20090608

Kristen sexmoral vinner segrar

Skolelevers bordellbesök ska utredas internt: " Vi diskuterade ansvarsfrågan och om att rektorn alltid har ett moraliskt ansvar på en skolresa. Vi är överens, hon har ändrat sin första ingång, säger Anna-Bella Kraft."

Men så bra - då har den reaktionära kristna sexmoralen fått överhöghet också över myndiga gymnasieelever. Jag var orolig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.