Gadgeten innehöll ett fel

20100728

Om Gudrun Schyman

Sexköp är ingen mänsklig rättighet: "Men jag vägrar att se på kroppen som en vara. Jag vill inte att den ska vara till salu, varken hel eller styckvis. Jag tror inte på affärsidén att göra hushållsnära tjänster av våra erogena zoner. Jag tror att sexualiteten, som en del av vår mänskliga identitet, ska skyddas från kommersiell exploatering. Jag är beredd att inskränka de få "lyckliga horornas" handlingsfrihet för att vi äntligen ska nå det paradigmskifte som innebär mänskliga rättigheter också för kvinnor. "

Om nu inte effekterna av dessa sexköpslagsförespråkares linje vore så negativ skulle man kunna luta sig tillbaka och betrakta stolligheterna med ett (manligt) lätt överseende leende. När Schyman tar till orda är det dock svårt att distansera sig - hon hävdar att lagen inte har med moral att göra utan med könsmaktsordning (var tog de manliga säljarna vägen) för att sen moralisera som framgår av stycket ovan. Alla typer av lönearbete/tjänsteförsäljning innebär att kroppen (fysiskt eller mentalt) förvandlas till en vara. De enda zoner som skall fredas är de erogene. Ergo = moral.


Technorati Tags:
, , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.