Gadgeten innehöll ett fel

20100628

Politik är en fortgående tankeprocess

Om Bengt Göranssons Tankar om politik, Ersatz 2010, ISBN 978-91-86437-15-2

Bengt Göransson har skrivet en mycket tänkvärd bok, eller skall man kanske kalla det en pamflett - i vilket fall 150 lättlästa och tänkvärda sidor. Styrkan ligger i ansatsen, förrutom att Göransson uttrycker sig väl, att faktiskt tala om vad politk är och vilka konsekvenser ett sådant resoneamng får. Göranssons bakgrund, och den faktor som betytt mest för hans reflektioner, finns i folkrörelsetraditionen " "Jag har därigenom kommit att starkt identifiera mig med den idéströmning i arbetarrörelsen som kan kallas folkrörelsesocialistisk i motsatts till den dominerande statssocialistska."

Denna Göransonska utgångspunkt delar jag. Statskrameriet är ett gissel som fått alltför stort utrymme i partiet, som just bidragit till den förväxling Göransson pekar på - att politik inte längre handlar om att företräda medborgarna utan om att förvalta skattebetalarnas pengar (och med de expansionsmekanismer som följer av ett kund/marknadsperspektiv. Göransson belyser hur detta bland annat leder till inskränkningar av yttrandefrihet bland annat genom bolagisering av gemensam verksmahet, till hur frihet likställs med valfrihet (vilket ju är något helt annat sett ur ett medborgarperspektiv).

Det är egentligen bara när det gäller skolan som jag har invändningar mot Göransson. Detta därför han gör det oerhört enkelt för sig när han polemiserar mot dem som bara konstaterar att just själva förekomsten av vinst (hos friskolor) inte är ett argument mot desamma. I själva verket är det ju så att ägandeformen är ointressant - frågan om en valfrihet som drabbar andra däremot central och där han han rätt!

Bengt Göransson är den minister jag jobbat under som verkligen imponerade som ledare, fantastiskt att uppleva hur han kunde uppenbara sig i dörren till mitt rum framåt kvällen och starta en konversation. Förstår genom boken hans ledarskap bättre. Detta är rekommenderad läsning.

1 kommentar:

  1. Okej, övertygad. Skriver överst på att läsa-listan. (Fast ska erkänna, dålig på att beta av den, damn internet :) /P

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.