Gadgeten innehöll ett fel

20090629

Det förbjudna lockar

Shorts på jobbet är absolut förbjudet: "vettigt på jobbet?
Frestas inte att ta på shortsen, såvida du inte jobbar på safari eller som matros på en båt.
– Kortbyxor på jobbet är absolut förbjudet, menar Camilla Thulin, modeskapare och stilexpert."(Hittat via Aftonbladet.)Idag skall jag göra det förbjudna:-)

Har i och för sig redan gått i sandaler någon månad men inte drabbats av några represalier så nu blir det också shorts!

20090628

Hjälp till att spräcka ballongen

Obama Considering Indefinite Detention Executive Order: "Last night, the Washington Post and Propublica published a joint article reporting that the Obama administration was considering an executive order that would "reassert presidential authority to incarcerate suspected terrorists indefinitely," according to three anonymous administration sources."(Hittat via Daily Kos.)Den Obama-ledda administrationen tycks ha sänt ut en ballong. Man försöker uppenbarligen testa läget inför ett eventuellt beslut att utfärda en s.k. executive order som skulle ge presidenten fortsatt rätt att besluta om fängslande av påstådda terrorister utan rättegång på obestämd tid.

Ingen stat som vill göra anspråk på att vare en demokratisk rättsstat har rätt att utsätta någon för behandling av den sort som symboliseras av Guantanamo.

Hjälp till att sticka hål på den ballongen!

20090625

Okända funktioner i din MacBook

Kan din MacBook göra det här?: "Inte min. Eller?"(Hittat via Macfeber.)Måste vara de mindre modellerna, på min 17" funkar det inte:-)

Du och bror - kapsejsat rättsväsende

Rättsväsendet är genomkorrupt: Först var det godkännandet i tingsrätten att privatpoliser ska ha större befogenheter än vanlig polis och sen var det hovrätten barocka och hialösa bedöming i jävsfrågan. Dte spela inte heller nån roll om man med hjälp av olika juridiska spetfundigheter kan få det till att Norström inte är/var jävig i rättegången mot The Pirate Bay. Det spelar ingen roll, för hos oss alla, i det allmänna rättsmedvetandet är han korrupt och jävig.Hovräten har dömt det svenska rättsväsendet till en förtroendemässig kräftgång som ingen vet var den ska sluta. Det är mycket allvarligt""(Hittat via Knuff.)Valde bra en i högen med kommentarer kring hovrättens utspel i jävsfrågan.
Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas vara partisk, eller en juridisk invändning mot en sådan situation. Den som invändningen riktas mot är jävig. Syftet är dubbelt: dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund.

Jäv. (2009, april 1). Wikipedia, . Hämtad 20.01, juni 25, 2009 från http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A4v&oldid=8900305.

Om en beslutsfattare deltar i handläggningen av ett ärende i vilket han har en förutfattad mening demonstrerad genom t.ex. föreningstillhörighet. Misstanke uppstår ju fullständigt naturligt då om att beslutsfattaren inte kommer att vara opartisk, inte kommer att fatta beslut på saklig grund. Svårare än så är det inte.

Fler om detta: Knuff och Knuff och Knuff

PS Mumma för Piratpartiet - etablissemanget verkar ju verkligen inte fatta någonting DS

Socialt kompetent minister

Vurderingsforskrifta: "Mange høringsinstansar har reagert på dette. Eg er samd med dei. I det nye utkastet frå direktoratet er dette forsøkt balansert slik: Ny §3-3 tredje ledd:

…”Læreren skal så langt råd er, skaffe tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, slik at retten eleven har etter §3-1, blir oppfylt. Eleven skal delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fråvær eller særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårdvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar.” (eg har utheva det som er nytt)

Kva synst dokke om dette framlegget? Tek det innover seg kritikken som er kome, og er det tydeleg? Har du eit forslag?

Nokre skulefolk som orkar å gje meg råd mitt i ferien (årsak, avspaseringa)? Legg igjen ein kommentar her, og sprei ordet!
"

Alldeles oakat om man delar Bård Vegar Solhjells uppfattningar i politiska frågor så utgör hans användande av sociala medier ett slags föredömme här i Norden. Ovan hämtas citatet från ett inlägg på hans blogg som han förstås twittrade om. När får vi se svenska "ledande politiker" av samma kaliber?

Detta kanske lite apropå Laaksos inlägg häromdagen.

20090624

Borg borgar för borgerliga slutsatser

Vi måste själva betala en del av välfärden: "Det förhållandet att en i stort sett enig krets av experter och forskare pekar på nödvändiga framtida förändringar påminner om klimatfrågan. Dock finns en betydande skillnad. Medan klimatfrågan är central i svensk politik är välfärdens framtida finansiering en fråga i politikens periferi. Finansieringen måste nu sättas högt upp på den politiska dagordningen. Det handlar ytterst om välfärdsstatens överlevnad. Dessa frågor behandlar jag i en rapport som publiceras i dag – den första rapporten till nya ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi"

Per Borg, en tidigare s-märkt statssekreterare (kanske en av alla dessa finansdepartementsrekryteringar?), försöker peka på ett problem men såväl rubriksättningen som en del andra formuleringar leder tankarna fel. Det är naturligtvis så att vi redan betalar för välfärden, de flesta en betydande om än mindre del än de nyttjar, hyfsat många betydligt mer än de förbrukar. Solidarisk finansiering via skatter brukar sådant kallas. Poängen med det är förstås att det å den ena sidan innebär att välfärdstjänsterna tillhandahålls efter behov snarare än efter plånbokens storlek och å den andra sidan att de (tjänsterna) kan ordnas relativt rationellt utan det resursslöseri som ofta blir fallet när motsvarande tjänster skall bedrivas på en öppen marknad med vinstdrivande konkurrerande företag.

Per Borg pekar emellertid på ett alldeles reellt problem (även om det finns partikamrater till mig som omedelbart tagit fram skygglapparna). Ett problem som jag i all enkelhet försökt diskutera tidigare:
Givet att vi låser en viss servicenivå så kommer den framtida kostnaden att vara högre än idag. Antingen finansieras alltså bibehållen servicenivå med högre skatteuttag eller med så stor tillväxt i ekonomin att denna kompenserar de ökade kostnaderna.
Det verkar många inte begripa! Som Per Borg försöker visa så ger förstås en expansion av det offentliga åtagandet vare sig det handlar om kvalitetshöjningar eller utökning samma problembild. För de som har ögonen öppna så gäller också det motsatta dvs vid negativ tillväxt/fallande skatteintäkter tvingas aldrig så socialdemokratiska kommuner att minska det offentliga åtagandet (visst har den nuvarande regimens skattesänkningar också betydelse men vilka skall i kristider som dessa betala höjda skatter?).

Detta är utan tvekan ett alldeles verkligt dilemma. Det är också därför t.ex. kommunala investeringar i nya anläggningar sällan är finansierade dvs som investeringar är de det men som ökade driftskostnader är de det sällan. Och visst vill vi så gärna ha nya äldreboenden, nytt dagis i grannskapet och nya idrottsanläggningar - de behövs ju för att allt fler blir allt äldre, för att föräldrarna tryggt skall kunna jobba heltid, för att idrottsrörelsen är så viktig som fostrare av barn och ungdomar osv.

Per Borgs lösning är dock problematisk - han vill istället för att höja skatterna (vilket det väl i alla fall måste finnas någon gräns för?) att den enskilde skall betala en del av kvalitetshöjningen och/eller utökade utbudet av redan skattade pengar. Det man då åstadkommer är en urholkning av den solidariska finansieringen (minskad legitimitet för skatter överhuvud) och att plånbokens storlek blir avgörande för vilken nivå på omsorg, vård eller skola medborgaren kommer att få. Behov som fördelningsprincip (inte helt korrekt beskrivning av dagens och gårdagens verklighet men ändå)ersätts med plånboken.

Klasstillhörighetens betydelse ökar - tandvården är väl ett bra exempel på hur detta funkar redan idag.

Jag har inte lösningen på detta problem men det upptar en del av mina tankar. Därför är det förstås utmärkt att Per Borg bidrar med åtminstone några reflektioer. Hoppas fler tar frågan på allvar.

Andra om artikeln: Knuff

20090618

Mångmiljonkampanj för sekulärt samhälle

Göran Rosenberg: "Är Humanisternas tro värd en mångmiljonkampanj?": "Någon kanske tillägger att kampanjen också illustreras med ett gult kors på blå botten, men korset i den svenska flaggan är inte en symbol för kristendomen utan en symbol för nationen och sticker därmed inte ut i sammanhanget på samma sätt som Davidsstjärnan eller halvmånen, i synnerhet inte på samma sätt som en gul Davidsstjärna, som i Europa associerar till något helt annat än till frågan om Guds existens."

Sannolikt är Rosenbergs diskuterande av Humanisternas kampanj på temat Gud finns nog inte bara ett av många uttryck för en bland religiösa vanlig vanföreställlning - den att eftersom man själv har en tro så måste också andra ha det. Säger sig dessa andra inta ha någon tro så måste man för att hävda sig själv förstås kränka dessa genom att definiera deras tydligt deklarerade ståndpunkt som en (annan) tro. Så gör man förstås för att förvilla, för att omöjliggöra en rationell diskussion. Vad motståndaren, i detta fall ateisten, än hävdar kan det förminskas genom att kalla det en tro som skall likställas med religiösa föreställningar.

När Rosenberg sedan som framgår av citatet ovan inte ens förstår att han ser tre religiösa symboler på kampanjens affischer så framstår debattekniken i all sin prydo. Kan man inte beslå kampanjen med annat så kan man åtminsotne vantolka den. Att sedan komma dragandes med att korset i den svenska fanan symboliserar nationen och inte kristendomen verkar nästan enfaldigt. Christer Sturmark har också besvarat Rosenbergs inlägg, vilket den senare kommenterar med att ytterligare försöka smutskasta kampanjen - både dess syfte och även dess möjliga missbrukande:

Det är inte svårt att se vilka politiska krafter som kan hämta inspiration ur Humanisternas kampanj.

Rosenberg försöker attackera Sturmark då denna bara som exempel på problem skapade av människors tro (religion) pekat på "främmande länder" (för övrigt ett intressant kategoriserande). Jag tyckte Sturmarks exempel var väl valda då de är extremt tydliga men kan också tänka mig att förslå mer näraliggande - motstånd mot kvinnors rätt att på samma villkor som män bestämma över sina kroppar (läs abort, prostitution etc), snedvriden syn på människors sexualitet, motstånd mot samkönad parbildning.

Min tro är att Humanisternas kampanj trampat på en mycket öm tå hos herr Rosenberg. Vad ingen av herrarna tycks uppfatta är dock att religiösa föreställningar utgör en del av den samhälleliga överbyggnaden med vars hjälp häskande i alla tider mobiliserat för att vidmakthålla rådande ordning och/eller utvidga den egna domänen. Så har religion använts och man behöver ju inte öppna ögonen särskilt mycket för att se att den fortsatt används på det sättet.

Så här illa är det (övervaknning)

Piratpartiets felaktiga värdegrunder!: "Jag värnar också om privatlivets sfär och om individens integritet. Men samtidigt ska skyddet inte vara så ogenomträngligt att det blir svårt att få tag på personer som begår kriminella handlingar. Om jag kunde förhindra ett pedofilbrott, eller en våldtäckt eller medverka så att dessa brott klarades upp såg jag med lätthet 100 kameror till i staden eller att någon läste igenom mina sms eller mail då och då."(Hittat via s-info.)Per-Arne Ljungmark verkar företräda precis den linje som gör att alla som betraktar skyddet av den personliga integriteten som en av demokratins viktigaste fundament tvivlar på oss (dvs partiet) i dessa frågor. Så länge denna typ av enfaldigt försvar för ökad övervakning (helt i linje med den som jag hoppades helt marginaliserade attityden att den som har rent mjöl....) florerar och principlösheten får regera kommer vi att alienera fler och fler.

20090616

Nyfiken på eDelegationen?

eDelegationen lämnar inte ut handlingar: "Efter eDelegationens första möte lämnade sekreteraren ut kallelsen med bilagor som offentlig allmän handling. När jag ställde samma fråga efter förra veckans möte blev jag bemött av en lite annan ton.

---

Självklart har jag begärt att delegationen fattar ett särskilt beslut i denna fråga.
"

Nicke Nyfiken är just nyfiken på eDelegationen, som för säkerhets skull inte har någon webbplats. Själv har jag inte bara det medborgerliga intresset för hur statsförvaltningen utnyttjar teknik för att erbjuda bättre tjänster och fri tillgång till den information de producerar utan också ett professionellt intresse - som varandes statstjänsteman (om än bara tillfälligt anställd sedan 2001).

eDelegationen håller tydligen på att bygga upp ett sekretariat. Sannolikt komer det att bestå av 4 medarbetare för det är det antal rum man "inte" hyrt. Vad sekretariatet skall syssla med är kanske lite oklart. Den strategi som eDelegationen skall redovisa till regeringen sista september i år skall tydligen utarbetas av konsulter:

Gartner - som vi ju vet hyfsat väl vad de sysslar med men kanske inte att de var experter på "hur myndigheterna i framtiden bör driva, utbyta eller köpa och sälja IT-tjänster inom den statliga sektorn samt i samband med tjänsteexport, hur samverkan kring e-förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas", en del av detta trodde jag var politiska frågor

Accenture som enligt Nicke Nyfiken “bara” ska ta fram en strategi för koncentration för administrativa stödstjänster. Spännande uppdrag ändå - varifrån känner man igen Accenture?

Kanske kan vi förvänta oss förslag om outsourcing eller varför inte förslag om att införa SAP för hela statsförvaltningen. Brukar ju vara framgångsrika projekt sett ur konsultfirmornas perspektiv.

20090615

Hur ser visionen ut (för framtidens skola)

OECD visar: mer IT gör eleverna bättre i matte: "Sjunkande resultat i matematik beror på dåliga svenska läromedel. Samtidigt visar en ännu inte publicerad OECD-undersökning att man blir bättre i matematik om man använder mer IT. Allra störst skillnad blir det för elever från hem med lågutbildade föräldrar. Efter åratal av försummelser och måste nu regeringen satsa på IT i skolan och nya IT-baserade läromedel."

Jan Hylén har förstås rätt. Frågan är varför det uppenbara är dolt för så många, i synnerhet på den politiska toppnivån. För övrigt så vore satsningar på IT i skolan lika självklara även om dess betydelse för den typ av kunskaper vi plägar mäta inte var så stor. Vi lever nämligen i ett informationssamhälle där IT-baseerade verktyg snart är var mans egendom. Då blir som OECD också påpekat i någon studie den stora faran att gapet mellan de som kan och de som inte kan (använda sig av dessa verktyg och behärska informationsflödet) växer - det har det redan börjat göra.

IT skall förstås vara ett lika vanligt förekommande verktyg i skolan som det är vanligt förekommande i samhället i övrigt. Det betyder att alla - elever, lärare m.fl. förstås måste ha tillgång till personlig utrustning. Det betyder också att vi som Hylén påpekar måste se till att få fart på produktionen av digitala lärresurser och att vi måste skapa en hel del infrastruktur (och då talar jag inte om kablar) för att underlätta skolans inträde i den digitala världen.

20090613

Hur ser visionen ut (för storstädernas befolkning)?

Ett program för storstäderna socialdemokrater: "I förra valet, och inte minst i EU-valet får inte socialdemokraterna det stöd som vi skulle kunna få i storstadsregionerna. Väljarna här är beredda att stödja andra partier. Vi kan återta förlorad terräng och vinna över människorna här för en socialdemokratisk politik. Det gäller att vi har en politik med en klar agenda som berättar på vilka sätt dessa invånare, men även Sveriges invånare vinner på satsningarna. Vi behöver arbeta på för att vinna tillbaks väljarna men med bra idéer kombinerat med en vision som känns bra gör vi det."(Hittat via s-info.)Roger Jönsson radar upp en rad - kanske huvudsakligen redan lanserade - idéer som utgångspunkt för diskussion. Han missar dock det viktigaste - visionen som ju inte går att utläsa av en aldrig så omfattande önskelista. Det är för övrigt inte ens säkert att storstadens väljare vill höra allt vi kan tänka oss att göra bekostat med ett ökat skatteuttag - tvärtom skulle man kunna tänka sig att många faktiskt tycker att vi (i bemärkelse politiker i kommun, landsting och stat) borde kunna leverera betydligt bättre med de resurser som redan står tillbuds.

Bara för att göra en reflektion kring relationen vision och satsning:

Vi vill väl ha en storstad där folk har möjlighet att välja var de vill bo och arbeta (utan att penningen är det enda avgörande). Om det är vår vision krävs å den ena sidan en bostadsförsörjning (marknad?) som gör detta ekonomiskt möjligt för flertalet och å den andra sidan många alternativa transportlösningar.

Jag tror t.ex. att många miljonprogramsområden ur den synpunkten är felplacerade och för små för att vara attraktiva i ett längre perspektiv. Det kan bara möjliggöras om de fysiskt integreras i staden dvs att bostäder och verksamheter etableras så att det blir en sammanhängande stadsmiljö. Två andra önskemål måste också tillgodoses - kraftig förtätning av centrala delar eftersom det är där många vill bo och ökade möjligheter för relativt resurssvaga att kunna skaffa eget hus.

Jag tror också att många av oss som valt någon form av villa/radhus lite mer utanför stadsmiljön alla inser att kollektiva transportlösningar aldrig kommer att kunna vara rationella alternativ för stora delar av våra transportbehov. Satsningar som svarar mot den insikten kan alltså inte bara fokusera kollektiva transporter.

Skall alltså denna vision förverkligas kommer "satsningarna" att komma i konflikt med varandra och med andra intressen. Det är t.ex. svårt att förtäta staden utan att grönområden påverkas. Det är lika svårt att skapa ett transportsystem i storstaden som inte inkrktar på natur och vår miljö i övrigt. Det är nog ännu svårare att hitta en väg att bygga bort bostadssegregationen då den är ofrivillig för de resurssvaga men frivillig och i stor utsträckning verkligen självvald av de mer resursstarka.

20090612

Avslöjande: Förbluffande högt stöd för Mona Sahlin

AVSLÖJANDE: Ny kris för socialdemokraterna efter valet: "AVSLÖJANDE. Var fjärde förtroendevald socialdemokrat i landet har lågt eller mycket lågt förtroende för sin partiledare Mona Sahlin. Samtidigt säger var tredje socialdemokratisk politiker att förtroendet för Sahlin påverkats negativt av det usla valresultatet. Det visar en unik undersökning bland 1 500 förtroendevalda socialdemokrater som Politikerbloggen och TV4Nyheterna ikväll kan presentera.

Se mer i TV4Nyheterna ikväll klockan 19 och 22."

Artikeln på Politikerbloggen kunde förstås lika gärna ha haft rubriken ovan och refererat siffrorna från undersökningen helt annorlunda, inledningen skulle då låta ungefär så här:

3 av 4 förtroendevalda socialdemokrater har högt eller mycket högt förtroende för sin partiledare Mona Sahlin. Bara var tredje socialdemokratisk politiker uppger att deras förtroende för partiledaren har påverkats negativt av resultatet i EU-valet.

Andra som kommenterat "avslöjandet": Henrik Alexandersson, Peter Andersson, Knuff

20090610

Pirater - nutidens frihetskämpar?

Om gnagare, gråterskor och änglakörer i EU-valets kölvatten: "
Valanalyser är som kommentarer efter en förlust i en fotbollslandskamp. Ett antal gråterskor framträder och beklagar sig över det skedda."(Hittat via s-info.)Och jag som trodde att gråterskor hörde begravningar till, men...

Och Bengt Silfverstrand citerar Anna Hellgren i Dagens Arena (utan att länka förstås):
Om det svenska EU-valet visar något, det låga valdeltagandet till trots, är det att de partier som faktiskt pratade ideologi och politiska visioner vann väljarnas förtroende. Miljöpartiet, Folkpartiet och Piratpartiet (nåja det sistnämnda i kombination med ideologi var nog en rejäl överdrift – Silfverstrands anm.) vågade lita på väljarnas intelligens och belönades därefter. Frågan är när (s) är redo att göra detsamma?


Silfverstrands anmärkningen är rolig. Det Silfverstrand uppenbarligen inte förstått är att Piratpartiet visst vägleds av en ideologi - kanske inte omfattad av alla som röstade och kanske inte helt klar för alla medlemmar heller men ideologisk botten har verkligen både frågan om fildelning och frågan om integritet. Dessutom är denna ideologiska botten betydligt mera besläktad med våra egna ideologiska rötter än vad som kanske är uppenbart.

Låt oss börja från början - socialdemokratin måste beskrivas som en frihetsrörelse, en rörelse som tog på sig uppgiften att befria arbetarklassen från utsugning och säkra rätten till bildning och kultur. Också förstås från det förtryck kapitalet utövade genom kontroll över statsmakten.

Vad vilja då piraterna (i min tolkning): Jo befria oss från storkapitalets kontroll över distributionen av kulturen, en befrielse som möjliggörs genom att teknikutvecklingen. Det kostar "ingenting" att mångfaldiga och distribuera en digital vara, varför skall då någon kunna tjäna stora pengar på att tvinga människor att använda gammal teknik och betala för obsoleta distributionsformer.

Fildelning = kultur tillgänglig för alla utan restriktioner av geografiska eller ekonomisk karaktär!


Till detta kommer att statsmakterna nu igen används för att kontrollera folket på kapitalets uppdrag, nu med oändligt mycket mer vidsträckta möjligheter som den digitala teknik tillhandahåller. Övervakningssamhället (Bodströmsamhället) inkräktar på varje del av vårt privatliv eftersom detta ju i allt väsentligt (och mest påtagligt hos unga) är och i ständigt ökande omfattning blir digitalt eller åtminstone digitalt spårbart.

Johan Westerholm skriver på Arvid Falk
Lagstiftningen, som kan kännetecknas av en repressiv syn och möjliggörandet av legala intrång i enskildas integritet, upplevdes av opinionen som obegriplig, svårgenomträngd och framforcerad, trots att dess supportrar hävdat motsatsen. Utöver detta släpps privata aktörer in på det område som gränsar till statens våldsmonopol, det område som skall kännetecknas av opartiskhet och omfattar förundersökningar. Det har framkommit att oroväckande många av riksdagens ledamöter, har en grumlig uppfattning om lagarnas och teknikens mekanismer samt efterföljande konsekvenser för den enskilde.

Vi, (S), har ett historiskt ansvar för att de lagar som reglerar bland annat den personliga integriteten

Värna den personliga integriteten = att befria människor från överhetens kontrollapparat!

Därutöver finns det anledning att fundera lite kring varifrån sådana rörelser som Open Source, Open Content m.fl. hämtat sin inspiration. I direktiven till den s.k. e-delegationen anges att den skall
sträva efter att offentlig förvaltning, i så stor utsträckning som möjligt, ska bygga sina lösningar på öppna standarder, använda sig av programvara som bygger på öppen källkod samt sträva efter lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar
Detta är mycket viktigt, på sätt och vis revolutionerande. Här anammas den ideologi som ligger till grund för de rörelser jag nämnde nyss och som innebär att man utvecklar tillsammans och gör fritt tillgängligt, att man säkrar oberoende från stora leverantörer med hegemoni/monopolanspråk, att man tillhandahåller innehåll av olika typ fritt för medborgarna att använda efter eget tycke och smak. Det är ur den andan som fildelning (de flesta sådana verktyg är open source) vuxit.

Men det är klart - 74 års män hänger väl inte med här. Anders Nilsson skriver i inledningen till ett läsvärt inlägg
I eftervalsdebatten slås jag av två saker. Tydligare än någonsin framstår det som att socialdemokratin grupperar sig i två stora läger: de som vill återgå till 1974 års partiprogram och från början bygga samma samhälle en gång till eller de som vill fortsätta att bygga den starka staten än starkare. Vid sidan av står ett litet läger som blandat menar att vi nu befinner oss i 2000-talet och kanske skulle ha en politik som just det årtusendet förtjänar.


Både Johan Westerhol och Anders nilsson polemiserar mot Morgan Johansson. Nils Erik Lindblom har också sett likheter mellan Piratpartiet och socialdemokratin.

(s) fick faktiskt bara 13%

Är inte alla väljare lika mycket värda?: "I den spirande eftervalsdebatten påstår många förståsigpåare och många stockholmsbaserade bloggare att valet är en katastrof för (S) därför att vi var fjärde största parti i Stockholm. Visst, det är dåligt att det är så och inte minst är det illavarslande inför kommande kommun- och landstingsval där, men ibland finns det anstrykningar till elitism i dessa kommentarer. Som att en röst i Stockholm skulle vara mer värd än en röst i Umeå, Jönköping eller Borlänge för att ta tre exempel på orter där Socialdemokraterna går framåt."

Peter Gustavsson reflekterar över valresultatet och analyserar partiets resultat i termer av vilka som röstat. Sannolikt har han rätt. När han däremot beskyller Stockholmsbloggare (skönt dock att man har en Mörköblogg) för elitism är han ute och cyklar. Att partiet gjort ett katastrofalt dåligt val i Stockholm är problematiskt för att man inte kan få tillräckligt stöd i landet utan att en betydande andel av rösterna kommer från Stockholm. Det är enkel matematik och har ingenting med värdet på rösterna som Gustavsson försöker insinuera.

Ekonomihistoriker behöver alltså tydligen inte kunna räkna. Gustavsson skriver vidare
Alla väljare är lika mycket värda. Därför går det inte att beskriva söndagens val som en katastrof.


Lysande - när partiet lyckas mobilisera i runda slängar 13 % av den svenska valmanskåren så ser inte Gustavsson katastrofvarningen!

Politikerbloggen fiskar

Politikerbloggen frågar om mitt förtroende för Mona Sahlin: "Och ja, jag har fortfarande stort förtroende för Mona Sahlin.
Och ja, jag tror fortfarande på våra delvis nya kampanjmetoder. De kan behöva förfinas och vi behöver mer folk som valarbetar.
Och ja, jag tycker att socialdemokratin har problem i storstäderna…."

Anders Löwdins svar på enkäten från Politikerbloggen/TV4 ser ni ovan. Själv svarade jag att mitt förtroende påverkets obetydligt i negativ riktning (de frågade inte hur stort det var förut), att mitt förtroende inte är så stort fast jag tycker den frågan är felställd - det jag vill säga är förstås att jag hellre sett en annan partiledare då hon valdes då jag som i så många andra val tycker att vi missar den viktigaste kvalifikationen - vilken politisk linje? Desutom tyckte jag då att hon representerar det gamla garde som ledde oss fram till valförlsten 2006 - ingen merit i mina ögon och så fick vi ju också en avdankad minister från Perssons regering som partisekreterare och det finns fler.

Självklart tyckte jag också - som Löwdin att valet i storstäderna - Stockholm i synnerhet - bara kan beskrivas som en katastrof. När man avslutningsvis ombeds att skriva en kommentar skrev jag:

Partiet lyckades mobilisera sina kärnväljare men budskapet - och då i synnerhet när det paketeras i metaforer hämtade från idrotten - attraherar inte större grupper. Bland annat så saknas insikt om hur kommunikation sker i dagens samhälle - men förstås viktigare saknas en kommunicerbar vision om vilket samhälle vi vill ha.


Tord Oscarsson vill inte besvara frågor som dessa.

I vinnarhålet

Johanna Graf: Bingo, bingo, bingo, bingo...: "Man kan glädjas åt att man fortfarande är största parti. Man kan se politiken som nån slags match det bara gäller att vinna.

Eller så kan man ägna sig åt att diskutera vad som är de viktiga nutidsproblemen Man kan grunna över förlängningen på trenden att (S) ökar i avfolkningsbygder och minskar i tillväxtregioner. Man kan lägga sin tid på att formulera en vision för framtiden. Så att man vet vad man vill göra med den där makten om man "vinner" den."

Johanna Graf tycker till och har helt rätt när det gäller. Glad att man inte är den enda som tänker så (och dessutom inte den enda som reagerar på metaforer hämtade från idrottens värld när de används i politiken).

Är det opinion eller vision som skall forma politiken

S-krönikan 10/6: S behöver modern politik: "Mitt förslag är att den socialdemokratiska partiledningen på sitt nästa möte ger ett uppdrag till kloka personer som får ta fram förslag på hur en modern politik ska se ut och gestaltas för att också nå väljarna i det växande Sverige i de stora städerna.

Ge Håkan Bengtsson på Arenagruppen, som är tankesmedjan till vänster, tillsammans med Eric Sundström, chefredaktör på partitidningen AiP, uppdraget att göra en mellanvalsanalys som får analysera opinionsutvecklingen under den första delen av mandatperioden och förslag för den nya politiken. De kan tillsammans med andra personer garanterat ge nya perspektiv på hur en modern socialdemokrati ska kunna vinna val i framtiden.

Om det slår genom till 2010 vet jag inte, men att inte ta itu med detta vore att ge upp regeringsmakten för lång tid framöver."

Niklas Nordström har både rätt och fel. Visst behövs en modern socialdemokratisk politik och sedan valet 2006 har vi ännu inte sett så mycket av sådan. Däremot skall den inte utgå från "en mellanvalsanalys som får analysera opinionsutvecklingen". Jag tror nämligen att det är just det man i hög grad redan gör. Istället borde man fördjupa diskussionen om hur vår vision ser ut - i en tid då fattigdom och utsatthet ser helt annorlunda ut än vid rörelsens framväxt, i en tid när visionen också måste attrahera grupper som har ett relativt välstånd, i en tid när traditionella representativa rörelser måste ändra hela sitt sätt att föra det politiska samtalet. En del i den visionen handlar om det demokratiska samhällets utveckling - där kanske extremgrupper visserligen irriterar men där kanske den egna oförståelsen för viktiga grundläggande principer och för hur demokratin skall försvaras är ett större hot.

Någon skrev (orkar inte googla nu) något i stil med att de etablerade partierna inte misslyckats med att mobilisera sina kärnväljare utan tvärtom gjort just det i EU-valet. Tror det ligger en del i det. Vad är det som tänder gnistan hos de övriga - en rätt stor grupp triggar tydligen på integritetsfrågor, vilket samhälle vill de andra soffliggarna ha?

20090609

Piraternas långa svans

LT behöver lära sig om den långa svansen: "Det kändes lite irriterande att inte kunna visa upp det online. Inte bara för egen del, även om det till viss del handlar om att klappa sitt ego, utan också för att visa upp LT. Jag gillar ju LT, inte minst för att de håller ovanligt högt i tak i sina kommentarsfält. Men nog är det lite dumt att prata Internet, fildelning och piratliv med en bloggare, och sedan inte tillgängliggöra artikeln på nätet.

Igår gjorde jag en ny intervju med LT med anledning av Piratpartiets valresultat. Det blev den stora nyheten på förstasidan idag, samt en helsida i tidningen. Men är artikeln publicerad på nätet?"
Jag gillar inte LT på samma sätt som Joshen, eller Johnny Olsson som han tydligen heter. Hans blogg finns bland mina RSS-flöden sedan länge och är oftast klart läsvärd.

LT däremot har jag slutat prenumerera på eftersom den i sina bästa stunder bara försåg mig med pejl på lokala händelser, aldrig med seriöst granskande journalistik. Jag förstår förstås de begränsningar som en liten tidning arbetar under men att de (och detta är ingen kritik mot de(n) som t.ex. arbetar med webben) så helt har lyckats producera en webbversion som snarast retar än lockar stör, vi lever snart på 2010-talet.

Deras publicering av några axplock av vad som bara går att läsa i papperstidningen har jag kommenterat tidigare och det blir inte bättre. I kommentarerna till Joshens inlägg står att läsa att Twingly är på gång - utmärkt för nu ser ju ingen att man kommenterat. Kul att de faktiskt gick i svaromål hos Joshen, det har de aldrig gjort hos mig.

LT har dock en hyfsat just policy när det gäller kommentarer i direkt anslutning till artiklar på webben - det är faktiskt relativt högt i tak även om man ju uppenbarligen modererar - det skall de ha en eloge för!

20090608

Inte är PP-väljare potentiella SD:are

Väljarna i Europa visar sitt missnöje: "I Sverige har missnöjesröstandet och proteströstandet främst hamnat hos Piratpartiet som en följd av de stora diskussionerna om integritet och piratkopiering/fildelning. Piratpartiet har enligt undersökningar främts lockat unga missnöjesröstande män som i ett annat läge kunnat rösta på något annat parti."

Anders Svensson är snabb med att hitta förklaringarna till valresultaet och taggar sitt inlägg "högerextremism". Jag tror att han har helt fel. Piratpartiet har gjort ett mycket bra val på grund av att ca 3 % av den svenska valmanskåren tycker att integritetsfrågorna är så viktiga att de röstat på ett parti som bara tänker agera självständigt när det gäller just dessa frågor. Dessa väljare tycker, och med det kan jag känna stor sympati, att grundläggande demokratiska frågor faktiskt är överordnade alla andra frågor. De verkar också tycka att storföretagens profitintressen inte skall gå före enskildas mediekonsumtion. Också med det kan jag känna stor sympati.

Finns tydligen folk med samma typ av analytisk förmåga som Svensson också i mitt parti. Ann-Catrin Brockman twittrade i natt:
Blir arg o gråtfärdig över partivänner som drar slutsatsen att piratväljarna kom från SD. Vad krävs för att vi ska fatta?!

Kristen sexmoral vinner segrar

Skolelevers bordellbesök ska utredas internt: " Vi diskuterade ansvarsfrågan och om att rektorn alltid har ett moraliskt ansvar på en skolresa. Vi är överens, hon har ändrat sin första ingång, säger Anna-Bella Kraft."

Men så bra - då har den reaktionära kristna sexmoralen fått överhöghet också över myndiga gymnasieelever. Jag var orolig.

20090607

Skärpning


Stämningen är verkligen på topp
: "Det är mycket god stämning här på Socialdemokraternas valvaka. Karins kommentar är värd att läsa, likaså Peter Anderssons ögonblicksskildring."

Men för f-n akärp er, hur man än vrider och vänder på saker och ting så är väl detta uselt. Tyvärr kan jag väl inte säga att jag jobbat häcken av mig men det är något väsentligt som saknas.

Och varför bry sig

Valbävning: "Överlag har europavalet inneburit en tillbakagång för socialism och en uppgång för (klassiskt) liberala strömningar av olika slag. Även det är en kraftfull markering till europeiska regeringar att vi inte vill ha protektionism, utan globalisering, gränslöshet, frihandel och frihet!"

Blogge Bloggelito presterar en helt fantastisk valanalys samtidigt som jag lyssnar på einfeldts bleka framträdande i TV. Så här viktigt tycker min lokala blaska Länstidning att valresultatet är:

LT 7 juni 2009.jpg


PS Stort grattis till Piratpartiet som klart demonstrerat att integritetsfrågorna faktiskt är så viktiga att över 7% tycker att man kan rösta på ett enfrågeparti för att få fram dessa frågor. DS

20090605

Vem bestämmer svaret

Osynligt parti ser ut att gå mot en seger: "Politik handlar om att ta ställning. Då kan man inte, som Marita Ulvskog, svara nja på frågan om svenskt snus ska få säljas i hela EU och inte bara Sverige. Det blir fånigt."
Man undrar över Lena Melins världsbild, apropå min tidigare beskrivna motvilja mot användande av termer från idrottens värld. Lena Melin utropar nämligen en segrare i EU-valet och då är det inte det parti som får flest röster utan ett parti som enligt en opinionsundersökning kommer att få 8 % av rösterna. Lena Melin tycker tydligen att Piratpartiet är osynligt bara för att de inte figurerar i traditionella kanaler - Melin hänger alltså inte med. Piratpartiet har mycket högre synlighet bland sina potentiella väljargrupper än något annat parti, de har (precis som Obama) en politik som engagerar och mängder med aktivister främst på nätet. Imponerande!

Men egentligen tänkte jag kommentera Lena Melins uppfattning om vilken typ av svar man får ge. Man får ju enligt citatet ovan t.ex. inte tycka att en journalists frågor är felaktigt ställda och därför svara nja på en ja och nej-fråga. Personligen tyckte jag det var flera av dessa i gårdagens debatt som var helt felformulerade. När det gäller snus kan man ju t.ex. vara för att snus borde få säljas överallt liksom annan tobak men mot att tobak får säljas alls.

Ett exempel på hur man inte får svara hittar jag i Länstidningen. Där har Thomas Johansson, utbildningsnämndens ordförande ombetts förklara varför Södertäljes skolor presterade (avser 2008) jämförelsevis ganska dåligt (i termer av elevernas betyg). Johanssons svarar att det finns flera orsaker varav en är:

Nu i krisen så ökar klyftorna ytterligare mellan rika och fattiga kommuner, de rika har råd att satsa mer på skolan

Alltså - om de elever som går ut grundskolan 2008 (vårterminen får man anta) har reöativt dåliga betyg så förklaras väl det av saker som inträffat under perioden 1999 - 2008. Den kris vi, Johansson, talar om har väl i huvudsak inträffat efter den tidsperioden.

Vilken j-a match?

Fick ett mail från en socialdemokratisk kandidat till EU-parlamentet idag som börjar så här:

Sverige möter Danmark i VM-kval på lördag. Socialdemokraterna möter moderaterna i Europaval på söndag. Två viktiga matcher där mycket står på spel.

Jag avskyr verkligen den här tendensen att importera terminologi från idrottens värld till alla möjliga andra områden. Ett val är ingen match, att kalladet match är att banalisera det absolut viktigaste inslaget i en parlamentarisk demokrati - det enda tillfälle där folket har en direkt möjlighet att utöva sin makt, sin grundlagsfästa rätt.

20090604

Röstar på Evin på söndag!

Därför röstar jag på en kvinna: "Men det finns ett råd jag brukar ge, och det är att rösta på en kvinna. För vi lever i ett Europa där män väljer män. Begreppet "varannan damernas" som de flesta svenska partier utom (m) och (kd) tillämpar, är tämligen okänt i EU."(Hittat via Johanna Graf.)Jag har gjort mitt val även om jag ännu inte lagt min röst. Jag kommer att rösta på Evin Cetin. Jag gör det för att hon har rätt när hon i en artikel på Newsmill skriver:

Politiker har ofta pratat om dessa människor, men nästan aldrig med dem. Myndigheter på alla nivåer har skapat tjogtals med kortsiktiga och överoptimistiska projekt. Nästan alla är så dåligt genomförda så att riksrevisionen borde få spader. Människorna i pizza-Sverige behöver inga fler insatser i projektform. Istället behövs långsiktighet, ansvar och förståelse. Det är bäst för Sverige om barnen i miljonprogrammen får samma chans som alla andra.

*


Min kampanj har ändå blivit mest uppmärksammad för att jag har långt över hundra pizzerior som mina "valstugor". Pizzabagarna delar ut pizzakartonger med vårt gemensamma politiska budskap. De har på sig t-shirts och knappar, de affischerar och sprider foldrar. Jag har haft mängder med möten på dessa restauranger och ätit fler pizzor än jag vill nämna...

Men pizzakampanjen är bara inte en nytänkande yta, en annorlunda arbetsmetod bland många andra. Det är i högsta grad vanliga människor som själva står bakom kampanjen, varav många är anställda på pizzerior. Vi har skrivit artiklar ihop, vi delar politiska idéer, utgångspunkter och förslag. Pizzabagarna är mitt personliga och politiska nätverk.


Att hon sen inte riktigt fattat betydelsen av den kommunikationskanal som Internet utgör - hon tycks ju t.ex. tro att man inte har personliga möten i digital form utan att dessa bara kan ske vid fysiska möten - men det är rätt oviktigt i sammanhanget.

Däremot röstar jag - 54-årig man - inte på Evin Cetin för att hon är kvinna och i det avseendet är Johanna Grafs argumentering som jag citerade inledningsvis i bästa fall enfaldig. Jag skulle kunna räkna upp ett antal kvinnliga kandidater som verkligen inte bör få en röst men avstår eftersom det är politik vi talar om, i bästa fall ideologi. Minst halva valmanskåren i detta val är kvinnor - de bidrar lika mycket till mansdominansen i EU-parlamentet som männen.

Den röst man lägger i detta val är viktig för att den sänder en signal om vilket Europa vi vill ha, vilka frågor vi tycker är viktiga. Att avstå betyder faktiskt bara att man tycker att EU är oviktigt och att man alltså inte förstått betydelsen av de beslut som tas inom unionen. Att rösta fel är förstås också ett allvarligt misstag - rösten skall läggas på ett parti/en kandidat som man kan tro kommer att verka för ett solidariskt Europa, ett öppet Europa, ett Europa som ökar demokratin, ett Europa som försvara de mänskliga rättigheterna inklusive (förstås) fackliga sådana.

Erik Laakso efterlyser visioner för den europeiska unionen hos kandidaterna och pekar på denna video


PS jag höll idag på att ändra mig - fick tre i princip likalydande meddelande där jag främst reagerade negativt på namndroppandet. I alla nämndes att Evin Cetin träffat både Dalai Lama och Barack Obama - vad f-n har det med hennes evetuella valbarhet att göra undrar jag. DS