Gadgeten innehöll ett fel

20100202

Nationell strategi för IKT och lärande

Nationell strategi för IKT och lärande: "Du har kommit till några sidor som handlar om att faktiskt skapa en nationell strategi för IKT i skolan/för lärande. "

Vid sidan av mitt arbete är jag politiskt engagerad socialdemokrat, vilket läsare här kan tänkas misstänka:-)

För några månader sedan blev jag tillfrågad av Marie Granlund och Mikael Damberg om jag var intresserad av att försöka utveckla en nationell strategi för IKT i skolan/för lärande på uppdrag av den (s)-märkta gruppen i riksdagens utbildningsutskott. Jag tackade förstås ja och har kontaktat en mindre grupp av för de flesta väl kända profiler - en slags liten kärntrupp - som jag bett medverka. Även om jag har oerhört stora förväntningar på dessa så inser jag också vilken kompetens, vilket engagemang som finns hos många fler.

Dessutom är det förstås så att - om vi bortser från att engaemanget vad gäller likvärdighet kanske kan variera - viljan och behovet av att utveckla en skola, ett utbildningssystem som går i takt med 2000-talet egentligen inte är en partiskiljande fråga. Vi lever redan i en i hög grad digitaliserad värld och den kommer inte att bli mindre digital framöver. Vår omvärld satsar på att barn och ungdomar skall få digital kompetens, få "21st century skills" - kunskaper och fördigheter för det 20:de århundradet. Det måste vi också göra och vi bör nog vara bäst på det också!

Nu drar vi alltså igång arbetet. Det sker på en för ändamålet specialiserad sajt - Google Sites. Alla kan se vad som pågår, alla kan diskutera. Det är precis så politik skall formas i vår tid.

PS Om något inte funkar som det ska är det sannolikt mitt fel. Meddela mig i så fall. Om förfäntningarna blir höga kan det kanske vara på sin plats att påpeka att detta arbete som borde förtjäna status åtminstone av en statlig utredning nu kommer att utföras helt på deltagande människors fritid DS

6 kommentarer:

 1. Digital kompetens för det 21:a århundradet vore ännu bättre, tycker jag!

  SvaraRadera
 2. Fast det är väl att sikta lite väl långt (samtidigt är det knepigt att vi säger 2000-talet om detta århundrade medan den anglo-saxiska världen säger 21st century)

  SvaraRadera
 3. Av regeringens uppdrag till skolverket 2008 understryks bland annat vikten av, att ”belysa lärares användning av IT som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla undervisningen”. Ett av målen uppges vara att ”formulera en strategi för kompetensutveckling av skolans personal inom IT-området”. Det handlar med andra ord om att utveckla digital kompetens, som innebär ”säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet…det vill säga användning av datorer för att redovisa och utbyta information …” Med digital kompetens avses, att man besitter ett förhållningssätt som kan karaktäriseras som kritiskt, reflekterande och ansvarsfullt i förhållande till skilda medier och verktyg. Det handlar då främst om ”färdigheter som att kunna sammanfatta, kondensera och kritiskt värdera”. Enligt Europaparlamentets och rådets rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande gäller att Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT - färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.

  Lär man bättre med IT?
  Generellt sett visar erfarenheterna på ett positivt samband mellan IT-tillämpningar och resultat i skolundervisningen. En förutsättning är dock att ”IT-användandet sätts in i ett pedagogiskt sammanhang”. Med andra ord handlar det här om ”behovet av ett alternativt pedagogiskt angreppssätt som är mer fokuserat på kommunikation, produktion, problemlösning och samarbete” (ibid.). Resultaten hittills visar, att inlärningseffekten blir störst i en undervisningssituation i vilken IT ingår och där elever utmanas att tänka och ifrågasätt sin egen förståelse antingen självständigt eller tillsammans med en eller flera kamrater. Av stor betydelse för resultatutveckling i detta sammanhang är således, hur datorn används som en pedagogisk resurs undervisningen och om läraren har god IT-kompetens och erfarenhet av att arbeta med IT. Av särskild betydelse tillmäts det sociokulturella synsättet, vilket beskriver ”hur lärandet blir en aktiv social handling, där den lärande tillsammans med andra konstruerar kunskap ”.

  SvaraRadera
 4. Du har förstås helt rätt. Dock är det viktigt att ha i minnet att skolan behöver använda moderna verktyg alldeles oavsett om det bidrar till bättre lärande eftersom det är nödvändigt för att utveckla den digitala kompetensen - en likvärdighetsfråga. OECD har ju visat att vi nu riskerar att hamna i en digital klyfta som handlar om de som kan versus de som inte kan, och då handlar det inte om knapptryckningskunskap utan om att kunna använda för lärande, för deltagande i samhällslivet.

  SvaraRadera
 5. Vore det inte bättre att försöka lära eleverna att läsa, skriva, räkna till att börja med.
  När man möter barn som måste ha elektroniska hjälpmedel för att överhuvudtaget klara något då inser man nog att det inte är fler datorer som är lösningen. Dessutom är det ju massor som inte ens vill försöka ta till sig utbildning idag hur hjälper datorer dem?
  Satsa på den gamla kunskapsskolan flummet kan vi ta efter det.

  SvaraRadera
 6. Anonym - föreligger det en motsättning mellan att lära sig läsa . skriva, räkna och användandet av IKT. Det hade jag missat. Däremot föreligger det en motsättning mellan att på 2000-talet bara få 1900-talets kunskapsbehov tillgodosett och att få lära sig också vår tids kunskaper och färdigheter.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.