20100727

Hartman ställer frågor till Ask och Bodström

5 frågor om manga till Ask och Bodström: "Det är valår och det kryllar av politiker överallt. Jag gör därför ett experiment och skickar frågor om detta till partiernas nuvarande ledamöter i justitieutskottet inklusive Thomas Bodström och ansvarig minister Beatrice Ask via mail för att få reda på vad de ämnar göra med de missförhållanden som avslöjats med anledning av denna dom.

OM det är jobbigt att uttala sig om ett enskilt fall får vi ställa hypotetiska frågor:

1) Upprörs du när du läser om mannen som dömts för innehav av mangateckningar? (vet du förresten vad manga är för något?) Motivera gärna ditt svar.

2) Vad är din åsikt? Anser du att teckningar kan vara barnpornografi? Motivera gärna ditt svar.

3) Ser du några demokratiska problem med denna lagstiftning? Motivera gärna ditt svar.

4) Avser du att ta initiativ för att korrigera barnporrlagen så att detta inte ska kunna ske igen? Motivera gärna ditt svar.

5) Tycker du att polisens resurser används på ett vettigt sätt när de går igenom människors datorer i jakt efter serier? Motivera gärna ditt svar.

Dina svar är viktiga inför valet och kommer att redovisas på min blogg hartman.nu."

Bara vidareförmedlar de frågor Thomas Hartman ställt till Beatrice Ask och Thomas Bodström. Ser fram emot redovisningen av svaren.


Technorati Tags:
, , , ,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.