20100228

Jag protesterar

Rödgröna vill vässa föräldraförsäkringen: "Enligt vad SvD erfar finns nu ett färdigt underlag till en överenskommelse om föräldraförsäkringen i den rödgröna arbetsgrupp som ansvarar för välfärd och rättvisa. Tre viktiga förslagmärks:

•Höjt tak i både den tillfälliga föräldraförsäkringen och i havandeskapspenningen.

•En helt ny barntidsersättning för småbarnsföräldrar som vill kunna jobba deltid.

•Fyra månader eller 120 dagar av föräldraförsäkringen knyts till respektive vårdnadshavare.

"

Inlämnar härmed en protest eller reservation mot detta möjliga men annu inte bekräftade beslut. Jag är och kommer att fortsätta att vara motståndare till cementerandet av samarbetet inom den rödgröna konstellationen. Det är ett - för att nu tala klarspråk - förakt mot väljarna att dessa partiers ledare aktivt driver oss mot ett tvåpartisystem - därtill lurade av högeralliansen.

När dessutom arbetet i samarbetsgrupperna leder till att man förstärker en av de tendenser man istället borde bekämpat - tendensen att tro att människors val skall styras av lagar och/eller utformningen av olika former av stöd när istället vår tid kräver en ökad acceptans för att männsikor helt och fullt skall få ökad kontroll över detta. Ett mycket stort misstag och i ett längre perspektiv fatalt.

20100227

En sån halsduk vill jag ha

Här raderar Lars Ohly Israel: "Här bär Lars Ohly en Palestinahalsduk med en karta - där staten Israel inte existerar. "

Själv förespråkar jag en enstatslösning i Palestina dvs en palestinsk stat med en icke oväsentlig del med stor del invånare som religiöst bekänner sig till judendomen. Tror - hur fantastiskt det än kan låta - att det är den enda möjligheten. Tvåstatslösningen är dödfödd från början eftersom den aldrig kan komma att ge palestinierna en stat med sammanhängande territorium.

Således funderar jag på var man kan få tag i denna halsduk (möjligen vill jag ha en översättning av den arabiska texten innnan jag slutligt beslutar mig för att bära den).

Andra om samma artikel på Knuff

Får man svära i kyrkan

Regeringen dumpar praktikanter på myndigheterna: "Regeringens nya praktiksatsning skulle ge upp emot 100 000 tillfälliga jobb.
Hittills har bara ett fåtal levererats och nu kräver regeringen att statens myndigheter rycker ut."

Något förfärligt tycks ha inträffat. Staten, i form av regeringen, riktar krav mot staten, i form av myndigheter. Idén tycks vara att myndigheterna skall skaka fram rejält med praktikplatser till arbetslösa (som fortsatt räknas just som arbetslösa). Partikamraten Peter Andersson tycker att detta är
Det yttersta av trixande med jobben - Arbetslösa görs till statstjänstemän
. Själv har jag länge drivit frågan om att på kommunal nivå göra just detta - alltså ge arbetslösa (de jag fokuserat på då är arbetslösa flyktingar) praktik/sysselsättning inom den kommunala verksamheten. Det har inte varit särskilt framgångsrikt eftersom verksamheterna tycks vara mästare i att komma på invändningar.

Jag är osäker på om Lyftet som regeringsens satsning tydligen kallas är den optimala modellen. Att skapa möjligheter för arbetslösa att kombinera jobbsökande med praktik/sysselsättning är däremot utmärkt. Att tvinga myndigheter (i den mån de inte själva fattar vilka möjligheter detta innebär) är också helt rimligt.

PS Som företagare vid sidan om ser jag också möjligheter, hopas alltså att även Kantro kan delta i detta. DS

Sömnlösa nätter....

Det börjar skramla längst in i tunnan....: " Jag kan konstatera att det trots allt finns de politiker som ligger sömnlösa över den omoderna skolan, även om skolministern inte gör det. Camilla berättar om sina ideer om IT i skolan, och hon spar inte direkt på krutet.

Bland annat avslöjar hon mellan raderna att hon tänker försöka få Jan Björklund att intressera sig för IT i skola och lärande. En inte helt lätt uppgift som ni som hängt med känner till. Moderniteten i skolan avseende tillgänglighet till datorer är ju inget han ligger direkt sömnlös över."(Hittat via Thomas Tvivlaren som jag hittat via Opassande. som jag hittat via Knuff)När jag skrev om Camilla Lindbergs artikel första gången fick jag svar från henne - Björklund har godkänt artikeln:
Du undrade om vi pratar med varandra inom partiet, och det gör vi även om jag ibland känner mig som en ensam ö ute i Atlanten...Artikeln är sanktionerad av vår partiledare tillika Sveriges skolminister, så det börjar hända saker.


Nu är jag själv inte så ofta/länge afk vilket bl.a. har fått mig att dra slutsatsen att inte heller skolan bör vara det. Det är således inte undervisning om IT som är den primära uppgiften utan ett helt naturligt användande av detsamma för alla de typer av uppgifter som man behöver utföra i skolan - i det lärande arbetet. I vår värld, i vår tid skriver man, räknar man, läser man, kreerar man, informerar man, konsumerar man digitalt. Det är egentligen absurt att detta inte förstås, tas som en självklarhet. Att så inte är fallet leder till ökande klyftor mellan de som kan och de som inte kan - och eftersom detta inte präglar skolan konserveras/förstärks socioekonomiska skillnader alltmer.

20100222

Hjälplöst efter?

Gör IT till eget skolämne: "Folkpartiets mål är ambitiöst. Vi vill se världens bästa skola. Det kräver en skola där IT både står på schemat och är integrerat i undervisningen på flera andra sätt. Annars kommer vi hjälplöst efter – att vara världens bästa skola anpassad för 1900-talet är inte nog."

Jag refererade ju till Camilla Lindbergs artikel häromdagen. Denna vecka kunde man ha tänkt sig att Sverige borde ha varit representerat vid den konferens som går av stapeln i Wien under namnet
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 1-to-1 COMPUTING IN EDUCATION: CURRENT PRACTICES, international comparative RESEARCH EVIDENCE AND POLICY IMPLICATIONS
Konferensen följer man näst bäst t.ex. via rapporterande Christoph Derndorfer (@random_musings) som jag hittat tack vare Stefan Pålsson. Bara ett exempel:
Currently 300.000 children in Peru have an XO-1, 10.000 teachers have been trained and 6.000 schools have received XO-1s. At the end of the year Peru wants to increase these numbers to 600.000, 100.000 and 20.000 respectively!


Förresten så filmar och sänder Christopher Derndorfer också.

Börjar vi närma oss en situation där frågan om IT i skolan hamnar högt upp på dagordningen när det gäller utbildningspolitiken? Mats Gerdau kommenterar Lindbergs artikel med:
Om Sverige ska bli ett föregångsland så får inte modern teknik lysa med sin frånvaro i den viktigaste platsen för framtiden - skolan.
(s) motionerade i höstas om en nationell vision och har gett en grupp i uppdrag att utarbeta en sådan under våren. Kanske får vi till både en diskussion och en vision som gör att vi får en utbildning (och det måste förstås gälla de nya styrdokumenten för skolan och den nya lärarutbildningen) som åtminstone går i takt med tiden dvs det 20-hundratalets (ändrat efter påpekande av Pålsson) digitala verklighet.

Svik inte barfotabarnen

Evin Cetin: Jag kommer aldrig svika barfotabarnen - Debatt - Expressen.se: "I dag pratar vi om föräldrar som blir utförsäkrade, vuxna som blir arbetslösa eller lever i utanförskap. Vi ser ökade klasskillnader mellan de som har och de som inte har. För barnen översätts de svepande orden i pinsamt inställda skolresor, innehållslösa semestrar hemma i kvarteret eller att de gamla trasiga idrottskläderna måste behållas något år till. Barnens nödlögner och skam är ofta konsekvenser av politiska beslut. Men att många människor runt om i landet har det tuffare än någonsin verkar vara en helt ointressant fråga.

Politik handlar om att förbättra Sverige och skapa en värld där möjligheterna växer. Politik handlar om ett ställningsstagande om hur samhället bäst ska utvecklas men också om vilket skydd som ska finnas för dem allra längst ner på samhällsstegen. Politik handlar om hur vi tar hand om varandra, hur vi ger och får. Jag började mina dagar i Sverige genom att få, först som asylsökande barn och flykting, sedan som elev i skolan och juriststudent.
I dag när jag har ett eget jobb kan jag ge tillbaka till dem som behöver. Att kandidera är ett sätt för mig att ge tillbaka - men också att förändra för alla de barn som inte får vara barn fullt ut."(Hittat via Mitt i steget.)Till skillnad från Johan Westerholm röstade jag på Evin Cetin. Till skillnad från Evin Cetin har jag aldrig sprungit barfota av ekonomiska skäl. Gillar dock att gå barfota ändå.

Precis som Johan Westerholm uppfattar jag att Evin Cetin har en stark glöd och altid har de svagastes intresse framför ögonen. Precis som Evin Cetin menar tror jag att det är oerhört viktigt att socialdemkratin alltid står upp för de svagaste - aldrig sviktar i det.

En helt annan fråga är förstås hur vi skall göra för att skapa detta samhälle, detta bättre samhälle där möjligheterna växer.

20100220

Att vara folkpartist är att vara ....

Gör IT till eget skolämne: "Många tror att svensk skola är bra på att få in IT i undervisningen. Och det finns goda exempel. Men IT är i dag inte ett ämne, finns inte i läroplanen och på många skolor lyser det med sin frånvaro. Det är lätt att tro att alla barn i Sverige växer upp med tillgång till datorer och får den vanebaserade kunskap det ger gratis. Men riktigt så är det inte.

Vi skapar nya klasskillnader om vi inte ser till att alla får samma chanser tidigt. Det gäller inte minst barn i utanförskapsområden som ofta inte har samma möjligheter som sina klasskompisar. Om den nya tekniken också ska kunna bli det verktyg för ökad demokrati som vi liberaler när en förhoppning om, så krävs att alla får chansen att vara med."

Ovanstående utspel av Camilla Lindberg är helt fantastiskt. Läs regeringens direktiv till Skolverket avseende de nya kursplanerna för grund- och gymnasieskolan. Läs regeringens förslag till ny lärarutbildning. Tillhör Camilla Lindberg ett regeringsparti - pratar de med varandra inom folkpartiet?

Andra om detta på Knuff

20100219

Blir det bättre med en kvinna

Ojämlikheten består i bolagen: "Av 217 personer i ledningspositioner är endast 35 kvinnor, det motsvarar 16 procent. Några av börsens tungviktare som verkstadskoncernen Sandvik, lastbilsjätten Scania, låstillverkaren Assa Abloy och tobaksjätten Swedish Match har inte en enda kvinna i sina ledningar. I banksektorn ser kvinnorepresentationen bättre ut. Swedbanks ledning består till hälften av kvinnor, medan SEB:s till en tredjedel utgörs av kvinnor. Sämst av storbankerna ser det ut hos delvis statligt ägda Nordea där 1 av 6 personer i ledande befattning är en kvinna.


Sandvik, vars koncernledning är tom på kvinnor, försvaras av kommunikationsdirektören Anders Walin av att det är relativt få personer i ledningen och att de som finns ansvarar för tunga och viktiga affärsområden.

"

Jag tillhör de medelålders män som har lite svårt för varannan damernas. Inte för att jag på något sätt har svårt för kvinnor i ledande ställning, har uppskattat (mycket) några av de kvinnliga chefer jag haft genom åren. Det jag har svårt för är att saker och ting generellt skulle bli bättre om kön går före kompetens (och i politiken just politiken). SvDs undersökning förstärker denna mig skepsis. För att ta ett exempel: Om man tittar på hur banker hanterat, klarat sig genom de senaste årens finansiella kris och ställer det i relation till hur könsfördelningen i deras högsta ledning ser ut blir man ju fundersam. Min bank - Swedbank utmärker sig i postiva termer när det gäller könsfördelningen i ledningen - frågan är (och den ställer förstås inte Svds reporter Anna-Karin Storvall) om de har 1) varit en bättre bank för kunderna generellt och 2) har de klarat sig bättre än andra banker när det gäller just hanterandet av krisen.

Den frågan kan man ställa också i andra sammanhang. Har vi en bättre politik inom justitiedepartementets område nu när det är en kvinnlig justitieminister än under föregående mandatperion då motsvarigheten var en man. Mitt svar är att den (politiken) är lika dålig!

Mycket bra

Poesi i typografi: ""(Hittat via Brockman.)Minns hur några av mina klasskamrater på Lärarhögskolan i Stockholm i 80-talets början faktiskt kritiserade mig för att jag inte la till uttryck av typen "tycker jag" varje gång jag uttryckte min åsikt (undrar fortfarande vems åsikt de annars trodde det var).

Rätten att kränka tillhör de PK

Fritt fram för religiösa att diskriminera: "Jag har en kollega som konstant vägrar att hälsa på mig. När vi möts sträcker jag fram handen men han vägrar fatta den. Eftersom vi båda är präster i en storstad (Göteborg) är det oundvikligt att vi då och då stöter på varandra i något av de större begravningskapellen eller i sakristian till någon av de populära bröllopskyrkorna. Därför upprepas scenen gång på gång. Min framsträckta hand möter hans benhårda övertygelse om att jag inte är ren nog att ta i hand. Jag är gay, och han vet om det."

Lars Gårdefeldt är kränkt av en kollega som vägrar ta honom i hand på grund av Gårdefeldts sexuella läggning. Han tar sjålv upp detta exempel med anledning av att Arbetsförmedlingen har bötfällts för diskriminering då en man som hälsat hövligt men inte skakat hand med en kvinna (och därmed gått misste om en praktikplats) berövats sin ersättning. Detta har, förutom att irritera Gårdefeldt också triggat Mathias Sundin att reagera vilket kommenteras av Ali Esbati så här:
Muslimer ska alltså med hot om indragna sociala rättigheter kunna utsättas för uppfostrande förnedring. Här gäller det att med lagens hjälp tvingas hälsa genom just handskakning - om man är muslim i en underordnad social position.


Själv blir jag bara mer och mer förvirrad (förmodligen ett åldersfenomen). Vi har alla mänskliga rättigheter vilka bland annat innebär att vi har rätt att inte bli diskriminerade/kränkta på grundval av t.ex. kön, sexuell läggning, etnicitet och religion. Såvitt jag förstår innebär detta att jag inte har rätt att tvinga en annan människa som t.ex. av religiösa skäl inte hälsar genom att ta i hand att göra detta. Samtidigt får jag inte kränka en annan männsika som t.ex. är homosexuell genom att inte ta vederbörande i hand av religiösa skäl. Här föreligger en s.k. målkonflikt. Antingen kränks den enes rättighet att fritt utöva sin religion eller så kränks den andres rätt att inte bli särbehandlat t.ex. baserat på dennes kön.

Mest bizarr blir diskussionen förstås då människor som inte tillhör en specifik religion anser sig ha rätt att bedöma huruvida det uttryck den enskildes religiositet tar är överensstämmande med en "korrekt" historisk och/eller modern uttolkning av dennes religion. Men det var en parantes.

Vi lever i en överkänslig tidsålder. Alla verkar springa omkring och känna sig kränkta. Anna Wahlgren känner sig kränkt till ett värde av 250 000 kronor på grund av en kanske mindre lyckad kommentar av en programledare i TV.

Jag blir inte kränkt om någon hälsar på annat sätt än genom att ta i hand, Funderar faktiskt inte alls varför utan accepterar. Jag blir inte kränkt av att kön går före kompetens och/eller politiska åsikter i mitt parti (möjligen lite upprörd över att folk är så...). Jag blir inte kränkt av att andra kan ha andra åsikter än jag, och faktiskt uttrycker dem. jag kan möjligen bli irriterad/förbannad när de anser sig ha rätt att tala om för mig hur jag skall uppträda/bete mig, men inte kränkt. Kan också bli lite förbannad då jag ser hur människor - baserat på ett eurocentriskt perspektiv - anser sig ha rätt att fostra resten av världen.

20100214

Ibland är det bara för dumt

På dödens fält: "I ett mejl som anländer från Australiens varma eukalyptusdjungler ställer en svensk forskare rätt fråga om Calton: "Beror den låga livslängden i de fattiga kvarteren på deras låga inkomster eller på de stora skillnaderna? Dvs är det fattigdomen eller ojämlikheten som ska bekämpas?".
På järnvägsstationen Queen Street spelar Frälsningsarmén julhymner. Utanför snurrar slänggungorna i det traditionella jultivolit. Träden lyser av stjärnor. Nästa tåg till Lenzie går om fem minuter.
En av förra årets mest uppmärksammade böcker var The spirit level, skriven av två brittiska hälsoforskare, Kate Pickett och Richard Wilkinson (nyligen på svenska med titeln Jämlikhetsanden, Karneval förlag). Deras svar på mejl-frågan är otvetydigt: i rika länder som Europas är det ojämlikheten som är problemet. Högre medelinkomster gör inte längre livsvillkoren bättre, men mindre skillnader gör alla lyckligare.

Med större jämlikhet minskar psykisk ohälsa och sjukdom, medellivs-längden höjs, barndödligheten sjunker, skolresultaten förbättras, kriminaliteten sjunker och kvinnors rättigheter stärks. Det finns direkta statistiska samband mellan hjärtsjukdom och ojämlikhet.

Författarna påpekar noga att jämlikhet inte bara förlänger livet för fattiga utan även för medelklassen. Mer jämlika länder presterar helt enkelt bättre.

Stora inkomstskillnader framkallar konsumtionsideal, lyxfeber och livsmönster som urholkar själen - vilket i förlängningen skapar olycka, sjukdom och så småningom förkortar människors liv. Diskussionerna om livspusslet har växt i takt med inkomstskillnaderna. Missnöje är en kostnad som rika lägger på resten av samhället, skriver Pickett och Wilkinson."

Låt mig tänka: Ojämlikheten är viktigare att bekämpa än fattigdomen. Detta sagt av en person (Per Wirtén som visserligen citerar utsagan) som befinner sig i/besökt Carlton där medellivslängden är 54 år. Alltså - bara inte skillnaden var så stor, de rika runt omkring bara lite mindre rika så skulle förstås medellivslängden dramatiskt öka, arbetslösheten försvinna. Allt handlar om den upplevda orättvisan som ligger i stora skillnader. Blir den bara lite mindre blir allt bra, misären går upp i rök. För konsekvensen av tesen att det inte behövs högre medelinkomster (t.ex. genom att kraftfullt höja de lågavlönades) utan större jämlikhet (som om höjning av de lågavlönades löner inte är en option) rimligen måste ske genom att sänka de högavlönades - eftersom medelinkomsten skall lämnas ograverad. Utan att ha läst den refererade boken Jämlikhetsanden {The Spirit Level}, Karnevals förlag, av Kate Pickett och Richard Wilkinson. Något verkar allvarligt fel här!

PS Men förstås - det är naturligtvis inte klasskamp och bättre villkor vi måste ta itu med utan vår upplevda relativa position. Förbättras det senare blir allt bra. DS

Procent och procent - människorna då

Jag har som vanligt ytterligt svårt för de diskussioner som regelmässigt uppstår varje gång som opinionsundersökningar publiceras. Alldeles bortsett från att det är något genuint sjukt över ett system som förvandlar folkets rätt att i val uttrycka sig fritt vad gäller landets skötsel till en strid mellan två i stort sett lika stora alternativ (där själva kampen dessutom ofta refereras i tävlingstermer) så får man (jag) ofta för sig att det saknas proportioner eftersom man fokuserar procent och inte väljare.

I valet till riksdagen 2010 finns det 7 017 479 röstberättigade. Det är alla medborgare över 18 år. Om alla dessa utnyttjar sin rösträtt kommer varje procent av valmanskåren att motsvaras av 70 174 röster (avrundar eftersom tiondels/hundradels personer inte kan avge röster). Nu är det emellertid så att vi inte någon gång haft 100 % avgivna röster. Normalt ligger röstdeltagandet runt 80 % och var 2006 82 %. Det är därför rimligt att räkna med att antalet röstande 2010 kommer att bli ca 5 754 000. Då får vi att varje procentenhet motsvaras av 57 540 röstande.

Låt oss ta senaste Sifo-undersökningen och Jonas Morians kommentarer som exempel:

Återigen görs i medierna en stor affär av en opinionsundersökning som förefaller visa att allianspartierna knappar in på oppositionen och att ställningen mellan blocken är mycket jämn. Men liksom vid flera andra tillfällen blundar man för den viktiga faktorn att kristdemokraterna – om siffrorna skulle stå sig – hamnar under fyraprocentspärren och följaktligen inte kan tillgodoräknas det borgerliga alternativet.

Det är SvD/Sifos februarimätning som beskriver väljarstödet för de rödgröna som 49 procent mot 45,6 procent för alliansen. Och det skulle då innebära att skillnaden mellan blocken minskat med hela 7 procentenheter på en månad.

Men räknar man bort kd:s 3,9 procent så blir det bara 41,7 procent för m, fp och c. Moderaternas stora och statistiskt säkerställda kliv framåt med 3,8 procentenheter har med andra ord skett på de mindre borgerliga brödernas bekostnad. Både fp och kd minskar i väljarstöd jämfört med motsvarande mätning i januari.


För det första så är skillnaden mellan blocken alltså ca 196 000 röster enligt mätningen. Morian tillgodogör sig dock snabbt det faktum att (icke statistiskt säkerställt) kristdemokraterna skulle åka ut vilket skulle betyda att nästan 225 000 röster skulle bli värdelösa - utöver de 196 000 som (statistiskt säkerställt) skulle lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Till det kommer förstås ytterligare ett eller flera hundra tusen röster som läggs på andra partier som inte kommer in.

Effekten skulle alltså bli att av de 7 017 479 röstberättigade skulle 5 754 000 rösta varav ca 5 219 000 röster faktiskt skulle påverka mandatfördelningen i riksdagen (det är ca 74% av de röstberättigade). Majoritet skulle bildas i riksdagen av 49% av de avgivna rösterna, alltså 2 819 469 vilket i procent av de röstberättigade blir drygt 40%.

För det andra så utgörs som framgått ovan varje procent av valmanskåren (som faktiskt röstar) av 57 540 personer. Börjar vi räkna tiondelar (och det gör ju många gärna) så handlar varje tiondel om 5 754 personer. I de flesta opinionsundersökningar tillfrågas något tusental personer antingen om vilket parti de tycker är bäst eller om vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. När Morian alltså räknar bort kristdemokraterna för att de enligt SIFO-mätningen kommer att få 5 754 röster för lite så är det väl kanske en smula att ta ut segern i förskott, sälja skinnet innan bjrönen är skjuten eller något liknande.

Nu avser jag inte att särskilt kritisera Jonas Morian med detta - han får bara utgöra exempel på hur fånigt det är att fästa något särskilt avseende vid opinionsmätningaran. Egentligen är det det lätt parodiska i själva situationen jag vill belysa. Utgår vi alltså från att skillnaden mellan blocken idag är 3,4% motsvarande 196 000 människor så behövs t.ex. för att helt utjämna siffrorna bara att hälften av dessa - i runda slängar 100 000 människor - bestämma sig för att byta parti.

Och vill man uttrycka sig lite pompöst - dessa 100 000 avgör om vi fortsatt skall ha en regering som backar oss in i framtiden eller om vi skall få en regering som åtminstone tittar framåt.

PS Hoppas jag räknat rätt:) DS

Några andra som kommenterat näraliggande:

Peter Andersson

Johan Westerholm

Krassman

Alliansfritt Sverige

Om Sifo

Inte bara frågor - svar också

Når makten taler for de tause: "I USA inngikk selveste førstedamen, Laura Bush, i en velregissert kampanje, der hun informerte sine landsmenn om forholdene afghanske kvinner og barn levde under, og om nødvendigheten av en krig for å frigjøre dem.

– Plutselig så vi at svært mektige mennesker tok på seg å snakke på vegne av de afghanske kvinnene, sier von der Lippe.

I en artikkel i den kommende internasjonale antologien Rhetoric and Citizenship – public deliberation, skriver hun at de afghanske kvinnenes rolle i krigsretorikken er et eksempel på hvordan maktpersoner bruker taushet retorisk.

Von der Lippe er inspirert av den amerikanske retorikkprofessoren Cheryl Glenn, kjent for sitt begrep rhetoric of silence, taushetens retorikk, der hun kobler taushet sammen med makt. Les KILDENs intervju med Cheryl Glenn.

– Den klassiske retorikken er mest opptatt av hva som sies og skrives og hvordan. Men vi kan lese mye ut av å undersøke tausheten, det som ikke sies og hvem som ikke snakker og hvorfor de er tause. Ikke minst er jeg interessert i disse stemmene som snakker så suverent på vegne av stemmene vi ikke hører, sier von der Lippe.

– Stemmene vi ikke hørte høsten 2001 var de afghanske kvinnenes. Som vi alle vet, var tausheten ikke selvvalgt, men et resultat av både lokale og globale maktforhold.

– Dermed ble det lett for vestlige kvinner å framstille seg som den som ga de afghanske kvinnene en stemme. Bush og andre vestlige kvinner fikk snakke på vegne av dem, og fortelle verden hva de afghanske kvinnene ønsket og trengte, forklarer von der Lippe.

"

Gillar Berit von der Lippes analys. Och som Åsa Linderborg påpekar - inte har situationen förbättrats - de berördas röst förblir ohörd. En som gör sig till tolk för kvinnorna är Jan Eliasson - dravel kallade jag det, Jan Guillou avrättar Eliassons text lite mer "sofistikerat".

Ali Esbati har hittat flera kloka röster om Afghanistan, bl.a. Olle Svenning.

Fler bra frågor

Bombliberalernas sista vapen: sorg och patriotism | Jan Guillou | Kolumnister | Nyheter | Aftonbladet: "Men frågan kan ställas mycket bättre, nämligen till alla dem som stött kriget under skiftande motiveringar: På vilket sätt främjade vårt krig afghanernas tro på den västerländska demokratin? Hade vi inte kunnat lansera det minst dåliga av alla kända politiska system på ett bättre sätt? Och varför skulle Sverige traska patrullo efter George W Bush genom att först kriga för att fånga Usama bin Ladin, sen för att införa demokrati, sen för att införa jämställdhet och slutligen, med Barack Obama, för att skydda USA:s medborgare mot terrorism?

Och när USA, Storbritannien, Kanada, Spanien med flera dragit sig ur, skall Sverige då stanna för att på egen hand vinna kriget?

Det är krigets anhängare som har de svåra frågorna att besvara, inte krigets motståndare"


Jan Guillou ställer bra frågor. Dessutom belyser han den cynism som präglar användandet av anhörigas sorg som "sista känslomässiga försvar av vårt krig i Afghanistan".

20100213

Mera snö nu

Mera snö?: "Är det verkligen möjligt att det ska snöa ännu mera? Kunde det inte ha fördelats lite mera jämnt över åren?"

När vi nu så tydligt ser effekterna av den globala uppvärmningen är frågan om Bodströms apell för jämnare fördelning (av snöandet) över åren inte borde ersättas med "under året".

20100212

Gemensamt front av s, mp och v för datalagring

MiNimaliteter: Gemensamt front av s, mp och v om teledatalagringen: "Vi kan konstatera att det inte bara är Bodström som snackar om en gemensam linje från de rödgröna, utan att detta nu börjar få genomslag i utskottsarbetet."

Ett utmärkt exempel som stödjer min tes om att Bodström helt bör avlägsnas från politiskt inflytande. Nu har han tydligen lyckats få de uppenbarligen ytterligt maktkåta samarbetspartnerna att köpa ett från början till slut uselt initiativ. Tyvärr verkar vi röra oss mot en situation där det bara är Piratpartister som konsekvent ställer upp till försvar av grundläggande demokratiska principer (dvs att ingen övervakning får ske utan brottsmisstanke).

Om jag trodde det skulle hjälpa skulle jag skriva en motion.

20100211

Can Sweden really teach British schools a lesson

BBC News - Newsnight - Can Sweden really teach British schools a lesson?: "The Conservatives also state in their report that since the Swedish system was changed 'standards have risen across all state schools'.

But that is not what Per Thulberg, Director General of the Swedish National Agency for Education, the man who runs Sweden's schools, told me:

'This competition between schools that was one of the reasons for introducing the new schools, has not led to better results,' he said.

'The lesson is that it's not easy to find a way to continue school improvement.'

It was noticed a few years ago that standards across all schools were slipping.

Perplexed, the Swedes carried out international comparative studies, as well as detailed national research, which confirmed the decline.
It is not understood why, but the slide began at around the time the schools were introduced.

'The students in the new schools they have in general better standards, but it has to do with their parents, their backgrounds. They come from well-educated families,' Mr Thulberg said.

So, not only are standards generally down, there are strong indications that the new schools have increased social segregat"

It is interesting to find quotations from the Director General, Per Thulberg, of the Agency where I work. I have not heard him be so explicit about the fact that the introduction of so called free schools seems to coincide with the slipping of standards in the whole system, but then again I don´t meet him every day. It is also interesting to note that Liz MacKean has found that "there are strong indications that the new schools have increased social segregation".

Inte mitt krig

Klent rustad frälsningsarmé: "Jag är inte en del av detta. Denna fars eller parodi sker utan mitt samtycke. I min liberala världsbild är detta teatraliska trams som nu utspelar sig början till slutet av Sverige som vi känner det. Vi har kastat bort vårt bästa kort för att behaga den amerikanska supermakten, och den sittande alliansregimen likväl som tidigare socialdemokratiska ministärer har gemensamt sålt ut Sverige till något som är oss främmande.

Vi har bytt förhandlingar, kompromisser och frihandel mot religöst dopad intervention med vapenmakt. Det är inte bara Palme som roterar i sin grav, utan en hel rad av tidigare politiska trotjänare. Detta är inte Sverige! Ta därför hem denna frälsningsarmé och låt USA utkämpa sitt eget krig."

Om vi bortser från passusen "min liberala världsbild" som man faktiskt bara behöver stryka liberla (gärna ersatt med socialistiska) så är det bara att instämma i 之乎者也:s text.

Något helt annat än det dravel (ursäkta språkbruket) vår högt vördade förre utrikesminister Jan Eliasson häver ur sig. I Eliassons värld blir ockupationer fredsuppdrag, där förlorade jag förmågan att följa med. Sen upprepar han - som så många andra krigshetsare (som desutom värderar afghanska liv så lågt) - mantrat om FN-missionen påspädd med allt elände kvinnor och barn kommer att drabbas av. Parollerna från USAs krig i Vietnam, från den sovjetsiak ockupationen av Afghanistan måste dammas av.

Sverige ut ur Afghanistan!

20100210

Bra frågor om svenska krigsäventyr

Soldaterna hinner inte göra skillnad: "Nyligen förklarade Atta Mohammed Noor, guvernören i provinsen Mazar-i-Sharif, där den svenska styrkan är förlagd, för en journalist från Los Angeles Times att han för sin del inte tar några order från Kabul. Journalisten noterade att Noor har få skäl till detta eftersom han verkade äga det mesta i staden, kontrollerade polisen via sina anhängare och hade livvakter nog för en mindre privatarmé.
Noor, som är general i det civila, tillhör de gamla krigsherrarna, de som utgör en viktig del av problemet, men knappast av dess lösning. De internationella styrkorna samverkar med honom för att bygga ett nytt Afghanistan. Men vems Afghanistan handlar det om?
Hans guvernörskollega i angränsade Kunduz, Mohammed Omar, förklarade i november förra året för Der Spiegel att de tyska trupperna för hans del gärna kunde åka hem.
Var sjätte månad kom det ändå en ny befälhavare och tyskarna var överlag alltför försiktiga. Amerikanska specialstyrkor var i Omars tycke mycket bättre eftersom de dödade alla talibaner. Den bombning som USA-flyg på order från tyskt befäl utförde mot en kapad tankbil, och där upp mot 150 civila kan ha dödats, var inget problem för guvernören eftersom de dödade var upprorsmakare. Fientliga civila, således.

Var övergår kampen mot ondskans nätverk i krigsherrarnas interna maktsträvanden eller etniskt blodbad? Och vilken slags brickor utgör de internationella styrkorna, de som ofta kommit med de bästa avsikter? "

Wilhelm Agrell ställer några bra frågor.

Varsin allt vanligare

Egen elevdator allt vanligare - IDG.se: "– Inte bara det – den indikerade också stora skillnader mellan skolor i samma kommun, vilket bekräftades av en mindre uppföljning, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Peter Karlberg tror att en förklaring till det starka intresset för att ge elever egna datorer kan vara just en vilja att göra skolan mer jämlik. På de skolor där alla elever får egen dator minskar de socioekonomiska skillnaderna, visar utvärderingar som gjorts.

– Nästan alla svenska elever har datorer hemma, men det innebär inte att alla använder dem för skolarbete – där skiljer det mellan studievana hem och sådana som inte är studievana. Med en skoldator förändras det, säger Peter Karlberg. "

CS frågar några tyckare idag: Ska alla elever ha en egen dator?

20100209

Inte ens hälften stödjer ockupationen

Fortsatt stöd till trupperna: "Fortfarande tycker nästan hälften av svenska folket att det är rätt att vara där, enligt Aftonbladet/Sifo."

Inte ens hälften av befolkningen stödjer ockupatioonen av Afghanistan är väl kanske ett lika korrekt beskrivande av statistiken.

Och så ska man tydligen inte diskutera frågan - detta trots att man 1) förstås inte på något sätt kan vara förvånad, överraskad över att också svenska soldater kan dödas och 2) de definitivt är där helt frivilligt.

Ställ de rätta frågorna om Afghanistan

20100206

Offentliga handlingar i en mailbox nära dig

Allmänna handlingar i elektronisk form: "Kommittén föreslår att det av offentlighets- och sekretesslagen ska följa att myndigheterna efter begäran ska lämna ut elektroniskt lagrade allmänna handlingar i elektronisk form om det inte är olämpligt. Den lämplighetsbedömning myndigheten ska göra tar framför allt sikte på integritetsskyddsaspekter. Rätten att efter en lämplighetsbedömning få ut elektroniska handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grundlagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. I samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar blir myndigheterna alltså skyldiga att ta ställning till en sådan begäran."

Kanske rör vi oss sakta mot en situation där elektroniskt lagrad offentlig information ur offentlighetssynpunkt likställs med sådan information lagrad på annat sätt. Genom förslaget om en lämplighetsprövning när begäran görs blir dock frågan om det kommer att gå snabbare att få ut samma information elektroniskt jämfört med på papper. För den som inte fysiskt kan ta sig till respektive myndighet torde dock förslaget innebära en förbättring.

Problemet blir då att det är lite komplicerat (för gemene man) att uppträda anonymt i den digitala världen vilket ju annars är en viktig del av vår offentlighetsprincip - man skall inte behöva avslöja vem man är.

Kommittén skriver:

Utöver integritetsskyddsaspekter kan det finnas andra faktorer som talar mot att lämna ut den allmänna handlingen i elektronisk form. Det kan vara faktorer som säkerhetsaspekter eller tekniska och praktiska faktorer som talar mot ett elektroniskt ut- lämnande i det specifika fallet.


Här lämnas ett rätt stort utrymme för godtycke när alltså även tekniska aspekter faller inom ramen för lämplighetsbegreppet. En näraliggande fråga är förstås också när en begäran handlar om ett mera automatiserat uttag av viss offentlig information - kommittén verkar tro att de tekniska förutsättningarna för leverans redan finns - till det ställer jag mig tveksam.

20100204

Clapton, Jobs and html5

Har faktiskt inte prövat html5 tidigare men kom på att YouTube beta-testar och Safari förstås stödjer så jag avnjöt lite god Clapton. Jobs har förstås rätt - det skall inte behövas en player för att se film på webben!Ovan är den säkert i Flash - man måste stäla in sitt YouTube-tittande på html5 för att få det formatet.

Ohlys bostadsaffärer

Ohly missnöjd med lägenhetsklippet: "Tanken att sälja lägenheten till inköpspriset – eller rentav under detta – verkar dock inte ha fallit Ohly in. Det hade ju varit fullt möjligt. Inte hade det bara tillfredsställt Ohlys påstådda privatmoraliska grubblerier, det hade dessutom påverkat marknadsutvecklingen nedåt såsom Ohly vill, om än i låg grad. Men nej, Ohly vill både ha vinsten, och möjligheten att klaga.
"

Per Gudmundson försöker göra en poäng av att Lars Ohly gjort en vinst på försäljningen av sin lägenhet - antagligen är denna poäng att det skulle vara någonslags dubbelmoral i att å ena sidan göra denna vins och å den andra sidan vara för en minskning av möjligheterna att göra sådana.

Såvitt jag förstås skulle Ohly om han sålt till t.ex. inköpspris bara och endast ha överfört vinsten till köparen. Någon effekt i övrigt skulle det inte haft.

Själv har jag också oerhört svårt att förstå logiken i att det skal gå att bygga upp en icke oväsentlig privat förmögenhet genom goda bostadsaffärer, samtidigt bidrar ju detta till en viss rörlighet på bostadsmarknaden och det är ju bra.

Utbildningsnämndsordförande vill bli styrd av staten

Staten ska styra fördelningen av resurser till skolan: "Han är bekymrad och talar om ett skolsystem i kris.
– Dagens situation är helt orimlig. Det måste till en större statlig styrning av resurserna till skolan.
Som statistiken här bredvid visar är Södertälje en kommun med stora problem för grundskolan."

Thomas Johansson uttalar sig i Skolvärlden. Ett helt absurt sådant. Hur f-n kan det bli mer pengar till skolan genom statlig styrning utan att det i så fall innebär att människor inte får mat för dagen och inte får någonstans att bo. Dessvärre tvingas man ur den aspekten hålla med Johanna Lundgrens som i LT skriver
Tills mer pengar tillförs måste vi göra det bästa av sit uationen. Det går inte att skjuta över ansvaret på stat en. Det är oerhört viktigt att vi lyckas bryta trenden i våra skolor, och då är en av de viktiga frågorna hur vi får elever att bli studiemotiver ade.


Möjligen borde Thomas Johansson läsa lite John Hattie, kanske fundera lite över vad en modern skola kräver när det gäller utrustning och ambition.

Billiga bostäder till alla

Jag sökte en bostad och fann ett miljardprogram: "Men det finns små och billiga reformer med stor potential. Kristdemokraternas förslag att skattebefria uthyrning av upp till halva bostaden är en sådan. Den skulle kunna ge 55000 nya bostäder, om det dessutom blev fri hyressättning. Till nästan ingen kostnad alls."

Visst är det fantastiskt. Ledarskribenten i SvD vet att berätta att nästan helt kostnadsfritt kan man ordna fram 55000 bostäder. Ett utmärkt alternativ för alla bostadssökande som då förstås hyresfritt kommer att kunna få tillgång till nästan halva sina hyresvärdars bostäder. För det blir väl verkligen nästan kostnadsfritt att hyra ett rum eller två?

Socialistiska partiet har tydligen en helt annan lösning - sänk räntorna (hur mycket lägre kan de bli undrar man och vem skall låna ut pengarna).

De rödgröna har ett alternativ - se till att få fart på bostadsbyggandet:

Sverige behöver en ny bostadspolitik med tydliga och starka ambitioner. Vi vill möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. Vi vill därför utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik.

De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara bostadsförsörjningen. Vi vill värna och utveckla allmännyttan för att bättre möta samhällets och de enskilda boendes och bostadssökandes krav.

Vi vill stärka människors möjligheter att välja hur de vill bo. Bostadspolitiken är därför också viktig för att aktivt bekämpa segregationen. Sverige behöver fler bostadsområden med blandade boende- och upplåtelseformer. Det är angeläget att kommunerna genom en aktiv bostadspolitik bidrar till ett varierat utbud på de lokala bostadsmarknaderna. På så vis förbättras möjligheterna för den enskilde att bo i en bra bostad, vilket är ett viktigt välfärdspolitiskt mål, samtidigt som utveckling inom näringsliv och arbetsmarknad främjas.


Det är ju kanske en smula mera realistiskt och ambitionerna är höga - 40 000 nya lägenheter per år 2016. Möjligen missas en del s.k. målkonflikter. Vill man bo i villa vill man inte bo i ett hyreshusområde. Blandning som i och för sig är bra ur boendesegregationssynpunkt kolliderar med själva idén om villaboendet och behovet av att inte bara kunna välja hur man vill bo utan också var, i vilken möljö. En energibesparande bebyggelse är en tät bebyggelse som koncentrerar mycket folk på liten yta. Det kolliderar dels med yta för grön/rekreationsområden, dels med önskan att inte bo "på" varandra. Oavsett dessa invändningar - de rödgröna är faktiskt de enda som hittills presenterat en bostadspolitik som kan tänkas bidra till att bostadsbristen reduceras och att fler får råd till en dräglig bostadsstandard.

20100203

Jag bär på ett rasande kvinnohat

När ska vi erkänna att polischefen bara är som andra män: "Alla år av hårdnackat jämställdhetsarbete har skapat en enorm klyfta mellan hjärta och regelbok hos många män. När det glappet kollapsar så ser vi fulheten. Den jämställde mannens helgsysslor, porrsurfande, barntrålande. Och vi förnimmer ett rasande kvinnohat i Sverige."

Det är väl bara att acceptera - man är porrsurfande, barntrålande kvinnohatande, precis som alla andra män. Slår min fru, förgripit mig på mina barn och utövar rituell sex. För så ser ju verkligheten ut om man får tro sociologiprofessorn Eva Lundgren. Det är väl därför bara att beklaga att man inte inbjudits till ett (av alla för det måste ju finnas många för att rymma alla oss män) de hemliga sexnätverken som Jenny Westerstrand tipsar om.

Antar att Lundgren och Westerstrand av Karin Eder-Ekman räknas till gruppen radikalfeminister. Utöver att de således kan förse oss med sanningar som gäller alla män så har de också ett imponerande "trackrecord", nämligen...
sanningen är ju att rätt många svenska självklarheter aldrig hade kommit till stånd utan ideologisk input från just radikalfeminismen: kvinnors rösträtt, rätt till utbildning, en utbyggd barnomsorg, föräldraförsäkringen, u name it


Om vi män som kollektiv går och bär på ett "rasande kvinnohat" så kan man ju inte låta bli att undra vad ovan nämnda kvinnor bär på.

20100202

Nationell strategi för IKT och lärande

Nationell strategi för IKT och lärande: "Du har kommit till några sidor som handlar om att faktiskt skapa en nationell strategi för IKT i skolan/för lärande. "

Vid sidan av mitt arbete är jag politiskt engagerad socialdemokrat, vilket läsare här kan tänkas misstänka:-)

För några månader sedan blev jag tillfrågad av Marie Granlund och Mikael Damberg om jag var intresserad av att försöka utveckla en nationell strategi för IKT i skolan/för lärande på uppdrag av den (s)-märkta gruppen i riksdagens utbildningsutskott. Jag tackade förstås ja och har kontaktat en mindre grupp av för de flesta väl kända profiler - en slags liten kärntrupp - som jag bett medverka. Även om jag har oerhört stora förväntningar på dessa så inser jag också vilken kompetens, vilket engagemang som finns hos många fler.

Dessutom är det förstås så att - om vi bortser från att engaemanget vad gäller likvärdighet kanske kan variera - viljan och behovet av att utveckla en skola, ett utbildningssystem som går i takt med 2000-talet egentligen inte är en partiskiljande fråga. Vi lever redan i en i hög grad digitaliserad värld och den kommer inte att bli mindre digital framöver. Vår omvärld satsar på att barn och ungdomar skall få digital kompetens, få "21st century skills" - kunskaper och fördigheter för det 20:de århundradet. Det måste vi också göra och vi bör nog vara bäst på det också!

Nu drar vi alltså igång arbetet. Det sker på en för ändamålet specialiserad sajt - Google Sites. Alla kan se vad som pågår, alla kan diskutera. Det är precis så politik skall formas i vår tid.

PS Om något inte funkar som det ska är det sannolikt mitt fel. Meddela mig i så fall. Om förfäntningarna blir höga kan det kanske vara på sin plats att påpeka att detta arbete som borde förtjäna status åtminstone av en statlig utredning nu kommer att utföras helt på deltagande människors fritid DS

20100201

iPad på GrammyRätt snygg produktplacering:-)

Journalistik när den är som bäst

Mona Sahlin saknar självförtroende: "– Mona Sahlin måste bli mer självsäker i sin politik, säger Daniel Nilsson, 29."

Att kritisera kvällstidningsjournalistiken är förstås som att skjuta på en sittande höna. Ändå kan jag inte upphöra att förundras över en del yttringar. Aftonbladet har en läsarpanel bestående av fyra personer. En av dessa tycker tydligen att Mona Sahlin borde vara mer självsäker. Det får toppa förstasidan på webben.
AB 010131.jpg