20090628

Hjälp till att spräcka ballongen

Obama Considering Indefinite Detention Executive Order: "Last night, the Washington Post and Propublica published a joint article reporting that the Obama administration was considering an executive order that would "reassert presidential authority to incarcerate suspected terrorists indefinitely," according to three anonymous administration sources."(Hittat via Daily Kos.)Den Obama-ledda administrationen tycks ha sänt ut en ballong. Man försöker uppenbarligen testa läget inför ett eventuellt beslut att utfärda en s.k. executive order som skulle ge presidenten fortsatt rätt att besluta om fängslande av påstådda terrorister utan rättegång på obestämd tid.

Ingen stat som vill göra anspråk på att vare en demokratisk rättsstat har rätt att utsätta någon för behandling av den sort som symboliseras av Guantanamo.

Hjälp till att sticka hål på den ballongen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.