20100721

Skitnödiga politiker

Integrationspolitiken är dålig – inte invandrarna: "Med de skitnödiga politikerna är det samma sak.
Nyamko Sabuni tillträdde som jämställdhets och integrationsminister med löftet om att ta debatten med Sverigedemokraterna. Hon skulle dra av dem masken, visa att de pratade skit. Det har gått fyra år. Hon har fortfarande inte satt sig ner och debatterat med Sverigedemokraterna. Vad skickar det för signaler?

Jo, den som SD älskar att lyfta fram: Vi är de enda som säger det som etablissemanget inte vågar säga.

Och vad är det som SD tror sig vara ensamma om att våga prata om?
Ja, ett av SDs favoritargument är ju att flyktingpolitiken är så fruktansvärt dyr för Sverige. Invandringen kostar Sverige så mycket att varenda spricka i välfärdssystemet kan härledas till detta svarta hål i de offentliga utgifterna.

De brukar prata om uppemot 300 miljarder om året. Klart det skrämmer.
Då räknar de in alla kostnader för invandringen, men “glömmer” att invandrare också betalar skatt. "

Funderar över detta (Martin Ezpeletas krönika) när jag reflekterar över gårdagens debattartikel av Robert Halef i LT om att syrianer och assyrier behöver vakna upp och Nader Helawis (m.fl.) argumentation i samma LT för en "ansvarsfull flyktingpolitik". Helawi sällar sig till den märkliga skara som uttrycker sin uppskattning (obs inte tacksamhet som är ett i sammanhanget underligt begrepp) för den svenska flyktingpolitiken genom att hävda att den inte borde gälla flera än de som redan fått en fristad här med något undantag (antar att det är kristna som avses). Helawi tycker att
För oss Sverigedemokrater, oavsett etnisk bakgrund, är det självklart att invandrarna – ty även framgent skall vi, om det finns fullgoda skäl härför, kunna ta emot människor som exempelvis förföljs för sin tro – skall ta seden dit de kommer.


Halef, som inte alls berör frågan om eventuella nytillkommande, riktar kritiken och fokus på just den assyriskt/syrianska gruppens egna organisationer:

Våra organisationer måste börja våga agera mot de kriminella människor som finns bland oss, oavsett vilka de är. Vi bör utestänga dem från våra aktiviteter som till exempel våra fotbollsmatcher, föreningar och fester. Våra kyrkor, med båda biskoparna i spetsen, måste predika hårt och hänsynslöst mot dessa människor och alla ohederliga och kriminella handlingar. Inte minst våra två tv-kanaler (Suryoyo sat och Suroyo tv) måste våga ta debatten och propagera mot dessa människor och upplysa våra ungdomar så att de inte hamnar på den kriminella banan och blir svansar till vissa kriminella människor.


Och visst, för oss lite vid sidan av, så framstår det ju som lätt absurt att det bland en grupp på 20-30 000 som kommer från samma område i världen så har man lyckats splittra sig både vad gäller beteckning och vad gäller kyrka och de har följdaktligen två biskopar i Södertälje (och två TV-kanaler!). Halef lägger eller möjligen hoppas på ett stort ansvar/tagande, från gruppens egna organisationer. Och visst är det rimligt att assyrisk/syrianska kyrkor och föreningar funderar över hur de skall förhålla sig till kriminalitet inom den egna gruppen. När det gäller fotbollen är jag mera tveksam av det skälet att både Assyriska och Syrianska rimligen borde vara Södertälje-lag (och dessutom slås ihop så att de ev. kunde platsa i allsvenskan).

Viktigt att komma ihåg är dock att kriminalitet i ett samhälleligt perspektiv har socioekonomiska orsaker - det handlar om möjligheter till försörjning, det handlar om diskriminering på arbetsmarknaden, det handlar om likvärdiga möjligheter. mer generellt. Och samtidigt som jag alltså kan hålla med Halef så står det klart att på en mer övergripande nivå så handlar det inte om föreningar/kyrkors agerande. På ett mera individuellt plan kan man fundera över var föräldrar, närmaste släkt tog vägen - de nämner Halef inte.

Frågan om vi och dom, integration och/eller assimilation är svår. Sverige är - morallagar till trots - ett sekulariserat land. Vad betyder det egentligen för en folkgrupp vars identitet till stor del baseras på en religiositet ganska fjärran från mainstream.
Technorati Tags:
, , , , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.