Gadgeten innehöll ett fel

20100731

Kommentar till Duschrummets sexism - DN.se

Duschrummets sexism - DN.se: "Saudiern förklarar sin uppdelning av samhället och kvinnans beslöjning med kroppslig integritet och säkerhetsskäl. Kvinnan är inte säker om hon inte täcker sig helt, mannen kommer att antasta henne. Precis så motiveras enkönade duschrum. Saudiern har bara flyttat nakenheten en nivå. I vanliga kläder är kvinnan naken och måste sätta på sig ytterligare ett lager för att inte vara naken. Men inställningen till denna nakenhet är densamma som här."

Lena Andersson tar i dagens DN upp en aspekt på det hon kallar duschrummets sexism. Själv har jag funderat kring detta förr bl.a. 2006 då jag skrev
Det finns mycket i vårt samhälle som är präglat av vår historia när det gäller förhållandena mellan könen. Ett sådant exempel är vårt förhållande till nakenhet. I alla sammanhang där vi kan behöva ta av oss kläderna anses det självklart att skilja könen åt dvs det finns omklädningsrumm för män respektive kvinnor. Detta tillämpar vi konsekvent redan från barnsben så snart telningarna kan klä om sig själva. På traditionellt enkönade arbetsplatser kräver vi numera “självklart” att det skall finnas separata omklädningsrum, dubbla bastuanläggningar (på t.ex. brandstationer) m.m. Såvitt jag förstår kan detta bara förklaras utifrån sexualiteten och här är förstås heterosexualiteten norm dvs vi vet att vi kan bli sexuellt attraherade av nakna kroppar av motsatt kön. Därför har vi traditionellt separerat könen och anser det kränkande för t.ex. de nakna kvinnorna om en man skulle tränga sig in hos dem.

Som heterosexuell man kan jag således inte klä om i kvinnornas omklädningsrum på t.ex. ett badhus. Som homosexuell man förväntas jag klä om i männens omklädningsrum. Vem diskrimineras:-) och vems integritet kränks?


I augusti 2007 kommenterade jag bland annat ett inlägg av Per Westberg:

Per Westberg frågar:

Varför kopplar Sportbladet samman sexuell läggning och sexuell aktivitet?

Är det inte just det som ligger till grund för att vi har skilda omklädningsrum i alla våra badhus – för män och kvinnor, inte för bögar respektive flator dock – de har väl inte samma sexuella drivkraft:-). Det är väl skälet till att vi vill hålla pedofiler borta från daghem?

Vår av gammaldags sexualmoral präglade gränsdragning mellan män och kvinnor ersätts nu av den politiskt korrekta avsaknaden av gränsdragning mellan hetero- och homosexualla av samma kön. Intressant!

PS “Ingen tar mig på snoppen”, säger Glenn Hysèn enligt Aftonbladet inför sitt invigningstalande på Pride. Var går gränsen? Flickor får vi heterosexuella män inte se eller röra enligt de mest heterosexualfientligas skara utan fullständigt och kontinuerligt frågande om lov för att försäkra oss om medgivande men…..? DS


Någon egentlig diskussion om vårt förhållande till nakenhet, och konsekvenserna av vårt tids ifrågasättande av heteronormativa föreställningar i sammanhanget, har aldrig kommit igång. Nu plötsligt (det är märkligt att notera denna fixering vid sexualitet, sexuell läggning m.m. som Pride orsakar) är den stora frågan s.k. könsneutrala toaletter, vilket förstås är helt ok eller snarare önskvärt under förutsättning att det inte innebär borttagandet av fler pissoarer som är ytterst effektiva för oss med kuk och sannolikt delvis förklaring till kortare köer på herrtoaletterna.


Technorati Tags:
, , , , , , ,
Andra som kommenterat Lena Anderssons artiikel på Knuff.

20100729

Mer frågor än svar om trans

Den kristna högern attackerar vårt kulturarv: "Själv funderar jag på om det inte kan vara en del av vårt allra djupaste kulturarv?"Fredrik Jansson ställer frågan mot bakgrund av Annelie Enochsons problem med löspenisar. Det var emellertid inte temat för dagen, Besökte Jansson för att kolla om han skrivit något med anledning av en fråga han ställde på Twitter:
Kan ingen förklara för mig. Hur är inte sterilisering bara en följd av könskorrigeringen? Jag fattar inte...

Mina funderingar kring frågan kommenterades bland annat av Linda Karolin och Jens Odsvall (som också bloggar) och kan sammanfattas i ett rätt så stort frågetecken.

Jag tänker ungefär så här:

1. Vi (människor) är i biologisk mening djur och har beroende på biologiskt kön lite olika funktion när det gäller reproduktion. Sexualiteten är i grunden en funktion för just denna reproduktion varför större delen av mänskligheten är heterosexuell.

Teknologiskt kan vi i och för sig klara reproduktion utan sexualiteten men det är en mycket sentida företeelse.

Biologiskt kön kan bara ändras genom kirurgi - också en sentida företeeelse.

2. Sexualiteten är därför helt knuten till våra könsbestämmande organ, men dess inriktning måste inte vara heterosexuell utan den sexuella läggningen kan liksom andra sexuella preferenser vara av varierande slag - inget konstigt med det.

3. Den sexuella läggningen är en sak medan den könsmässiga identifieringen är en annan. Man kan alltså i biologisk mening vara kvinna men identifiera sig själv som man. I strikt mening borde det innebära att ens sexualitet - könsorganen till trots - är inriktad på motsatt kön men på ett annat sätt än hos en lesbisk kvinna.

4. Könsbyte torde därför kunna indelas i en identifieringsfråga (att få sin egen bild accepterad av omvärlden) å den ena sidan och å den andra i mer fysisk mening byta kön dvs ta bort respektive lägga till det önskade könets attribut.

Då blir alltså frågan om man kan byta kön endast i den ena av de två aspekterna, det aktuella är att bara byta identitet. Kan man som t.ex. kvinna byta kön, dvs få sin identitet bytt till man utan att det sammanhänger också med fysiskt byte. Det skulle väl innebära att kvinnan (i varierande utsträckning) uppträder som man, i offentliga handlingar såsom pass anges vara man, ur statistisk synpunkt behandlas som man, vid t.ex. kommunikation med sjukvården uppger sig vara man etc. men saknar de fysiska attributen förknippade med detta kön. För att ställa det hela lite på sin spets - skulle hon då efter bytet av identitet byta om i herrarnas omklädningsrum på gymmet (eller får vi könsneutrala omklädningsrum).

För mig är detta svårt att förstå - kanske är det så att transpersoner mycket väl skulle kunna leva med en formellt (folkbokföring m.m.) ändrad identitet men i biologisk mening behålla sin ursprungliga och därmed finna frid med sin identitet. Låter dock konstigt för mig som alltid identifierat mig själv som det biologiska kön jag har och upplevt detta som helt integrerat. Samtidigt är det ju den tes som drivs av t.ex. Amanda Brihed som på ett beundransvärt sätt lyft upp frågan om hur transpersoner behandlas/ts och det krav på tvångssterilisering som dessa drabbas av i anslutning till behandling.

Än svårare är det att förstå om/hur man skulle kunna tänka sig att också fysiskt byta kön men behålla sin reproduktionsförmåga. Självklart kan man ju i förväg säkra viss del av reproduktionsförmågan genom infrysning av spermier/ägg men nyttjandet av dessa förutsätter ju att man i stor utsträckning behåller sina såväl yttre som inre könsorgan även efter ett könsbyte.
Technorati Tags:
, , , , , , ,


20100728

Mera barnporr i vårt offentliga rum

I alla fall om man är lagstiftare eller heter Axel Peterson och är kansliråd, straffrättsenheten på justiedepartementet säger man följande om bilder av denna art. (Enligt Rick var denna bild en av dem som var fällande i domen, jag har själv inte hunnit verifiera).
 

Love-Hina-13-474px.jpg


– Bilderna innebär en kränkning av alla barn."
Under min korta promenad från Kantro till parkeringen vid Södertälje Centrum passerar och dokumenterar jag två exempel på nakna klart underåriga barn. Här talar vi inte om teckningar utan verklig förebild utan statyer av högst verkliga barn. Har jag begått ett brott genom att just fotografera, lagra och sprida dessa eller är det kommunen som begår brottet? staty föreställande naken pojke staty föreställande naken flicka
Technorati Tags:
, ,


Om Gudrun Schyman

Sexköp är ingen mänsklig rättighet: "Men jag vägrar att se på kroppen som en vara. Jag vill inte att den ska vara till salu, varken hel eller styckvis. Jag tror inte på affärsidén att göra hushållsnära tjänster av våra erogena zoner. Jag tror att sexualiteten, som en del av vår mänskliga identitet, ska skyddas från kommersiell exploatering. Jag är beredd att inskränka de få "lyckliga horornas" handlingsfrihet för att vi äntligen ska nå det paradigmskifte som innebär mänskliga rättigheter också för kvinnor. "

Om nu inte effekterna av dessa sexköpslagsförespråkares linje vore så negativ skulle man kunna luta sig tillbaka och betrakta stolligheterna med ett (manligt) lätt överseende leende. När Schyman tar till orda är det dock svårt att distansera sig - hon hävdar att lagen inte har med moral att göra utan med könsmaktsordning (var tog de manliga säljarna vägen) för att sen moralisera som framgår av stycket ovan. Alla typer av lönearbete/tjänsteförsäljning innebär att kroppen (fysiskt eller mentalt) förvandlas till en vara. De enda zoner som skall fredas är de erogene. Ergo = moral.


Technorati Tags:
, , ,


20100727

Om Marika Lindgren Åsbrink

Sexköpslagen – en framgångshistoria: "Det finns exempelvis en drös debattinlägg i bloggosfären, vissa mindre rättshaveristiska än andra."

Det finns en vanligtvis mycket bra blogg som heter Storstad. Den skrivs av Marika Lindgren Åsbrink. Ovanstående citat är mening tre i ett inlägg om sexköpslagen. Mer behöver inte sägas.


Technorati Tags:
, ,


Hartman ställer frågor till Ask och Bodström

5 frågor om manga till Ask och Bodström: "Det är valår och det kryllar av politiker överallt. Jag gör därför ett experiment och skickar frågor om detta till partiernas nuvarande ledamöter i justitieutskottet inklusive Thomas Bodström och ansvarig minister Beatrice Ask via mail för att få reda på vad de ämnar göra med de missförhållanden som avslöjats med anledning av denna dom.

OM det är jobbigt att uttala sig om ett enskilt fall får vi ställa hypotetiska frågor:

1) Upprörs du när du läser om mannen som dömts för innehav av mangateckningar? (vet du förresten vad manga är för något?) Motivera gärna ditt svar.

2) Vad är din åsikt? Anser du att teckningar kan vara barnpornografi? Motivera gärna ditt svar.

3) Ser du några demokratiska problem med denna lagstiftning? Motivera gärna ditt svar.

4) Avser du att ta initiativ för att korrigera barnporrlagen så att detta inte ska kunna ske igen? Motivera gärna ditt svar.

5) Tycker du att polisens resurser används på ett vettigt sätt när de går igenom människors datorer i jakt efter serier? Motivera gärna ditt svar.

Dina svar är viktiga inför valet och kommer att redovisas på min blogg hartman.nu."

Bara vidareförmedlar de frågor Thomas Hartman ställt till Beatrice Ask och Thomas Bodström. Ser fram emot redovisningen av svaren.


Technorati Tags:
, , , ,


20100725

Bra läsning om barnporrlagen

Du vill inte veta hur lagar tillverkas: "2005 höjdes åldern för de inblandade till 18 år. Det innebär alltså att den svenska staten tillåter samtyckande sexuella handlingar av alla slag i alla kroppsöppningar med någon som är 15-18 år, men har partnern ett foto av samma 15-18-åring som visar en skymt av en könsdel eller ens är ”ägnat att vädja åt sexualdriften”, för att citera domskälen i Uppsala, blir det däremot straffbart. Den anförda tanken bakom lagen är att sådana bilder uppmuntrar vuxna att sätta sina fantasier om sex med minderåriga i verket. För det första har det inte något som helst stöd i forskningen och för det andra är det dessutom fullt lagligt om de inblandade är över 15 år.

Om det nu vore så att bilder uppmuntrar på det sättet, hur kan vi då tillåta skildringar av misshandel, våldtäkter och mord i bild och film? Mord och blod som är en av Sveriges stora kulturexporter. Mord som sänds på bästa sändningstid i tv och i textform med suggestiva bildomslag översvämmar våra varuhus och bensinstationer… Svaret är naturligtvis att något sådant samband inte finns och aldrig kunnat påvisas i forskning. Att det har blivit speciallagar vad gäller barnpornografi har helt andra skäl.

Farmor Gun blir så upprörd över att lagstiftarna låtit sig förhäxas av Ecpat, att hon saknar ord för vad hon tycker, tänker och känner: Rötmånadshistorier – nej, följder av riksdagsbeslut. "

Hagwalls inlägg är fyllt av bra länkar, varav en del kom med i det ovan citerade. Jan Myrdal skriver också mycket läsvärt i Expressen idag:

Dock långt fler än mangavänner kan gripas och dömas i Sverige. Då, när barn- pornografilagen infördes och min nu bortgångna hustru, konstnären Gun Kessle, såg att även virtuella bilder blev straffbara, var hon på Månadsjournals-party. När hon där träffade Per Wästberg kom hon ihåg att hon sett ett foto av honom framför en bokhylla i vilken sågs ett praktverk om konstnären Balthus.

- Så du har Balthus barnpornografiska målning "Gitarrlektionen" i bokhyllan! Är du inte rädd för polisen? sade hon.

Wästberg förstod henne inte.

- Han tror väl att det nu i Sverige är som i det viktorianska England, sade hon och skrattade. Pornografi över 5 guineas blev där inte straffbar då den kunde köpas blott av sådana som förmådde se den som konst och litteratur.


Vill man ha en lite mer satirisk kommentar rekommenderas Anders Widén.

Vill i sammanhanget påminna om att Thomas Bodström valdes till ordförande i ECPAT 2007. Sedan dess har också Pierre Schori axlat den rollen.


Technorati Tags:
, , , , , , , , , ,


20100723

Sven-Åke Sörensen representerar den totala idiotin

Blockerade vägen – slipper böter: "Långtradarchauffören Sven-Åke Sörensen bröt inte mot lagen när han blockerade sina medtrafikanter vid ett vägarbete.
Den friande domen mot honom står fast.
– Nu vet de vem de ska rätta sig efter, säger Sven-Åke Sörensen."

Har missat denna "debatt" och dess rättsliga turer. Att Sven-Erik Sörensen och därmed de rättsliga instanser som inte dömer honom representerar den totala idiotin torde däremot stå utom allt tvivel.

Intämmer I Robert Collins kommentar:

– Jag blir extremt upprörd. Juristerna vet ingenting om trafik. Chauffören lekte polis, det hade han ingen rätt till. Det finns bara en sak som gäller, och det är att två filer blir till en där det står ”här”. Inte flera hundra meter innan, säger Robert Collin.Technorati Tags:
,


Ingen anledning till oro - Westerholm har inte lämnat

Mitt i steget, Johan Westerholms blogg: Om socialdemokratin och piraterna: "Integritetsfrågorna är inte alls oviktiga, tvärtom rör mycket i denna debatt centrala demokratiska värden som samtliga frågor kan sägas omfattas av. Jag har inte lämnat debatten (min fetmarkering) och jag törs påstå att inte heller ledande partiföreträdare har gjort detta, orsaken till den lågmälda tonen finns att söka på andra ställen.
"

Jag är mycket orolig. Det som faktiskt oroar är att det bland de större partierna inte finns något som konsekvent slår vakt om grundläggande demokratiska värden som yttrandefrihet, åsiktsfrihet och frihet från övervakning/avlyssning utan misstanke om grova brott. Det finns faktiskt ingen hejd på övervakningshysterin och huvudskälet till att de rödgröna stod upp mot FRA och annat elände var förstås att det fanns en bred mobilisering mot dessa förslag. När sedan partiet väljer att låta Thomas Bodström som faktiskt inte ens verkar förstå begrepp som personlig integritet och som är/har varit aktiv i den kristna högerns ECPAT kvarstå som talesman i dessa frågor förstärks min oro.

Nu lugnas jag av Johan Westerholm som låter meddela att "Jag har inte lämnat debatten". Detta uttalat i ett inlägg som i övrigt låter som svaret på en uppmaning i stil med - "nu Johan måste du gå in och styra upp!" men det har väl ingen sagt:)

De här frågorna är ingen (eller i alla fall inte bara) en intern debatt. Det här är frågor där arbetarrörelsen tidigt tog strid för allas rätt och har traditioner att försvara men där konsekvensen av inskränkningar förstås drabbar hela samhället oavsett parti- eller klasstillhörighet. Det är frågor där t.ex. Piratpartiet många gånger bättre än vårt parti tar strid, driver diskussionen framåt. De få av oss sossar som engagerat oss djupt i dessa frågor - jag tänker på t.ex. Ann-Catrin Brockman, Erik Laakso och Thomas Hartman - är faktiskt rätt ensamma oavsett kongressbeslut.Technorati Tags:
, , ,


20100722

Kulturmagasinet Voltaire rekryterar Erik Laakso

Pressmeddelande: Kulturmagasinet Voltaire rekryterar bloggare: "Kulturmagasinet Voltaire värvar bloggaren och skribenten Erik Laakso. Erik kommer blogga på kulturmagasinets webbplats med flera inlägg varje vecka, samt arbeta som regelbunden skribent i pappersmagasinet.
Kulturmagasinet Voltares chefredaktör, Boris Benulic säger:
- Vi strävar efter att kring Voltaire samla fritänkande människor som inte bara vågar ifrågasätta andras uppfattningar utan även sina egna. Erik Laakso är en sådan skribent och det känns mycket bra att få med honom i vår stab. Vi vill skapa ett forum för dem som tycker att den objektiva sanningen är viktigare än olika partiprogram, och den sanningen kan man bara närma sig genom det förnuftiga samtalet.
"
Erik Laakso har äntligen funnit en plats där hans kvaliteter som bloggare/skribent kan komma till sin rätt och sannolikt fortsätta att utvecklas. Kul alltså för honom men också ett smart drag av Voltaire och dess chefredaktör Boris Benulic.

Laakso skriver
Den 1 augusti börjar jag blogga på kulturmagasinet Voltaires webbplats. Det mesta kommer vara sig likt, jag har fria tyglar att skriva som den jag är och det ämnar jag fortsätta göra. Jag ska roa och oroa, väcka och upptäcka. Kom och dela min tillvaro på denna nya plats. Dessutom kommer jag vara fast skribent i tidningsutgåvan av Voltaire som kommer med 6 nummer per år. Börja gärna prenumerara på den tidningen.


Det blir inte så lätt att följa Laakso till Voltaire. De har nämligen en webbplats där det saknas permalänkar till artiklarna, där man (åtminstone i de artiklar jag hunnit läsa - bl.a. ett flertal av Benulics penna) skriver ut hela url:er istället för att länka ord, där alla bloggar saknar möjlighet att kommentera. Skulle jag t.ex. vilja kommentera det faktum att rubriken Hur förför Apple världen? är helt obegriplig efter att ha läst Stig Hanséns artikel så kan jag inte länka till densamma utan måste tala om att man i högerspalten måste välja Världen och sedan klicka på rubriken till artikeln publicerad den 28 april 2010.

Sen saknar jag förstås också möjligheten att prenumerara på Voltaire - de har nämligen inget läsbart digitalt format - till iBook skulle jag föredra.

Dessa, inte helt obetydliga, kritiska kommentarerna till trots - Voltaire publicerar bra texter och Laakso är att gratulera!Technorati Tags:
, , ,


20100721

Skitnödiga politiker

Integrationspolitiken är dålig – inte invandrarna: "Med de skitnödiga politikerna är det samma sak.
Nyamko Sabuni tillträdde som jämställdhets och integrationsminister med löftet om att ta debatten med Sverigedemokraterna. Hon skulle dra av dem masken, visa att de pratade skit. Det har gått fyra år. Hon har fortfarande inte satt sig ner och debatterat med Sverigedemokraterna. Vad skickar det för signaler?

Jo, den som SD älskar att lyfta fram: Vi är de enda som säger det som etablissemanget inte vågar säga.

Och vad är det som SD tror sig vara ensamma om att våga prata om?
Ja, ett av SDs favoritargument är ju att flyktingpolitiken är så fruktansvärt dyr för Sverige. Invandringen kostar Sverige så mycket att varenda spricka i välfärdssystemet kan härledas till detta svarta hål i de offentliga utgifterna.

De brukar prata om uppemot 300 miljarder om året. Klart det skrämmer.
Då räknar de in alla kostnader för invandringen, men “glömmer” att invandrare också betalar skatt. "

Funderar över detta (Martin Ezpeletas krönika) när jag reflekterar över gårdagens debattartikel av Robert Halef i LT om att syrianer och assyrier behöver vakna upp och Nader Helawis (m.fl.) argumentation i samma LT för en "ansvarsfull flyktingpolitik". Helawi sällar sig till den märkliga skara som uttrycker sin uppskattning (obs inte tacksamhet som är ett i sammanhanget underligt begrepp) för den svenska flyktingpolitiken genom att hävda att den inte borde gälla flera än de som redan fått en fristad här med något undantag (antar att det är kristna som avses). Helawi tycker att
För oss Sverigedemokrater, oavsett etnisk bakgrund, är det självklart att invandrarna – ty även framgent skall vi, om det finns fullgoda skäl härför, kunna ta emot människor som exempelvis förföljs för sin tro – skall ta seden dit de kommer.


Halef, som inte alls berör frågan om eventuella nytillkommande, riktar kritiken och fokus på just den assyriskt/syrianska gruppens egna organisationer:

Våra organisationer måste börja våga agera mot de kriminella människor som finns bland oss, oavsett vilka de är. Vi bör utestänga dem från våra aktiviteter som till exempel våra fotbollsmatcher, föreningar och fester. Våra kyrkor, med båda biskoparna i spetsen, måste predika hårt och hänsynslöst mot dessa människor och alla ohederliga och kriminella handlingar. Inte minst våra två tv-kanaler (Suryoyo sat och Suroyo tv) måste våga ta debatten och propagera mot dessa människor och upplysa våra ungdomar så att de inte hamnar på den kriminella banan och blir svansar till vissa kriminella människor.


Och visst, för oss lite vid sidan av, så framstår det ju som lätt absurt att det bland en grupp på 20-30 000 som kommer från samma område i världen så har man lyckats splittra sig både vad gäller beteckning och vad gäller kyrka och de har följdaktligen två biskopar i Södertälje (och två TV-kanaler!). Halef lägger eller möjligen hoppas på ett stort ansvar/tagande, från gruppens egna organisationer. Och visst är det rimligt att assyrisk/syrianska kyrkor och föreningar funderar över hur de skall förhålla sig till kriminalitet inom den egna gruppen. När det gäller fotbollen är jag mera tveksam av det skälet att både Assyriska och Syrianska rimligen borde vara Södertälje-lag (och dessutom slås ihop så att de ev. kunde platsa i allsvenskan).

Viktigt att komma ihåg är dock att kriminalitet i ett samhälleligt perspektiv har socioekonomiska orsaker - det handlar om möjligheter till försörjning, det handlar om diskriminering på arbetsmarknaden, det handlar om likvärdiga möjligheter. mer generellt. Och samtidigt som jag alltså kan hålla med Halef så står det klart att på en mer övergripande nivå så handlar det inte om föreningar/kyrkors agerande. På ett mera individuellt plan kan man fundera över var föräldrar, närmaste släkt tog vägen - de nämner Halef inte.

Frågan om vi och dom, integration och/eller assimilation är svår. Sverige är - morallagar till trots - ett sekulariserat land. Vad betyder det egentligen för en folkgrupp vars identitet till stor del baseras på en religiositet ganska fjärran från mainstream.
Technorati Tags:
, , , , , ,


20100719

Guillou inte så bra om betyg

Klassamhället förstärks utan betyg i skolan: "Rika barn får i allmänhet bättre betyg i skolan än fattiga barn. Så har det alltid varit och orsakerna är lätta att se. I rika hem är utbildningsnivån högre än i fattiga hem och rika föräldrar är inriktade på att barnen skall göra karriär i samhället genom högre utbildning. I rika hem finns inget behov av att ha självförsörjande barn och det är inget problem att barnen studerar några år utan att bidra till försörjningen.

Det handlar inte om begåvning (även om många rika vill tro det) och alltså är det en fråga om en orättvis ordning och ett lika logiskt som klart uttryck för klassamhället.

På 60-talet beslöt sig Socialdemokraterna för att göra någonting åt denna orättvisa. Men eftersom det skulle vara alltför långtgående att avskaffa klassamhället bestämde man sig för att i stället avskaffa betygen. Logiken var enkel. Om man avskaffar betygen kan rika barn inte få bättre betyg än fattiga barn."

Jan Guillou överträffar i dagens Aftonblad inte sig själv. Istället förenklar han bakgrunden till det betygsmotstånd som åtminstone seden 60-talet funnits hos mer radikalt funtade människor. Det handlar inte om någon fånig tro på att, eftersom barn från olika bakgrund får betyg som återspeglar denna, en upplevd "orättvisa" skulle upphöra om betygen togs bort. Det handlar istället om att betyg - i synnerhet givna under tidigare år i skolan - starkt bidrar till att stigmatisera de som får låga sådan, manifestera deras misslyckande, tidigt bekräfta deras underordnade ställning.

Guillou tycks ha hakat upp sig på en borgerlig myt, nämligen att samhället blir bättre om viss ståndscirkulation upprätthålls och att denna befrämjas av att populasen bibringas uppfattningen att det är - och endast är - kvalifikationerna som avgör om du lyckas. Sålunda drömmer sig en Guillou tillbaka till en tid när några få av arbetarklassens barn genom att vara alldeles särskilt anpassliga till en skola för medelklassens barn kunde ta sig vidare och få en studentexamen och därefter klättra upp en pinne på klassamhällets stege.

Och visst är det rimligt att det går att förflytta sig i det kapitalistiska samhällets hierarki men det bygger också på föreställningen att det är mindre värt att spendera sitt liv som arbetare - en syn som går igen i mycket. Kan man inte tänka sig att det också är fullt möjligt att få ett gott liv som arbetare på t.ex. Scania eller som undersköterska på ett äldreboende?

Efter denna lilla parantes åter till skolfrågan:

Grundskolan skall ge alla den kompetens de behöver för att fungera väl i samhället. För det behövs inga betyg utan en skola för alla som faktiskt ser till att alla, utan undantag, får möjlighet att utveckla denna kompetens.

Grundskolan skall därutöver ge alla, likadant utan undantag, tillräcklig kompetens för att kunna fortsätta studera i gymnasieskolan. Givet att alla faktiskt utvecklat den kompetens som behovs behöver inget urval ske inför gymnasieskolan utan alla kan få det val de själva gör (betänk det absurda i att det under lång tid var svårast att komma in på frisörutbildningen). Behöver man göra urval är sannolikt intresse/fallenhet bra urvalskriterium.

Ett borgarbarn kommenterar också Guillous artikel (f-n vad irriterande det är med bloggar där man inte hittar avsändaren) liksom Morrica.

20100717

Bra läsning om sexköpslagen

Ett angrepp på samhället: "Man vet ju att sexköpslagen inte är bra för sexsäljarna utan har gjort dem mer utsatta. Ändå behåller vi den. Det kan bara betyda att lagen inte främst är till för dem som säljer sex, utan för att lära medborgarna god sexualitet.
Att "markera" mot det smutsiga i att köpa sex prioriteras högre än att faktiskt hjälpa dem som man, åtminstone i teorin, betraktar som offer för detta smutsiga. Sexköp är ett brott mot den allmänna ordningen, vilket gör sexköpslagen till en ren morallag."

Lisa Magnusson beskriver sexköpslagens egentliga syfte och konsekvens på några få rader. Hittar den debattartikeln via Helena von Schantz som refererat till den på Liberati. Från samma källa leds jag till Alice Teodorescus artikel på Aftonbladets debattsida där hon skriver
Historien om den påstådda sexaffären är en skandal. Men inte på grund av det som eventuellt hänt, utan på grund av den unkna syn på människors fria val som råder i Sverige.

Sverige är ett land dränkt i dubbelmoral. En dubbelmoral som dessvärre inte är detsamma som en dubbelt så bra moral.


Och självklart har Teodorescu rätt när det gäller vår "unkna" syn på människors fria val. Däremot är jag inte helt säker på påståendet att vi skulle vara dränkta i dubbelmoral, ett begrepp som för mig åtminstone betyder att ha en officiell moral och leva efter en annan. Vi är i själva verket dränkta av en sexfientlig på "västerländsk humanism och kristna värderingar" grundad moral. Den är förstås, som otaliga exempel visar, ofta exempel på dubbelmoral i den meningen att dess ledande förespråkare/uttolkare ofta visar sig bryta mot det påbjudna samtidigt som de straffar/skuldbelägger andra som gör detsamma.

Såväl Magnusson, von Schantz som Teodorescu bidrar till den debatt om sexköpslagen som den famösa sexköpslagsutredningen gett upphov till. Utredningen föredömligt sågad av Louise Persson och Laura Agustín på SvD Debatt.


Technorati Tags:
, , , , ,


20100716

Stolt prostitutionsliberal

Samma gamla prostitutionsmyter - Artikel av Gerda Christenson - Newsmill: "Inte heller vill de problematisera att det överallt i världen, inklusive i Sverige, är vanligast att mannen som köper sig sexuell tillgång till en annan människas kropp är både äldre, rikare och vitare än hon (eller han) som blir köpt."

I en miljö där säljandet av sexuella tjänster omgärdas av tabu. en oerhörd stigmatisering av säljaren och en kriminalisering av köparen är det väl inte konstigt om huvuddelen av de verksamma på ett aller annat sätt tvingats in i verksamheten. Enkelt uttryckt - givet omvärldens närmast totala avståndstagande från det som brukar kallas världens äldsta yrke så vore det väl snarast märkligt om vi överhuvudtaget kunde hitta en enda "lycklig hora".

Att köparen är rikare än säljaren blir därmed fullständigt givet och torde gälla i de flesta fall av säljandet av tjänster - denna typ av argumentering faller ju på sin egen brist på intellektuell höjd. Gerda Christensson skriver
"Att vara prostituerad i Tyskland idag innebär samma stigmatisering som att vara prostituerad i Sverige, trots ländernas olika lagstiftning. Och det är egentligen inte alls konstigt"
Jag tror att detta är oerhört viktigt och centralt i debatten. Så länge vi inte gör upp med den flertusenåriga, ofta religiöst understödda, bilden av sexsäljaren som något föraktligt kommer allehanda lagändringar att bara vara kosmetika. Legalisering kommer inte att ha någon större effekt eftersom yrkesverksamhet inom "branschen" i sig kommer att fortsat vara tabu, vara stigmatiserande. Idag kan homosexuella gifta sig i kyrkan, först den dag en hora kan gifta sig i vit klänning och med stolta svärföräldrar har stigmat försvunnit.


Technorati Tags:


20100715

Missat sexindustrins miljarder

Lagliga sexköpets bak-
sida syns i Holland
: "Detta är verkligheten i Nederländerna och Tyskland trots att denna miljardindustri, för naturligtvis är det pengar och bara pengar som står bakom synen på att prostitution bör legaliseras, lägger gigantiska summor på lobbyarbete för att förmedla bilden av den lyckliga horan som är frivilligt prostituerad och påstås kalla sig feminist."

Synd att jag missat att det tydligen finns gigantiska summor att inkassera från "denna miljardindustri" för att idka lobbyverksamhet för legalisering av prostitution (något som jag i min enfald trodde var tillåtet i de flesta länder). Tyvärr har denna industri inte upptäckt att de i mig har en energisk motståndare tlll den svenska sexköpslagen, den lag som dels är absurt konstruerad dvs kriminaliserar köparen av en lagligt tillhandahållen tjänst, dels uppenbart motverkar sitt syfte dvs helt enkelt främjar kriminellt tillhandahållande av dessa tjänster (ingen kan ju erbjuda dem öppet eftersom kunden begår brott). Lagen bidrar ju därmed till ytterligare stigmatisering av sedan århundraden stigmatiserande tjänsteleverantörer.

Om man t.ex. erbjöd/förutsatte att prostituerade skulle vara registrerade och omfattas av hyfsat normala regler på arbetsmarknaden (sjukförsäkring, läkarundersäkningar etc) så skulle ju förstås kontrollen och upptäckten av andra brott förknippade med verksamheten (såsom trafficing) bli avsevärt lättare att upptäcka. Varför vi skulle odla någon myt om den lyckliga horan förstår jag inte - det finns massor med yrken/sysselsättningar där en del eller kanske t.o.m. huvuddelen av utövarna är tämligen missnöjda. Horeriet skiljer sannolikt ut sig genom att ha en mycket hög andel ofrivilliga "medarbetare"- det bör man/vi åtgärda genom att synliggöra verksamheten vilket inte går så länge vi har den sexmoralbaserade lagstiftning som för närvarande gäller.

Tyvärr lämpar sig denna typ av tjänsteförsäljning för alla de typer av skattefusk som är förknippade med frisörer, restauranger, kiropraktorer etc. Legitimation/licens torde vara det enda enkla medlet mot detta. Men visst, detta är en verksamhet där allt för många misshandlade, missbrukade/missbrukande människor hamnar. Det betyder att stora insatser för att ge stöd för andra val, för vård etc måste göras. Enklare om hanteringen i alla dess delar är laglig och kontrollerad.

Varför bry sig - dels gäller principen att var och en har den ovillkorliga rätten att själv bestämma över sin kropp (inkluderande att sälja tjänster baserade på nyttjandet av densamma som ju alla lönearbetande gör fast för olika former av nyttjande - själv säljer jag min hjärna), dels kan jag tänka mig att det å den ena sidan finns en hel del människor som under hela eller delar av sitt liv har svårt att hitta partners för sexuella aktiviteter på mer känslomässig bas, och å den andra sidan tror jag också att det kan finnas en hel del människor som under hela eller delar av sitt liv tycker att det är helt ok att ha sex mot betalning om detta inte betraktas som en föraktfull verksamhet av omgivningen.

Politikens avsikt versus effekt

En politik designad för att slå mot Rinkeby: "Sånt här gör mig ärligt talat så arg och trött att jag typ överväger att sluta bry mig. Det är för jobbigt. Folk är så j-a oseriösa."

Nu vet jag inte om det är helt korrekt att beskriv högeralliansens politik som designad för att slå just mot Rinkeby - tror snarare att det är en politik designad för att gynna den relativt välbeställda medelklassen som får den av Marika Lindgren Åsbrink beskrivna effekten. Frågan ställd med anledning av dels Nyamko Sabunis artikel, dels Carin Jämtins replik.

Nu spelar det kanske inte så stor roll - effekten är ju densamma men lite betydelse har det när det gäller tonen i den politiska debatten. Är inte säker på att det är funktionellt att tillskriva sina motståndare uppsåt för negativa effekter av deras politik. Normalt är det ju så att politiker har goda ambitioner men fallerar i valet av metoder. Högeralliansens jobbpolitik torde ju vara ett paradexempel på detta, med ingredienser som jobbskatteavdrag som ju bara ökar köpkraften hos de med jobb men inte ökar utbudet av arbete med en enda procent.

Frågan är snarast om vi socialdemokrater har en politik som verkligen gör motsatsen, dvs ökar utbudet av arbete i landet som helhet och i områden som Rinkeby i synnerhet. Har vi en politik som t.ex. återför arbetstillfällen som politiken verkligen förfogar över (kommunala och statliga jobb)? Har vi en politik för skolan som verkligen ger barnen i skolan likvärdiga möjligheter oavsett i vilken skola de går? Har vi en politik som verkligen inkluderar områden som Rinkeby i allas vår bild av staden?

Bara som ett kontrasterande exempel: I min kommun, Södertälje, valde man för några år sedan att markera att alla ytterområden är mindre värda, perifera delar ur kommunalpolitiskt perspektiv genom att centralisera all kommunal förvaltning till ett nybyggt stadshus - detta alltså inte avsett som kritik mot det nya stadshuset. Kritik är det däremot mot den föreställningsvärld - baserad på kanske 60-tals centralism - som inte klarar att se att varje liten del av kommunen (som geografisk entitet) är en likvärdig del av densamma. Att med dagens teknik och kommunikationer det är lika naturligt/enkelt att söka bygglov för en kåk i Enhörna på kommunens enhet för sådana ärenden som ligger i Mölnbo, bara två pendeltågsstationer bort.

Hade all statligL/kommunal verksamhet blivit kvar i Rinkeby om vi haft makten under den innevarande mandatperioden. Jag är inte helt säker även om vi kanske motsatt oss nedrustningen.


Technorati Tags:
,


20100709

Frihet är det bästa jag vet

Miljöpartiet måste sluta moralisera: "Ifall Miljöpartiet bara kunde komma över sin sunkiga puritanism, och liberalerna lade ned sin understundom rent vulgära fetisch för valfrihet här och nu, ja då skulle man kunna uträtta stordåd."

Ibland betyder tre bokstäver kanske mer än avsett - eller så återspeglas bara Norbergs nyliberalism - men Lisa Magnusson verkar inte ha hajat att det hela handlar, det absoluta frihetsbegreppet alltså, om något faktiskt helt annat än valfrihet. De reformer vi t.ex. sett under de senaste åren som tvingat in oss i något slags valfrihetselände har nämligen mycket, mycket lite med frihet att göra. Bara för att ta ett litet exempel - att jag kan välja mellan ett otal leverantörer av el ökar inte min frihet alls, tvärtom det tvingar mig att ägna tid och energi åt meningslösheter. För att öka vår frihet borde fritt tillgänglig och billig energi finnas för alla varhelst de bor, då begränsas inte människors val av livsmiljö av marknadens bedömningar av vad som är lönsamt för aktieägarna.

På samma sätt är det med en hel del andra s.k. valfrihetsreformer som utöver att komplicera saker som borde vara enkla (och allmänt tillgängliga för alla så nära som möjligt) också riskerar att ge en rad negativa effekter. Så har t.ex. Aftonbladet, i något fånigt de kallar lögndetektor, granskat Göran Hägglunds påstående om att antalet vårdcentraler ökat och funnit påståendet sant. Gott så men det är ju helt fel ställd fråga som borde formulerats på följande sätt - har folks frihet att leva och verka där de väljer att bo genom ökningen av antalet vårdcentraler, har allts fler människor fått bättre (bland annat närmre) tillgång till vård och får de det till lägre kostnad. Först då ökar ju människors frihet.

Frihet handlar nämligen om att öka varje människas möjlighet att forma sitt liv, det handlar därmed om att möjligheterna skall vara så oberoende som möjligt av var man bor, av vem man är född, från vilken sociala miljö man kommer. Det handlar om att kunna förverkliga sina alldeles egna drömmar utan pekpinnar från överheten (vare sig den heter kapital eller stat - som ju som alla vet sitter i samma båt).

Förstår man detta förstår man också att balansgången mellan vad vi löser i gemensam regi (läs gemensamt finansierat) respektive varje enskilds rätt av att kunna leva på sin lön (läs faktiskt kunna påverka sin privata konsumtion/ekonomi) är delikat. Även en undersköterska skall kunna välja typ av bostad, kunna semestra, kunna spara.


Technorati Tags:
, , ,


20100708

Södertälje - vem tillhör maffian

Klockan 10.44 idag ringde jag Easypark för att registrera att jag parkerat min bil i Södertälje (närmare bestämt på Badhusgatan). Någon dryg timme därefter hämtar min bror Magnus bilen för en liten utflykt med våra föräldrar. Då sitter det en s.k. parkeringsanmärkning på bilen påstående att bilen varit parkerad utan att visa att avgift är betald (överträdelse enligt punkt 39). Nu är det ju svårt att på något tydligare sätt ange att man betalt annat än den dekal från Easypark som sedn några år är monterad på vindrutan i bilen. Klockan 13.22 kommer jag på att jag glömt avsluta parkeringen och ringer Easypark igen - kostnad 54 kronor.

Parkeringsanmärkningen innehåller också den sedvanliga utpressningen - betalas den inte inom 8 dagar så får man påminnelse, därefter påförs påminnelseavgift och sedan kronofogden. Den innehåller också uppgifter om hur jag kan göra för att ansöka om rättning (för en anmärkning utfärdad helt grundlöst). Betala måste jag dock oavsett om jag anser den felaktigt utfärdad. Detta, rättningen alltså, kan ske antingen genom ett personligt besök på polisstationen i det distrikt den utfärdats eller så kan man skriftligen göra detta till polismyndigheten. Någon möjlighet att kommunicera detta via moderna medier som telefon (har väl funnits över hundra år), mobiltelefoni eller epost (som funnits allmänt spritt de senaste 15-20 åren) gives icke.

Och detta utsätts jag för i en stad där polisen inte klarar att hålla ordning på de grövre kriminella. Tid för hastighetskontroller har de dock - ett gäng stod på Nyköpingsvägen i morse när jag var på väg till denna "ödesdigra" parkering.

Så här parkerar polisen (obs inte tagna under någon form av utryckning utan snarast mathämtning) själva förresten:

IMG_0123.jpg
IMG_0161.jpg
IMG_0181.jpg
IMG_0196.jpgTechnorati Tags:
, ,

Technorati Tags:


Tävlar Norberg med Bodström och Ask?

Stoppa maffia och skadegörelse i Södertälje: "Aftonbladet redovisade för en tid sedan ledarna för de maffiagäng som slåss i Södertälje. Efter tragedin i Landskrona där ett äldre par dödsmisshandlades på en parkeringsplats ställde vi frågan om samma sak kan hända i Södertälje. Svaret vi då gav var ja i stort och smått.


Den övervakning och kontroll som sker av våra fordon på
allmänna parkeringar och offentlig plats i Södertälje är dålig och ofta obefintlig.
Många är de Södertäljebor som finner fordon sönderslagna, stulna eller utbrända i bostadsområden och infarts parkeringar. Än värre är att så få brottslingar lagförs eller avskräcks.

Vi har länge krävt att den ofta obefintliga kameraövervakning av
platser med hög brottslighet och otrygghet ska förbättras i ett samhälle där den sociala kontrollen i samhället alltmer verkar lösas upp. Långt värre är ändå de organiserade kriminella gängen som huserar i vår stad och som nu eskalerat på ett fruktansvärt sätt."

Staffan Norberg, som är en mycket sympatisk person, borde veta bättre. Han framställer i sann opportunistisk anda ineffektiv kameraövervakning (som en del tror ökar säkerheten) som lösningen. Inte bara har han fel i sak, han spelar därmed den (ursäkta överorden) fascistisering vi ser - ett övervakningssamhälle som vida överträffar alla science fiction vi hittis tagit del av. Tävlar han med Bodström och Ask undrar man?

PS Att dessutom skriva "ett äldre par dödsmisshandlades" är ju så pinsamt så man vet inte var man skall vända sig. DS

20100701

Och aldrig får han till det helt

rosa husvagn: "Jag hörde att Ask ska åka ut på turné med en rosa husvagn. Varför valde hon inte en gredelin vagn, då skulle ju alla veta vem det var som kom.


När hon kommer till olika städer är det viktigt att hon svarar på följande frågor."

Thomas Bodström fortsätter sin "strid" för ökad övervakning av medborgare utan brottsmisstanke och tycker att det är relevant att fråga Beatrice Ask följande:
3. Varför är Sverige ett av de fyra länder i hela EU som inte har infört direktivet om datalagring när polisen anser att detta är så oerhört viktigt?


Själv tycker jag den relevanta frågan borde vara hur vi fortsatt skall kunna undvika att införa direktivet. Dessutom är det ju sanslöst med en talesman i dessa frågor som tycker att ett argument för datalagringsdirektivet är att "polisen anser att detta är så oerhört viktigt". Vi kanske borde diskutera frågan ur ett medborgerligt perspektiv?

Personval (S) Evin Cetin

Vill ni se en stjärna – se på Evin Cetin: "Vill du se en svensk personvalskampanj i framkant? Kolla in Evin Cetin (www.evincetin.se)som kandiderar till riksdagen för (S) i Stockholms län. Hennes kampanj är inte bara personlig, modern och snygg utan också heltäckande; förutom filmklipp, musikvideo och nedladdningsbara foldrar så organiserar hon (eller medhjälpare) supportrar för att hjälpa till med att dela ut material och knacka dörr – samma metodik som gjorde Barack Obamas kampanj känd."
Sebastian Hallén, kolumnist i Barometern, lyfter fram Evin Cetins kampanj (webbsidan faktiskt välfungerande med viss assistans från Erik på Kantro Store). Det är kul inte bara för att Kantro kunnat bistå utan också för att Evin Cetins kampanj utgår från ett politiskt perspektiv som inte är så vanligt. Temat - barfota - gör att jag misstänker att de kampanjboxar som delas ut till villiga medarbetare nog innehåller fotvårdsprodukter:)

Evin Cetin är hemmahörande i Södertälje så jag utgår från att arbetarekommunen bedriver ett aktivt arbete för att stödja hennes kampanj. Ingvar Carlsson gör det i alla fall (lite synd att han hemfaller åt dessa imbecilla liknelserna mellan idrott och politik även om just denna nästan är uthärdlig) :
 

Några viktiga frågor finns det anledning att ställa till Cetin innan jag slutligt tar ställning för hennes kandidatur:

Syn på integritetsfrågorna i denna digitala era - övervakning, massavlyssning etc.?

Syn på integrationspolitik (där vi ju delar upp folk i vi och dom) versus en politik för arbete, bostäder etc. till/för alla?

Den senare frågan blir särskilt aktuell mot bakgrund av de uppenbara svårigheter vi har att hantera problem knutna till socioekonomiskt mindre bemedlade områden (bostadssegregation brukar det kallas), nu senast illustrerat genom morden i Ronna. Man kan ju också föreställa sig hur snacket går runt köksborden i andra delar av staden där det redan finns en utbredd skepsis riktad mot invånarna i Ronna, Hovsjö och Fornhöjden.