Gadgeten innehöll ett fel

20090615

Hur ser visionen ut (för framtidens skola)

OECD visar: mer IT gör eleverna bättre i matte: "Sjunkande resultat i matematik beror på dåliga svenska läromedel. Samtidigt visar en ännu inte publicerad OECD-undersökning att man blir bättre i matematik om man använder mer IT. Allra störst skillnad blir det för elever från hem med lågutbildade föräldrar. Efter åratal av försummelser och måste nu regeringen satsa på IT i skolan och nya IT-baserade läromedel."

Jan Hylén har förstås rätt. Frågan är varför det uppenbara är dolt för så många, i synnerhet på den politiska toppnivån. För övrigt så vore satsningar på IT i skolan lika självklara även om dess betydelse för den typ av kunskaper vi plägar mäta inte var så stor. Vi lever nämligen i ett informationssamhälle där IT-baseerade verktyg snart är var mans egendom. Då blir som OECD också påpekat i någon studie den stora faran att gapet mellan de som kan och de som inte kan (använda sig av dessa verktyg och behärska informationsflödet) växer - det har det redan börjat göra.

IT skall förstås vara ett lika vanligt förekommande verktyg i skolan som det är vanligt förekommande i samhället i övrigt. Det betyder att alla - elever, lärare m.fl. förstås måste ha tillgång till personlig utrustning. Det betyder också att vi som Hylén påpekar måste se till att få fart på produktionen av digitala lärresurser och att vi måste skapa en hel del infrastruktur (och då talar jag inte om kablar) för att underlätta skolans inträde i den digitala världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.