20100626

International Benchmarking of ICT in Education

Förra veckan deltog jag i en mindre konferens som anordnades av USAs utbildningsdepartement i samarbete med OECD/CERI. Värd för mötet var Karen Cator (Director of the Office of Educational Technology, Office of the Secretary, US Department of Education) assisterad av Francesc Pedro (OECD Centre for Educational Research and Innovation). Sammantaget var det ca 35 deltagare från ett 15-tal länder, från internationella organisationer som Kommissionen, OECD, Världsbanken och från organisationer med säte i USA som CoSN inklusive representanter för Intel, Cisco och Microsoft (från Assessment & Teaching 21st Century Skills).
International Benchmarking Group Photo2.jpg


Temat för konferensen var alltså att vända och vrida lite på frågan om vad och hur vi ska kunna jämföra data om användandet av IKT mellan länder, förstås baserat på att sådana jämförelser är läroriks dvs ger kunskap som kan användas både för att visa och öka nyttan av IKT i utbildning. Den stora frågan är nog om det går att i ökad utsträckning använda redan befintliga data från respektive land, kanske med viss harmonisering över tid, som komplement eller kanske till och med istället för stora och därmed relativt kostsamma internationella studier.

Att Obama-administrationen ser IKT som ett viktigt område visades inte bara genom att Department of Education stod som värd utan också genom att Vita husets CIO Vivek Kundra höll ett tal vid en gemensam middag.

För den intresserade så publicerar man i USA resultaten från olika internationella studier (alla sorter) på ett relativt lättillgängligt sätt på National Center for Education Statistics.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.