20090616

Nyfiken på eDelegationen?

eDelegationen lämnar inte ut handlingar: "Efter eDelegationens första möte lämnade sekreteraren ut kallelsen med bilagor som offentlig allmän handling. När jag ställde samma fråga efter förra veckans möte blev jag bemött av en lite annan ton.

---

Självklart har jag begärt att delegationen fattar ett särskilt beslut i denna fråga.
"

Nicke Nyfiken är just nyfiken på eDelegationen, som för säkerhets skull inte har någon webbplats. Själv har jag inte bara det medborgerliga intresset för hur statsförvaltningen utnyttjar teknik för att erbjuda bättre tjänster och fri tillgång till den information de producerar utan också ett professionellt intresse - som varandes statstjänsteman (om än bara tillfälligt anställd sedan 2001).

eDelegationen håller tydligen på att bygga upp ett sekretariat. Sannolikt komer det att bestå av 4 medarbetare för det är det antal rum man "inte" hyrt. Vad sekretariatet skall syssla med är kanske lite oklart. Den strategi som eDelegationen skall redovisa till regeringen sista september i år skall tydligen utarbetas av konsulter:

Gartner - som vi ju vet hyfsat väl vad de sysslar med men kanske inte att de var experter på "hur myndigheterna i framtiden bör driva, utbyta eller köpa och sälja IT-tjänster inom den statliga sektorn samt i samband med tjänsteexport, hur samverkan kring e-förvaltningsarbete inom sektorer kan främjas", en del av detta trodde jag var politiska frågor

Accenture som enligt Nicke Nyfiken “bara” ska ta fram en strategi för koncentration för administrativa stödstjänster. Spännande uppdrag ändå - varifrån känner man igen Accenture?

Kanske kan vi förvänta oss förslag om outsourcing eller varför inte förslag om att införa SAP för hela statsförvaltningen. Brukar ju vara framgångsrika projekt sett ur konsultfirmornas perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.