Gadgeten innehöll ett fel

20091229

Filosofiskt haveri

”Anti-parti” kan stoppa SD: "VALET 2010 Sverigedemokraterna kan få en vågmästarroll i riksdagen efter nästa val. Men genom att övriga partier gemensamt bildar ett ”anti-parti” som alltid röstar tvärtemot SD kan partiets inflytande kvittas bort, skriver Martin Peterson, docent i filosofi."

Man kan tydligen bli docent i filosofi utan att kunna se de logiska problemen med sitt eget filosoferande. Martin Peterson har fått en idé som "på intet sätt är odemokratiskt".

1. Att följa Petersons recept innebär en ytterligare förstärkning av SDs argumentation när det gäller just att bli stigmatiserade, bli behandlade som paria av etablissemanget, hindras att föra ut "sanningar" i media etc. Fullständigt idiotiskt att spela dem i händerna på det viset.

2. Ett antal hundra tusen medborgare kommer (om nu partiet verkligen skulle komma in i riksdagen) att ha röstat på SD. Om nu Petersons metod skulle fungera så innebär det ju att de etablerade just idiotförklarar dessa och gör deras röster helt värdelösa - i en demokrati?

3. Problemet med SDs ev inflytande är faktiskt inte i första hand ett tekniskt problem i de beslutande församlingarna. Problemet är att etablerade partier själva låter sig drivas i främlingsfientlig riktning, försöker "blidka" delar av de potentiellt främlingsfientliga väljarna. Det sker hela tiden och tar sig uttryck som angrepp på asylsökandes rätt att välja var de vill bo och allehanda "skärpningar" av regelverket kring undervisning, språkkrav, anhöriginvandring etc.

Uppdatering: andras kommentarer i ämnet kan bl.a. läsas på HDs ledarblogg och förstås via Knuff.

Övervakningsmissbruk

CCTV voyeurism strikes again! - Holy Kaw!: "A commuter using Transport for London’s website to check on traffic jams was more than surprised to see a clear picture of a bedroom rather than the road. The camera was facing directly toward the bed of pregnant mother Megan Franklin, age 31."

Bara ett litet exempel på hur övervakningssystem missbrukas.

20091227

Kundrelationer

Jag har ju sedan drygt ett år involverat mig i ett företag som säljer Apple-produkter (inkl. tillbehör) - Kantro Store. Det har varit roligt och mycket lärorikt. Det är faktiskt oerhört tillfredställande att hitta rätt lösning åt kunder!!

En faktor som butiksinnehavare har att hantera är förstås kundrelationer. Man kan väl lungt säga att alla kunder inte är idealiska. Oftast fungerar relationerna utmärkt även med vad man skulle kunna kalla besvärliga kunder. Men jag har ett exempel på en relation som jag inte lyckats hantera:

Utgångspunkten är en kund som för ca 1 år sedan köpte en MacBook. Några dagar innan garantin går ut kommer kunden in med en icke-fungerande maskin. Jag, som tar emot maskinen, uppfattar först kundens info som om garantin faktiskt har gått ut men det missförståndet reder vi mycket snabbt ut och jag uttrycker mig positivt kring detta faktum. Vi transportera sedan maskinen till en auktoriserade verkstad vi anlitar. Där konstateras att orsaken till att maskinen inte fungerar är att en liten spik kortslutit logikkortet.
bild på spik i dator.jpg
När kunden meddelas detta startar en märklig process - det är enligt kunden vi som stoppat i spiken för att undvika att maskinens garanti skall gälla - att datorn inte fungerade när den lämnades in är plötsligt helt ovidkommande. Kunden engagerar bekanta, hotar med polisanmälan och när hon avböjt reparation och skickar en son att hämta maskinen börjar han högljutt anklaga mig/oss för att ha stoppat i spiken.

Här förlorar jag tålamodet. Vi anklagas alltså högljutt för att medvetet ha skadat en kunds maskin för att undvika att felet avhjälps på garantin och jag hittar inget sätt att hantera samtalet. Tyvärr verkar ju inte kunden begripa att 1) vi verkligen helst ser att ev. fel går på garantin (gör folk mer nöjda med sin Mac), 2) att det inte är vi som står för kostnaden vid en ev. garantireparation och att 3) vi har allt att tjäna på att våra kunder är nöjda.

20091223

Dela på notan rättvist

Att dela på notan (om misslyckade klimatförhandlingar): "“Ni i den rika världen åt en riktigt fin frukost. Sedan åt ni den bästa av luncher. På kvällen åt ni en middag med fler rätter än ni kunde hålla reda på. Till slut, när ni skulle avsluta med en kopp kaffe, fick vi fattiga länder komma och sätta oss vid bordet. Snart var kaffet uppdrucket, och då utbrast ni: ‘Let´s split the bill’”

Eric Sundström berättar i AiP om en vän från Afrikas horn
som beskrev klimat-förhandlingarna i Köpenhamn
"

Björn Sundin citerar ett citat från Erik Sundströms artikel (skriven straxt innan Köpenhamnsmötets avslutande). Och även om jag inte delar klimatalarmisternas högljudda oro så kan ju inte COP09 beskrivas som något annat än ett misslyckat skådespel. Mest tydligt är dock att västvärldens ledare (vår egen regeringg inkluderad) ställer orimliga krav på länder som fortfarande har långt kvar til en välfärd som kan jämföras med vår.

De klimatförändringar vi nu ser är inte ens i närheten av de klimatförändringar som inträffat tidigare på jorden - långt innan människornas verksamhet kan antas haft någon betydelse. Det allra enklaste exemplet på detta är att det för inte särskilt länge sedan (mätt med jordiska tidsmått) faktiskt var 1 kilometer tjock is ungefär där jag bor nu. I takt md att det blivit varmare och med viss hjälp av landhöjningen är nu platser beboeliga som inte var det tidigare - det har gett utrymme för mer folk på vårt kära klot. Varför skulle det vara ett statiskt förhållande?

Organstöld

Organbråket: Inget nytt under solen: "En israelisk tevedokumentär som sändes i helgen har bidragit med nytt material i en tidigare känd historia om hur professor Yehuda Hiss vid Israels rättsmedicinska institution Abu Kabir på 90-talet utan lov tog hud, hornhinnor, hjärtklaffar och ben från avlidna israeliska soldater, israeliska medborgare och palestinier. "

Johan Wennström tycks hysa uppfattningen att organstöld egentligen inte utgör något problem så länge inte den utsatta dödats med avsikt att just stjäla organen. Och hyser därtill fullständig tilltro till uppgiften om att detta inte längre förekommer och dessutom samma naiva tilltro till uppgiften om att sådan avsiktlighet aldrig förekommit. Hans tilltro till israelsika myndigheters uppgifter (en rasistisk regim som ockuperar palestinsk mark och oavbrutet kränker de mänskliga rättigheterna) delas dock av t.ex. the Guardian.

Man kan ju inte undgå att ställa sig frågan om hur vanligt förekommande sådan organstöld är? Man kan heller inte undgå att ställa sig frågan om inte Donald Boström faktiskt förtjänar en ursäkt t.ex. från SvD.

Donald Boström som skrev en av israellobbyn kraftigt kritiserad artikel konstaterar att de nu publicerade uppgifterna är en seger för sanningen. Det har tyvärr Johan Wennström inte ens fattat.

Ali Esbati kommenterar bra liksom förstås Åsa Linderborg.

20091220

Hur är en bra lärare

En hållbar lärarutbildning – igen!: "Min ståndpunkt är naturligtvis den att vi måste hantera olika sorters kunskap i skolan, att ämneskunskaper är nödvändiga för alla lärare men också de andra kunskapsslag som jag antytt ovan. Men inte ens om vi fick med allt detta skulle det vara tillräckligt för lärare ska kunna deklarera excellent kompetens. Lärare måste också ha kunskaper om så mycket annat som aldrig mäts eller registreras i skolans arbete. Därutöver kommer ingen lärare någonstans utan medvetna och djupgående kunskaper (teoretiska och praktiska) om hur människan lär sig saker och ting och då enkannerligen hur elever lär i skolmiljön."

Tomas Kroksmark skriver mycket bra om vilken kompetens en lärare behöver, inspirerad av en artikel i GP av Eva-Lotta Hultén. Skulle väl kanske vilja lägga till att kunskaper om hur elever lär i skolmiljön verkligen måste kompletteras med det bredare perspektiv på lärande som Kroksmark efterlyser, detta då barn/ungdomar faktiskt spenderar en relativt liten del av sin vakna (och därmed lärande) tid just i skolan. Gapet mellan i skolan och utanför skolan torde också vara större nu än någonsin - till det bidrar förstås i första hand den digitala klyftan som finns mellan dessa världar.

Vem är skyldig och vem betalar

Svenska medier hetsade fram två justitiemord: "Den här vågen av hat, vidskeplighet och missriktad feminism blev den starkaste drivkraften bakom justitiemordet mot de två läkarna som Attunda tingsrätt nu kanske, men bara kanske, kan rätta till genom att åtminstone tilldöma de två oskyldiga läkarna ett rejält skadestånd"

Jan Guillou har sannolikt rätt. Frågan är dock om det verkligen är rimligt att landets skattebetalare skall stå för det eventuellt utdömda skadeståndet. Långt rimligare vore väl att de som utsatt de odömda för justitiemordet får stå för det - om man utgår från Guillous resenemang alltså ledamöterna i tingsrätten och
"en kombinerad insats från Expressen och landets kulturjournalister som i stora flockar låtit sig förföras av en bok författad av socialterapeuten Hanna Olsson, som blev hjältedyrkad och hedersdoktor."


(Åter)inför strikt ämbetsmannaansvar!

20091219

Saltsjötorget - hur f-n tänker man

Jag har ju anledning att betrakta Saltsjötorget i Södertälje tämligen regelbundet (från Kantro Store-perspektiv). Under 2008 och 2009 har det pågått arbeten på torget, först var det bussgatan framför hotellet och i år var det själva torget. Båda jobben har blockerat torget och förstås de butiker som ligger där (till men för synligheten alldelses uppenbart). Att dessa arbeten tagit 5-6 månader i anspråk varje gång börjar kännas lätt patetiskt, inte minst som man nu inte ens fått torget färdigt innan snön började falla. Dock var det färdigt såpass att det började se trevligt ut och folk började hitta hit. Vad händer då bara några dagar före jul?

Jo då börjar man använda torget som upplag igen, denna gång för sand/grus. Det är ju helt j-a otroligt.

Sett genom Kantros skyltfönster:

IMG_0063_2.jpg


Sett från entrén:

IMG_0060_2.jpg


Sen verkar någon tycka att det är en bra idé att lägga upp en stor snöhög framför entrén åt Järnagatan till (säkert bara för att försäkra sig om att ingen från andra sidan gatan skal se att det är öppet):

IMG_0062_2.jpg


Visst vet jag att företagare brukar klaga på kommunen men att det finns så många tanklösa tjänstemän hade jag ingen aning om och då är förstås det ovan illustrerade bara "småsaker".

20091218

Per samlag blir det....

Världens dyraste
kändisskilsmässa
: "Elin Nordegren, 29, kan bli historisk.
Hennes eventuella skilsmässa från Tiger Woods har alla möjligheter att bli världens dyraste kändisseparation.
Enligt amerikanska US Weekly hamnar summan på 2,1 miljarder kronor."

Verkar som om vi förväntas imponeras, acceptera detta. I så fall blir förstås frågan relevant - hur mycket har Tiger betalt per samlag? Och blir Elin Nordegren Sveriges genom tiderna bäst betalda prostituerade? Har Woods därmed gjort sig skyldig till brott mot sexköpslagen?

För vad kommer han annars att betala för? 2,1 miljarder kan ju knappast vara underhåll till barn.

20091215

Vi måste nog tänka om

Fredrik Svensson kom nyligen ut med en ny bok med titeln Tänk om. Boken handlar om skolan, om skolan i perspektiv av vår tid (globalisering, digitalisering), om behov av utveckling/förändring.

Den är samtidigt en slags stridsskrift för en svensk skola som förebildlig i världen och vars styrning tar sin utgångspunkt i att skapa förutsättningar för alla barns lärande, för kreativitet, innovation och upplevelser.

Den är också en stridsskrift mot "det var bättre förr-människor" och mot organisations- och tidsstruktureringen av skolans vardag.

Svensson tar oss med på sin resa mot framtiden - det är bara att hänga med!Författare: Fredrik Svensson
Antal sidor: 170
Utgivningsår: 2009
ISBN: 9789197647458

20091214

Staden, vad konstituerar den?

Valet 2010 avgörande för framtiden i storstäderna: "Vi vill satsa mer på tjänstesektorn och skapa en flexibel välfärd av hög kvalitet. Storstäderna är hela Sveriges tillväxtmotorer. Deras framgång hänger på förmågan att leverera kvalificerade tjänster till en global marknad. Vår politik har tidigare varit inriktad mot de stora företagen och försummat storstädernas småföretag och entreprenörer. Vi ska förbättra villkoren för konkurrenskraftiga kunskapskluster och ta vara på potentialen i tjänstesektor och kreativa näringar. Vidare vill vi bland annat skapa mer flexibla lösningar inom barnomsorgen, ge investeringsstöd till byggandet av hyresrätter och sänka skatten för bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter"

Visst är det utmärkt att sossar från de stora städerna md Mona Sahlin i spetsen tar till orda och börjar fokuserar lite på de områden där flst människor faktiskt bor och verkar, de områden som sannolikt betydr mest för landets ekonomiska utveckling.

Katrine Kielos tycker på Aftonbladets ledarsida att det är "Dags för mindre ängslig politik" med anledning av artikeln, och undrar vad storstäderna skall vara eftersom hon menar att den avreglerade finanssektorn inte längre kan driva ett lands tillväxt (det kunde den inte tidigare heller, i alla fall inte lånsiktigt hållbart). Hon menar att Sahlin och hennes kamrater när en nostalgisk dröm om nya egna hem och att de undviker målkonflikter.

Det är i någon mening helt sant, i synnerhet detta med målkonflikter. Låt oss alltså utgå från vad som krävs för en fungerande och växande stad. Först och främst förstås en kombination av arbetsplatser, bostäder och handel. Allt detta kräver en fungerande infrastruktur både vad gäller energi, vatten och avlopp men också för kommunikationer, såväl fysiska som digitala. Till detta kommer förstås sådant som utbildning, vård och omsorg. Till detta kommer också ett pulserande storstadsliv dvs centra för kommers och allehanda kulturella yttringar, där det är kul att vara, där det finns saker att göra för alla under i stort sett dygnets alla timmar.

Expanderar staden måste alla former av kommunikationer byggas ut, det gäller både kollektiva och individuella transportslag. Det är en målkonflikt att bita i eftersom utbyggnad av t.ex. vägnätet - absolut nödvändigt - kolliderar åtminstone kortsiktigt med ambitioner att minska beroendet av fossila bränslen. Det måste lösas genom satsningar på alternativa bränslen, inte på straffskatter, minskat vägbyggande och annat försvårande av vägburna transporter.

Om vi nu skall få fart på bostadsbyggandet - funkar det med investeringsstöd för hyresrätter, skattesänkningar för bostadsrätter och egnahem-satsning och kan vi få fram mark för sådant byggande där folk faktiskt vill bo. Här uppstår massor med målkonflikter t.ex. befintliga boendes motvilja mot förtätningar (vilket är enda chansen att erbjuda hyresrätter i vettiga - önskade - lägen). Varför minska skatteintäkterna från de redan priviligierade bostadsrättsinnehavarna - skatteintäkter som behövs för att ge investeringsstöd för hyresrätter, för upprätthållande av kvalitet i vård, skola och omsorg.

För att staden skall leva och frodas, för att den skall växa och fungera soom tillväxtmotor måste nya jobb, verksamheter, skapas. Det kräver både hög kunskapsnivå men sannolikt i än högre grad ett kreativt klimat med stort utrymme för satsningar. Frågan är om det går att veta inom vilka områden sådans nya verksamheter kommer att skapas annat än i mycket allmänna termer. Vad är det som gör att produkter som säter trender som iPhone eller tjänster som Spotify dyker upp. Det måste finnas folk med idéer, kreativa typer som förmår kombinera kända tekniker till nya produkter/tjänster, det måste finnas folk som är villiga att investera i rätt riksfyllda projekt. För detta behövs förstås någon form av politik men hur ser den egentligen ut?

20091209

Två tokar på samma dag

Folkhälsoinstitutet vill stänga Internet: ""gynnsamt och önskvärt om man hade kunnat stänga ner internet.... men det går ju tyvärr inte"

.....


En kommunal tjänsteman i Jönköping har KO-anmält filmaffischen för Luftslottet som sprängdes"

Är det jag som lever i en annan tid eller......

Minareter överallt

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten: "Den politiska och mediala elitens oförmåga att bemöta Sverigedemokraterna med sakargument istället för värderingar är ett uttryck för bristande självreflektion."

Gynnar Sandelin har fel - det är med värderingar Sverigedemokrater och deras argument skall mötas. Det är med solidaritetsargumentet vi höjer oss över den skräckpropaganda som sprids - och som också Sundelin gör sig till tolk för. Ta bara formuleringar som

Ett nyligt exempel på medias ovilja att problematisera sådant är federala amerikanska myndigheters beräkningar att muslimernas andel av EU:s befolkning kommer att fyrdubblas fram till 2050.


I denna mening lyckas Sandelin dels misstänkliggöra medias vilja att rapportera, dels skrämmas med en okontrollerad tilväxt av antalet muslimer. I ett demokratiskt sekulariserat land som Sverige har vi förstås plats för och skäl att välkomna också muslimer. Den amerikanska skräckpropaganda Sundelin refererar betyder ju ingenting. I konkreta siffror handlar det om att de 110 000 (i registrerade trossamfund) muslimer som 2008 fanns i Sverige om drygt 30 år kommer att vara 440 000. Detta bygger på antagandet att nuvarande nativitet i gruppen bibehålls (vilket är mycket osannolikt) och, vilket är viktigare, även om så måste förstås andelen relativiseras. Vilken befolkningstillväxt kommer att ske i resten av befolkningen under samma tid? Varför skulle det överhuvudtaget vara ett problem om muslimer nu blev en något större andel av den totala befolkningen, vi är ju redan en bit över 9 000 000? Hur stor del av den muslimska (etniskat) befolkningen är för övrigt praktiserande muslimer:
Enligt en omfattande undersökning i början av 1990-talet skall cirka 40–50% av de etniska muslimerna i Sverige ha varit religiösa.

{Islam i Sverige. (2009, december 8). Wikipedia, . Hämtad 23.32, december 8, 2009 från http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Islam_i_Sverige&oldid=10644501.}


Sandelin fortsätter sedan i samma stil med att rada upp anklagelser mot den mediala konspiration han tycks tro att vi lever i. I min värld har vi en alltmer islamofobisk media - rätt långt från Sundelins världsbild. Han verkar t.o.m. tycka att vi borde skicka iväg sådana asylsökande som inte har tillräcklig utbildning för att enkelt vara anställningsbara:
Vad är det tänkt att dessa människor, som till stor del måste vara analfabeter, ska kunna arbeta med?
Idén om att vi ger folk möjlighet att bosätta sig i Sverige därför att de har ett mer eller mindre stort skyddsbehov verkar Sandelin främmande. Idén om att sådana som fått rätt att stanna också ska kunna få hit sina nära och kära verkar Sandelin främmande. Att flyktingar inte alltid (kanske oftast) har officiella identitetshandlingar på grund av situationen de flytt ifrån verkar Sandelin lika främmande - de skall betraktas som illegala per definition.

20091207

"Borgerlighetens fascistisering är ett akut samhällsproblem"

Klädkod: "Arena har i senaste numret en enkät där ett tiotal personer fått svara på nedanstående tre frågor. Det gäller niqab och burka, som ju tydligen ska diskuteras på längden och tvären numera. Jag lägger upp mina egna svar"

Ali Esbatis svar är så bra - läs dem!

20091206

Sverige ut ur Afghanistan

Nu har vi ingen orsak att kriga i Afghanistan längre: "Den amerikanske presidenten kommer att anklagas för att ha gett upp och frivilligt förlorat ett krig. För som var och en inser kommer demokrati inte att utbryta i Afghanistan omedelbart efter de amerikanska truppernas tillbakadragande. Kvinnor kommer inte att befrias. Korruptionen och narkotikahandeln inte försvinna. Den enda goda nyheten för den afghanska befolkningen blir då att ockupationstruppernas massmördande av civila upphör.
Det är inget lyckligt slut på kriget som Barack Obama skisserar. Men det är den enda möjliga och det minst olyckliga."

Jan Guillou har noterat att med Barack Obamas senaste klarläggande vad gäller ambitionerna med den USA-ledda ockupationen av Afghanistan så återstår ingenting av den retorik som använts för att motivera det svenska deltagandet.

Man kan väl anta att detta ändå inte kommer att leda till någon ändring av det svenska deltagandet i ockupationen och därmed rätt direkta ansvar för mördandet av civila afghaner. Att det självklart borde innebära att oppositionen omedelbart enas bakom ett krav på omedelbart upphörande av det svenska krigsäventyret innebär väl tyvärr inte att så kommer att ske.

Religion ett opium, men även religiösa har rättigheter

Maktens torn - Kultur - Expressen.se: "För det första som ett nej till politisk islam, inte till muslimer. I den meningen var det en röst för tolerans och integration, företeelser som politisk islam tillbakavisar.
För det andra var resultatet ett avslöjande av det stora gapet mellan hur det schweiziska folket och den schweiziska eliten ser på politisk islam."

Ayaan Hirsi Alis artikel, översatt av Nina Lekander, får väl betraktas som islamofobisk. Som sådan är det väl inte särskilt förvånande att den publiceras i Expressen. Självklart skall muslimska flyktingar assimileras, varför skulle de få vara utövande muslimer oaktat vilken gren av den religionen de råkar tillhöra.

"Om de människor som ryar om att Europa är intolerant har rätt, om där faktiskt fanns xenofobi och förtryck av muslimer, då skulle vi ha sett motsatsen. Det skulle ha skett ett muslimskt uttåg ur Europa."

Givetvis har Ayaan Hirsi Ali rätt - om nu muslimerna på något sätt diskriminerades eller förföljdes i Europa så skulle de förstås alla återvänt till de krigshärdar de kommer från. Så gör väl alla människor på flykt?

Man hade hoppats att europeiska medborgare, i en kontinent med erfarenheter från Förintelsen, bättre förstod vikten av de demokratiska principerna.


Dilsa Demirbag-Stens reflektion (hittad via Sakine Madon)är väl värd citera och kontrastera med den djupt frihetsfientliga syn som Ayaan Hirsi Ali representerar.

Kan sådant förklaras/försvaras

Notan för bröllopet: 64 milj kr: "Ett tusental gäster bjuds in till vigseln i Storkyrkan, 19 juni.

Firandet, med happenings och evenemang på flera platser i Stockholm, pågår ett par dagar.

Totalnotan, 64 miljoner kronor, ska betalas med skattepengar, sponsorintäkter och kungens privata plånbok. Nästa vecka får kungen 9,5 miljoner kronor av staten. Fem av dessa miljoner avser hälften av de tio bröllopsmiljonerna, resten är en extra höjning av apanaget.

– De pengarna ska bygga upp kronprinsessans hushåll på Haga slott, säger Lena Westin, ämnesråd på finansdepartementet.

Dyrare än i Danmark

Mat, kläder, blomsterarrangemang och underhållning är tunga kostnader för bröllopet. Dessutom ska Storkyrkan rustas upp för 10 miljoner. Men utgifterna för den stora polisbevakningen kräver inga extra pengar:

– Den ingår i vår ordinarie budget, säger Ulf Göranzon, länspolismästarens presstalesman."

64 miljoner + kostnaden för bevakningen. Hur förklarar man det i jämlikhetens och rättvisans namn. Brukar man inte pröjsa bröllop ur egen ficka?

Bjud rasism och främlingsfientlighet stenhårt motstånd

När makten anpassar sig: " Lena Sundström kallar strategin för ”luftning”. Hon har sett den misslyckas på andra sidan Öresund.

- Ja, alla säger att om man bara ”luftar” frågorna så kommer uppslutningen kring de främlingsfientliga partierna att minska. Men det är en farlig strategi. Värderingar sprids uppifrån. Ju mer man har luftat dem, ju mer har de spridit sig.

Gellert Tamas delar hennes erfarenheter. Men ser längre tillbaka, till 1991, då hans förra bok ”Lasermannen” utspelar sig och Ny demokrati satt i Sveriges riksdag.

- Då trodde politikerna att om de stora partierna inskränkte flyktingarnas rättigheter själva så skulle behovet av Ny demokrati minska. Men det som hände var motsatsen. När Leif Blomberg blev integrationsminister och började tala om ekonomiska flyktingar så legitimerade man i stället Ny demokrati."

Uppenbart för var och en - om luftandet samtidigt innebär anpassning så är inget vunnet och de obehagliga åsikterna legitimeras. Luftning i meningen offensiv mot ger förstås helt annat resultat. Men då får man inte ge en tum, inte börja dribbla med flyktingars rättigheter, inte inskränka asylrätt osv. Fullständigt självklart kan man tycka.

Köpt?

Radikaler i kapitalets sold?: "Vad gäller innehållet som publiceras genom mediasiterna finns mycket att fundera kring. Vem läser Facebooks loggfiler? Vad händer när sådana siter säljs till andra ägare med andra preferenser? Om det är så att en majoritet inte upplever dessa frågor som problem och om siteägarna inte utnyttjar sina möjligheter att gallra och sovra så drar jag slutsatsen att vi kanske ser framväxten av nya arenor och torg där en fri och öppen debatt faktiskt kan föras. Och varför skulle det vara orimligt?"

Det är väl så att Johan Groth visserligen har rätt - så länge inte användarna upplever att informationen om deras användande av kommersiella mötesplatser missbrukas så är detta användande problemfritt. Det vi kan anta är att 1) uppgifterna defacto just missbrukas och 2) att i samma ögonblick som staten uppfattar användandet som ett reellt hot så kommer det "bruk" att öka. Vi kan väl också anta att mer subversiva krafter kommer att använda mera svårövervakade kanaler.

Men att som rubriken antyder anse att användande av kommersiela redskap skulle skapa någonslags beroende är ju inte särskilt vältänkt. Skulle - om så vore fallet - vara omöjligt att vara oberoende radikal i ett kapitalistiskt samhälle i så fall.

20091202

Ny politikbloggsajt

Nu släpper jag Politometern!: "Politometern är en webbtjänst för svenska politikerbloggar och frågorna de diskuterar. Politometern är en nybyggd tjänst som hjälper väljare inför valet och tar fram helt ny information om de svenska partierna. "

Politometern är en ny tjänst för att göra det lättare att följa politikbloggar från alla partier. Ett kul initiativ och jag önskar Martina lind lycka till!

s-buzz, Klamberg, Jardenberg och Andersson har kommenterat.