20091223

Organstöld

Organbråket: Inget nytt under solen: "En israelisk tevedokumentär som sändes i helgen har bidragit med nytt material i en tidigare känd historia om hur professor Yehuda Hiss vid Israels rättsmedicinska institution Abu Kabir på 90-talet utan lov tog hud, hornhinnor, hjärtklaffar och ben från avlidna israeliska soldater, israeliska medborgare och palestinier. "

Johan Wennström tycks hysa uppfattningen att organstöld egentligen inte utgör något problem så länge inte den utsatta dödats med avsikt att just stjäla organen. Och hyser därtill fullständig tilltro till uppgiften om att detta inte längre förekommer och dessutom samma naiva tilltro till uppgiften om att sådan avsiktlighet aldrig förekommit. Hans tilltro till israelsika myndigheters uppgifter (en rasistisk regim som ockuperar palestinsk mark och oavbrutet kränker de mänskliga rättigheterna) delas dock av t.ex. the Guardian.

Man kan ju inte undgå att ställa sig frågan om hur vanligt förekommande sådan organstöld är? Man kan heller inte undgå att ställa sig frågan om inte Donald Boström faktiskt förtjänar en ursäkt t.ex. från SvD.

Donald Boström som skrev en av israellobbyn kraftigt kritiserad artikel konstaterar att de nu publicerade uppgifterna är en seger för sanningen. Det har tyvärr Johan Wennström inte ens fattat.

Ali Esbati kommenterar bra liksom förstås Åsa Linderborg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.