20091229

Övervakningsmissbruk

CCTV voyeurism strikes again! - Holy Kaw!: "A commuter using Transport for London’s website to check on traffic jams was more than surprised to see a clear picture of a bedroom rather than the road. The camera was facing directly toward the bed of pregnant mother Megan Franklin, age 31."

Bara ett litet exempel på hur övervakningssystem missbrukas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.