Gadgeten innehöll ett fel

20110418

Tillbaka till Typo

Efter två års gästspel här på Blogspot återvänder jag nu till min alldeles egen blogg Peter Karlberg. Välkommen att följa mig där.
Technorati Tags:
,


20110405

Bra av Graf

När jämlikhet inte upplevs som möjlig, rustar vi för ojämlikhet: "Framförallt tror jag det finns ett behov av framtidshopp för gemensamma lösningar som många människor inte upplevt har fungerat de senaste decennierna. Kan socialdemokratin signalera ett sådant framtidshopp i både ord och handling, är det nog välkommet av väldigt många som sett samhällsgemenskapen gå förlorad. När människor inte upplever att jämlikhet är möjligt, rustar de för ojämlikhet, som Håkan själv uttryckte det i sitt tal. Ett sätt att rusta själen, är att intala sig att horder av arbetslösa och sjuka i själva verket är lata simulanter, och att det därför nog är rätt att strypa A-kassa och sjukförsäkring rejält."

Johanna Graf har skrivit en utomordentligt intressant artikel. Jag väljer att citera några väl valda:

Människor har blivit mer välutbildade, säkra på sin egen förmåga och individualistiska. Dock inte i betydelsen egoistiska, där finns en viktig skillnad.


När man tar ifrån människor deras drivkrafter blir de kravmaskiner; då hamnar vi idet som Erlander kallade de växande förväntingarnas missnöje.


Samtidigt upplevdes makten och överheten, som med åren kommit att symboliseras av (S), sitta med sina höga arvoden, inlåsta med sina närmaste politikervänner, och inte begripa hur vanligt folk har det.


Jag tror det är viktigt att vi från och med nu blir väldigt tydliga med vad politiken kan och inte kan göra. Vad man som människa måste klara själv, vad vi tillsammans kan greja i Sverige och vad vi måste bli mycket bättre på att samarbeta med resten av världen om.


Genom att förändra vår uppfattning om vad som är normalt och acceptabelt, skriver han, så förändrar politiken våra tankar såväl som våra omständigheter.


Folk har blivit svikna förr och den lilla strimma av hopp många nu tillåtit sig känna kan snabbt dö ut. Jag tror i motsats till en del bloggare att det inte handlar om någon smekmånad på 100 dagar, utan högst 60. I början på juni kommer SCB:s stora opinionsundersökning. Då kommer bilden att sättas av om det skett någon nystart eller inte. Och folk har som bekant en tendens att följa med strömmar. Upplever många det som om något nytt håller på att ske, blir fler nyfikna och positiva. Och vice versa.


Egentligen har jag bara en, fast den är kanske rätt avgörande, invändning mot Grafs resonemang. Hon utgår från att Juholts tal är någonslags accepterad inriktning. Inget kan ju vara mera felaktigt. Juhoult valdes utan strid (enhälligt tror jag) av en kongress vars ombud valts utan möjlighet för partimedlemmarna att förutse deras inställning vare sig i politiska frågor eller personfrågor. Valberedningen presenterade sitt förslag när kongressledamöterna redan var valda. Endast en kandidat fanns. Ingen politisk deklaration avkrävdes kandidaten före valet, istället förväntades någon form av positionering ske i "installationstalet". En ovärdig process (om vi antar att partiet vill framstå som en demokratisk politisk organisation).


Technorati Tags:
, , ,


Kunskapspolitik utan kunskap

Ny kunskapspolitik för vänstern i fem punkter: "Sverige behöver en ny kunskapspolitik. En som sträcker sig från förskola till universitet, som också innefattar den dryga hälft av varje årskull som inte går vidare till högskolan. Det brådskar för kristecknen är många. Det går sämre för de svenska eleverna i de internationella kunskapsundersökningarna. Och ungefär en femtedel av varje årskull går ut gymnasiet utan fullständiga betyg. För dem väntar ett besvärligt arbetsliv.

Här har den svenska vänstern närmast abdikerat. Social­demokraterna har inte haft en fungerande kunskapspolitik under det senaste kvartsseklet. Den katastrofala kommunaliseringen av skolan drevs fram av Göran Persson som skolminister, hans efterträdare har inte efterlämnat några avtryck"

Stefan Svalfors, professor, föreslår ett fempunktsprogram för en socialdemokratisk kunskapspolitik. Han ges möjlighet att framföra dessa på Aftonbladets ledarsida. Mycket lite handlar om kunskap.

I punkt nummer ett föreslås ett återförstatligande av skolan. Någon statlig skola har vi emellertid inte haft och det kunde ju kanske man begära att en professor skulle kunnat ta reda på. Vi har haft olika grad av statlig reglering - det som förändrades i början på 90-talet var just detta. Tjänsterna som varit statligt reglerade blev alldeles vanliga kommunala och finansieringen ändrades från att ha varit detaljreglerad och del av den staliga skoladministrationens uppgift till att integreras i den stora säck med pengar som kommunerna får från staten.

I punkt nummer två föreslås att privata företag som driver skolor ska förhindras att ta ut vinst. Givet att vi fortsatt ska tillåta företag att driva skolor är ju detta i bästa fall populistiskt trams. Problemet här är ju att vi inte hittat en form för att ställa vettiga kvalitetskrav (och kanske också borde kräva någon form av ekonomisk garanti i det fall kraven inte nås).

I punkt nummer tre föreslås att yrkesutbildningen ska förstärkas. Mot detta finns ingen anledning att invända.

I punkt nummer fyra kräva återupprättad vuxenutbildning. Inte heller mot detta finn några invändningar att resa.

I punkt nummer fem kräver högskoleprofessorn mera pengar till sin egen verksamhet. Kanske befogat men.....

Sammantaget en soppa som kokad på en spik, i synnerhet som utgångspunkt för en kunskapspolitik. En sådan borde snarare ta sin utgångspunkt i vilken kunskap medborgare i 2000-talets verklighet behöver, i vad vi vet om lärandets förutsättningar 2011 och vilka möjligheter vi vill erbjuda barn och ungdomar.


Technorati Tags:
, , , ,


20110321

Vad frihet är vet Pettersson mycket lite om

Bygg på frihet, Juholt!
Inte Persson-nostalgi
: "Det handlar om en gnagande oro för att Håkan Juholt ska visa sig vara Göran Persson.
Inte för att de skulle stå för samma slags ledarskap. Men för att man kan ana likheter i deras syn på politiken.
”En dag kommer det ögonblick då solen lyser över fria människor som inte känner någon annan herre än sitt eget förnuft.” Så skrev den franske upplysningsfilosofen de Condorcet, gömd i ett litet rum i Paris medan den revolution han varit med om att starta satte gatorna utanför i brand. En kort tid senare blev han själv avrättad i revolutionens namn.
Göran Persson sa en gång att målet med politiken var att se till att folk hade råd att köpa en vårkappa till frun."

Var inte Karin Pettersson en av Mona Sahlins hejdukar? Får i alla fall en känsla av att det är något annat än värnandet av frihet som ligger till grund för hennes ledare i Aftonbladet. Ta bara en sådan enkel sak som jämlikhet. Den innebär förstås att alla har lika värde t.ex. när det gäller betalning för utfört arbete. I Petterssons värld blir detta en identitetspolitisk fråga (kön) trots att det är fullständigt självklart att alla ska ha en lön som motsvarar utfört arbete oberoende av individuella egenskaper.

Visst finns det frihetsprojekt att formulera men det är ett generellt sådant vi behöver - långt från Petterssons förvrängda bild av vad frihet är.
"och tredelad föräldraförsäkring borde vara självklarheter för en modern socialdemokrati."
Frihet är att man själv får bestämma just sådant som om hur föräldraledigheten ska disponeras. Kanske borde Pettersson ha tittat på kvällens Molin-föreställning om en bondes kamp för sin mjölkpall - en symbol för den enskildes (kollektiva) kamp mot överheten för frihent.

Sen har hon förstås rätt när det gäller integritetsfrågorna.Technorati Tags:
, , ,


20110318

Södertälje, företagsklimat och upphandlingar

Fler företag i Södertälje: "Inom Södertälje kommun har vi tagit till oss av företagarnas synpunkter att förbättra attityd, service och information. Till våren tar vi därför ett viktigt steg och startar- ”Södertälje Direkt”, en kundtjänst som ska vara en väg in för företagen och som kommer underlättar företagarens och kommunens hantering av företagsärenden. Målsättning är att 60 % av kontakterna med näringslivet ska gå direkt till Södertälje Direkt. Vid mer avancerade ärende kan ”Södertälje Direkt” omedelbart koppla frågan vidare till en handläggare.

Jag är övertygad om att satsningar på entreprenörskap och företagande av stor vikt för Södertälje och för fler arbetstillfällen. Att det finns ett stort intresse för dessa frågor visar också att 1000 personer deltog på Södertäljes Business Days, som vi arrangerade tillsammans med Amerikanska ambassaden.

Tillsammans med företagare i Södertälje arbetar vi också med att ta fram en gemensam varumärkesplattsform för Södertälje som besöks- och turistkommun.

Det är tillsammans vi skapar tillväxt, växande företag och fler jobb"

Försökte kommentera Anders Lagos inlägg men fortfarande efter en hel dag (nästan ett dygn) har kommentaren inte publicerats. Här kommer den:

Alldeles utmärkt att förbättra “attityd, service och information”, ännu bättre vore att också t.ex. faktiskt ge lokala företag möjlighet att konkurrera om kommunala upphandlingar. När vi (Kantro) försökte delta i en upphandling visade sig att den var riggad för att omöjliggöra för oss att konkurrera genom att ställa krav som bara kunde uppfyllas av återförsäljare med särskild ställning hos Apple som skolåterförsäljare. Nu tror jag dessutom att avtalet utnyttjas för att t.ex. erbjuda politiker Apple-datorer vilket ju är en helt annan affär men det förvånar inte då kommunen redan under 2010 gjorde flera inköp i strid med gällande regler, alla med företag som inte är lokalt etablerade.

Slutsats: Kommunen vill inte ha en lokal Apple-handlare och motarbetar aktivt den befintliga.


Ska man fortsätta på temat kritik mot Södertälje kommuns bristfälliga politik när det gäller företagande så är väl parkeringseländet ett bra exempel. Det verkar ju som om kommunens tjänstemän och ansvariga politiker inte ens fattar hur dagens brist på enkel, billig, centrumnära parkeringsmöjligheter dödar alla försök att bedriva handel i området.

En annan fråga som inte bara bestäms av kommunen/kommunala bolag som har direkt negativ effekt på företagandet är de orealistiskt höga hyrorna i centrum. Till den uppdrivna nivån bidrar förstår Telge Fastigheter - Södertälje ligger lite i utkanten av Stor-Stockholmsområdet och måste ha någon konkurrensfördel gentemot andra näraliggande handelsområden. Fri parkering och låga hyror torde vara de enda möjliga. Utgångspunkten för denna min åsikt är två och ett halvt års arbete med att ge Södertälje-borna tillgång till en Apple-återförsäljare - Kantro Store på Saltsjötorget.


Technorati Tags:
, , ,


20110315

Solidaritet - basen


Är du överviktig och/eller rökare? Då skiter vi i dig!
: "Jag fick en flashback när jag genom en annan parti- och bloggvän, Peter Karlberg på http://peterkarlberg.blogspot.com/2011/03/ibland-maste-man-ta-heder-och-ara-av.html, hittade till Johans inlägg. "

Precis så är det - man undrar var det kommer ifrån, var man läst det förr - lika unket då som nu. Tillfredställande är det dock att kamrater som Eva Hillén Ahlström och Sebastian Stenholm verkligen både ser och hör. Stenholm skriver
"Vi vet av historien och av vad som gör ett samhälle framgångsrikt att det krävs solidaritet med de som för stunden har det sämre än vad man själv har det. Vi vet att jämlika samhällen är framgångsrika för både samhället självt men också för individen."
Solidaritet är förmodligen det av de (i någon mening) förtrycktas vapen som är mäktigast. Vi ser det i vardagen även i vårt land men det blir extra tydligt i mer upproriska kontexter. Men, och det är ett helt avgörande men, solidaritet existerar människor emellan, är något som praktiseras främst genom egenorganisering. När den institutionaliseras kvävs den av administrativa rutiner, stelbenta regelverk och reduceras till en finansiell (läs skattepolitisk) angelägenhet.

Jag ser ett samband - ökad boendesegregation, ökad segregation i skolan, segregerad tillgång till andra välfärdstjänster. Vem tjänar på det?


Technorati Tags:
, , , ,


20110314

Kleins radarpar

Helle Kleins blogg: "Det känns riktigt roligt med radarparet Juholt-Jämtin"

Vi har haft en sanslöst "märklig" process av partiledningsfrågan. När valberedningen under Berit Andnors ledning sent omsider presenterar ett förslag kunde man ju vänta sig en lite avvaktande hållning från de flesta. Icke så - Helle Klein, som väl talar efter gudomlig konsultation, ser redan ett radarpar - suck!


Technorati Tags:
, , , ,


20110313

Ibland måste man ta heder och ära av kamrater

http://mitt-i-steget.blogspot.com/2011/03/socialdemokraterna-var-vi-skiljer-oss.html: "Vi måste inledningsvis definiera vad det offentligt finansierade erbjudandet omfattar, till vilket pris och med vilken kvalitet. Vi måste – i likhet med Kalmar Län – sätta upp kriterier för den enskildes nyttjade av det solidariskt finansierade. I Kalmar län genomförs inte några planerade operationer på personer som röker – du måste sluta röka först eftersom rehabiliteringskostnaderna är högre för rökare än icke-rökare. Detta sistnämnda tycker jag är centralt, vi har alla ett individuellt ansvar för att inte ”överutnyttja” denna välfärd. Jag kan svårligen motivera att jag skall tillåtas röka, äta fel och inte träna men samtidigt kräva att jag ska ha samma resurser som en som verkligen försöker sitt bästa för att på egen hand få en bättre hälsa."

Jag brukar indela politiska ställningstaganden i en höger - vänsterskala baserat på huruvida de ansluter till en traditionell konservativ tradition av att använda staten till att bestämma över människors (underklassens) liv (=höger) eller till en radikal frihetlig (uppfattad som mer liberal av många) tradition av att öka människornas frihet att själva forma sina liv (=vänster). Idag hittade jag bland mina partikamrater, som framgår ovan, ett extremt exempel på det förstnämnda. Här är det inte bara frågan om att sådär i socialstyrelseanda rekommendera 68 braödskivor om dagen utan här ska man fråntas rätt till (planerad) sjukvård om man inte följer av överheten proklamerad livsstil - fascism brukar jag benämna den ideologi som kan tänkas frammana den typen av förslag. Än värre blir det av att man av Westerholms rubricering får intrycket att detta är exempel på vad som skiljer oss från borgarna. Oroad blir jag också av att Westerholm hävdar att detta redan är verklighet i Kalmar län (landsting antar jag).

Men vad annat är att vänta efter att ha läst följande på Westerholms blogg
"100 dagar från kröningen som partiledare anser jag att han och Carin Jämtin skall redovisa vilka vägval de vill göra för politiken och för organisationen så att vi sedan kan ta ställning vid en extrakongress i höst."
Att vi borde ha en ovillkorlig rätt att veta det innan de väljs verkar nu inte föresväva Westerholm.

Å andra sidan, vi kan ha förtröstan, Westerholm deklarerar
"Jag personligen kommer inte acceptera ett nytt ”Primegate” från någon – jag kommer dock vara beredd att lyssna på alla som har något att säga. Allt från Timbro och Svenskt Näringsliv på ena sidan till Syndikalisterna och Fältbiologerna på den andra extremen. Jag kommer redovisa alla dessa samtal och möten öppet till skillnad på hur andra valt att agera."
Skönt med sådana kamrater (eller är det lite pompöst uttryckt?).

Technorati Tags:
,


Vad har hänt sedan 2007

Peter Karlberg : Välj en NY ledare: "Dessutom tycker jag att just Mona Sahlin representerar den politiska korrekthetens populism som gjort att de grundläggande “eviga” socialdemokratiska värdena hamnar i bakgrunden (människor känner inte igen sig). För att exemplifiera: Viktigare att synas på Pride än att se till att Kommunals lågavlönade kvinnor får en rejäl uppgradering av sina löner. Det förra kostar lite tid, det senare politiskt mod (och pengar)."

Jag hade synpunkter på det senaste partiledarvalet - de handlade om i huvudsak två frågor. Den ena rör själva valet: Det är helt orimligt att val i ett parti sker genom att en liten krets valberedare ger (även om det sker efter konsultationer av en något större liten krets) kongressen ett val, nämligen att enhälligt välja den enda kandidaten. Den andra rörde den person som föreslagits, förresten inte bara den personen utan kanske mera den krets ur vilket man fick fram den enda kandidaten.

I mångt och mycket upprepar sig nu historien. Valberedningen föreslår ett namn, några andra kandidater gives icke (fast jag ställer upp om någon nominerar mig), ett icke-val således. Förslaget presenteras dessutom efter att alla kongressombud redan valts. Visst måste någon i partiets nuvarande ledning finna detta absurt och göra något åt det omedelbart!

Frågan är om inte historien upprepar sig också beträffande själva kandidaten (Håkan Juholt om någon missat det). Inför 2007 drev jag linjen att de som stått bakom den förda politiska linjen som väljarna i lite för stor utsträckning förkastat inte borde övervägas som kandidater. Partiet valde en annan väg. Frågan blir då om man kan hävda att den nu lanserade kandidaten kan anses sakna ansvar för den politik som avvisats av en majoritet av väljarkåren flera val i rad. Johult är riksdagsman sedan 1994, han är nu ordförande i försvarsutskottet (en rätt tung riksdagsman alltså), han har varit ordförande i försvarsberedningen, han är ordförande i ett partidistrikt och inte minst han har varit partisekreterare. Har lite svårt att se honom som ett från förloraretablissemanget fristående kort.

När jag nu ändå letar fem fel: Lena Mellin upplyser om att Juholt är lätt skeptisk till nätet. Läser man på hans hemsida så presenterar han sig bland annat så här "Just nu lägger jag mycket tid och kraft på att förbättra och stärka socialdemokraterna. Jag är biträdande partisekreterare, med särskilt ansvar för partiets stora organisation och det är verkligen en spännande uppgift." Så aktuell var den, så viktig är dagens kommunikationsteknik för den föreslagna partiledarkandidaten.


Technorati Tags:
, , ,


20110307

Vinna val eller vinna en rörelse - det är frågan

Syftet med politiskt arbete är inte att vinna väljare: "I alla fall inte med vänsterpolitiskt arbete. Syftet med politiskt arbete på vänsterkanten ska vara och måste vara att medvetandegöra människor och att ge människor verktyg och möjligheter att analysera och förändra sin egen verklighet. Vänsterns arbete ska syfta till att få människor att ta vardagen i sina egna händer så som folket i arabvärlden gjort. Syftet ska inte vara att få människor att rösta på vänstern. Människor ska vara subjekt, inte objekt som genom valpropaganda och lämpliga handlingar ska fås att rösta vart fjärde år."

Numera är det inte så ofta jag får tillfälle/anledning att citera Anders Svensson. I det citerade stycket har han emellertid fullständigt rätt!

Det har också Katrine Kielos när hon konstaterar att
"Ett politiskt projekt som inte förnyar sig efter ett katastrofval som detta kommer oundvikligen att irra iväg i sina egna besvärjelser – en paranoid skugga av sitt forna jag."


Jan Andersson är däremot helt ute och cyklar
En sak slås jag av. Ingen tycks tala om att vi ska välja en partiledare och en partiledning som har förutsättningar att vinna framtida val.
Inte bara för att han inte tycks uppmärksamma att just att vinna val tycks vara nästan det ända som intresserar utan också för att just det är det nästan minst intressanta i frågan.

Lika borta är Johanna Graf
Jag håller med Jan Andersson, jag trodde faktiskt också att valet av partiledning handlade om möjligheten att vinna val, inte om att lösa interna problem.
Lite senare i samma inlägg tycks hon dock ha fattat
Jag brukar inte hålla med Göran Greider i mycket, men när han i City skriver att (S) snarare borde leta efter en ny rörelse än en ny Olof Palme har han helt rätt. Dagens rörelse släpper bara fram strömlinjeformade ledare som stöter sig med så få som möjligt.


Andra startar så här kort före kongressen och partiledarvalet diskussion om något helt annat, nämligen partiets förmåga att fostra kvinnliga ledare, vilket vi hittar t.ex. hos Lena Sommerstad och Eric Sundström. Jag som trodde vi hade ett generellt problem (vilket Sundström dock ser) - men tydljigen gäller det huvudsakligen kvinnliga.

Vår käre partisekreterare Ibrahim Baylan vet dock att vi kommer att få en manlig partiledare trots att inga kandidater presenterats och kongressen inte är genomförd. I sitt brev till oss medlemmar låter han meddela att
För det första, och kanske den viktigaste utgångspunkten för partiet, är att jag vill medverka till att vi får en jämställd partiledning. Vi ska i partiets ledning ha en kvinna och en man. För ett feministiskt parti är det en självklarhet.
Fullständigt hjärnsläpp enligt min mening. Vi behöver en bra partiledning alldeles oavsett kön. Vad man har mellan benen avgör inte förmågan att leda partiet. Fantastiskt dock att Baylan faktiskt redan nu vet att det för "balansens" skull behövs en partisekreterare av annat kön än hans eget.

Baylans referens till vad som krävs av ett feministiskt parti (jag som trodde vi var ett socialistiskt) får mig att tänka på Helene Bergmans
T o m Göran Persson kallade sig för feminist, en blasfemi eller med ett annat ord - hädelse. Inte för att han är man utan för att han representerade makten.


Funderar också på om Erik Laakso har rätt
Det här är ett uppenbart problem som uppstår då man, medvetet eller omedvetet, sätter sig i en beroendeposition och gör sig själv till ett verktyg för någon annan. Att sedan inte kunna inse att man faktiskt varit ett verktyg som någon annan spelat på för sina egna syften svider än mer.
Visst är det så att man nu kan se en närmast förbluffande kritisk ansats från många bloggande kollegor som tidigare (under valrörelsen främst) framstod som megafoner. Frågan är om denna förändring verkligen ska tillskrivas frustration över begränsat inflytande som Laakso gör gällande eller om man snarare borde betrakta det som ett sent om än välkommet uppvaknande.


Technorati Tags:
, , , , , , , ,


20110305

Var finns rebellerna i partiet

Ny partiledare måste vilja öppenhet: "Vi manifesterar just nu allt det som vi inte ska vara. Kandidater som vill låta traditionen av slutenhet leva vidare borde diskvalificera sig själva."

Ibland lyckas även Rebella hitta absolut rätt. Och jag skulle nog inte säga "borde diskvalificera sig" utan rakt ut deklarera att de har gjort så (alldeles oavsett om någan av dessa sedan blir vald). Därutöver så är faktiskt alla som deltagit i det senaste årtiondets utveckling av partiets politik men inte aktivt och publikt höjt sina röster, haft egna idéer, uttalat kritik diskvalificerade (fast det verkar ju inte ens valberedningen fattat - glömde Andnor är kanske en av dem).

När man följer människors kamp i andra delar av världen för frihet och demokrati undrar man var f-n rebellerna i partiet finns.

Funderar på om man inte helt enkelt borde ordna en egen medlemsomröstning när det gäller partiledarskapet.

PS En ny partiledare ska inte vinna val utan vinner ett parti DS


Technorati Tags:
, , ,


Tokstan är kanske ett passande epitet

Ilska över nya p-systemet i centrum: "– I det tidigare systemet tog det sju sekunder att logga in. Nu tar tar det 40 sekunder och utloggningen nästan lika lång tid. Så det är en rätt stor skillnad, säger Evelina Sundqvist, en av de skolungdomar som kommunen utsett för att på plats informera Södertäljeborna om det nya parkeringssystemet.
Detta andra stora irritationsmomentet är att när du loggat in reserveras maxbeloppet för den parkeringszon du befinner dig i på ditt konto och när du loggar ut får du besked om hur stor den faktiska kostnaden blir."

Kommenterade den 26 februari det nya betalsystemet för parkering i Södertälje. Vår eminenta (och underbart snabba) lokalblaska LT har nu mer än en vecka senare lyckats samla sig till en artikel om eländet. Någon vass kritik av införandet lyckas tidningen inte framföra utan det kommer i en del kommentarer till artikeln. Det måste ju faktiskt vara något allvarligt fel på en del förmågor hos de som hanterar parkeringsfrågor i kommunen.


Technorati Tags:
, ,


20110226

Parkering - nu ett lån till banken i Södertälje

Läste för någon vecka sedan i LT (en tidning vars webb inte är sökbar)att man skulle bygga om parkeringsautomaterna för att vid kortbetalning chippet ska kunna användas. Reagerade redan då på det märkliga i att kommunen valt att acceptera en ordning som förlänger tiden det tar att registrera sin parkering - uppenbar flathet tänkte jag då ju kommunen i detta fall borde uppträda som företrädare för de som ska använda automaterna. Använde först igår en sådan automat framför vilken det förstås bildades kö - 5 personer före och man får räkna med att det tar minst 5 minuter.

Blev nyss uppmärksammad av min fru på att nyordningen dessutom innebär att bank/kreditkortsföretaget lägger beslag på, reserverar, mellan 16 och 120 kronor varje gång (storleken på beloppet beroende på maxkostnaden per dag). När man checkar ut dras det faktiska beloppet men enligt information som delades ut (inte finns på automaten) så kan det ta ett par dagar innan det reserverade beloppet återförts till kontot.

Att kommunen accepterar dessa uppenbara försämringar är bara ett uttryck för inkompeten. Att banker och kreditkortsföretagen kräver dessa orimliga villkor, i säkerhetens namn, visar att samma inkompetens frodas där med. Att 2011 införa digitala system som försämrar för kunden, förlänger transaktionstiden och dessutom innebär att banken lånar mina (om än småbelopp) pengar utan ersättning är faktiskt tecken på att samma inkompetens är ett vida utbrett belopp.

Härom veckan råkade jag för övrigt ut för något liknande. Har i många år använt mig av Bromma flygplats och varit mycket tillfreds med att man kunnat använda kort för att checka in på parkeringen och sedan betala med samma kort vid utfarten. Nu har man - enligt på platsen tillgänglig personal - tagit bort denna möjlighet på grund av någon EU-regel - och återgått (med nya automater förstås) till den mycket irriterande konstruktionen där man får en biljett vid infart och sedan måste betala denna antingen i ankomsthallen eller genom att kliva ur bilen i en automat som placerats vid sidan av utfarten. Inkompetensen finns sålunda inte bara i Södertälje kommun, hos Visa och MasterCard, hos landets banker utan också på Luftfartsverket (och inom EU om det nu stämmer att det beror av EU-regler).


Technorati Tags:
, , , , ,


20110216

Förlorar alltmer tilltro till processen

Omstart efter S-kris kräver mer: "I rapporten finns alltså en del tänkvärt, en del som oroar, få spetsiga politiska förslag, men en organisatorisk att göra-lista. Återstår en ny partiledare och en partiledning som kan, vill och inte minst orkar ta kommandot och verkligen göra något åt saken.

"

Det är väl ett parti som inte så mycket funderar på personliga egenskaper och organisatoriska frågor utan istället med kraft ägnar sig åt att formulera politik som funkar, som faktiskt kan göra vårt samhälle givet dagens förutsättningar till ett bättre samhälle som behövs.

Nu väljer alltså arbetarekommunerna sina representanter till kongressen utan att ha en aning om vilken hållning dessa representanter har i förhållande till denna rapport, i förhållande till ännu ej kända förslag till partiledare/ledning. Patetiskt. Vad kan vi hoppas på blir resultatet av denna process?


Technorati Tags:
, ,


Röstar inte i kongressvalet

ner kommer man alltid: Ett skammens dokument. Ut med Baylan nu!: "
Vad ska jag skriva. Jag är så förbannad att jag varken vet ut eller in.

Efter många månaders arbete så släpper då socialdemokraternas kriskommission sin rapport. Och vad får vi. ”Omstart för socialdemokratin.” Som om vi har fått någon sorts tjuvstopp vid ett rödljus. Dokumentet liknar mest något där var och en av de i kommissionen ingående fått lov att behålla en av sina käpphästar. Tacka tusan för att det blir ett steg tillbaka, på stället marsch."

Metaforer är livsfarliga. Omstart är en sådan. Anders Nilsson har sannolikt rätt - själv har jag ännu inte hunnit ta del av kriskomissionens rapport - är upptagen med jobb, familjeangelägenheter, Kantro, bygdegård och inte minst samfälligheten.

Anders Lago har däremot läst samma rapport som Anders Nilsson men har ingen kritik att rikta mot den, inga egna tankar, saknar inget och kommenterar:
–Jag tycker att det är en bra rapport, den pekar klart ut vilka politiska områden vi ska satsa på, och jag håller med om det mesta de skriver. De pekar ut rätt riktning efter en bedrövlig valrörelse, och pekar ut jobbpolitiken som ett viktigt område som vi behöver utveckla.


I morgon är sista dagen att rösta fram representanter till kongressen. Jag kommer att avstå - skälet är att ingen från arbetarekommunen och ingen av kandidaterna bemödat sig om att kommentera mitt blogginlägg från häromdagen.


Technorati Tags:
, , ,


20110214

Tänka själv

Kämpa för rättvisa, frihet och… bakelser: "Högerdebattörerernas fattiga barndomar lär oss att Marx hade rätt som regel. Det är undantagen som växer upp i fattigdom och drar slutsatsen att det saknar betydelse eller att det är bra med skilda förutsättningar. Omvänt kunde Olof Palme växa upp i överklassen, ta juristexamen och utveckla någon sorts rättvisekänsla. Det är inte alltid människornas samhälleliga vara bestämmer deras medvetande – på gott och ont.

Vad de borgerliga debattörerna missar är att (v)i är så totalt ointresserade av deras privata historier. Det intressanta är deras åsikter. Vad vill de?"

Problemet är väl möjligen att vårt, dvs allas, samhälleliga vara i allmänhet bestämmer vårt medvetande vilket så många tycks helt omedvetna om, Det gäller inte bara hyfsat välbeställde borgerliga ledarskribenter, det gäller också många s.k. vänstermänniskor. Hur skulle man annars kunna förklara valresultat, melodifestivalintresse, politisk korrekthet i en massa frågor osv.

20110207

Still got the blues

Still got the blues for rock | 之乎者也: "


Used to be so easy

To give my heart away

But I found out the hard way

there’s a price you have to pay

I found out that love is no friend of mine

I should have known time after time

"
Finns inte så mycket att tillägga.


Technorati Tags:
, ,


20110206

Missade Persson

Det krävs någon som är stryktålig: "Att det gick dåligt i höstens val förklarar Göran Persson med att det rödgröna samarbetet "försökte kopiera den borgerliga alliansen"."

Missade Agenda tidigare ikväll (sherlock lockade mera) men ser att den gode herr Persson tycks ha klart för sig just det jag hävdat hela tiden - det rödgröna samarbetet var ett strategiskt misstag. Nu hade det inte hjälpt - partiet saknar styrsel, klarar inte riktigt av att få igång den diskussion som behövs utan harvar runt i person- och egenskapsträsket.

PS I morgon kanske man kan se inslaget i SVT Play - fantastiskt att det inte går direkt DS


Technorati Tags:
, ,


Vilka kongressledamöter ska man välja?

In Your Face: Det kom ett mail...: "I detta mail så läste jag följade rader: "Nu har jag fått en valsedel i min hand där jag finner ditt namn. Jag vill naturligtvis rösta på mina kamrater ifrån Norrtälje men jag skulle vilja veta vad du står i den stora frågan om vilken partiordförande vi skall ha. Min inställning är att det är för lite av idiologi i den politiska debatten. Jag har också lyssnat så mycket som möjligt på de kandidater och vad de står för och jag kan kostatera att det funnits ett antal partiledarkandidater.""

Funderar själv en del över detta - alltså vad kandidaterna till kongressen står för. Tillhör valkrets 5 (Södertälje och Botkyrka). Från arbetarekommunen i Södertälje har jag fått valsedel bestående av 9 namn, 5 från Södertälje och 4 från Botkyrka. De fem från Södertälje presenteras men ingen information ges om de från Botkyrka. Därutöver uppmanas man av arbetarekommunens styrelse att rösta på fyra namngivna kandidater från Södertälje utan annat motiv än att de är från Södertälje och röstmaximering krävs för att få dessa valda.

Presentationen av de 5 kandidaterna lämnar för övrigt mycket i övrigt att önska. Ingen kandidat är över 44 år, två är under 25.

 • Boel Godner ger ingen som helst information om vad hon har för syn på partiledarfrågan och inte ett ord om politiken. Dock får vi veta att hon alltid
  "känt lite extra för mänskliga rättigheter".


 • Gabriel Blomberg ser det som sin plikt att någon gång i livet aktivera sig politiskt. Han tycker att vi måste
  "börja presentera reformer för hur samhället ska förbättras"
  men avslöjar inget om hur de skulle se ut. Ingenting om partiledarfrågan.


 • Anna Bohman brinner för barn- och ungdomsfrågor men vi får t.ex. inte veta hur hon tänkt sig att vi skall få bukt med barnfattigdomen som ju är aktuellt just nu. Hon vill
  "arbeta hårt för att vårt parti ska växa"
  men uttalar inget om hur.


 • Alexander Lindholm är övertygad om att partiet behöver väcka reformlusten hos folket och tycker att vi
  "behöver tydliggöra våra tankar om en djupare demokrati".
  Ingenting om partiledarfrågan.


 • Nina Unesi (som är den kandidat arbetarekommunens styrelse inte tycker vi ska rösta på) brinner för att göra något åt barnfattigdomen, dock utan att förklara hur. Hon uttalar sig angående partiledarfrågan och förklarar att hon vill få
  "chansen att ta del av denna historiska stund som ombud".
  Någon uppfattning i frågan verkar hon dock inte ha.


 • Om de övriga 4 kandidaterna (från Botkyrka) får man ingenting veta - är ju helt patetiskt - annat än deras namn. Varken till dessa eller till kandidaterna från Södertälje får man med någon kontaktinformation. Antagligen utgår arbetarekommunens styrelse från att vi alla partimedlemmar har kontaktinfo till kandidaterna eftersom de ju uppenbarligen utgår från att alla måste ta kontakt för att överhuvudtaget få någon vettig info var de står politiskt och i partiledarfrågan. För det kan väl inte vara så att de förväntar sig att vi ska skicka röstboskap till kongressen?

  Uppdatering: Några andra har också skrivit på samma tema - Peter Högberg, Johan Westerholm, Sandro Wennberg, Aurora Gullberg m.fl.

  Technorati Tags:
  , , , , , , , , ,


  20110205

  Riktat eller generellt

  Sakine Madon: Ge riktat stöd direkt till barn: "Den som vill komma åt barnfattigdom gör därför bäst i att diskutera riktade stöd direkt till barnen."

  Är det så vi vill ha det - riktat stöd till barn från fattiga familjer (det är ju de som har försörjningsansvaret som är resurssvaga)? Det innebär ju en återgång till 1800-talets fattigvård där de resurssvaga och deras barn fick schavottera och med mössan i hand ta emot de allmosor de beviljats.

  Vill man hitta lösningar måste man inse att (oavsett vilka vi nu räknar som fattiga) att det finns såväl generella som individuella problem förknippade med denna fråga. Sedan 1960-talet har vi haft en situation som innebär att man inte kan försörja en familj på en (1) vanlig lön, än mindre då på en låg eller mycket låg lön. I de senare fallen räcker varken barnbidrag eller behovsprövade bostadsbidrag till för att uppnå en dräglig nivå - ett grundavdrag som helt enkelt befriar inkomster under t.ex. 20 000 från skatt kunde vara ett bidrag till att ge många ökat ekonomiskt utrymme utan att beröva dem värdighet.

  Individuella problem av typen missbruk är av en helt annan karaktär och förutsätter individuella insatser.

  I övrigt har Sakine Madon rätt när hon skriver:
  I det längre loppet gäller det att satsa på utbildning och arbete. Storstädernas olika delar behöver växa samman och integreras.

  När barn från olika klasser aldrig möts - utan delas upp i olika friskolor - är det inte konstigt att många saknar förståelse för hur det är att växa upp utan pengar.  Technorati Tags:
  ,


  20110113

  Tänkvärt av Laakso

  Att förtjäna medborgarnas förtroende: "Vem vågar säga att det viktigaste nu inte är att i första hand vinna val även om vi ska göra det också, nej det viktigaste är att vi tänker, fördjupar oss, söker sanningar och försöker återfinna vår kurs i den tid vi lever i. Jag tror att det arbetet har möjligheter att leda fram till att människor tror på oss, ger oss förtroende och vill se oss leda landet för medborgarnas skull."

  Ibland glimrar han till, tänker jag när jag läser Laakso om att förtjäna förtroende. Själv tillhör jag ju clownernas skara men tillåter mig ändå att instämma dels i Laaksos retoriska fråga, dels att faktiskt hävda att det är helt nödvändigt - alltså att genomföra arbetet. Det har inte gjorts i partiet varken lokalt eller nationellt. Framgick t.ex. med all önskvärd tydlighet när jag bevistade min egen arbetarekommuns nomineringsmöte någon månad innan jul - där stönade folk när jag försökte argumentera för en utbildningspolitik som åtminstone försöker hantera segregatinsproblematiken.

  Kommer då den nödvändiga diskussionen till stånd? Peter Andersson frågar:
  Punkten heter "NYSTART" Politiska diskussioner och beslut". Min känsla och, vågar jag säga, vetskap, är att partiets medlemmar verkligen vill att detta tas på allvar. Men märks det på nyhetsrapporteringen? Märks det i form av en livaktig debatt i partiet? På vilket sätt blir kongresspunkten denna viktiga "Nystart! Vem kommer att styra innehållet i punkten NYSTART?


  Själv är jag ganska pessimistisk, kanske beroende på att tiden, som heltidsanställd, företagare och med en sjuklig far, inte räcker till. Inte bara media utan också ledande partikamrater verkar mer intresserade av att diskutera personfrågor och med dessa tillhörande intrigerande istället för att ta den mycket stora diskussionen om hur den socialdemokratiska ideologin ska förverkligas i ett samhälle långt från den det som formade densamma.
  Technorati Tags:
  , ,


  20110112

  Skolverket i framkant

  Guldmedalj till Skoldatanätet: "För många år sedan, närmare bestämt 1998, fick min dåvarande kollega Benny Regnér och jag ett tjockt kuvert från Kent Å på SUN. Det visade sig när vi öppnade kuvertet att SUN Microsystems, Inc., nominerat det projekt vi just då arbetade med, nämligen det svenska Skoldatanätet, till det som då hette Computerworld Smithsonian Awards Program och som nu verkar heta Computerworld Honors.

  Nomineringen innebar att en beskrivning av Skoldatanätet skulle för evigt bevaras i Computerworld Honors arkiv och att vi skulle få en guldmedalj att hänga på Skolverket.

  En förutsättning för att få vara med var att man skickade in en tämligen omfattande beskrivning av projektet. Beskrivningen, som finns här (pdf-fil) och nedan, har sitt historiska intresse och rekommenderas för alla och envar som är intresserad av de första åren av Internetanvändning i Sverige.

  "  (Hittat via Johan Groth.)  Att Johan Groth uppmärksammat denna utmärkelse som tilldelades Skoldatanätet 1998 just nu kom att bli ett lite lustigt sammanträffande eftersom jag under julhelgen sorterade några (inte många) papper i mitt rätt oordnade arkiv i garaget och råkade på en utskrift av samma dokument. Möjligen har jag också det refererade, av mig och Beatrice Ask undertecknade, regeringsuppdraget där och när jag hittar det ska jag publicera också det.

  Publicerandet är förstås också en påminnelse om att vi den gången (93/94) tänkte rätt rätt:)


  Technorati Tags:
  , , ,