20100214

Procent och procent - människorna då

Jag har som vanligt ytterligt svårt för de diskussioner som regelmässigt uppstår varje gång som opinionsundersökningar publiceras. Alldeles bortsett från att det är något genuint sjukt över ett system som förvandlar folkets rätt att i val uttrycka sig fritt vad gäller landets skötsel till en strid mellan två i stort sett lika stora alternativ (där själva kampen dessutom ofta refereras i tävlingstermer) så får man (jag) ofta för sig att det saknas proportioner eftersom man fokuserar procent och inte väljare.

I valet till riksdagen 2010 finns det 7 017 479 röstberättigade. Det är alla medborgare över 18 år. Om alla dessa utnyttjar sin rösträtt kommer varje procent av valmanskåren att motsvaras av 70 174 röster (avrundar eftersom tiondels/hundradels personer inte kan avge röster). Nu är det emellertid så att vi inte någon gång haft 100 % avgivna röster. Normalt ligger röstdeltagandet runt 80 % och var 2006 82 %. Det är därför rimligt att räkna med att antalet röstande 2010 kommer att bli ca 5 754 000. Då får vi att varje procentenhet motsvaras av 57 540 röstande.

Låt oss ta senaste Sifo-undersökningen och Jonas Morians kommentarer som exempel:

Återigen görs i medierna en stor affär av en opinionsundersökning som förefaller visa att allianspartierna knappar in på oppositionen och att ställningen mellan blocken är mycket jämn. Men liksom vid flera andra tillfällen blundar man för den viktiga faktorn att kristdemokraterna – om siffrorna skulle stå sig – hamnar under fyraprocentspärren och följaktligen inte kan tillgodoräknas det borgerliga alternativet.

Det är SvD/Sifos februarimätning som beskriver väljarstödet för de rödgröna som 49 procent mot 45,6 procent för alliansen. Och det skulle då innebära att skillnaden mellan blocken minskat med hela 7 procentenheter på en månad.

Men räknar man bort kd:s 3,9 procent så blir det bara 41,7 procent för m, fp och c. Moderaternas stora och statistiskt säkerställda kliv framåt med 3,8 procentenheter har med andra ord skett på de mindre borgerliga brödernas bekostnad. Både fp och kd minskar i väljarstöd jämfört med motsvarande mätning i januari.


För det första så är skillnaden mellan blocken alltså ca 196 000 röster enligt mätningen. Morian tillgodogör sig dock snabbt det faktum att (icke statistiskt säkerställt) kristdemokraterna skulle åka ut vilket skulle betyda att nästan 225 000 röster skulle bli värdelösa - utöver de 196 000 som (statistiskt säkerställt) skulle lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Till det kommer förstås ytterligare ett eller flera hundra tusen röster som läggs på andra partier som inte kommer in.

Effekten skulle alltså bli att av de 7 017 479 röstberättigade skulle 5 754 000 rösta varav ca 5 219 000 röster faktiskt skulle påverka mandatfördelningen i riksdagen (det är ca 74% av de röstberättigade). Majoritet skulle bildas i riksdagen av 49% av de avgivna rösterna, alltså 2 819 469 vilket i procent av de röstberättigade blir drygt 40%.

För det andra så utgörs som framgått ovan varje procent av valmanskåren (som faktiskt röstar) av 57 540 personer. Börjar vi räkna tiondelar (och det gör ju många gärna) så handlar varje tiondel om 5 754 personer. I de flesta opinionsundersökningar tillfrågas något tusental personer antingen om vilket parti de tycker är bäst eller om vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. När Morian alltså räknar bort kristdemokraterna för att de enligt SIFO-mätningen kommer att få 5 754 röster för lite så är det väl kanske en smula att ta ut segern i förskott, sälja skinnet innan bjrönen är skjuten eller något liknande.

Nu avser jag inte att särskilt kritisera Jonas Morian med detta - han får bara utgöra exempel på hur fånigt det är att fästa något särskilt avseende vid opinionsmätningaran. Egentligen är det det lätt parodiska i själva situationen jag vill belysa. Utgår vi alltså från att skillnaden mellan blocken idag är 3,4% motsvarande 196 000 människor så behövs t.ex. för att helt utjämna siffrorna bara att hälften av dessa - i runda slängar 100 000 människor - bestämma sig för att byta parti.

Och vill man uttrycka sig lite pompöst - dessa 100 000 avgör om vi fortsatt skall ha en regering som backar oss in i framtiden eller om vi skall få en regering som åtminstone tittar framåt.

PS Hoppas jag räknat rätt:) DS

Några andra som kommenterat näraliggande:

Peter Andersson

Johan Westerholm

Krassman

Alliansfritt Sverige

Om Sifo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.