20110418

Tillbaka till Typo

Efter två års gästspel här på Blogspot återvänder jag nu till min alldeles egen blogg Peter Karlberg. Välkommen att följa mig där.
Technorati Tags:
,


20110405

Bra av Graf

När jämlikhet inte upplevs som möjlig, rustar vi för ojämlikhet: "Framförallt tror jag det finns ett behov av framtidshopp för gemensamma lösningar som många människor inte upplevt har fungerat de senaste decennierna. Kan socialdemokratin signalera ett sådant framtidshopp i både ord och handling, är det nog välkommet av väldigt många som sett samhällsgemenskapen gå förlorad. När människor inte upplever att jämlikhet är möjligt, rustar de för ojämlikhet, som Håkan själv uttryckte det i sitt tal. Ett sätt att rusta själen, är att intala sig att horder av arbetslösa och sjuka i själva verket är lata simulanter, och att det därför nog är rätt att strypa A-kassa och sjukförsäkring rejält."

Johanna Graf har skrivit en utomordentligt intressant artikel. Jag väljer att citera några väl valda:

Människor har blivit mer välutbildade, säkra på sin egen förmåga och individualistiska. Dock inte i betydelsen egoistiska, där finns en viktig skillnad.


När man tar ifrån människor deras drivkrafter blir de kravmaskiner; då hamnar vi idet som Erlander kallade de växande förväntingarnas missnöje.


Samtidigt upplevdes makten och överheten, som med åren kommit att symboliseras av (S), sitta med sina höga arvoden, inlåsta med sina närmaste politikervänner, och inte begripa hur vanligt folk har det.


Jag tror det är viktigt att vi från och med nu blir väldigt tydliga med vad politiken kan och inte kan göra. Vad man som människa måste klara själv, vad vi tillsammans kan greja i Sverige och vad vi måste bli mycket bättre på att samarbeta med resten av världen om.


Genom att förändra vår uppfattning om vad som är normalt och acceptabelt, skriver han, så förändrar politiken våra tankar såväl som våra omständigheter.


Folk har blivit svikna förr och den lilla strimma av hopp många nu tillåtit sig känna kan snabbt dö ut. Jag tror i motsats till en del bloggare att det inte handlar om någon smekmånad på 100 dagar, utan högst 60. I början på juni kommer SCB:s stora opinionsundersökning. Då kommer bilden att sättas av om det skett någon nystart eller inte. Och folk har som bekant en tendens att följa med strömmar. Upplever många det som om något nytt håller på att ske, blir fler nyfikna och positiva. Och vice versa.


Egentligen har jag bara en, fast den är kanske rätt avgörande, invändning mot Grafs resonemang. Hon utgår från att Juholts tal är någonslags accepterad inriktning. Inget kan ju vara mera felaktigt. Juhoult valdes utan strid (enhälligt tror jag) av en kongress vars ombud valts utan möjlighet för partimedlemmarna att förutse deras inställning vare sig i politiska frågor eller personfrågor. Valberedningen presenterade sitt förslag när kongressledamöterna redan var valda. Endast en kandidat fanns. Ingen politisk deklaration avkrävdes kandidaten före valet, istället förväntades någon form av positionering ske i "installationstalet". En ovärdig process (om vi antar att partiet vill framstå som en demokratisk politisk organisation).


Technorati Tags:
, , ,


Kunskapspolitik utan kunskap

Ny kunskapspolitik för vänstern i fem punkter: "Sverige behöver en ny kunskapspolitik. En som sträcker sig från förskola till universitet, som också innefattar den dryga hälft av varje årskull som inte går vidare till högskolan. Det brådskar för kristecknen är många. Det går sämre för de svenska eleverna i de internationella kunskapsundersökningarna. Och ungefär en femtedel av varje årskull går ut gymnasiet utan fullständiga betyg. För dem väntar ett besvärligt arbetsliv.

Här har den svenska vänstern närmast abdikerat. Social­demokraterna har inte haft en fungerande kunskapspolitik under det senaste kvartsseklet. Den katastrofala kommunaliseringen av skolan drevs fram av Göran Persson som skolminister, hans efterträdare har inte efterlämnat några avtryck"

Stefan Svalfors, professor, föreslår ett fempunktsprogram för en socialdemokratisk kunskapspolitik. Han ges möjlighet att framföra dessa på Aftonbladets ledarsida. Mycket lite handlar om kunskap.

I punkt nummer ett föreslås ett återförstatligande av skolan. Någon statlig skola har vi emellertid inte haft och det kunde ju kanske man begära att en professor skulle kunnat ta reda på. Vi har haft olika grad av statlig reglering - det som förändrades i början på 90-talet var just detta. Tjänsterna som varit statligt reglerade blev alldeles vanliga kommunala och finansieringen ändrades från att ha varit detaljreglerad och del av den staliga skoladministrationens uppgift till att integreras i den stora säck med pengar som kommunerna får från staten.

I punkt nummer två föreslås att privata företag som driver skolor ska förhindras att ta ut vinst. Givet att vi fortsatt ska tillåta företag att driva skolor är ju detta i bästa fall populistiskt trams. Problemet här är ju att vi inte hittat en form för att ställa vettiga kvalitetskrav (och kanske också borde kräva någon form av ekonomisk garanti i det fall kraven inte nås).

I punkt nummer tre föreslås att yrkesutbildningen ska förstärkas. Mot detta finns ingen anledning att invända.

I punkt nummer fyra kräva återupprättad vuxenutbildning. Inte heller mot detta finn några invändningar att resa.

I punkt nummer fem kräver högskoleprofessorn mera pengar till sin egen verksamhet. Kanske befogat men.....

Sammantaget en soppa som kokad på en spik, i synnerhet som utgångspunkt för en kunskapspolitik. En sådan borde snarare ta sin utgångspunkt i vilken kunskap medborgare i 2000-talets verklighet behöver, i vad vi vet om lärandets förutsättningar 2011 och vilka möjligheter vi vill erbjuda barn och ungdomar.


Technorati Tags:
, , , ,


20110321

Vad frihet är vet Pettersson mycket lite om

Bygg på frihet, Juholt!
Inte Persson-nostalgi
: "Det handlar om en gnagande oro för att Håkan Juholt ska visa sig vara Göran Persson.
Inte för att de skulle stå för samma slags ledarskap. Men för att man kan ana likheter i deras syn på politiken.
”En dag kommer det ögonblick då solen lyser över fria människor som inte känner någon annan herre än sitt eget förnuft.” Så skrev den franske upplysningsfilosofen de Condorcet, gömd i ett litet rum i Paris medan den revolution han varit med om att starta satte gatorna utanför i brand. En kort tid senare blev han själv avrättad i revolutionens namn.
Göran Persson sa en gång att målet med politiken var att se till att folk hade råd att köpa en vårkappa till frun."

Var inte Karin Pettersson en av Mona Sahlins hejdukar? Får i alla fall en känsla av att det är något annat än värnandet av frihet som ligger till grund för hennes ledare i Aftonbladet. Ta bara en sådan enkel sak som jämlikhet. Den innebär förstås att alla har lika värde t.ex. när det gäller betalning för utfört arbete. I Petterssons värld blir detta en identitetspolitisk fråga (kön) trots att det är fullständigt självklart att alla ska ha en lön som motsvarar utfört arbete oberoende av individuella egenskaper.

Visst finns det frihetsprojekt att formulera men det är ett generellt sådant vi behöver - långt från Petterssons förvrängda bild av vad frihet är.
"och tredelad föräldraförsäkring borde vara självklarheter för en modern socialdemokrati."
Frihet är att man själv får bestämma just sådant som om hur föräldraledigheten ska disponeras. Kanske borde Pettersson ha tittat på kvällens Molin-föreställning om en bondes kamp för sin mjölkpall - en symbol för den enskildes (kollektiva) kamp mot överheten för frihent.

Sen har hon förstås rätt när det gäller integritetsfrågorna.Technorati Tags:
, , ,


20110318

Södertälje, företagsklimat och upphandlingar

Fler företag i Södertälje: "Inom Södertälje kommun har vi tagit till oss av företagarnas synpunkter att förbättra attityd, service och information. Till våren tar vi därför ett viktigt steg och startar- ”Södertälje Direkt”, en kundtjänst som ska vara en väg in för företagen och som kommer underlättar företagarens och kommunens hantering av företagsärenden. Målsättning är att 60 % av kontakterna med näringslivet ska gå direkt till Södertälje Direkt. Vid mer avancerade ärende kan ”Södertälje Direkt” omedelbart koppla frågan vidare till en handläggare.

Jag är övertygad om att satsningar på entreprenörskap och företagande av stor vikt för Södertälje och för fler arbetstillfällen. Att det finns ett stort intresse för dessa frågor visar också att 1000 personer deltog på Södertäljes Business Days, som vi arrangerade tillsammans med Amerikanska ambassaden.

Tillsammans med företagare i Södertälje arbetar vi också med att ta fram en gemensam varumärkesplattsform för Södertälje som besöks- och turistkommun.

Det är tillsammans vi skapar tillväxt, växande företag och fler jobb"

Försökte kommentera Anders Lagos inlägg men fortfarande efter en hel dag (nästan ett dygn) har kommentaren inte publicerats. Här kommer den:

Alldeles utmärkt att förbättra “attityd, service och information”, ännu bättre vore att också t.ex. faktiskt ge lokala företag möjlighet att konkurrera om kommunala upphandlingar. När vi (Kantro) försökte delta i en upphandling visade sig att den var riggad för att omöjliggöra för oss att konkurrera genom att ställa krav som bara kunde uppfyllas av återförsäljare med särskild ställning hos Apple som skolåterförsäljare. Nu tror jag dessutom att avtalet utnyttjas för att t.ex. erbjuda politiker Apple-datorer vilket ju är en helt annan affär men det förvånar inte då kommunen redan under 2010 gjorde flera inköp i strid med gällande regler, alla med företag som inte är lokalt etablerade.

Slutsats: Kommunen vill inte ha en lokal Apple-handlare och motarbetar aktivt den befintliga.


Ska man fortsätta på temat kritik mot Södertälje kommuns bristfälliga politik när det gäller företagande så är väl parkeringseländet ett bra exempel. Det verkar ju som om kommunens tjänstemän och ansvariga politiker inte ens fattar hur dagens brist på enkel, billig, centrumnära parkeringsmöjligheter dödar alla försök att bedriva handel i området.

En annan fråga som inte bara bestäms av kommunen/kommunala bolag som har direkt negativ effekt på företagandet är de orealistiskt höga hyrorna i centrum. Till den uppdrivna nivån bidrar förstår Telge Fastigheter - Södertälje ligger lite i utkanten av Stor-Stockholmsområdet och måste ha någon konkurrensfördel gentemot andra näraliggande handelsområden. Fri parkering och låga hyror torde vara de enda möjliga. Utgångspunkten för denna min åsikt är två och ett halvt års arbete med att ge Södertälje-borna tillgång till en Apple-återförsäljare - Kantro Store på Saltsjötorget.


Technorati Tags:
, , ,


20110315

Solidaritet - basen


Är du överviktig och/eller rökare? Då skiter vi i dig!
: "Jag fick en flashback när jag genom en annan parti- och bloggvän, Peter Karlberg på http://peterkarlberg.blogspot.com/2011/03/ibland-maste-man-ta-heder-och-ara-av.html, hittade till Johans inlägg. "

Precis så är det - man undrar var det kommer ifrån, var man läst det förr - lika unket då som nu. Tillfredställande är det dock att kamrater som Eva Hillén Ahlström och Sebastian Stenholm verkligen både ser och hör. Stenholm skriver
"Vi vet av historien och av vad som gör ett samhälle framgångsrikt att det krävs solidaritet med de som för stunden har det sämre än vad man själv har det. Vi vet att jämlika samhällen är framgångsrika för både samhället självt men också för individen."
Solidaritet är förmodligen det av de (i någon mening) förtrycktas vapen som är mäktigast. Vi ser det i vardagen även i vårt land men det blir extra tydligt i mer upproriska kontexter. Men, och det är ett helt avgörande men, solidaritet existerar människor emellan, är något som praktiseras främst genom egenorganisering. När den institutionaliseras kvävs den av administrativa rutiner, stelbenta regelverk och reduceras till en finansiell (läs skattepolitisk) angelägenhet.

Jag ser ett samband - ökad boendesegregation, ökad segregation i skolan, segregerad tillgång till andra välfärdstjänster. Vem tjänar på det?


Technorati Tags:
, , , ,