Gadgeten innehöll ett fel

20110113

Tänkvärt av Laakso

Att förtjäna medborgarnas förtroende: "Vem vågar säga att det viktigaste nu inte är att i första hand vinna val även om vi ska göra det också, nej det viktigaste är att vi tänker, fördjupar oss, söker sanningar och försöker återfinna vår kurs i den tid vi lever i. Jag tror att det arbetet har möjligheter att leda fram till att människor tror på oss, ger oss förtroende och vill se oss leda landet för medborgarnas skull."

Ibland glimrar han till, tänker jag när jag läser Laakso om att förtjäna förtroende. Själv tillhör jag ju clownernas skara men tillåter mig ändå att instämma dels i Laaksos retoriska fråga, dels att faktiskt hävda att det är helt nödvändigt - alltså att genomföra arbetet. Det har inte gjorts i partiet varken lokalt eller nationellt. Framgick t.ex. med all önskvärd tydlighet när jag bevistade min egen arbetarekommuns nomineringsmöte någon månad innan jul - där stönade folk när jag försökte argumentera för en utbildningspolitik som åtminstone försöker hantera segregatinsproblematiken.

Kommer då den nödvändiga diskussionen till stånd? Peter Andersson frågar:
Punkten heter "NYSTART" Politiska diskussioner och beslut". Min känsla och, vågar jag säga, vetskap, är att partiets medlemmar verkligen vill att detta tas på allvar. Men märks det på nyhetsrapporteringen? Märks det i form av en livaktig debatt i partiet? På vilket sätt blir kongresspunkten denna viktiga "Nystart! Vem kommer att styra innehållet i punkten NYSTART?


Själv är jag ganska pessimistisk, kanske beroende på att tiden, som heltidsanställd, företagare och med en sjuklig far, inte räcker till. Inte bara media utan också ledande partikamrater verkar mer intresserade av att diskutera personfrågor och med dessa tillhörande intrigerande istället för att ta den mycket stora diskussionen om hur den socialdemokratiska ideologin ska förverkligas i ett samhälle långt från den det som formade densamma.
Technorati Tags:
, ,


20110112

Skolverket i framkant

Guldmedalj till Skoldatanätet: "För många år sedan, närmare bestämt 1998, fick min dåvarande kollega Benny Regnér och jag ett tjockt kuvert från Kent Å på SUN. Det visade sig när vi öppnade kuvertet att SUN Microsystems, Inc., nominerat det projekt vi just då arbetade med, nämligen det svenska Skoldatanätet, till det som då hette Computerworld Smithsonian Awards Program och som nu verkar heta Computerworld Honors.

Nomineringen innebar att en beskrivning av Skoldatanätet skulle för evigt bevaras i Computerworld Honors arkiv och att vi skulle få en guldmedalj att hänga på Skolverket.

En förutsättning för att få vara med var att man skickade in en tämligen omfattande beskrivning av projektet. Beskrivningen, som finns här (pdf-fil) och nedan, har sitt historiska intresse och rekommenderas för alla och envar som är intresserad av de första åren av Internetanvändning i Sverige.

"(Hittat via Johan Groth.)Att Johan Groth uppmärksammat denna utmärkelse som tilldelades Skoldatanätet 1998 just nu kom att bli ett lite lustigt sammanträffande eftersom jag under julhelgen sorterade några (inte många) papper i mitt rätt oordnade arkiv i garaget och råkade på en utskrift av samma dokument. Möjligen har jag också det refererade, av mig och Beatrice Ask undertecknade, regeringsuppdraget där och när jag hittar det ska jag publicera också det.

Publicerandet är förstås också en påminnelse om att vi den gången (93/94) tänkte rätt rätt:)


Technorati Tags:
, , ,