Gadgeten innehöll ett fel

20100716

Stolt prostitutionsliberal

Samma gamla prostitutionsmyter - Artikel av Gerda Christenson - Newsmill: "Inte heller vill de problematisera att det överallt i världen, inklusive i Sverige, är vanligast att mannen som köper sig sexuell tillgång till en annan människas kropp är både äldre, rikare och vitare än hon (eller han) som blir köpt."

I en miljö där säljandet av sexuella tjänster omgärdas av tabu. en oerhörd stigmatisering av säljaren och en kriminalisering av köparen är det väl inte konstigt om huvuddelen av de verksamma på ett aller annat sätt tvingats in i verksamheten. Enkelt uttryckt - givet omvärldens närmast totala avståndstagande från det som brukar kallas världens äldsta yrke så vore det väl snarast märkligt om vi överhuvudtaget kunde hitta en enda "lycklig hora".

Att köparen är rikare än säljaren blir därmed fullständigt givet och torde gälla i de flesta fall av säljandet av tjänster - denna typ av argumentering faller ju på sin egen brist på intellektuell höjd. Gerda Christensson skriver
"Att vara prostituerad i Tyskland idag innebär samma stigmatisering som att vara prostituerad i Sverige, trots ländernas olika lagstiftning. Och det är egentligen inte alls konstigt"
Jag tror att detta är oerhört viktigt och centralt i debatten. Så länge vi inte gör upp med den flertusenåriga, ofta religiöst understödda, bilden av sexsäljaren som något föraktligt kommer allehanda lagändringar att bara vara kosmetika. Legalisering kommer inte att ha någon större effekt eftersom yrkesverksamhet inom "branschen" i sig kommer att fortsat vara tabu, vara stigmatiserande. Idag kan homosexuella gifta sig i kyrkan, först den dag en hora kan gifta sig i vit klänning och med stolta svärföräldrar har stigmat försvunnit.


Technorati Tags:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.