Gadgeten innehöll ett fel

20091220

Vem är skyldig och vem betalar

Svenska medier hetsade fram två justitiemord: "Den här vågen av hat, vidskeplighet och missriktad feminism blev den starkaste drivkraften bakom justitiemordet mot de två läkarna som Attunda tingsrätt nu kanske, men bara kanske, kan rätta till genom att åtminstone tilldöma de två oskyldiga läkarna ett rejält skadestånd"

Jan Guillou har sannolikt rätt. Frågan är dock om det verkligen är rimligt att landets skattebetalare skall stå för det eventuellt utdömda skadeståndet. Långt rimligare vore väl att de som utsatt de odömda för justitiemordet får stå för det - om man utgår från Guillous resenemang alltså ledamöterna i tingsrätten och
"en kombinerad insats från Expressen och landets kulturjournalister som i stora flockar låtit sig förföras av en bok författad av socialterapeuten Hanna Olsson, som blev hjältedyrkad och hedersdoktor."


(Åter)inför strikt ämbetsmannaansvar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.