Gadgeten innehöll ett fel

20091209

Minareter överallt

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten: "Den politiska och mediala elitens oförmåga att bemöta Sverigedemokraterna med sakargument istället för värderingar är ett uttryck för bristande självreflektion."

Gynnar Sandelin har fel - det är med värderingar Sverigedemokrater och deras argument skall mötas. Det är med solidaritetsargumentet vi höjer oss över den skräckpropaganda som sprids - och som också Sundelin gör sig till tolk för. Ta bara formuleringar som

Ett nyligt exempel på medias ovilja att problematisera sådant är federala amerikanska myndigheters beräkningar att muslimernas andel av EU:s befolkning kommer att fyrdubblas fram till 2050.


I denna mening lyckas Sandelin dels misstänkliggöra medias vilja att rapportera, dels skrämmas med en okontrollerad tilväxt av antalet muslimer. I ett demokratiskt sekulariserat land som Sverige har vi förstås plats för och skäl att välkomna också muslimer. Den amerikanska skräckpropaganda Sundelin refererar betyder ju ingenting. I konkreta siffror handlar det om att de 110 000 (i registrerade trossamfund) muslimer som 2008 fanns i Sverige om drygt 30 år kommer att vara 440 000. Detta bygger på antagandet att nuvarande nativitet i gruppen bibehålls (vilket är mycket osannolikt) och, vilket är viktigare, även om så måste förstås andelen relativiseras. Vilken befolkningstillväxt kommer att ske i resten av befolkningen under samma tid? Varför skulle det överhuvudtaget vara ett problem om muslimer nu blev en något större andel av den totala befolkningen, vi är ju redan en bit över 9 000 000? Hur stor del av den muslimska (etniskat) befolkningen är för övrigt praktiserande muslimer:
Enligt en omfattande undersökning i början av 1990-talet skall cirka 40–50% av de etniska muslimerna i Sverige ha varit religiösa.

{Islam i Sverige. (2009, december 8). Wikipedia, . Hämtad 23.32, december 8, 2009 från http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Islam_i_Sverige&oldid=10644501.}


Sandelin fortsätter sedan i samma stil med att rada upp anklagelser mot den mediala konspiration han tycks tro att vi lever i. I min värld har vi en alltmer islamofobisk media - rätt långt från Sundelins världsbild. Han verkar t.o.m. tycka att vi borde skicka iväg sådana asylsökande som inte har tillräcklig utbildning för att enkelt vara anställningsbara:
Vad är det tänkt att dessa människor, som till stor del måste vara analfabeter, ska kunna arbeta med?
Idén om att vi ger folk möjlighet att bosätta sig i Sverige därför att de har ett mer eller mindre stort skyddsbehov verkar Sandelin främmande. Idén om att sådana som fått rätt att stanna också ska kunna få hit sina nära och kära verkar Sandelin främmande. Att flyktingar inte alltid (kanske oftast) har officiella identitetshandlingar på grund av situationen de flytt ifrån verkar Sandelin lika främmande - de skall betraktas som illegala per definition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.