Gadgeten innehöll ett fel

20110321

Vad frihet är vet Pettersson mycket lite om

Bygg på frihet, Juholt!
Inte Persson-nostalgi
: "Det handlar om en gnagande oro för att Håkan Juholt ska visa sig vara Göran Persson.
Inte för att de skulle stå för samma slags ledarskap. Men för att man kan ana likheter i deras syn på politiken.
”En dag kommer det ögonblick då solen lyser över fria människor som inte känner någon annan herre än sitt eget förnuft.” Så skrev den franske upplysningsfilosofen de Condorcet, gömd i ett litet rum i Paris medan den revolution han varit med om att starta satte gatorna utanför i brand. En kort tid senare blev han själv avrättad i revolutionens namn.
Göran Persson sa en gång att målet med politiken var att se till att folk hade råd att köpa en vårkappa till frun."

Var inte Karin Pettersson en av Mona Sahlins hejdukar? Får i alla fall en känsla av att det är något annat än värnandet av frihet som ligger till grund för hennes ledare i Aftonbladet. Ta bara en sådan enkel sak som jämlikhet. Den innebär förstås att alla har lika värde t.ex. när det gäller betalning för utfört arbete. I Petterssons värld blir detta en identitetspolitisk fråga (kön) trots att det är fullständigt självklart att alla ska ha en lön som motsvarar utfört arbete oberoende av individuella egenskaper.

Visst finns det frihetsprojekt att formulera men det är ett generellt sådant vi behöver - långt från Petterssons förvrängda bild av vad frihet är.
"och tredelad föräldraförsäkring borde vara självklarheter för en modern socialdemokrati."
Frihet är att man själv får bestämma just sådant som om hur föräldraledigheten ska disponeras. Kanske borde Pettersson ha tittat på kvällens Molin-föreställning om en bondes kamp för sin mjölkpall - en symbol för den enskildes (kollektiva) kamp mot överheten för frihent.

Sen har hon förstås rätt när det gäller integritetsfrågorna.Technorati Tags:
, , ,


20110318

Södertälje, företagsklimat och upphandlingar

Fler företag i Södertälje: "Inom Södertälje kommun har vi tagit till oss av företagarnas synpunkter att förbättra attityd, service och information. Till våren tar vi därför ett viktigt steg och startar- ”Södertälje Direkt”, en kundtjänst som ska vara en väg in för företagen och som kommer underlättar företagarens och kommunens hantering av företagsärenden. Målsättning är att 60 % av kontakterna med näringslivet ska gå direkt till Södertälje Direkt. Vid mer avancerade ärende kan ”Södertälje Direkt” omedelbart koppla frågan vidare till en handläggare.

Jag är övertygad om att satsningar på entreprenörskap och företagande av stor vikt för Södertälje och för fler arbetstillfällen. Att det finns ett stort intresse för dessa frågor visar också att 1000 personer deltog på Södertäljes Business Days, som vi arrangerade tillsammans med Amerikanska ambassaden.

Tillsammans med företagare i Södertälje arbetar vi också med att ta fram en gemensam varumärkesplattsform för Södertälje som besöks- och turistkommun.

Det är tillsammans vi skapar tillväxt, växande företag och fler jobb"

Försökte kommentera Anders Lagos inlägg men fortfarande efter en hel dag (nästan ett dygn) har kommentaren inte publicerats. Här kommer den:

Alldeles utmärkt att förbättra “attityd, service och information”, ännu bättre vore att också t.ex. faktiskt ge lokala företag möjlighet att konkurrera om kommunala upphandlingar. När vi (Kantro) försökte delta i en upphandling visade sig att den var riggad för att omöjliggöra för oss att konkurrera genom att ställa krav som bara kunde uppfyllas av återförsäljare med särskild ställning hos Apple som skolåterförsäljare. Nu tror jag dessutom att avtalet utnyttjas för att t.ex. erbjuda politiker Apple-datorer vilket ju är en helt annan affär men det förvånar inte då kommunen redan under 2010 gjorde flera inköp i strid med gällande regler, alla med företag som inte är lokalt etablerade.

Slutsats: Kommunen vill inte ha en lokal Apple-handlare och motarbetar aktivt den befintliga.


Ska man fortsätta på temat kritik mot Södertälje kommuns bristfälliga politik när det gäller företagande så är väl parkeringseländet ett bra exempel. Det verkar ju som om kommunens tjänstemän och ansvariga politiker inte ens fattar hur dagens brist på enkel, billig, centrumnära parkeringsmöjligheter dödar alla försök att bedriva handel i området.

En annan fråga som inte bara bestäms av kommunen/kommunala bolag som har direkt negativ effekt på företagandet är de orealistiskt höga hyrorna i centrum. Till den uppdrivna nivån bidrar förstår Telge Fastigheter - Södertälje ligger lite i utkanten av Stor-Stockholmsområdet och måste ha någon konkurrensfördel gentemot andra näraliggande handelsområden. Fri parkering och låga hyror torde vara de enda möjliga. Utgångspunkten för denna min åsikt är två och ett halvt års arbete med att ge Södertälje-borna tillgång till en Apple-återförsäljare - Kantro Store på Saltsjötorget.


Technorati Tags:
, , ,


20110315

Solidaritet - basen


Är du överviktig och/eller rökare? Då skiter vi i dig!
: "Jag fick en flashback när jag genom en annan parti- och bloggvän, Peter Karlberg på http://peterkarlberg.blogspot.com/2011/03/ibland-maste-man-ta-heder-och-ara-av.html, hittade till Johans inlägg. "

Precis så är det - man undrar var det kommer ifrån, var man läst det förr - lika unket då som nu. Tillfredställande är det dock att kamrater som Eva Hillén Ahlström och Sebastian Stenholm verkligen både ser och hör. Stenholm skriver
"Vi vet av historien och av vad som gör ett samhälle framgångsrikt att det krävs solidaritet med de som för stunden har det sämre än vad man själv har det. Vi vet att jämlika samhällen är framgångsrika för både samhället självt men också för individen."
Solidaritet är förmodligen det av de (i någon mening) förtrycktas vapen som är mäktigast. Vi ser det i vardagen även i vårt land men det blir extra tydligt i mer upproriska kontexter. Men, och det är ett helt avgörande men, solidaritet existerar människor emellan, är något som praktiseras främst genom egenorganisering. När den institutionaliseras kvävs den av administrativa rutiner, stelbenta regelverk och reduceras till en finansiell (läs skattepolitisk) angelägenhet.

Jag ser ett samband - ökad boendesegregation, ökad segregation i skolan, segregerad tillgång till andra välfärdstjänster. Vem tjänar på det?


Technorati Tags:
, , , ,


20110314

Kleins radarpar

Helle Kleins blogg: "Det känns riktigt roligt med radarparet Juholt-Jämtin"

Vi har haft en sanslöst "märklig" process av partiledningsfrågan. När valberedningen under Berit Andnors ledning sent omsider presenterar ett förslag kunde man ju vänta sig en lite avvaktande hållning från de flesta. Icke så - Helle Klein, som väl talar efter gudomlig konsultation, ser redan ett radarpar - suck!


Technorati Tags:
, , , ,


20110313

Ibland måste man ta heder och ära av kamrater

http://mitt-i-steget.blogspot.com/2011/03/socialdemokraterna-var-vi-skiljer-oss.html: "Vi måste inledningsvis definiera vad det offentligt finansierade erbjudandet omfattar, till vilket pris och med vilken kvalitet. Vi måste – i likhet med Kalmar Län – sätta upp kriterier för den enskildes nyttjade av det solidariskt finansierade. I Kalmar län genomförs inte några planerade operationer på personer som röker – du måste sluta röka först eftersom rehabiliteringskostnaderna är högre för rökare än icke-rökare. Detta sistnämnda tycker jag är centralt, vi har alla ett individuellt ansvar för att inte ”överutnyttja” denna välfärd. Jag kan svårligen motivera att jag skall tillåtas röka, äta fel och inte träna men samtidigt kräva att jag ska ha samma resurser som en som verkligen försöker sitt bästa för att på egen hand få en bättre hälsa."

Jag brukar indela politiska ställningstaganden i en höger - vänsterskala baserat på huruvida de ansluter till en traditionell konservativ tradition av att använda staten till att bestämma över människors (underklassens) liv (=höger) eller till en radikal frihetlig (uppfattad som mer liberal av många) tradition av att öka människornas frihet att själva forma sina liv (=vänster). Idag hittade jag bland mina partikamrater, som framgår ovan, ett extremt exempel på det förstnämnda. Här är det inte bara frågan om att sådär i socialstyrelseanda rekommendera 68 braödskivor om dagen utan här ska man fråntas rätt till (planerad) sjukvård om man inte följer av överheten proklamerad livsstil - fascism brukar jag benämna den ideologi som kan tänkas frammana den typen av förslag. Än värre blir det av att man av Westerholms rubricering får intrycket att detta är exempel på vad som skiljer oss från borgarna. Oroad blir jag också av att Westerholm hävdar att detta redan är verklighet i Kalmar län (landsting antar jag).

Men vad annat är att vänta efter att ha läst följande på Westerholms blogg
"100 dagar från kröningen som partiledare anser jag att han och Carin Jämtin skall redovisa vilka vägval de vill göra för politiken och för organisationen så att vi sedan kan ta ställning vid en extrakongress i höst."
Att vi borde ha en ovillkorlig rätt att veta det innan de väljs verkar nu inte föresväva Westerholm.

Å andra sidan, vi kan ha förtröstan, Westerholm deklarerar
"Jag personligen kommer inte acceptera ett nytt ”Primegate” från någon – jag kommer dock vara beredd att lyssna på alla som har något att säga. Allt från Timbro och Svenskt Näringsliv på ena sidan till Syndikalisterna och Fältbiologerna på den andra extremen. Jag kommer redovisa alla dessa samtal och möten öppet till skillnad på hur andra valt att agera."
Skönt med sådana kamrater (eller är det lite pompöst uttryckt?).

Technorati Tags:
,


Vad har hänt sedan 2007

Peter Karlberg : Välj en NY ledare: "Dessutom tycker jag att just Mona Sahlin representerar den politiska korrekthetens populism som gjort att de grundläggande “eviga” socialdemokratiska värdena hamnar i bakgrunden (människor känner inte igen sig). För att exemplifiera: Viktigare att synas på Pride än att se till att Kommunals lågavlönade kvinnor får en rejäl uppgradering av sina löner. Det förra kostar lite tid, det senare politiskt mod (och pengar)."

Jag hade synpunkter på det senaste partiledarvalet - de handlade om i huvudsak två frågor. Den ena rör själva valet: Det är helt orimligt att val i ett parti sker genom att en liten krets valberedare ger (även om det sker efter konsultationer av en något större liten krets) kongressen ett val, nämligen att enhälligt välja den enda kandidaten. Den andra rörde den person som föreslagits, förresten inte bara den personen utan kanske mera den krets ur vilket man fick fram den enda kandidaten.

I mångt och mycket upprepar sig nu historien. Valberedningen föreslår ett namn, några andra kandidater gives icke (fast jag ställer upp om någon nominerar mig), ett icke-val således. Förslaget presenteras dessutom efter att alla kongressombud redan valts. Visst måste någon i partiets nuvarande ledning finna detta absurt och göra något åt det omedelbart!

Frågan är om inte historien upprepar sig också beträffande själva kandidaten (Håkan Juholt om någon missat det). Inför 2007 drev jag linjen att de som stått bakom den förda politiska linjen som väljarna i lite för stor utsträckning förkastat inte borde övervägas som kandidater. Partiet valde en annan väg. Frågan blir då om man kan hävda att den nu lanserade kandidaten kan anses sakna ansvar för den politik som avvisats av en majoritet av väljarkåren flera val i rad. Johult är riksdagsman sedan 1994, han är nu ordförande i försvarsutskottet (en rätt tung riksdagsman alltså), han har varit ordförande i försvarsberedningen, han är ordförande i ett partidistrikt och inte minst han har varit partisekreterare. Har lite svårt att se honom som ett från förloraretablissemanget fristående kort.

När jag nu ändå letar fem fel: Lena Mellin upplyser om att Juholt är lätt skeptisk till nätet. Läser man på hans hemsida så presenterar han sig bland annat så här "Just nu lägger jag mycket tid och kraft på att förbättra och stärka socialdemokraterna. Jag är biträdande partisekreterare, med särskilt ansvar för partiets stora organisation och det är verkligen en spännande uppgift." Så aktuell var den, så viktig är dagens kommunikationsteknik för den föreslagna partiledarkandidaten.


Technorati Tags:
, , ,


20110307

Vinna val eller vinna en rörelse - det är frågan

Syftet med politiskt arbete är inte att vinna väljare: "I alla fall inte med vänsterpolitiskt arbete. Syftet med politiskt arbete på vänsterkanten ska vara och måste vara att medvetandegöra människor och att ge människor verktyg och möjligheter att analysera och förändra sin egen verklighet. Vänsterns arbete ska syfta till att få människor att ta vardagen i sina egna händer så som folket i arabvärlden gjort. Syftet ska inte vara att få människor att rösta på vänstern. Människor ska vara subjekt, inte objekt som genom valpropaganda och lämpliga handlingar ska fås att rösta vart fjärde år."

Numera är det inte så ofta jag får tillfälle/anledning att citera Anders Svensson. I det citerade stycket har han emellertid fullständigt rätt!

Det har också Katrine Kielos när hon konstaterar att
"Ett politiskt projekt som inte förnyar sig efter ett katastrofval som detta kommer oundvikligen att irra iväg i sina egna besvärjelser – en paranoid skugga av sitt forna jag."


Jan Andersson är däremot helt ute och cyklar
En sak slås jag av. Ingen tycks tala om att vi ska välja en partiledare och en partiledning som har förutsättningar att vinna framtida val.
Inte bara för att han inte tycks uppmärksamma att just att vinna val tycks vara nästan det ända som intresserar utan också för att just det är det nästan minst intressanta i frågan.

Lika borta är Johanna Graf
Jag håller med Jan Andersson, jag trodde faktiskt också att valet av partiledning handlade om möjligheten att vinna val, inte om att lösa interna problem.
Lite senare i samma inlägg tycks hon dock ha fattat
Jag brukar inte hålla med Göran Greider i mycket, men när han i City skriver att (S) snarare borde leta efter en ny rörelse än en ny Olof Palme har han helt rätt. Dagens rörelse släpper bara fram strömlinjeformade ledare som stöter sig med så få som möjligt.


Andra startar så här kort före kongressen och partiledarvalet diskussion om något helt annat, nämligen partiets förmåga att fostra kvinnliga ledare, vilket vi hittar t.ex. hos Lena Sommerstad och Eric Sundström. Jag som trodde vi hade ett generellt problem (vilket Sundström dock ser) - men tydljigen gäller det huvudsakligen kvinnliga.

Vår käre partisekreterare Ibrahim Baylan vet dock att vi kommer att få en manlig partiledare trots att inga kandidater presenterats och kongressen inte är genomförd. I sitt brev till oss medlemmar låter han meddela att
För det första, och kanske den viktigaste utgångspunkten för partiet, är att jag vill medverka till att vi får en jämställd partiledning. Vi ska i partiets ledning ha en kvinna och en man. För ett feministiskt parti är det en självklarhet.
Fullständigt hjärnsläpp enligt min mening. Vi behöver en bra partiledning alldeles oavsett kön. Vad man har mellan benen avgör inte förmågan att leda partiet. Fantastiskt dock att Baylan faktiskt redan nu vet att det för "balansens" skull behövs en partisekreterare av annat kön än hans eget.

Baylans referens till vad som krävs av ett feministiskt parti (jag som trodde vi var ett socialistiskt) får mig att tänka på Helene Bergmans
T o m Göran Persson kallade sig för feminist, en blasfemi eller med ett annat ord - hädelse. Inte för att han är man utan för att han representerade makten.


Funderar också på om Erik Laakso har rätt
Det här är ett uppenbart problem som uppstår då man, medvetet eller omedvetet, sätter sig i en beroendeposition och gör sig själv till ett verktyg för någon annan. Att sedan inte kunna inse att man faktiskt varit ett verktyg som någon annan spelat på för sina egna syften svider än mer.
Visst är det så att man nu kan se en närmast förbluffande kritisk ansats från många bloggande kollegor som tidigare (under valrörelsen främst) framstod som megafoner. Frågan är om denna förändring verkligen ska tillskrivas frustration över begränsat inflytande som Laakso gör gällande eller om man snarare borde betrakta det som ett sent om än välkommet uppvaknande.


Technorati Tags:
, , , , , , , ,


20110305

Var finns rebellerna i partiet

Ny partiledare måste vilja öppenhet: "Vi manifesterar just nu allt det som vi inte ska vara. Kandidater som vill låta traditionen av slutenhet leva vidare borde diskvalificera sig själva."

Ibland lyckas även Rebella hitta absolut rätt. Och jag skulle nog inte säga "borde diskvalificera sig" utan rakt ut deklarera att de har gjort så (alldeles oavsett om någan av dessa sedan blir vald). Därutöver så är faktiskt alla som deltagit i det senaste årtiondets utveckling av partiets politik men inte aktivt och publikt höjt sina röster, haft egna idéer, uttalat kritik diskvalificerade (fast det verkar ju inte ens valberedningen fattat - glömde Andnor är kanske en av dem).

När man följer människors kamp i andra delar av världen för frihet och demokrati undrar man var f-n rebellerna i partiet finns.

Funderar på om man inte helt enkelt borde ordna en egen medlemsomröstning när det gäller partiledarskapet.

PS En ny partiledare ska inte vinna val utan vinner ett parti DS


Technorati Tags:
, , ,


Tokstan är kanske ett passande epitet

Ilska över nya p-systemet i centrum: "– I det tidigare systemet tog det sju sekunder att logga in. Nu tar tar det 40 sekunder och utloggningen nästan lika lång tid. Så det är en rätt stor skillnad, säger Evelina Sundqvist, en av de skolungdomar som kommunen utsett för att på plats informera Södertäljeborna om det nya parkeringssystemet.
Detta andra stora irritationsmomentet är att när du loggat in reserveras maxbeloppet för den parkeringszon du befinner dig i på ditt konto och när du loggar ut får du besked om hur stor den faktiska kostnaden blir."

Kommenterade den 26 februari det nya betalsystemet för parkering i Södertälje. Vår eminenta (och underbart snabba) lokalblaska LT har nu mer än en vecka senare lyckats samla sig till en artikel om eländet. Någon vass kritik av införandet lyckas tidningen inte framföra utan det kommer i en del kommentarer till artikeln. Det måste ju faktiskt vara något allvarligt fel på en del förmågor hos de som hanterar parkeringsfrågor i kommunen.


Technorati Tags:
, ,