20091215

Vi måste nog tänka om

Fredrik Svensson kom nyligen ut med en ny bok med titeln Tänk om. Boken handlar om skolan, om skolan i perspektiv av vår tid (globalisering, digitalisering), om behov av utveckling/förändring.

Den är samtidigt en slags stridsskrift för en svensk skola som förebildlig i världen och vars styrning tar sin utgångspunkt i att skapa förutsättningar för alla barns lärande, för kreativitet, innovation och upplevelser.

Den är också en stridsskrift mot "det var bättre förr-människor" och mot organisations- och tidsstruktureringen av skolans vardag.

Svensson tar oss med på sin resa mot framtiden - det är bara att hänga med!Författare: Fredrik Svensson
Antal sidor: 170
Utgivningsår: 2009
ISBN: 9789197647458

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.