20110113

Tänkvärt av Laakso

Att förtjäna medborgarnas förtroende: "Vem vågar säga att det viktigaste nu inte är att i första hand vinna val även om vi ska göra det också, nej det viktigaste är att vi tänker, fördjupar oss, söker sanningar och försöker återfinna vår kurs i den tid vi lever i. Jag tror att det arbetet har möjligheter att leda fram till att människor tror på oss, ger oss förtroende och vill se oss leda landet för medborgarnas skull."

Ibland glimrar han till, tänker jag när jag läser Laakso om att förtjäna förtroende. Själv tillhör jag ju clownernas skara men tillåter mig ändå att instämma dels i Laaksos retoriska fråga, dels att faktiskt hävda att det är helt nödvändigt - alltså att genomföra arbetet. Det har inte gjorts i partiet varken lokalt eller nationellt. Framgick t.ex. med all önskvärd tydlighet när jag bevistade min egen arbetarekommuns nomineringsmöte någon månad innan jul - där stönade folk när jag försökte argumentera för en utbildningspolitik som åtminstone försöker hantera segregatinsproblematiken.

Kommer då den nödvändiga diskussionen till stånd? Peter Andersson frågar:
Punkten heter "NYSTART" Politiska diskussioner och beslut". Min känsla och, vågar jag säga, vetskap, är att partiets medlemmar verkligen vill att detta tas på allvar. Men märks det på nyhetsrapporteringen? Märks det i form av en livaktig debatt i partiet? På vilket sätt blir kongresspunkten denna viktiga "Nystart! Vem kommer att styra innehållet i punkten NYSTART?


Själv är jag ganska pessimistisk, kanske beroende på att tiden, som heltidsanställd, företagare och med en sjuklig far, inte räcker till. Inte bara media utan också ledande partikamrater verkar mer intresserade av att diskutera personfrågor och med dessa tillhörande intrigerande istället för att ta den mycket stora diskussionen om hur den socialdemokratiska ideologin ska förverkligas i ett samhälle långt från den det som formade densamma.
Technorati Tags:
, ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.