Gadgeten innehöll ett fel

20090618

Så här illa är det (övervaknning)

Piratpartiets felaktiga värdegrunder!: "Jag värnar också om privatlivets sfär och om individens integritet. Men samtidigt ska skyddet inte vara så ogenomträngligt att det blir svårt att få tag på personer som begår kriminella handlingar. Om jag kunde förhindra ett pedofilbrott, eller en våldtäckt eller medverka så att dessa brott klarades upp såg jag med lätthet 100 kameror till i staden eller att någon läste igenom mina sms eller mail då och då."(Hittat via s-info.)Per-Arne Ljungmark verkar företräda precis den linje som gör att alla som betraktar skyddet av den personliga integriteten som en av demokratins viktigaste fundament tvivlar på oss (dvs partiet) i dessa frågor. Så länge denna typ av enfaldigt försvar för ökad övervakning (helt i linje med den som jag hoppades helt marginaliserade attityden att den som har rent mjöl....) florerar och principlösheten får regera kommer vi att alienera fler och fler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.