Gadgeten innehöll ett fel

20100731

Kommentar till Duschrummets sexism - DN.se

Duschrummets sexism - DN.se: "Saudiern förklarar sin uppdelning av samhället och kvinnans beslöjning med kroppslig integritet och säkerhetsskäl. Kvinnan är inte säker om hon inte täcker sig helt, mannen kommer att antasta henne. Precis så motiveras enkönade duschrum. Saudiern har bara flyttat nakenheten en nivå. I vanliga kläder är kvinnan naken och måste sätta på sig ytterligare ett lager för att inte vara naken. Men inställningen till denna nakenhet är densamma som här."

Lena Andersson tar i dagens DN upp en aspekt på det hon kallar duschrummets sexism. Själv har jag funderat kring detta förr bl.a. 2006 då jag skrev
Det finns mycket i vårt samhälle som är präglat av vår historia när det gäller förhållandena mellan könen. Ett sådant exempel är vårt förhållande till nakenhet. I alla sammanhang där vi kan behöva ta av oss kläderna anses det självklart att skilja könen åt dvs det finns omklädningsrumm för män respektive kvinnor. Detta tillämpar vi konsekvent redan från barnsben så snart telningarna kan klä om sig själva. På traditionellt enkönade arbetsplatser kräver vi numera “självklart” att det skall finnas separata omklädningsrum, dubbla bastuanläggningar (på t.ex. brandstationer) m.m. Såvitt jag förstår kan detta bara förklaras utifrån sexualiteten och här är förstås heterosexualiteten norm dvs vi vet att vi kan bli sexuellt attraherade av nakna kroppar av motsatt kön. Därför har vi traditionellt separerat könen och anser det kränkande för t.ex. de nakna kvinnorna om en man skulle tränga sig in hos dem.

Som heterosexuell man kan jag således inte klä om i kvinnornas omklädningsrum på t.ex. ett badhus. Som homosexuell man förväntas jag klä om i männens omklädningsrum. Vem diskrimineras:-) och vems integritet kränks?


I augusti 2007 kommenterade jag bland annat ett inlägg av Per Westberg:

Per Westberg frågar:

Varför kopplar Sportbladet samman sexuell läggning och sexuell aktivitet?

Är det inte just det som ligger till grund för att vi har skilda omklädningsrum i alla våra badhus – för män och kvinnor, inte för bögar respektive flator dock – de har väl inte samma sexuella drivkraft:-). Det är väl skälet till att vi vill hålla pedofiler borta från daghem?

Vår av gammaldags sexualmoral präglade gränsdragning mellan män och kvinnor ersätts nu av den politiskt korrekta avsaknaden av gränsdragning mellan hetero- och homosexualla av samma kön. Intressant!

PS “Ingen tar mig på snoppen”, säger Glenn Hysèn enligt Aftonbladet inför sitt invigningstalande på Pride. Var går gränsen? Flickor får vi heterosexuella män inte se eller röra enligt de mest heterosexualfientligas skara utan fullständigt och kontinuerligt frågande om lov för att försäkra oss om medgivande men…..? DS


Någon egentlig diskussion om vårt förhållande till nakenhet, och konsekvenserna av vårt tids ifrågasättande av heteronormativa föreställningar i sammanhanget, har aldrig kommit igång. Nu plötsligt (det är märkligt att notera denna fixering vid sexualitet, sexuell läggning m.m. som Pride orsakar) är den stora frågan s.k. könsneutrala toaletter, vilket förstås är helt ok eller snarare önskvärt under förutsättning att det inte innebär borttagandet av fler pissoarer som är ytterst effektiva för oss med kuk och sannolikt delvis förklaring till kortare köer på herrtoaletterna.


Technorati Tags:
, , , , , , ,
Andra som kommenterat Lena Anderssons artiikel på Knuff.

5 kommentarer:

 1. Problem är till för att lösas! Det kanske kommer nya legitimationer/körkort där det även står vilken sexuell läggning man har eller om man inte är sexuell:). Sedan inrättar man dagar för tillträde till t.ex. de olika kombinationerna, kanske ett matematiskt problem att lösa? :) Nu kan ju detta så klart initiera nya investeringar och jobb i t.ex. nya badhus fast av mindre storlekar än idag :) / Linda Karolin

  SvaraRadera
 2. Eller så upphör vi med all könsindelning (som ju i de flesta fall också är könsdiskriminerande) och då är alla problem lösta också för de som identifierar sig med de traditionella/dominerande.

  SvaraRadera
 3. skulle förstås varit inte identifierar sig med

  SvaraRadera
 4. ...hur blir det då med könsidentiteten...man vill ju ibland vara bland dom man identifierar sig med, känna systerskapet/broderskapet ur ett könsperspektiv.../Linda K igen....

  SvaraRadera
 5. Människan är en psykologisk varelese också, glöm inte det...och det biologiska kommer vi inte bort ifrån, finns ju inte enbart i könsorganen utan även i hjärnan har man ju lärt sig...för välmåendet är självkänslan och identiteten viktig... / Linda K

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.