Gadgeten innehöll ett fel

20100628

En av de få (Anders Nilsson)

Och så undrar man varför man förlorar opinionskriget.: "Tänk om mitt parti hade förstått det här."

Refererade nyss till Bengt Göranssons bok Tankar om politik vilket osökt får tankarna att associera till Anders Nilsson. Han är en av de få som verkligen förstått att politik är en fortgående tankeprocess.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.