20100222

Svik inte barfotabarnen

Evin Cetin: Jag kommer aldrig svika barfotabarnen - Debatt - Expressen.se: "I dag pratar vi om föräldrar som blir utförsäkrade, vuxna som blir arbetslösa eller lever i utanförskap. Vi ser ökade klasskillnader mellan de som har och de som inte har. För barnen översätts de svepande orden i pinsamt inställda skolresor, innehållslösa semestrar hemma i kvarteret eller att de gamla trasiga idrottskläderna måste behållas något år till. Barnens nödlögner och skam är ofta konsekvenser av politiska beslut. Men att många människor runt om i landet har det tuffare än någonsin verkar vara en helt ointressant fråga.

Politik handlar om att förbättra Sverige och skapa en värld där möjligheterna växer. Politik handlar om ett ställningsstagande om hur samhället bäst ska utvecklas men också om vilket skydd som ska finnas för dem allra längst ner på samhällsstegen. Politik handlar om hur vi tar hand om varandra, hur vi ger och får. Jag började mina dagar i Sverige genom att få, först som asylsökande barn och flykting, sedan som elev i skolan och juriststudent.
I dag när jag har ett eget jobb kan jag ge tillbaka till dem som behöver. Att kandidera är ett sätt för mig att ge tillbaka - men också att förändra för alla de barn som inte får vara barn fullt ut."(Hittat via Mitt i steget.)Till skillnad från Johan Westerholm röstade jag på Evin Cetin. Till skillnad från Evin Cetin har jag aldrig sprungit barfota av ekonomiska skäl. Gillar dock att gå barfota ändå.

Precis som Johan Westerholm uppfattar jag att Evin Cetin har en stark glöd och altid har de svagastes intresse framför ögonen. Precis som Evin Cetin menar tror jag att det är oerhört viktigt att socialdemkratin alltid står upp för de svagaste - aldrig sviktar i det.

En helt annan fråga är förstås hur vi skall göra för att skapa detta samhälle, detta bättre samhälle där möjligheterna växer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.