20110205

Riktat eller generellt

Sakine Madon: Ge riktat stöd direkt till barn: "Den som vill komma åt barnfattigdom gör därför bäst i att diskutera riktade stöd direkt till barnen."

Är det så vi vill ha det - riktat stöd till barn från fattiga familjer (det är ju de som har försörjningsansvaret som är resurssvaga)? Det innebär ju en återgång till 1800-talets fattigvård där de resurssvaga och deras barn fick schavottera och med mössan i hand ta emot de allmosor de beviljats.

Vill man hitta lösningar måste man inse att (oavsett vilka vi nu räknar som fattiga) att det finns såväl generella som individuella problem förknippade med denna fråga. Sedan 1960-talet har vi haft en situation som innebär att man inte kan försörja en familj på en (1) vanlig lön, än mindre då på en låg eller mycket låg lön. I de senare fallen räcker varken barnbidrag eller behovsprövade bostadsbidrag till för att uppnå en dräglig nivå - ett grundavdrag som helt enkelt befriar inkomster under t.ex. 20 000 från skatt kunde vara ett bidrag till att ge många ökat ekonomiskt utrymme utan att beröva dem värdighet.

Individuella problem av typen missbruk är av en helt annan karaktär och förutsätter individuella insatser.

I övrigt har Sakine Madon rätt när hon skriver:
I det längre loppet gäller det att satsa på utbildning och arbete. Storstädernas olika delar behöver växa samman och integreras.

När barn från olika klasser aldrig möts - utan delas upp i olika friskolor - är det inte konstigt att många saknar förståelse för hur det är att växa upp utan pengar.Technorati Tags:
,


1 kommentar:

  1. Å andra sidan skapar man ett väldigt konstigt samhälle om det enda som krävs är att skaffa ett par barn för att resten av livet bli försörjd av skattebetalarna. Varför då överhuvudtaget arbeta när man istället kan vara hemma med sina barn och surfa på den av skattebetalarna betala datorn, ringa på den av skattebetalarna betalda mobilen, spela på den av skattebetalarna betalda X-boxen, osv.

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.