20100213

Mera snö nu

Mera snö?: "Är det verkligen möjligt att det ska snöa ännu mera? Kunde det inte ha fördelats lite mera jämnt över åren?"

När vi nu så tydligt ser effekterna av den globala uppvärmningen är frågan om Bodströms apell för jämnare fördelning (av snöandet) över åren inte borde ersättas med "under året".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.