20100204

Billiga bostäder till alla

Jag sökte en bostad och fann ett miljardprogram: "Men det finns små och billiga reformer med stor potential. Kristdemokraternas förslag att skattebefria uthyrning av upp till halva bostaden är en sådan. Den skulle kunna ge 55000 nya bostäder, om det dessutom blev fri hyressättning. Till nästan ingen kostnad alls."

Visst är det fantastiskt. Ledarskribenten i SvD vet att berätta att nästan helt kostnadsfritt kan man ordna fram 55000 bostäder. Ett utmärkt alternativ för alla bostadssökande som då förstås hyresfritt kommer att kunna få tillgång till nästan halva sina hyresvärdars bostäder. För det blir väl verkligen nästan kostnadsfritt att hyra ett rum eller två?

Socialistiska partiet har tydligen en helt annan lösning - sänk räntorna (hur mycket lägre kan de bli undrar man och vem skall låna ut pengarna).

De rödgröna har ett alternativ - se till att få fart på bostadsbyggandet:

Sverige behöver en ny bostadspolitik med tydliga och starka ambitioner. Vi vill möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. Vi vill därför utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik.

De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara bostadsförsörjningen. Vi vill värna och utveckla allmännyttan för att bättre möta samhällets och de enskilda boendes och bostadssökandes krav.

Vi vill stärka människors möjligheter att välja hur de vill bo. Bostadspolitiken är därför också viktig för att aktivt bekämpa segregationen. Sverige behöver fler bostadsområden med blandade boende- och upplåtelseformer. Det är angeläget att kommunerna genom en aktiv bostadspolitik bidrar till ett varierat utbud på de lokala bostadsmarknaderna. På så vis förbättras möjligheterna för den enskilde att bo i en bra bostad, vilket är ett viktigt välfärdspolitiskt mål, samtidigt som utveckling inom näringsliv och arbetsmarknad främjas.


Det är ju kanske en smula mera realistiskt och ambitionerna är höga - 40 000 nya lägenheter per år 2016. Möjligen missas en del s.k. målkonflikter. Vill man bo i villa vill man inte bo i ett hyreshusområde. Blandning som i och för sig är bra ur boendesegregationssynpunkt kolliderar med själva idén om villaboendet och behovet av att inte bara kunna välja hur man vill bo utan också var, i vilken möljö. En energibesparande bebyggelse är en tät bebyggelse som koncentrerar mycket folk på liten yta. Det kolliderar dels med yta för grön/rekreationsområden, dels med önskan att inte bo "på" varandra. Oavsett dessa invändningar - de rödgröna är faktiskt de enda som hittills presenterat en bostadspolitik som kan tänkas bidra till att bostadsbristen reduceras och att fler får råd till en dräglig bostadsstandard.

1 kommentar:

  1. Bostadspolitiken känns alltför avgränsad. Det handlar inte bara om det ska byggas hyresrätter eller bostadsrätter. Bostadsrätter medför fler problem än de som man normalt talar om. Att bo i bostadsrätt ger oftast inte mer inflytande (utom för styrelsen) än för dem som bor i hyresrätt. Boendemiljön måste förbättras, och inte minst för dem som bor i bostadsrätt (se: Bostadsmyndighet, valfråga 2010).

    Tanken med ägarlägenheter var god men det är med besvikelse jag kan konstatera att ägarlägenheterna inte innebär någon förbättring utan snarare bara spär på problemen.

    Idag brister regelverken på ett sätt som gör det fullt möjligt för varje styrelse i en bostadsrättsförening att dölja i princip vad de vill för medlemmarna. Det finns som regel ingen insyn och inget inflytande för den som bor i bostadsrätt, trots att man är både medlem och delägare i föreningen. Hur rimligt är detta?

    Lagar måste förändras så att bostadsrättshavare får något att säga till om i stället för den oligarki som råder i föreningarna!

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.