur vanligt förekommande sådan organstöld är? Man kan heller inte undgå att ställa sig frågan om inte Donald Boström faktiskt förtjänar en ursäkt t.ex. från SvD.

Donald Boström som skrev en av israellobbyn kraftigt kritiserad artikel konstaterar att de nu publicerade uppgifterna är en seger för sanningen. Det har tyvärr Johan Wennström inte ens fattat.

Ali Esbati kommenterar bra liksom förstås Åsa Linderborg.

20091220

Hur är en bra lärare

En hållbar lärarutbildning – igen!: "Min ståndpunkt är naturligtvis den att vi måste hantera olika sorters kunskap i skolan, att ämneskunskaper är nödvändiga för alla lärare men också de andra kunskapsslag som jag antytt ovan. Men inte ens om vi fick med allt detta skulle det vara tillräckligt för lärare ska kunna deklarera excellent kompetens. Lärare måste också ha kunskaper om så mycket annat som aldrig mäts eller registreras i skolans arbete. Därutöver kommer ingen lärare någonstans utan medvetna och djupgående kunskaper (teoretiska och praktiska) om hur människan lär sig saker och ting och då enkannerligen hur elever lär i skolmiljön."

Tomas Kroksmark skriver mycket bra om vilken kompetens en lärare behöver, inspirerad av en artikel i GP av Eva-Lotta Hultén. Skulle väl kanske vilja lägga till att kunskaper om hur elever lär i skolmiljön verkligen måste kompletteras med det bredare perspektiv på lärande som Kroksmark efterlyser, detta då barn/ungdomar faktiskt spenderar en relativt liten del av sin vakna (och därmed lärande) tid just i skolan. Gapet mellan i skolan och utanför skolan torde också vara större nu än någonsin - till det bidrar förstås i första hand den digitala klyftan som finns mellan dessa världar.

Vem är skyldig och vem betalar

Svenska medier hetsade fram två justitiemord: "Den här vågen av hat, vidskeplighet och missriktad feminism blev den starkaste drivkraften bakom justitiemordet mot de två läkarna som Attunda tingsrätt nu kanske, men bara kanske, kan rätta till genom att åtminstone tilldöma de två oskyldiga läkarna ett rejält skadestånd"

Jan Guillou har sannolikt rätt. Frågan är dock om det verkligen är rimligt att landets skattebetalare skall stå för det eventuellt utdömda skadeståndet. Långt rimligare vore väl att de som utsatt de odömda för justitiemordet får stå för det - om man utgår från Guillous resenemang alltså ledamöterna i tingsrätten och
"en kombinerad insats från Expressen och landets kulturjournalister som i stora flockar låtit sig förföras av en bok författad av socialterapeuten Hanna Olsson, som blev hjältedyrkad och hedersdoktor."


(Åter)inför strikt ämbetsmannaansvar!

20091219

Saltsjötorget - hur f-n tänker man

Jag har ju anledning att betrakta Saltsjötorget i Södertälje tämligen regelbundet (från Kantro Store-perspektiv). Under 2008 och 2009 har det pågått arbeten på torget, först var det bussgatan framför hotellet och i år var det själva torget. Båda jobben har blockerat torget och förstås de butiker som ligger där (till men för synligheten alldelses uppenbart). Att dessa arbeten tagit 5-6 månader i anspråk varje gång börjar kännas lätt patetiskt, inte minst som man nu inte ens fått torget färdigt innan snön började falla. Dock var det färdigt såpass att det började se trevligt ut och folk började hitta hit. Vad händer då bara några dagar före jul?

Jo då börjar man använda torget som upplag igen, denna gång för sand/grus. Det är ju helt j-a otroligt.

Sett genom Kantros skyltfönster:

IMG_0063_2.jpg


Sett från entrén:

IMG_0060_2.jpg


Sen verkar någon tycka att det är en bra idé att lägga upp en stor snöhög framför entrén åt Järnagatan till (säkert bara för att försäkra sig om att ingen från andra sidan gatan skal se att det är öppet):

IMG_0062_2.jpg


Visst vet jag att företagare brukar klaga på kommunen men att det finns så många tanklösa tjänstemän hade jag ingen aning om och då är förstås det ovan illustrerade bara "småsaker".

20091218

Per samlag blir det....

Världens dyraste
kändisskilsmässa
: "Elin Nordegren, 29, kan bli historisk.
Hennes eventuella skilsmässa från Tiger Woods har alla möjligheter att bli världens dyraste kändisseparation.
Enligt amerikanska US Weekly hamnar summan på 2,1 miljarder kronor."

Verkar som om vi förväntas imponeras, acceptera detta. I så fall blir förstås frågan relevant - hur mycket har Tiger betalt per samlag? Och blir Elin Nordegren Sveriges genom tiderna bäst betalda prostituerade? Har Woods därmed gjort sig skyldig till brott mot sexköpslagen?

För vad kommer han annars att betala för? 2,1 miljarder kan ju knappast vara underhåll till barn.

20091215

Vi måste nog tänka om

Fredrik Svensson kom nyligen ut med en ny bok med titeln Tänk om. Boken handlar om skolan, om skolan i perspektiv av vår tid (globalisering, digitalisering), om behov av utveckling/förändring.

Den är samtidigt en slags stridsskrift för en svensk skola som förebildlig i världen och vars styrning tar sin utgångspunkt i att skapa förutsättningar för alla barns lärande, för kreativitet, innovation och upplevelser.

Den är också en stridsskrift mot "det var bättre förr-människor" och mot organisations- och tidsstruktureringen av skolans vardag.

Svensson tar oss med på sin resa mot framtiden - det är bara att hänga med!Författare: Fredrik Svensson
Antal sidor: 170
Utgivningsår: 2009
ISBN: 9789197647458

20091214

Staden, vad konstituerar den?

Valet 2010 avgörande för framtiden i storstäderna: "Vi vill satsa mer på tjänstesektorn och skapa en flexibel välfärd av hög kvalitet. Storstäderna är hela Sveriges tillväxtmotorer. Deras framgång hänger på förmågan att leverera kvalificerade tjänster till en global marknad. Vår politik har tidigare varit inriktad mot de stora företagen och försummat storstädernas småföretag och entreprenörer. Vi ska förbättra villkoren för konkurrenskraftiga kunskapskluster och ta vara på potentialen i tjänstesektor och kreativa näringar. Vidare vill vi bland annat skapa mer flexibla lösningar inom barnomsorgen, ge investeringsstöd till byggandet av hyresrätter och sänka skatten för bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter"

Visst är det utmärkt att sossar från de stora städerna md Mona Sahlin i spetsen tar till orda och börjar fokuserar lite på de områden där flst människor faktiskt bor och verkar, de områden som sannolikt betydr mest för landets ekonomiska utveckling.

Katrine Kielos tycker på Aftonbladets ledarsida att det är "Dags för mindre ängslig politik" med anledning av artikeln, och undrar vad storstäderna skall vara eftersom hon menar att den avreglerade finanssektorn inte längre kan driva ett lands tillväxt (det kunde den inte tidigare heller, i alla fall inte lånsiktigt hållbart). Hon menar att Sahlin och hennes kamrater när en nostalgisk dröm om nya egna hem och att de undviker målkonflikter.

Det är i någon mening helt sant, i synnerhet detta med målkonflikter. Låt oss alltså utgå från vad som krävs för en fungerande och växande stad. Först och främst förstås en kombination av arbetsplatser, bostäder och handel. Allt detta kräver en fungerande infrastruktur både vad gäller energi, vatten och avlopp men också för kommunikationer, såväl fysiska som digitala. Till detta kommer förstås sådant som utbildning, vård och omsorg. Till detta kommer också ett pulserande storstadsliv dvs centra för kommers och allehanda kulturella yttringar, där det är kul att vara, där det finns saker att göra för alla under i stort sett dygnets alla timmar.

Expanderar staden måste alla former av kommunikationer byggas ut, det gäller både kollektiva och individuella transportslag. Det är en målkonflikt att bita i eftersom utbyggnad av t.ex. vägnätet - absolut nödvändigt - kolliderar åtminstone kortsiktigt med ambitioner att minska beroendet av fossila bränslen. Det måste lösas genom satsningar på alternativa bränslen, inte på straffskatter, minskat vägbyggande och annat försvårande av vägburna transporter.

Om vi nu skall få fart på bostadsbyggandet - funkar det med investeringsstöd för hyresrätter, skattesänkningar för bostadsrätter och egnahem-satsning och kan vi få fram mark för sådant byggande där folk faktiskt vill bo. Här uppstår massor med målkonflikter t.ex. befintliga boendes motvilja mot förtätningar (vilket är enda chansen att erbjuda hyresrätter i vettiga - önskade - lägen). Varför minska skatteintäkterna från de redan priviligierade bostadsrättsinnehavarna - skatteintäkter som behövs för att ge investeringsstöd för hyresrätter, för upprätthållande av kvalitet i vård, skola och omsorg.

För att staden skall leva och frodas, för att den skall växa och fungera soom tillväxtmotor måste nya jobb, verksamheter, skapas. Det kräver både hög kunskapsnivå men sannolikt i än högre grad ett kreativt klimat med stort utrymme för satsningar. Frågan är om det går att veta inom vilka områden sådans nya verksamheter kommer att skapas annat än i mycket allmänna termer. Vad är det som gör att produkter som säter trender som iPhone eller tjänster som Spotify dyker upp. Det måste finnas folk med idéer, kreativa typer som förmår kombinera kända tekniker till nya produkter/tjänster, det måste finnas folk som är villiga att investera i rätt riksfyllda projekt. För detta behövs förstås någon form av politik men hur ser den egentligen ut?

20091209

Två tokar på samma dag

Folkhälsoinstitutet vill stänga Internet: ""gynnsamt och önskvärt om man hade kunnat stänga ner internet.... men det går ju tyvärr inte"

.....


En kommunal tjänsteman i Jönköping har KO-anmält filmaffischen för Luftslottet som sprängdes"

Är det jag som lever i en annan tid eller......

Minareter överallt

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten: "Den politiska och mediala elitens oförmåga att bemöta Sverigedemokraterna med sakargument istället för värderingar är ett uttryck för bristande självreflektion."

Gynnar Sandelin har fel - det är med värderingar Sverigedemokrater och deras argument skall mötas. Det är med solidaritetsargumentet vi höjer oss över den skräckpropaganda som sprids - och som också Sundelin gör sig till tolk för. Ta bara formuleringar som

Ett nyligt exempel på medias ovilja att problematisera sådant är federala amerikanska myndigheters beräkningar att muslimernas andel av EU:s befolkning kommer att fyrdubblas fram till 2050.


I denna mening lyckas Sandelin dels misstänkliggöra medias vilja att rapportera, dels skrämmas med en okontrollerad tilväxt av antalet muslimer. I ett demokratiskt sekulariserat land som Sverige har vi förstås plats för och skäl att välkomna också muslimer. Den amerikanska skräckpropaganda Sundelin refererar betyder ju ingenting. I konkreta siffror handlar det om att de 110 000 (i registrerade trossamfund) muslimer som 2008 fanns i Sverige om drygt 30 år kommer att vara 440 000. Detta bygger på antagandet att nuvarande nativitet i gruppen bibehålls (vilket är mycket osannolikt) och, vilket är viktigare, även om så måste förstås andelen relativiseras. Vilken befolkningstillväxt kommer att ske i resten av befolkningen under samma tid? Varför skulle det överhuvudtaget vara ett problem om muslimer nu blev en något större andel av den totala befolkningen, vi är ju redan en bit över 9 000 000? Hur stor del av den muslimska (etniskat) befolkningen är för övrigt praktiserande muslimer:
Enligt en omfattande undersökning i början av 1990-talet skall cirka 40–50% av de etniska muslimerna i Sverige ha varit religiösa.

{Islam i Sverige. (2009, december 8). Wikipedia, . Hämtad 23.32, december 8, 2009 från http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Islam_i_Sverige&oldid=10644501.}


Sandelin fortsätter sedan i samma stil med att rada upp anklagelser mot den mediala konspiration han tycks tro att vi lever i. I min värld har vi en alltmer islamofobisk media - rätt långt från Sundelins världsbild. Han verkar t.o.m. tycka att vi borde skicka iväg sådana asylsökande som inte har tillräcklig utbildning för att enkelt vara anställningsbara:
Vad är det tänkt att dessa människor, som till stor del måste vara analfabeter, ska kunna arbeta med?
Idén om att vi ger folk möjlighet att bosätta sig i Sverige därför att de har ett mer eller mindre stort skyddsbehov verkar Sandelin främmande. Idén om att sådana som fått rätt att stanna också ska kunna få hit sina nära och kära verkar Sandelin främmande. Att flyktingar inte alltid (kanske oftast) har officiella identitetshandlingar på grund av situationen de flytt ifrån verkar Sandelin lika främmande - de skall betraktas som illegala per definition.

20091207

"Borgerlighetens fascistisering är ett akut samhällsproblem"

Klädkod: "Arena har i senaste numret en enkät där ett tiotal personer fått svara på nedanstående tre frågor. Det gäller niqab och burka, som ju tydligen ska diskuteras på längden och tvären numera. Jag lägger upp mina egna svar"

Ali Esbatis svar är så bra - läs dem!

20091206

Sverige ut ur Afghanistan

Nu har vi ingen orsak att kriga i Afghanistan längre: "Den amerikanske presidenten kommer att anklagas för att ha gett upp och frivilligt förlorat ett krig. För som var och en inser kommer demokrati inte att utbryta i Afghanistan omedelbart efter de amerikanska truppernas tillbakadragande. Kvinnor kommer inte att befrias. Korruptionen och narkotikahandeln inte försvinna. Den enda goda nyheten för den afghanska befolkningen blir då att ockupationstruppernas massmördande av civila upphör.
Det är inget lyckligt slut på kriget som Barack Obama skisserar. Men det är den enda möjliga och det minst olyckliga."

Jan Guillou har noterat att med Barack Obamas senaste klarläggande vad gäller ambitionerna med den USA-ledda ockupationen av Afghanistan så återstår ingenting av den retorik som använts för att motivera det svenska deltagandet.

Man kan väl anta att detta ändå inte kommer att leda till någon ändring av det svenska deltagandet i ockupationen och därmed rätt direkta ansvar för mördandet av civila afghaner. Att det självklart borde innebära att oppositionen omedelbart enas bakom ett krav på omedelbart upphörande av det svenska krigsäventyret innebär väl tyvärr inte att så kommer att ske.

Religion ett opium, men även religiösa har rättigheter

Maktens torn - Kultur - Expressen.se: "För det första som ett nej till politisk islam, inte till muslimer. I den meningen var det en röst för tolerans och integration, företeelser som politisk islam tillbakavisar.
För det andra var resultatet ett avslöjande av det stora gapet mellan hur det schweiziska folket och den schweiziska eliten ser på politisk islam."

Ayaan Hirsi Alis artikel, översatt av Nina Lekander, får väl betraktas som islamofobisk. Som sådan är det väl inte särskilt förvånande att den publiceras i Expressen. Självklart skall muslimska flyktingar assimileras, varför skulle de få vara utövande muslimer oaktat vilken gren av den religionen de råkar tillhöra.

"Om de människor som ryar om att Europa är intolerant har rätt, om där faktiskt fanns xenofobi och förtryck av muslimer, då skulle vi ha sett motsatsen. Det skulle ha skett ett muslimskt uttåg ur Europa."

Givetvis har Ayaan Hirsi Ali rätt - om nu muslimerna på något sätt diskriminerades eller förföljdes i Europa så skulle de förstås alla återvänt till de krigshärdar de kommer från. Så gör väl alla människor på flykt?

Man hade hoppats att europeiska medborgare, i en kontinent med erfarenheter från Förintelsen, bättre förstod vikten av de demokratiska principerna.


Dilsa Demirbag-Stens reflektion (hittad via Sakine Madon)är väl värd citera och kontrastera med den djupt frihetsfientliga syn som Ayaan Hirsi Ali representerar.

Kan sådant förklaras/försvaras

Notan för bröllopet: 64 milj kr: "Ett tusental gäster bjuds in till vigseln i Storkyrkan, 19 juni.

Firandet, med happenings och evenemang på flera platser i Stockholm, pågår ett par dagar.

Totalnotan, 64 miljoner kronor, ska betalas med skattepengar, sponsorintäkter och kungens privata plånbok. Nästa vecka får kungen 9,5 miljoner kronor av staten. Fem av dessa miljoner avser hälften av de tio bröllopsmiljonerna, resten är en extra höjning av apanaget.

– De pengarna ska bygga upp kronprinsessans hushåll på Haga slott, säger Lena Westin, ämnesråd på finansdepartementet.

Dyrare än i Danmark

Mat, kläder, blomsterarrangemang och underhållning är tunga kostnader för bröllopet. Dessutom ska Storkyrkan rustas upp för 10 miljoner. Men utgifterna för den stora polisbevakningen kräver inga extra pengar:

– Den ingår i vår ordinarie budget, säger Ulf Göranzon, länspolismästarens presstalesman."

64 miljoner + kostnaden för bevakningen. Hur förklarar man det i jämlikhetens och rättvisans namn. Brukar man inte pröjsa bröllop ur egen ficka?

Bjud rasism och främlingsfientlighet stenhårt motstånd

När makten anpassar sig: " Lena Sundström kallar strategin för ”luftning”. Hon har sett den misslyckas på andra sidan Öresund.

- Ja, alla säger att om man bara ”luftar” frågorna så kommer uppslutningen kring de främlingsfientliga partierna att minska. Men det är en farlig strategi. Värderingar sprids uppifrån. Ju mer man har luftat dem, ju mer har de spridit sig.

Gellert Tamas delar hennes erfarenheter. Men ser längre tillbaka, till 1991, då hans förra bok ”Lasermannen” utspelar sig och Ny demokrati satt i Sveriges riksdag.

- Då trodde politikerna att om de stora partierna inskränkte flyktingarnas rättigheter själva så skulle behovet av Ny demokrati minska. Men det som hände var motsatsen. När Leif Blomberg blev integrationsminister och började tala om ekonomiska flyktingar så legitimerade man i stället Ny demokrati."

Uppenbart för var och en - om luftandet samtidigt innebär anpassning så är inget vunnet och de obehagliga åsikterna legitimeras. Luftning i meningen offensiv mot ger förstås helt annat resultat. Men då får man inte ge en tum, inte börja dribbla med flyktingars rättigheter, inte inskränka asylrätt osv. Fullständigt självklart kan man tycka.

Köpt?

Radikaler i kapitalets sold?: "Vad gäller innehållet som publiceras genom mediasiterna finns mycket att fundera kring. Vem läser Facebooks loggfiler? Vad händer när sådana siter säljs till andra ägare med andra preferenser? Om det är så att en majoritet inte upplever dessa frågor som problem och om siteägarna inte utnyttjar sina möjligheter att gallra och sovra så drar jag slutsatsen att vi kanske ser framväxten av nya arenor och torg där en fri och öppen debatt faktiskt kan föras. Och varför skulle det vara orimligt?"

Det är väl så att Johan Groth visserligen har rätt - så länge inte användarna upplever att informationen om deras användande av kommersiella mötesplatser missbrukas så är detta användande problemfritt. Det vi kan anta är att 1) uppgifterna defacto just missbrukas och 2) att i samma ögonblick som staten uppfattar användandet som ett reellt hot så kommer det "bruk" att öka. Vi kan väl också anta att mer subversiva krafter kommer att använda mera svårövervakade kanaler.

Men att som rubriken antyder anse att användande av kommersiela redskap skulle skapa någonslags beroende är ju inte särskilt vältänkt. Skulle - om så vore fallet - vara omöjligt att vara oberoende radikal i ett kapitalistiskt samhälle i så fall.

20091202

Ny politikbloggsajt

Nu släpper jag Politometern!: "Politometern är en webbtjänst för svenska politikerbloggar och frågorna de diskuterar. Politometern är en nybyggd tjänst som hjälper väljare inför valet och tar fram helt ny information om de svenska partierna. "

Politometern är en ny tjänst för att göra det lättare att följa politikbloggar från alla partier. Ett kul initiativ och jag önskar Martina lind lycka till!

s-buzz, Klamberg, Jardenberg och Andersson har kommenterat.

20091128

JO granskar Arlandas taxifiler | Inrikes | TT | Senaste nytt | Aftonbladet

JO granskar Arlandas taxifiler | Inrikes | TT | Senaste nytt | Aftonbladet: "I oktober fattade Konkurrensverket ett tillfälligt, interimistiskt, beslut att med omedelbar verkan förbjuda LFV att införa systemet med de nya taxifilerna. Verket skrev i sin bedömning att LFV:s agerande leder till minskad konkurrens och sämre valmöjligheter för taxikunderna.
"

För att inte tala om hur LFV försämrar för oss som faktiskt behöver ta bilen till Arlanda i synnerhet om man skall hämta/lämna.

Folk vill ha en politik att tro på inte misslyckad taktik

Valet 2010 kommer inte att innebära krig eller en nationell katastrof: "Valet 2010 kommer inte att innebära krig eller en nationell katastrof. Vi kommer att få ett litet, nationalistiskt och invandrarfientligt parti i riksdagen. Det har vi haft förut utan att det påkallade socialdemokratiska krav på majoritetsregering.

Tvärtom så kommer det bara att gynna sverigedemokraterna. Om de demokratiska partierna försöker att undgå eller ignorera valresultatet så kommer det bara att uppfattas som maktfullkomlighet. Sverigedemokraterna blir det offer för pampväldet de så gärna vill framställa sig som. Partiet självbild tycks bekräftas.
"

Anders Nilsson skriver med anledning av Mona Sahlins uttalande i DN och har helt rätt och med Danielssons ord
"Men nu får det faktiskt räcka. Det måste nämligen bli ett slut på det eviga dumtjatet från SSU:s och Socialdemokraternas sida om Sverigedemokraterna. Ty ju mer det främlingsfientliga högerpartiet diskuteras, desto mer växer det. De får den martyrroll de så hett eftertraktar."
.

Jonas Sjöstedt pekar också på det verkliga problemet
"Frågan är också om en mittenregering är en speciellt god idé om SD blir vågmästare. I många länder har blocköverskridande regeringar för att stänga ute rasistiska partier haft motsatt effekt, de har istället växt i styrka. Dessutom är det svårt att idag säga att fp eller c skulle stå mindre långt till höger än m eller kd. Det är bra trångt i högerburen och hur ska en gemensam politik som gör något åt klassklyftor och arbetslöshet kunna formuleras med partier som har orsakat problemen och vägrar lära av det?"


Den 19 november skrev jag om SDs framgångar i opinionsundersökningarna
"Den ena är förstås deras milt uttryckt korkade inställningen till flyktingar, flyktingmottagande ..., den andra är deras ställning som parias i det svenska politiska etablissemanget. Det är den senare faktorn som nu slår igenom tack vare ett enfaldigt tjatande om hur de skall stängas ute från politiskt inflytande genom antingen att man i förväg (med okänt valresultat) deklarerat att man aldrig skall samarbeta/göra sig beroende av stöd från dem eller att man avkrävar andra samma typ av besked. Vore jag SD:are skulle jag gnugga händerna av förtjusning varje gång frågan t.ex. ställs till Reinfeldt."


Tyvärr hjälpte inte det.

Vi kan bara vinna val genom att få/mobilisera stöd för vår politik. Så borde vi t.ex. ha en sådan också när det gäller invandrare.

20091124

mera en till en

OM EN VÄN OCH OM NÅGOT ANNAT: "Alla elever i skolår 6-9 i S-sund, där jag bor och jobbar, ska få varsin dator att använda i skolan och hemma från och med augusti nästa år. Inte bara några klasser eller skolor, utan alla.

Varför då?

Därför att de ska få möjligheter att kunna bli de världsmedborgare de
förväntas vara.

De ska kunna få lära sig allt det de inte kan lära sig nu, därför att de inte har redskapen.

De ska få lära sig olika sätt att kommunicera. reflektera och analysera.

De ska få bearbeta texter på ett sätt som de inte kan idag.

De ska få nå långt, långt!

De ska få känna att skolan angår dem, att de lär sig saker för livet och därmed få känna hur det känns att lära när man är motiverad.

De som har det jobbigast med att läsa och skriva ska slippa tappa bort papper och att behöva vänta på att någon ska läsa upp saker för dem. Det kan datorn hjälpa dem med. Bara en sån enkel sak!

De ska kunna få utnyttja hela sitt register när de lär sig."

Inte bara Falkenberg och västmanlänningarna - ser vi äntligen ett lokalt inspirerat trendbrott när det gäller användandet av IT i skolan?

en till en - lysande tänk

De vågade bryta mönstret !: "Så Falkenbergarna kan nu sträcka på sig ordentligt och konstatera att det lönar sig att våga bryta mönster och följa sin egen väg i skolutvecklingens tecken. Hoppas nu bara att fler stimuleras av deras bedrift och att Svensk skola genom det kan utvecklas mot en skola i verklig världsklass."

Om nu ingen fattat storheten i Falkenbergs initiativ. Verkar som om det smittar, finns stort intresse och engagemang t.ex. bland skolcheferna i Västmanland som jag träffade häromveckan.

Beyond.....

Beyond Textbooks: Digital Learning Resources as Systemic Innovation in the Nordic Countries: "Technology is a key driver of educational innovation, and a variety of programmes focusing on investment in infrastructure, equipment, in-service training and digital learning resources have been established to promote its usage in primary and secondary schools. So far, little comparative analytical attention has been devoted to understanding how digital resources improve the quality of learning and to assessing the public policies that support their development and use, and the role played by other stakeholders like publishers, broadcasting companies and increasingly user communities. This publication aims to fill that gap by both reviewing and evaluating the process of systemic innovation."

Väl värd ett studium, baom ligger OECD och inte minst den gode Jan Hylén.

20091122

Jag har fått ett gigantiskt problem

Bodström toppar S-listan i Stockholm: "Hur ser då Bodströms programförklaring ut inför valrörelsen 2010?

– Att motverka segregationen i länet och de stora ekonomiska och sociala skillnader som finns blir viktigt. Men vi ska inte jaga medelklassen. Däremot ska de allra rikaste dela med sig till de fattiga, säger han."

Tydligen fastställdes partets riksdagslista på en valkonferens i Södertäljes stadshus under gårdagen. Några få av de deltagande såg jag när de passerade Kantro på väg till eller från det öppna möte som hölls på Politikertorget. Listan toppas av Thomas Bodström. Det kan jag inte acceptera, dvs jag kan inte tänka mig att lägga min röst på en lista som innebär att Thomas Bodström får en riksdagsplats. Skälet - och jag har ju skrivit om detta tidigare - är att han inte är en politiskt pålitlig kraft när det gäller grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Detta har han demonstrerat som minister och jag har inte sett några uttalanden av honom därefter som skulle få mig att tro att han förstått sådana begrepp som t.ex. personlig integritet.

Nu vet jag således inte hur jag skall göra med mitt partipolitiska engagemang under det närmaste året, detta i synnerhet som uppenbarligen bara jag har denna uppfattning, se t.ex. Per Westberg.

Så här ser annars listan ut i sin helhet:

1. Thomas Bodström, Nacka

2. Maryan Yazdansar, Solna

3. Mikael Damberg, Solna

4. Carina Moberg, Huddinge

5. Björn von Sydow, Sigtuna

6. Christina Zedell, Botkyrka

7. Tommy Waidelich, Sundbyberg

8. Ingela Nylund Watz, Södertälje

9. Yilmaz Kerimo, Södertälje

10. Meeri Wasberg, Haninge

11. Ardalan Shekarabi, Nacka

12. Agneta Karlsson, Järfälla

13. Magnus Hedberg, Täby

14. Evin Cetin, Södertälje

15. Leif Nyberg, Huddinge

16. Mariam Osman Sherisay, Sundbyberg

17. Jan Emanuel Johansson, Norrtälje.

Andra om detta på Knuff

Honduras och Rosengård

Obamas kupp i Honduras | Svensson: "Tidigt på morgonen den 28 juni fördes Honduras president Manuel Zelaya – endast iförd pyjamas – med våld bort från sitt hem av militär och sattes på ett plan till Costa Rica.

---

Redan från första kuppdagen har det honduranska folket visat att man inte ämnar ge efter för de nya makthavarna och flera demonstrationer har genomförts. Demonstrationerna har emellertid slagits ned med järnhand. Enligt Kommittén till försvar för de mänskliga rättigheterna har hundratals människor dödats och tusentals fängslats. Kritiska radio- och TV-stationer har tystats."

Så här på kvällskvisten får man ibland lustiga associationer. Ovanståden rader fick mig att tänka på Johan Westerholms citat från Björklunds tal vid folkpartiets landsmöte:
”Samhällets ordningsmakt måste vara beredd att ingripa och ytterst vara beredd att agera kompromisslöst”


Read more: http://mitt-i-steget.blogspot.com/2009/11/om-taktfasta-applader-och-en-dod.html#ixzz0XXYiiulu

20091119

Ger debattartiklar opinionsframgångar?

Nya rekordsiffror för SD: "Båda undersökningarna är gjorda efter SD:s partiledare Jimmie Åkessons mycket omdiskuterade debattartikel i Aftonbladet, där han pekar ut muslimer som ett hot mot Sverige. I samband med Sifos mätning sade statsvetare till TT att mindre partier gynnas rent generellt av att uppmärksammas och synas, eftersom de inte har några andra naturliga kanaler för att nå ut."(Hittat via knuff.)Opinionsundersökningar är oftast rätt ointressanta. Sådana som kommenterar dessa precis lika ointressanta. Nu sällar jag mig till skaran av ointressanta men tycker att jag har en poäng:

I de senaste opinionsundersökningarna har SverigeDemokraterna (SD) tillskrivits goda förutsättningar att ta sig över spärren till riksdagen. De har t.o.m. beskrivits som större än flera andra redan etablerade riksdagspartier. Skälet till deras opinionsframgångar anses vanligtvis vara den uppmärksamhet de fått särskilt genom att Aftonbladet valde att publicera en artikel av SD:s partiledare.

Själv har jag en annan teori som bygger på 1) att de som nu uttrycker sympatier för SD knappast läser debattartiklar och 2) SDs möjligheter till framgång ligger i två faktorer vilka de utnyttjar maximalt i sin retorik. Den ena är förstås deras milt uttryckt korkade inställningen till flyktingar, flyktingmottagande ..., den andra är deras ställning som parias i det svenska politiska etablissemanget. Det är den senare faktorn som nu slår igenom tack vare ett enfaldigt tjatande om hur de skall stängas ute från politiskt inflytande genom antingen att man i förväg (med okänt valresultat) deklarerat att man aldrig skall samarbeta/göra sig beroende av stöd från dem eller att man avkrävar andra samma typ av besked. Vore jag SD:are skulle jag gnugga händerna av förtjusning varje gång frågan t.ex. ställs till Reinfeldt.

20091113

Monopolisten i Södertälje

Promedia köper Södertäljeposten: "Hur kommer affären påverka de olika tidningarnas läsare?
– På ett positivt sätt, eftersom vi kan renodla tidningarna och anpassa dem till olika läsare. Även av demokratiska skäl är det viktigt att nå ut olika läsekretsar."(Hittat via LT.)Thelma Kimsjö, vars uttalande ovan är hämtat ur LT häromdagen, har den fantastiska titeln publisher. Uttalandet är förstås lika fantastiskt som titeln - här köper en tidningskoncern som redan totalt dominerar mediemarknaden i Södertälje med Länstidningen (LT) upp den enda konkurrent man har, gratistidningen SödertäljePosten.

Man får - när nu en publisher kan förvandla enfald till något för demokratin positivt - hoppas att LT och Promedia-koncernen kommmer att möte en mördande konkurrens på nätet, papperstidningarna har ju snart spelat ut sin roll helt även om det inte verkar ha förståtts just på LT.

PS Jag kommenterade förstås nyheten på LTs webb men den har inte publicerats - vi antar att det beror på tekniska orsaker DS

20091107

Så deprimerande och föraktfullt

Allt de behöver är modet att köra över dig: "På frågan ”Är inte det att ge sig in i människors privatliv?” ger Mona Sahlin följande svar i GP:

– Jo, det är det. Precis som det var att förbjuda barnaga.

Hur ska vi förstå den jämförelsen? Menar Sahlin att föräldrar som inte tillbringar exakt och på minuten lika mycket tid med sin avkomma gör våld på barnen? I så fall finns det ju mycket ”kvar att göra” för en resultatinriktad politiker. Varför inte ta steget och schemalägga folks liv? Allt som krävs är ju lite mod."(Hittat via knuff.)Någon gång måste vi alla ta ställning till integritetsfrågan. Den handlar om den enskilda männikans rätt att utforma sitt eget liv utifrån egna överväganden utan inblandning, reglering eller övervakning. Utan inblandning, reglering eller övervakning gäller så länge de egna besluten inte skadar eller inskränker någon annas motsvarande rätt. I relationer mellan en eller flera myndiga vuxna gäller förstås att beslut som berör samliv tas gemensamt utifrån en jämställd position.

Hur man i en relation väljer att fördela de ekonomiska och tidsmässiga resurserna är varje sådan relations egen sak. Regleringar av sådant i vår tid är inte bara ett underkännande av en stor del av befolkningens egen kapacitet att självständigt och utan inblandning formera sina liv, det är också ett hån mot alla de som lagt ner hårt arbete, svett och möda på att bygga ett samhälle där alla har tillgång till 13 års skolgång som bas för sina liv.

20091101

Sverige ut ur Afghanistan

Abdullah ställer inte upp i valet: "Presidentkandidaten Abdullah Abdullah ställer inte upp i den andra och avgörande valomgången i Afghanistan den 7 november. Det meddelade han vid ett framträdande på söndagen, uppger Reuters.
Därmed är Hamid Karzai den ende kandidaten."

Val med endast en verklig kandidat är knappast att betrakta som demokratiska varhels de genomförs. Själva valet kan i sådana fall inte betraktas som något annat än en parodi på demokrati. I Afghanistan kommer svenska soldater att hjälpa till att "säkerställa ordningen" under valet. Om det inte vore så förädande för afghanerna och för vårt lands rykte skulle också det kunna betrakas som parodiskt. Det finns faktiskt folk som försvarar den svenska medverkan i ockupationen!

20091031

Lägg omedelbart ner all Komvux


Tack KomVux för Thomas Bodström
: "Nyss äntrade Thomas Bodström talarstolen. Han började med att tacka KomVux för att han stod här idag. - Jag hörde till dem som gick 7-årig ekonomisk linje, men till slut fick jag möjlighet att läsa till jurist. Alla ska ha en andra chans. Och en tredje och en fjärde, sa han. Även Anders Borg borde tacka KomVux, för han gick en liknande väg"
Visst är det självklart att Komvux behövs. Visst skall alla ha en andra, tredje, fjärde chans. Jag vet inget om Anders Borgs bakgrund och kan inte bedöma Thomas Bodströms juridiska kompetens. Om däremot Bodströms politiska gärning i någon grad kan tillskrivas hans 7(?)-åriga ekonomiska linje (jag har hört talas om överliggare men ändå...) eller hans studier vid Komvux är jag beredd att ompröva mitt ovan deklarerade stöd för denna institution.

20091030

Tendensiös rapportering i AB

Pensionärer lockas med sänkt skatt: "Direkt efter en valseger ska ett rejält första steg tas för att sluta klyftan mellan pension och lön, beslutade S-kongressen på fredagskvällen."

Om s-kongressen beslutat gå i riktning mot samma skattesats oavsett inkomstslag av rättvise-skäl så är det utmärkt. Om de beslutat förändra skattesatsen för pensionärer av valtaktiska skäl så saknar kongressen politisk själ.

Om det är Aftonbladet eller TT som satt rubriken spelar kanske ingen roll - den är ett bra exempel på hur journalister/rubriksättare utnyttjar möjligheten att vinkla ett kongressbeslut till att i detta fall förefalla vara just valtaktik.

Tyvärr verkar ju detta sätt att rubricera understödjas av ett uttalande av en Malte Lindberg från Skåne, synnerligen obegåvat och inte ett argument i frågan.

S vill riva upp EBO - Nyheter - www.lt.se

S vill riva upp EBO - Nyheter - www.lt.se: "– Jag har pratat med många irakier, som inte fått någon information om bostäder. De känner bara till möjligheten att bosätta sig hos släktingar eller vänner, säger han.

Ingen ska tvingas att ta en lägenhet.

– Men jag tror att om valet står mellan en lägenhet i Vallentuna och att bli inneboende i Hovsjö, så väljer många lägenheten, säger Anders Lago."/blockquote>

Vad betyder detta? EBO ger flyktingar rätt att välja var de vill bo. Anders Lago vill erbjuda flyktingar lägenhet (utspritt i landet) - vad har det med EBO att göra? Det enda som öppnar sig är en möjlighet att tvinga flyktingen att acceptera erbjuden lägenhet t.ex. genom att beröva denne bidrag vid "felval". Är det människor vi talar om eller kanske araber?

Men lille vän - vi vet hur du ska bete dig

Föräldrarförsäkring delar s-kongress: "- Det tar 118 år innan det blir en jämlik fördelning av dagarna i föräldraförsäkringen om det ska gå i nuvarande takt, sade Peder Björk från Västernorrland och tillade att han inte vill vänta så länge"(Hittat via knuff.)Är det kanske i själva verket så att mina kära partikamrater väljer att istället för att kämpa för en annan samhällelig ordning med fokus på maktfrågorna skjuta in sig på de enskilda människornas egna högst privata angelägenheter. Av citatet ovan framgår att t.ex. Peder Björk anser sig ha rätt att fastslå att en jämlik fördelning av dagarna i föräldraförsäkringen är att man och kvinna (för här talar vi extrem heteronormativitet) tar ut lika många dagar.

Vi ska vara kvar i Afganistan. Så blev beslutet på kongressen.

I morgonteve ger Mona Sahlin argumenten.

När terrorn upphör

När FN anser att det är tryggt för befolkningen

När de slutar bränna skolor

När flickor inte får fingrarna avskurna när det går och röstar

Jag ställer upp på dessa argument

<em>Högbergs tankar


Är det kanske i själva verket så att mina partikamrater väljer att istället för verklig internationell solidaritet som kräver att man ställer upp på varje folks självbestämmande och motsätter sig utländska interventioner helt satt sig i imperialismens (läs gärna USA) tjänst och med lånade Bushska argument motiverar dödandet av muslimer. Långt från "dessa satans mördare", långt från USA ut ur Vietnam, Sovjet ut ur Afghanistan!

Men han fick svar på tal av Anders Lago, kommunalråd i Södertälje som påpekade att flera EU-länder, exempelvis Frankrike, redan erkänt morden som just folkmord.

DN


Är det i själva verket så att mina kära partikamrater skaffar sig, istället för att driva en flyktingpolitik prägla av internationella solidaritet och av respekt för flyktingars mänskilga rättigheter, alibi genom att strida för ofarliga och till intet förpliktigande resolutioner som främst tilltalar redan etablerade grupper.

20091025

Förstår vi sociala medier, förstår vi vår tid

Twitter handlar om relationer, Mona: "I somras träffade jag Mona Sahlin. Jag passade på att fråga henne varför hon slutat twittra, och hennes svar gjorde mig bekymrad. Hon sa att hon inte tyckte att hon fick fram sitt budskap ordentligt på 140 tecken.
Mona Sahlin har fullständigt missförstått poängen med Twitter. Och med sociala medier generellt, det märks inte minst när jag läser den rödgröna bloggen där Mona är en av fyra partiledare som bloggar. Den är tråkig, den är opersonlig och de som skriver kommentarer får ingen som helst feedback. Många hånar Twitter med argumentet att de inte är intresserade av att läsa om vad folk äter till frukost. Framförallt när man försöker tala om att Twitter och andra sociala medier som Facebook och bloggar faktiskt kan användas professionellt, så himlas det med ögon. ”Vad kan man få sagt på 140 tecken liksom?”
Sociala medier handlar om att bygga relationer. För att bygga relationer krävs kommunikation. Tvåvägs. I alla närmare relationer jag har diskuteras ibland mat. Sällan just frukostvanor, men jag skulle nog säga att större delen av de samtal jag har under en dag handlar om ganska banala saker."(Hittat via Twitter och tiden.)Känner mig så oerhört gammal och trött. Mymlan fångar på några rader det centrala med den kommunikativa tid vi lever i. Det är faktiskt inte kongresser som avgör, det är kommunikationen vi upprätthåller hela tiden som är viktig. Tvåvägs - precis som Mymlan säger.

Modernisera skolan

Engelsk skola ställs på prov: "Många rektorer och lärare menar också att proven stjäl tid från undervisningen. Eleverna tvingas repetera sånt de redan kan. Egentligen borde de använt sina dyrbara lektioner till att lära sig nytt.

Lärarkåren är även missnöjd med den kraftiga fokuseringen på räkning och läs- och skrivkunnighet.

–Ämnena är viktiga. Men det måste finnas utrymme för kre-ativitet; musik, teknik och sport. Vi vet att barn lär sig bäst när de har roligt och har en bred, intressant läroplan, säger Mick Brookes.

Han konstaterar att engelska och amerikanska barn enligt Unicef är bland de olyckligaste i västvärlden. Båda grupperna kommer från länder med utbredda testkulturer.

Kritiken mot systemet har tilltagit under senare år. Och nu får personalen stöd av den mest omfattande granskningen – Cambridge Primary Review – av primärundervisningen på över 40 år. Cambridgestudien tog tre år att slutföra. Resultatet är ett underkännande av regeringens politik.

Forskarna konstaterar visserligen att systemet i stort håller måttet och att skolan för många barn är en fast punkt i tillvaron. Men det beror inte på regeringen utan på att lärarna lyckas göra det bästa av situationen.

Istället för att detaljstyra undervisningen bör politikerna lämna över ansvaret till de enskilda skolorna anser rapportförfattarna. De påpekar att läroplanen är smalare än undervisningen som bedrevs i den viktorianska grundskolan."

Leder denna omfattande utvärdering av den engelska test- och inspektionskulturen till att vår marsch mot just detsamma kommer att ifrågasättas? Leder de engelska lärarnas och rekoterernas kritik till motsvarande "uppror" bland deras svenska kollegor?

Bara som exempel - hur ser socialdemokrater på den teknik som genomsyrar hela samhället utom just skolan? Brockman har tittat på kongressmaterialet:
Nu vill jag prata om IT-utveckling i skolan. Det förvånade mig mycket att det inte nämns med ett ord i texten om skolan. Därför satte jag mig idag och sökte igenom samtliga handlingar efter ”IT”.

Det enda ställe där IT i skolan nämns är i ett stycke benämnt Media, teknik och integritet i utveckling. Texten lyder:

Förslag till politiska riktlinjer sid 62 från rad 8
Svensk skola behöver arbeta strategiskt för att göra IT-tekniken till ett effektivt verktyg i skolarbetet. Skolan har funnit lösningar på de initiala problemen med att elever kopierade varandras skolarbeten via Internet – ett slags skolans upphovsrättsproblem. Nu blir Internet alltmer en tillgång i undervisningen. Men många ungdomar har dessvärre fått erfara andra baksidor av det elektroniska utbytet. Vi upprörs över den ökande mobbningen på nätet. Manipulerade eller äkta bildmaterial och privata uppgifter sprids lätt och snabbt, och det är omöjligt att få bort oönskade uppgifter från nätet.

Är det inte oerhört sorgligt? Fusk och mobbning – är detta det viktigaste och mest intressanta som finns att säga om IT i skolan? Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.


Och för att citera Friedman: But those who have the ability to imagine new services, new opportunities and new ways to recruit work were being retained. They are the new untouchables.

Alltså - en modern skola missar förstås inte grundläggande kunskaper som att läsa och skriva men, och detta är ett viktigt och helt avgörande men, satsar på kreativa förmågor som i dagens alltmer digitaliserade värld självklart kräver en "IT-enabled" vardag (undrar varför jag inte hittar ett bra svenskt ord för enabaled?). Och det handlar om, för att använda ett språkbruk gillat av marknadsliberaler, vår framtida konkurrenskraft eller för at tala ett språk som passar mig bättre om våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av världen.

20091018

Hushålla med gemensamma resurser - hur svårt är det

Johanna Graf: Alla kliar varandras ryggar, men vem kliar AIK-fansen?: "Bara sedan december 2007, när de första 218 miljonerna från Solna klubbades av kommunfullmäktige, har projektet fördyrats med EN HALV MILJARD KRONOR. Då, i dec-07, hette det att arenan ABSOLUT inte fick kosta mer än 1,9 miljarder, men redan innan spaden har stuckits i jorden har den summan alltså ökat med mer än 25 %. Vad den ligger på just nu vet jag inte, för vi förtroendevalda har så taskig insyn och riskanalys att stadens revisorer skrivit en skarp rapport och klagat. Men det är försent att göra nåt åt det nu, för alla
kontrakt är redan påskrivna."

Nu bryr jag mig inte särskilt om vare sig nationalarenor eller aik-fans. Elitidrotten funkar som substitut för religion i dagens samhälle och det ligger nära tillhands att travestera ett citat som emellanåt tillskrivs den gode Marx:
Elitidrott är opium för folket
Däremot bryr jag mig om användningen av skattepengar.

Johanna Graf refererar en granskning som Dagens Industri gjort som också refereras på SvenskaFans.com (en sida för dyrkan av elitidrott). Hela DI-artikeln finns som pdf. Får man tro Graf saknas såväl insyn som kostnadskontroll och sannolikt sitter Solna kommun med svarte petter. Swedbank avser tydligen också att slösa bort spararnas pengar på projektet - är väl bara PEAB som kommer ut med vinst.

En liknande utveckling ser vi när det gäller det närmast fantastiska projektet att för ungefär 1 miljon per meter förlänga museispårfvägen från Norrmalmstorg till Gallerian.
Att förlänga spårvägen till Gallerian är slöseri med skattebetalarnas pengar. Ett av de mest angelägna kollektivtrafikprojekten är att bygga ut tunnelbanan till Karolinska sjukhuset och Norra stationsområdet. I stället blir den borgerliga majoriteten i Stockholms stora satsning under mandatperioden att förlänga museispårvägen från Norrmalmstorg till Gallerian för 228 miljoner, skriver Jens Spendrup, Peter Egardt, Lars Dahlberg och Jan Valeskog.


En nätt affär på 228 miljoner som Stockholms skattebetalare får stå för - föresten inte begränsat till Stockholms stad - i detta projekt deltar Stockholms läns landsting så vi är rätt många som får se våra skattepengar förskingras på tämligen meningslösa projekt i Stockholms innerstad vars effekt i huvudsak torde vara negativa för framkomligheten.

20091012

FAQ om FRA för okunniga riksdagsmän (och andra)

Riksdagen är okunnig om FRA-lagen: "Missförstånden kring FRA-lagen står som spön i backen. Riksdagsledamöterna omger sig med sakfel i sitt försvar för FRA-lagen. Vet verkligen våra folkvalda vad de ska rösta om på onsdag?"(Hittat via knuff.)På onsdag smäller det, dvs det är då omröstningen sker. För den som ännu inte har förstått vad alliansen med berått mod, med uppsåt vill göra så har Mikael Nilsson skrivit en lathund. Han riktar den till okunniga riksdagsmän men för den som vill förstå vad det handlar om och konsekvenserna av denna okunnighet är det värdefull läsning (också på Newsmill men utan länkar).

Politiker - av rätt sort

Risk att S missar de unga väljarna inför valet 2010: "SSU går till storms mot moderpartiet: Vi kräver att partiets listor ålderssäkras inför de allmänna valen nästa år. Medelåldern för de socialdemokrater som blev invalda i riksdagen 2006 var 48 år. När svenska folket går till val i september nästa år kommer ingen socialdemokrat i riksdagen att vara under 30. SSU kräver därför att partiet ålderssäkrar sina listor inför 2010 års val. 25 procent av de valbara kandidaterna ska vara under 35 år."

Jag håller med Jytte Guteland så som artikeln sammanfattas i rubriken - det finns en stor risk att vi missar de unga. Någon ålderssäkring behövs däremot inte, så i SSU:arnas lösningsförslag finns inte mycket att hämta. Skälet till detta är att partiet fastnat i ett utslätande kvoteringstänkande i syfte att uppnå representativitet - inte för åsikter utan för egenskaper, företrädesvis medfödda sådana som kön, ålder men också geografiska och i någon mån yrkesmässiga (bra med någon från LO). Resultatet - ja-sägare alldeles oavsett dessa egenskaper.

Det vi behöver är folk som kan göra skillnad - politisk skillnad. Folk som kan stå upp för den demokratiskt frihetliga tradition ur vilket partiet växt fram. Folk som kan göra en klassanalys och förstås vad den skall användas till. Folk som inte ser institutioner som något man gör till ideologi. Folks som bärs av visionen av ett rättvist samhälle (inte en rättvis stat). folks som ser politiska uppdrag som en del av livet och där det bästa som kan hända är att andra människor växer.

Kort sagt - folk som har förstått något av den tid vi lever i och de villkor det ger kampen för ett rättvist samhälle. En tid som kräver samma värderingar som alltid burit oss men som kräver rätt radikalt annorlunda lösningar. En sådan politik lockar också ungdomarna.

Konspirationernas tid

Saker som ser ut som en tanke: "Det verkar nu som att många tror att det är försent. Att det enda som händer om några borgerliga ledamöter röstar med oppositionens motion är att FRA-lagen återförs till 1.0. Att eftersom lagen gått igenom en gång så är den oåterkallerlig. Så är det inte. Vi skriver inte lagar i sten längre. Jag tror inte att vi har gjort det sedan Mose tid. Lagar skrivs av människor och kan således upphävas av människor. Kablar kopplas in av människor och kan således kopplas ur av människor. Makthavare tillsätts av människor och kan, än så länge, avsättas av människor."

Även om jag inte är lika konspiratoriskt lagd som Joshua så ligger det förstås en del i hans tankar kring hur det plötsligt slumpar sig så att andra debatter blossar upp just inför FRA-omröstningen. T.o.m. Fotbollsförbundet har alltså lagt en landskamp samma dag - kan ju knappast vara en slump!

Jag är dock lite trött, det medges. Thomas Bodström får fortsätta att vara talesman för mitt parti i dessa frågor - det är ofattbart (och då tänker jag inte på frånvaro, arvoden etc). Partistyrelsen är egentligen inte på banan. Folk som hävdar frihetliga ideal är tokar. Imperialism, ockupation och dödande försvaras av partikamrater. En president i krigförande land får fredspris.

20091011

Tok, är det mig de talar om?

Att köpa sex är ingen mänsklig rättighet, det är att köpa sig rätten att kränka en annan människa.: "Idag manifesteras tokliberalismen av riksdagsledamot Federley som vill avskaffa sexköpslagen."

Jag håller på att radikalt omdefiniera mig själv. Alldeles nyss var jag tvungen att konstatera att jag tillhör gruppen äldre. Nu får jag till det foga att jag också är en tok - det senare tydligen en kategori som vice ordförande i socialförsäkringsutrkottet använder i skrift för människor som inte delar hennes åsikter - man undrar vad vi kallas bakom skål och vägg.

50+, är det mig de talar om?

Vilka är Sveriges bästa 50plusbloggare?: "Dax.se ska utse Sveriges bästa bloggare som är 50+. Här kan du läsa mer om tävlingen och kanske nominera dig själv eller någon annan."

Mymlan tipsar om denna tävling för äldre - som alltså utgörs av alla över 50:-(.

Äldre75.jpg

20091010

Att bestämma över sin kropp är en mänsklig rättighet

Att knulla är ingen rättighet jämförbar med rösträtt: "Mer knull åt folket! Ingen feministisk analys, ingen maktanalys, utan allt är fritt. Jag tar en påse chips, en cola, och så den där lilla saken med brunt hår högst upp på hyllan. Det var bra så, tack så mycket.

När de möter motstånd drar de fram de gamla kära moralistkortet. Tröttsamt. Det har män som hatar kvinnor gjort i eviga tider. Debatten mot att luckra upp sexualbrottslagstiftningen på 70-talet var utsatt för samma sorts drev. Använder man sig av moralkortet behöver man inte bemöta seriös kritik. Istället kallar man alla motståndare för moraltanter, och kämpar vidare för rätten att få köpa sig en kvinna lite när helst man vill."

Ida Gabrielsson verkar inte förstå 1) att vår syn på sexualiteten fortfarande präglas av dels tradition som utgått från historisk nödvändighet, dels av något tusental år av kristen moral och 2) vad debatten egentligen (borde) handlar om. Det är inte mäns rätt att köpa sex som förespråkas utan allas rätt att bestämma över sina egna kroppar. Det är ju helt enkelt så att det är tillåtet att betala för utnyttjande av andra människors kroppar i alla andra sammanhang - bära, tvätta, städa, köra, massera, skådespeleri etc. Alltså; de flesta av oss säljer delar av våra kroppar dagligen. Ida Gabrielsson accepterar antagligen det - lönearbetet - och tycker förhoppningsvis att det är OK att t.ex. undersköterskan använder sina händer för att tvätta de gamla mot betalning. Kanske är det t.o.m. OK att massören använder sin kropp för att ge massage mot betalning. Om samma kropp, samma händer används för att massera ett könsorgan, mot betalning, så blir det plötsligt fel - detta är inget annat än moralism.

Knuff

Isabella Lund skriver:
Man har sett i stora undersökningar att det inte är jobbet i sig som skadar oss mest. Det är stigmatiseringen, fördomarna och föraktet! Alla som påstår att det vi gör/gjort är hemskt! De som gör oss till offer och brännmärker oss i pannan som samhällets lägst stående varelser!

Ja varelser… för vi behandlas inte som människor av myndigheter och politiker. Människor har mänskliga rättigheter och vår etik säger oss att utsatta grupper av människor ska man visa respekt och lyssna på. Det ska inte gälla oss. Och just så sa vår justitieminister högt i riksdagen i oktober 2007 utan att någon reagerade.


Knuff

Ett helt annat problem är de prostituerades utsatthet. Det har ingenting att göra med arbetets natur (sälja tjänster som utförs med hjälp av den egna kroppen) utan med det tabu som omgett verksamheten och som gjort att den oftast utövas under usla förhållanden och av människor som tvingats in i den (av omständigheter eller av yttre tvång). Genom historien har liknande missförhållanden åtgärdats genom att verksamheter lyfts fram i ljuset och reglerats, arbetsmiljön förbättrats, sjukvård erbjudits etc. För moraltanter som Gabrielsson funkar förstås inte en sådan ordning på just detta speciella område eftersom hon måste upprätthålla myten av att sex är något annat - att en handtralla är väsensskild från fotmassage.

Gudrun Schyman försöker också dölja den moraliska dimensionen:
Sexköpslagen är alltså inte en moralisk lag som talar om att en viss sorts sex är fel. Det lagen säger är att det är förbjudet att köpa en annan människas kropp och utnyttja den för ändamål och tjänster som till synes har med sexuell lust att göra. Lagen reglerar alltså inte vår sexualitet utan det som händer när det inte längre handlar om sexualitet.
Hon avsexualiserar helt enkelt all sex som sker mot betalning!!!!

Frederick Federley verkar ha fattat (eller så befinner han sig bara i medieskugga):
De har inget fackförbund, ingen a-kassa och ingen pensionsförsäkring.
Han kanske till och med är för kollektivavtal!!!

Knuff

Uppdaterat - missade att referera till 之乎者也.

20091007

Sveriges coolaste robot

Sex finalister rösta på din favorit: "Avgörandet närmar sig i den prestigefyllda tävlingen om Sveriges coolaste robot. Bland de insända nomineringarna har vi vaskat fram sex starka finalister. Nu kan du vara med och rösta fram vinnaren."
Dags att göra din röst hörd. Jämt mellan mjölkningsroboten och Tom Tits stolthet Kuka Robocoaster så här långt. LT tipsade också om detta.

20091005

Regering-Microsoft skandal i Australia i avslöjad

Government-Microsoft Scandal in Australia is Exposed; BECTA Pays Lip Service | Boycott Novell: "This is a major scandal and hopefully it’s just the beginning of it. This shows how a foreign commercial entity essentially runs the government rather than the people who elect their officials controlling the government or at least being served by it. The remainder of this article is also eye opening.

Over in the UK, a similar scandal is happening with BECTA, which seems to have turned into some kind of a Microsoft front that helps train (indoctrinate) children for a career in Windows and Office [1, 2, 3]. The heat has apparently gone up so much that BECTA now throws a little token to “open source”.

"

Det är via Øystein Johannessens twittrande jag hittar ovanstående. Man blir faktiskt lite förundrad - är det möjligt att det är sant och om så hur dj-a dum får man bli.

20091003

Vart tog själen vägen

Friheten är röd: "Nu på 2000-talet är man väl snarast tillbaka i spioneriet igen då. Och den sura partistyrelsen har redan avslagit en motion till årets kongress, det ska inte bli något moratorium för integritetskränkande lagstiftning.

Socialdemokraterna kör på som om man fortfarande har 45 procents tryggt väljarstöd. I själva verket är väljarkåren yngre och mer lättrörlig än någonsin."

Eva Franchell skrev en utmärkt ledarkrönika i gårdagens Aftonblad. Skälet till att socialdemokratin måste
Riv upp FRA.

Modernisera upphovsrätten.

Gör en gång för alla upp med Bodströmsamhället.


är emellertid inte att väljarkåren är mera lättrörlig eller att partiets agerande inte tilltalar de unga. Skälet är förstås att politiken som formats av Thomas Bodström men som dessärre också fått stöd av den Persson-ledda regeringen, av riksdagsgruppen och nu av partistyrelsen (som ju föreslår avslag på motionen om ett moratorium för integritetskränkande lagstiftning) är i grunden felaktig, står i skarp kontrast till det frihetsideal som en gång bar fram partiet. Eller som Anders Widén uttrycker det i ett lysande inlägg:
De berör en kärna.

På websidan för Sossar mot Storebror står det:

de röda väljarna vill leva i frihet, det har de alltid velat.

Det är temat för hela existensen av nätverket Sossar mot storebror, vi vet att socialdemokratin är en frihetsrörelse men vi ser också att partiet Socialdemokraterna inte klarat av att vara sin ideologis frihetsrörelse.


Thomas Hartman formulerar uppgiften väl:
Det är dags att vi hjälps åt att stoppa Bodströmsamhället i papperskorgen.
Och Krassman tycker inte att loppet är kört trots partistyrelsens inställning - skall vi ändra på den får vi dock jobba hårt de närmaste veckorna.

20090927

An Interview With Wolfram|Alpha < Revising MRI

An Interview With Wolfram|Alpha < Revising MRI: "RevisingMRI: Good morning.

Wolfram|Alpha: Hello, human.

RevisingMRI: Pardon? Are you an alien?

Wolfram|Alpha: No I’m not.

RevisingMRI: What are you?

Wolfram|Alpha: I am a computational knowledge engine.

RevisingMRI: Are you a Mac or a PC?

Wolfram|Alpha: I am a collection of computers.

RevisingMRI: I see. What’s a computational knowledge engine?

Wolfram|Alpha: An engine that generates output by doing computations from its own internal knowledge base, instead of searching the web and returning links.

RevisingMRI: Do you fail the Turing test?

Wolfram|Alpha: No, failure is not an option.

RevisingMRI: OK, let’s try this. If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound?

Wolfram|Alpha: No. Sound is vibration, transmitted to our senses through the mechanism of the ear, and recognized as sound only at our nerve centers. The falling of the tree or any other disturbance will produce vibration of the air. If there be no ears to hear, there will be no sound."

Hittat via busynessgirl.

Spännande resurs!

20090912

Freedom Not Fear 12 september 2009

NSM Sverige: Pressmeddelande: Freedom Not Fear 12 september 2009: "Efter ett intensivt första år kantat av demonstrationer, debatter och en aktiv kamp för demokrati, integritet och rätten till fri kommunikation och ett samhälle fritt från proaktiv statlig och överstatlig övervakning samlas vi nu igen på Sergels Torg. Efter Hoppets Demonstration 16 september 2008 och sommarens Humlegårdsmanifestation samlas vi nu i ett flertal huvudstäder runtom i världen för att manifestera vår kamp för mänskliga fri- och rättigheter i den nya digitala samtiden."

Inte var vi många som samlades till ett i övrigt bra arrangemang (en stor eloge till Amanda Brihed och Svart måndag), de enda som kan se på deltagandet med någorlunda självrespekt är Piratpartisterna. Mina partikamraters närmast totala uteblivande skäms jag faktiskt för.

Mina anteckningar inför mitt anförande (det talade ordet gäller som man brukar säga):

Vi som samlats här representerar stora delar av det traditionella politiska spektrat. Trots att de frågor som för oss hit alltså inte är partiskilljande så samlar vi ännu bara minoriteter i de traditionella partierna - för mig är det en besvikelse. Metoden att inskränka vår frihet medelst rädsla har alltså varit mycket framgångsrik.

Bättre förr
övervakning och avlyssning var något som bara drabbade spioner (men det var vi inte särskilt bra på), kommunister (och de var ju förstås opålitliga) och riktigt skumma typer efter domstolsprövning
Vi lästa Orwells 1984 och fann det vara en obehaglig men inte särskilt sannolik skräckvision av framtiden

Idag har verkligheten överträffat dikten
all kommunikation avlyssnas
alla våra rörelser registreras och kan därför övervakas i allt större utsträckning


Idag är jag faktiskt förbannad socialdemokrat
alldeles före skolstart brann en skola i Södertälje - förre justitieministerna och min partikamrat Thomas Bodström besökte staden och myntade det fantastiska uttrycket - Men det är mer integritetskränkande att få sin skola nedbränd än att ha kameror installerade
en motion till den socialdemokratiska kongressen som skall avhållas senare i höst och som helt modest kräver ett moratorium när det gäller övervakningslagstiftning förslår partiledningen skall avslås!

Även om jag gärna deltar i denna enhetsfront mot övervakningssamhället så är det ändå min övertygelse att vi måste bli fler och många fler som höjer sina röster i alla partier. Till er alla säger jag alltså Fortsätt kämpa gemensamt och till mina partikamrater säger jag också Ring din kongressledamot!

20090911

Södertäljes framtid

Rödgröna budgetförslaget för 2010: "– Vår absolut viktigaste uppgift under de kommande åren är att få ned kostnaderna för försörjningsstöd. Det är de kostnaderna som skenar i väg mest och som vi måste få kontroll över, säger Anders Lago."

Det budgetförslag inför 2010 som de rödgröna presenterat framstår i någon mening som det enda möjliga. Ambitionenerna är det inget fel på och vägen är nog riktig. Helt problemfritt är det dock inte. Två saker stör mig - för det första att å ena sidan ha ambitionen att minska försörjningsstödet och å den andra dra ner på (minska antalet kommunanställda) med 2%, blir då inte ett antal arbetslösa, och för det andra uttrycket

Men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om att
under lågkonjunkturen skydda välfärdens kärna och så långt det är möjligt förhindra kortsiktiga panikartade besparingar.


som återfinns i det dokument som presenterar förslaget. Skälet är förstås att just "välfärdens kärna" känns som hämtat från alliansens propagandamaskin. Man undrar förstås vem som ligger bakom denna olyckliga formulering.

Skräm folk så accepterar de vilka integritetskränkningar som helst

Vikten av att kunna påverka kan aldrig underskattas: "Mina barn spelar fotboll i Boo FF. Det känns därför naturligt för mig att sitta i föreningens styrelse och påverka situationen för deras största fritidsintresse. Ännu viktigare är förstås deras skolgång. När jag nu har fått möjlighet att påverka hur deras skola ska skötas, vore det korkat att missa den chansen. Med tanke på att vi har haft barnen där sedan 1997, vore det närmast märkligt att tacka nej till att sitta i styrelsen.

För övrigt har jag hört att också Lars Ohly, som jag gillar, har barn i Pysslingens verksamhet. Felet med honom är istället att han är Djurgårdare."

Även om jag tycker Pysslingen gör ett ytterst märkligt val när det gäller kompetens så förstår jag ändå - att få en fd minister i styrelsen som ju rimligen har betydande kontaktnät är ju en möjlighet man inte får missa. Hoppas han inser vad aktiebolagslagen ställer för krav på styrelseledamöter! I övrigt har jag inga invändningar, det har däremot en del kamrater.

Apropå engagemang inte bara för de egna barnens väl och ve (som verkar vara Bodströms prioritet) så ser jag fram emot morgondagen: då anordnas i Stockholm på Sergels torg kl. 17.00 Freedom not fearFreedom not fear är en manifestation mot Bodströmsamhället så chansen att Bodström skall ha vidgat sina vyer bortom de egna barnen och dyka upp är väl liten, i synnerhet som han patentsvar på frågan om vad man skall göra åt t.ex. skolbränder förstås är just ökad övervakning.

– Men det är mer integritetskränkande att få sin skola nedbränd än att ha kameror installerade, säger Thomas Bodström


Jag kan verkligen inte komma över att denna man är vår talesman i frågor som dessa (och att han dessutom tycks vara populär - vad är det för fel på folk?). Skönt att åtminstone några remissinstanser reagerat på Socialtjänstdatautredningen. Var riktigt upplyftande att höra Socialstyrelsens representant på Ekot!

20090907

Kasta sten....

"En kaotisk situation" - Nyheter - www.lt.se: "E4 mellan Södertälje och Hallunda håller just nu på att byggas om för att bli sexfilig. Men Anders Lago tycker att ombyggnaden tar för lång tid – och vill nu snabba på projektet.

Det är i samband med det officiella första spadtaget för ombyggnaden som tas i dag fredag som kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (S) passar på att lobba för att snabba på arbetet."
Visst är det alldeles rätt av Anders Lago att kräva snabbare ombyggnad av E4:an (Radio Stockholms trafikredaktion kan kanske också fatta att den heter så) mellan Hallunda och Södertälje. Som det funkart de senaste åren får varje liten störning omfattande konsekvenser - i synnerhet som man verkar tycka att bortforsling av hinder får ta hur lång tid som helst. Intressant att notera i sammanhanget är att motorvägsbyggen som är helt nödvändiga i vår region får lite problem i det rödgröna samarbetet om man får tro Peter Anderssons referat av Peter Erikssons tal idag.
Peter Erikssons tydliga budskap om att inte bygga fast samhället i gamla lösningar som motorvägsbyggen noterades av en och annan.

Gick Förbifart Stockholm upp i rök där? Inte ett pris för samarbete jag kan acceptera.

Men åter till Lagos krav på Vägverket. Hoppas att han samtidigt riktar samma kritik (även om tidsperspektivet är något annorlunda) till den egna kommunala organisationen som upphandlat asfalteringen av Mälarbron. Där har entrepenören NCC inte ens utrustningen på plats i tid.

Reparationsarbetena på Mälarbron har tagit stopp. Liksom trafiken på de kvarvarande körfälten.
– Vi väntar på ett tält som ska sättas upp över arbetena vid klaffarna, förklarar platschefen Urban Eriksson på NCC.


Häpnadsväckande arrogans skulle jag vilja kalla sådant.

Men kommunens entrepenörer verkar kunna göra lite som de vill. Utanför familjens butik Kantro Store (som nu för andra året i rad tycks få tillgängligheten sabbad av ombyggnadsarbeten kring Saltsjötorget under höstmånaderna) har man för någon vecka satt upp skylt och avspärrning med uppmaning till fotgängare att använda trottoaren på andra sidan Järnagatan, detta ett tiotal meter innan entrén till vår butik som också är vägen till Ljuspunkten. Hjärnsläpp hos någon?

PS Arbetets fortskridande på Saltsjötorget är också intressant, funderar på att göra en tidsstudie - hittills blir man bara lätt förundrad över hur lite som görs per dag. DS

Gubbar och kärringar - förenen eder

Currently playing in iTunes: My Heart Is True by Walter Trout and the Radicals

Gubbar, ställ upp för Mona Sahlin!: "-Gubbarna måste ställa upp för Mona Sahlin. I tidningen Fokus intervjuas före detta S-ministern Anita Gradin. På frågan om vilka de här gubbarna är svarar Anita Gradin "De vet själva vilka de är och de borde ta och skärpa sig." Jag håller med. "(Hittat via Netroots.)Kanske var det artistutbudet som fick mig att inte idag prioritera Kungsan, kanske var det för att jag tillhör gruppen gubbar som behöver skärpa sig eller kanske var det så enkelt som att jag inte hade en chans att avsätta nödig tid. Hur som helst - jag var inte där och har inte heller via mina vanliga källor hittat särskilt många vittnesbörd från tillställningen. Förhoppningsvis var den lyckad!

Frågan om gubbarna som måste skärpa sig kommer från Anita Gradin som uttalar sig i Focus:

Vad tycker du om den socialdemokratiska politiken som drivs nu?

– Det är mycket motvind. Det är alltid jobbigt att vara i opposition, men jag är glad att vi har en kvinnlig partiledare och henne borde vi ställa upp för.

Du säger borde? Gör inte rörelsens folk det?

– Det finns en del gubbar som inte tycker att det är så roligt med en kvinna på den högsta posten i partiet.

Vilka är de här gubbarna?

– De vet själva vilka de är och de borde ta och skärpa sig.


Här har vi alltså en människa som ser kön före andra kvalifikationer ("vi har en kvinnlig partiledare"). Samma människa kastar ur sig en ospecificerade anklagelse mot gubbar som tydligen har bekymmer med just detta. Trams skulle man kunna kalla sådant.

Vi har den partiledare kongressen valde att välja. Det gjorde de efter en process som redan från början uteslöt halva mänskligheten. Därefter reducerades antalet kandidater till en. Klart att det kommer att finnas både gubbar och kärringar som inte helhjärtat ställer upp. Klart att det kommer att finnas sådana som jag som anser att vi skulle valt en partiledning (inkl partiordförande) som inte hade den belastning som deltagande i regeringar under de 15 år som föregick valförlusten utgör, särskilt om man deltog de sista åren då den taktik som fick ett lite för stort antal väljare att föredra Alliansens valfloskler lades fast.

Till avdelningen verkligt pinsam kritik får man dock räkna Per Schlingmans artikel som jag hittat via Alliansfritt Sverige. Här uttalar sig alltså en mans som får antas vara arkitekten balkom Alliansens utlovade minskning av utanförskapet och som såvitt kan bedömas faktiskt är ett enda stort gigantiskt fiasko. Arbetslösheten har ökat, antalet utförsäkrade kommer att göra detsamma - skulle inte folket i arbete?

20090905

Apple är undantaget

Jobs bok – om äpplen och krämare: "Men Apple är och förblir (med undantag för det korporativistiska nittiotalet, då Jobs slängdes ut av Pepsi Cola-marketoiden) ett företag med visioner och engagemang som går utanför de gängse ramarna. Apples svar på fildelningsfrågan blev Apple Store iTunes, ett lyckat försök att distribuera musik på ett modernt sätt till en hyfsat rimlig kostnad – det är inte slutstadiet, men en revolutionär bit på vägen. Apple gjorde enkelt vad skivbolagen själva misslyckades med.

Samma filosofi finns vad gäller mjukvara. Apple skiter faktiskt i om deras programvara fildelas, delvis för att Apple i grunden är ett hårdvaruföretag, men framförallt för att det ger en viss spridning av programvaran och med den spridningen åtföljande krav om inköp i skarpt läge – för övrigt en strategi Adobe har tillämpat med framgång."

Blogge Bloggelito förklarar sin kärlek till Apple och har förstås rätt. Själv drabbades jag i mitten av 80-talet och har varit trogen sedan dess, så till den milda grad att familjen numera driver Kantro Store. Förklara det den som kan?

Roligast med att emellanåt faktiskt sälja Apples produkter är när man möter, förhållandevis få, som inte riktigt kommer igång. Det är nästan alltid de som förväntar sig en omfattande instruktion och undrar var manualen är. Koppla in, kör igång, det du behöver ställa in frågar den efter....

Förstår dock inte hur Blogge får ihop sin irritation över Bredbandsbolaget marknadsföring med sin inställning till iPhone (har ju ingenting med den senare att göra). Han vet förmodligen inte vad han missar:-).

Den gropiga vägen till maktskifte

Rödgrönt samarbete: "

6sep_S_Blogg_926x240pxNY.jpg
"

Även om jag inte egentligen gillar det rödgröna samarbetet i dess formaliserade form - är ju att helt spela på Alliansens villkor (och kanske tror man att det är enda sättet) så måste man ge en eloge till initiativet att starta en gemensam blogg. Skall bli intresssant att följa, inte minst när det gäller hur diskussionen kommer att utvecklas. Jag förutsätter att alla inblandade har avsatt tillräcklig tid för att kunna debattera med besökarna.

Vägen till maktskifte är en lovande rubrik på det första inlägget - bara man är medveten om att den är fylld med gropar (både gamla synder från före 2006, sådant som högerns ställt till men inte minst i bilden av vilken framtidsvision vi vill ha stöd för).

Andra om på Knuff

20090904

Jag tror på bilismen

Cyklande Stockholmspolitiker: " Genom att se hela mälardalen som en region och kopplar bort det lätt inkrökta stockholmspolitikerpåcykel-perspektivet så är det lätt att se att den naturliga utvecklingen där en bejakad urbanisering tas emot välvilligt, är att trafik kan och ska underlättas, givetvis kombinerat med utökad kollektivtrafik, fler spårmöjligheter och andra miljöpåverkande verktyg."(Hittat via Arvid Falk.)Inte helt oväntat stämmer hela kören av bilhatare (eller vad man nu skall kalla de som saknar förståelse för det urbana samhällets krav på komplementerande transportslag) upp när regeringen äntligen fattar ett beslut som dels är trafikpolitiskt riktigt, dels är en infrastruktursatsning. Om kritiken riktade in sig helt på bristande satsningar på andra företrädesvis kollektiva transportmedel skulle de ha min respekt - nu handlar det mest om at djävlas med dem som av olika skäl har anledning att färdas i bil alternativt arbetar i transportsektorn.

Jag utgår t.ex. från att när Förbifart Stockholm är färdig om mer än 10 år kommmer vi att ha en betydande andel fordon som har små eller helt försumbara utsläpp av skadliga ämnen. Något årtionde senare kommer fordonsparken att domineras av andra energislag än de idag vanligt förekommande. Den utvecklingen kommer alldeles oberoenda av klimatalarmismen på grund av att tillgången till olja som går att producera till rimlig kostnad kommer att minska.

Bilismen betyder fortfarande oerhört mycket för det samlade transportarbetet i vårt land. Dess överlägsenhet när det gäller att faktiskt ta brukaren från start till mål utan omstigningar är svårhotad (bara administrativa ingrepp som biltullar, märkliga försämringar av framkomlighet och liknande kan ju störa denna överlägsenhet). Låt oss alltså se till att behålla bilens fördelar samtidigt som vi minskar dess nackdelar. Att Stockholmsområdet eller som Laakso gärna vill se det Mälardalsregionen behöver bättre trafiklösningar också för vägburen trafik är faktiskt helt självklart. Som Robert Noord skriver
Med ett Stockholm som växer med över 30 000 människor per år så är det nödvändigt med ökade investeringar i infrastrukturen för att hålla tillväxten uppe. Det gäller såväl Stockholm som Haninge. Enligt en tidigare undersökning så var det Haningeborna som i regionen var mest positiva till förbifarten. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att många som bor här dagligen tvingas sitta i långa bilköer eller sitta på överfulla bussar och tåg när det tar sig till och från jobbet.


Det är glädjande att se att Lars Dahlberg tydligt deklarerar att vi socialdemokrater står bakom denna satsning. Man skulle ju lätt kunna förledas att ro annorledes när man tar del av Alliansfritt Sveriges hets mot regeringens beslut. Ett botttennapp i fiskandet efter frågor att kritisera regeringen för.

20090901

Jag tror på sänkt skatt

Varför blir ordet "budgetunderskott" på modet när regeringen inte är S-ledd?: "Reformdrömmar som kostar pengar från en. Sänkta skatter från andra. När båda sakerna genomförs samtidigt och samtidigt som man misslyckas med jobben så återkommer det där ordet. Underskott. Alliansfritt Sverige tar upp detta också.
"(Hittat via knuff.)Jag tror på sänkta skatter - kanske inte för att det med automatik ger fler jobb vilket högerregimen verkar tro utan för att det egentligen är nödvändigt. Det är nödvändigt inte för mig som är relativ höginkomsttagare (men det är kul att få någon/ra tusenlappar till att konsumera) utan för alla låginkomsttagare. För dem är det helt enkelt en livskvalitetsavgörande fråga - några hundralappar till i månaden betyder lite bättre mat, ett par skor till barnen, att man fixar tandläkarbesöket. Så länge vi sossar inte erkänner att detta är folks verklighet kommer många att uppleva bloggrubriker som "Jag vill inte ha sänkt skatt" som ett hån (fattar inte folk hur korkat sådant är?).

Att sedan högerregimen är så inkompetent att de (igen) lyckas åstadkomma ett gigantiskt underskott i de statliga finanserna utan att ha åstadkommit något av vad de gick till val på i form av ökad sysselsättning är ju sanslöst om än en mindre katastrof för landet. Men jag kan ändå inte låta bli att fundera över den möjliga indirekta effekten av skattesänkningarna - kan det inte tänkas att den ökade konsumtion som skattesänkningarna inneburit (kanske) minskar behovet av neddragningar inom t.ex. handeln alltså helt enkelt räddar jobb?