20100701

Personval (S) Evin Cetin

Vill ni se en stjärna – se på Evin Cetin: "Vill du se en svensk personvalskampanj i framkant? Kolla in Evin Cetin (www.evincetin.se)som kandiderar till riksdagen för (S) i Stockholms län. Hennes kampanj är inte bara personlig, modern och snygg utan också heltäckande; förutom filmklipp, musikvideo och nedladdningsbara foldrar så organiserar hon (eller medhjälpare) supportrar för att hjälpa till med att dela ut material och knacka dörr – samma metodik som gjorde Barack Obamas kampanj känd."
Sebastian Hallén, kolumnist i Barometern, lyfter fram Evin Cetins kampanj (webbsidan faktiskt välfungerande med viss assistans från Erik på Kantro Store). Det är kul inte bara för att Kantro kunnat bistå utan också för att Evin Cetins kampanj utgår från ett politiskt perspektiv som inte är så vanligt. Temat - barfota - gör att jag misstänker att de kampanjboxar som delas ut till villiga medarbetare nog innehåller fotvårdsprodukter:)

Evin Cetin är hemmahörande i Södertälje så jag utgår från att arbetarekommunen bedriver ett aktivt arbete för att stödja hennes kampanj. Ingvar Carlsson gör det i alla fall (lite synd att han hemfaller åt dessa imbecilla liknelserna mellan idrott och politik även om just denna nästan är uthärdlig) :
 

Några viktiga frågor finns det anledning att ställa till Cetin innan jag slutligt tar ställning för hennes kandidatur:

Syn på integritetsfrågorna i denna digitala era - övervakning, massavlyssning etc.?

Syn på integrationspolitik (där vi ju delar upp folk i vi och dom) versus en politik för arbete, bostäder etc. till/för alla?

Den senare frågan blir särskilt aktuell mot bakgrund av de uppenbara svårigheter vi har att hantera problem knutna till socioekonomiskt mindre bemedlade områden (bostadssegregation brukar det kallas), nu senast illustrerat genom morden i Ronna. Man kan ju också föreställa sig hur snacket går runt köksborden i andra delar av staden där det redan finns en utbredd skepsis riktad mot invånarna i Ronna, Hovsjö och Fornhöjden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.