Gadgeten innehöll ett fel

20091031

Lägg omedelbart ner all Komvux


Tack KomVux för Thomas Bodström
: "Nyss äntrade Thomas Bodström talarstolen. Han började med att tacka KomVux för att han stod här idag. - Jag hörde till dem som gick 7-årig ekonomisk linje, men till slut fick jag möjlighet att läsa till jurist. Alla ska ha en andra chans. Och en tredje och en fjärde, sa han. Även Anders Borg borde tacka KomVux, för han gick en liknande väg"
Visst är det självklart att Komvux behövs. Visst skall alla ha en andra, tredje, fjärde chans. Jag vet inget om Anders Borgs bakgrund och kan inte bedöma Thomas Bodströms juridiska kompetens. Om däremot Bodströms politiska gärning i någon grad kan tillskrivas hans 7(?)-åriga ekonomiska linje (jag har hört talas om överliggare men ändå...) eller hans studier vid Komvux är jag beredd att ompröva mitt ovan deklarerade stöd för denna institution.

20091030

Tendensiös rapportering i AB

Pensionärer lockas med sänkt skatt: "Direkt efter en valseger ska ett rejält första steg tas för att sluta klyftan mellan pension och lön, beslutade S-kongressen på fredagskvällen."

Om s-kongressen beslutat gå i riktning mot samma skattesats oavsett inkomstslag av rättvise-skäl så är det utmärkt. Om de beslutat förändra skattesatsen för pensionärer av valtaktiska skäl så saknar kongressen politisk själ.

Om det är Aftonbladet eller TT som satt rubriken spelar kanske ingen roll - den är ett bra exempel på hur journalister/rubriksättare utnyttjar möjligheten att vinkla ett kongressbeslut till att i detta fall förefalla vara just valtaktik.

Tyvärr verkar ju detta sätt att rubricera understödjas av ett uttalande av en Malte Lindberg från Skåne, synnerligen obegåvat och inte ett argument i frågan.

S vill riva upp EBO - Nyheter - www.lt.se

S vill riva upp EBO - Nyheter - www.lt.se: "– Jag har pratat med många irakier, som inte fått någon information om bostäder. De känner bara till möjligheten att bosätta sig hos släktingar eller vänner, säger han.

Ingen ska tvingas att ta en lägenhet.

– Men jag tror att om valet står mellan en lägenhet i Vallentuna och att bli inneboende i Hovsjö, så väljer många lägenheten, säger Anders Lago."/blockquote>

Vad betyder detta? EBO ger flyktingar rätt att välja var de vill bo. Anders Lago vill erbjuda flyktingar lägenhet (utspritt i landet) - vad har det med EBO att göra? Det enda som öppnar sig är en möjlighet att tvinga flyktingen att acceptera erbjuden lägenhet t.ex. genom att beröva denne bidrag vid "felval". Är det människor vi talar om eller kanske araber?

Men lille vän - vi vet hur du ska bete dig

Föräldrarförsäkring delar s-kongress: "- Det tar 118 år innan det blir en jämlik fördelning av dagarna i föräldraförsäkringen om det ska gå i nuvarande takt, sade Peder Björk från Västernorrland och tillade att han inte vill vänta så länge"(Hittat via knuff.)Är det kanske i själva verket så att mina kära partikamrater väljer att istället för att kämpa för en annan samhällelig ordning med fokus på maktfrågorna skjuta in sig på de enskilda människornas egna högst privata angelägenheter. Av citatet ovan framgår att t.ex. Peder Björk anser sig ha rätt att fastslå att en jämlik fördelning av dagarna i föräldraförsäkringen är att man och kvinna (för här talar vi extrem heteronormativitet) tar ut lika många dagar.

Vi ska vara kvar i Afganistan. Så blev beslutet på kongressen.

I morgonteve ger Mona Sahlin argumenten.

När terrorn upphör

När FN anser att det är tryggt för befolkningen

När de slutar bränna skolor

När flickor inte får fingrarna avskurna när det går och röstar

Jag ställer upp på dessa argument

<em>Högbergs tankar


Är det kanske i själva verket så att mina partikamrater väljer att istället för verklig internationell solidaritet som kräver att man ställer upp på varje folks självbestämmande och motsätter sig utländska interventioner helt satt sig i imperialismens (läs gärna USA) tjänst och med lånade Bushska argument motiverar dödandet av muslimer. Långt från "dessa satans mördare", långt från USA ut ur Vietnam, Sovjet ut ur Afghanistan!

Men han fick svar på tal av Anders Lago, kommunalråd i Södertälje som påpekade att flera EU-länder, exempelvis Frankrike, redan erkänt morden som just folkmord.

DN


Är det i själva verket så att mina kära partikamrater skaffar sig, istället för att driva en flyktingpolitik prägla av internationella solidaritet och av respekt för flyktingars mänskilga rättigheter, alibi genom att strida för ofarliga och till intet förpliktigande resolutioner som främst tilltalar redan etablerade grupper.

20091025

Förstår vi sociala medier, förstår vi vår tid

Twitter handlar om relationer, Mona: "I somras träffade jag Mona Sahlin. Jag passade på att fråga henne varför hon slutat twittra, och hennes svar gjorde mig bekymrad. Hon sa att hon inte tyckte att hon fick fram sitt budskap ordentligt på 140 tecken.
Mona Sahlin har fullständigt missförstått poängen med Twitter. Och med sociala medier generellt, det märks inte minst när jag läser den rödgröna bloggen där Mona är en av fyra partiledare som bloggar. Den är tråkig, den är opersonlig och de som skriver kommentarer får ingen som helst feedback. Många hånar Twitter med argumentet att de inte är intresserade av att läsa om vad folk äter till frukost. Framförallt när man försöker tala om att Twitter och andra sociala medier som Facebook och bloggar faktiskt kan användas professionellt, så himlas det med ögon. ”Vad kan man få sagt på 140 tecken liksom?”
Sociala medier handlar om att bygga relationer. För att bygga relationer krävs kommunikation. Tvåvägs. I alla närmare relationer jag har diskuteras ibland mat. Sällan just frukostvanor, men jag skulle nog säga att större delen av de samtal jag har under en dag handlar om ganska banala saker."(Hittat via Twitter och tiden.)Känner mig så oerhört gammal och trött. Mymlan fångar på några rader det centrala med den kommunikativa tid vi lever i. Det är faktiskt inte kongresser som avgör, det är kommunikationen vi upprätthåller hela tiden som är viktig. Tvåvägs - precis som Mymlan säger.

Modernisera skolan

Engelsk skola ställs på prov: "Många rektorer och lärare menar också att proven stjäl tid från undervisningen. Eleverna tvingas repetera sånt de redan kan. Egentligen borde de använt sina dyrbara lektioner till att lära sig nytt.

Lärarkåren är även missnöjd med den kraftiga fokuseringen på räkning och läs- och skrivkunnighet.

–Ämnena är viktiga. Men det måste finnas utrymme för kre-ativitet; musik, teknik och sport. Vi vet att barn lär sig bäst när de har roligt och har en bred, intressant läroplan, säger Mick Brookes.

Han konstaterar att engelska och amerikanska barn enligt Unicef är bland de olyckligaste i västvärlden. Båda grupperna kommer från länder med utbredda testkulturer.

Kritiken mot systemet har tilltagit under senare år. Och nu får personalen stöd av den mest omfattande granskningen – Cambridge Primary Review – av primärundervisningen på över 40 år. Cambridgestudien tog tre år att slutföra. Resultatet är ett underkännande av regeringens politik.

Forskarna konstaterar visserligen att systemet i stort håller måttet och att skolan för många barn är en fast punkt i tillvaron. Men det beror inte på regeringen utan på att lärarna lyckas göra det bästa av situationen.

Istället för att detaljstyra undervisningen bör politikerna lämna över ansvaret till de enskilda skolorna anser rapportförfattarna. De påpekar att läroplanen är smalare än undervisningen som bedrevs i den viktorianska grundskolan."

Leder denna omfattande utvärdering av den engelska test- och inspektionskulturen till att vår marsch mot just detsamma kommer att ifrågasättas? Leder de engelska lärarnas och rekoterernas kritik till motsvarande "uppror" bland deras svenska kollegor?

Bara som exempel - hur ser socialdemokrater på den teknik som genomsyrar hela samhället utom just skolan? Brockman har tittat på kongressmaterialet:
Nu vill jag prata om IT-utveckling i skolan. Det förvånade mig mycket att det inte nämns med ett ord i texten om skolan. Därför satte jag mig idag och sökte igenom samtliga handlingar efter ”IT”.

Det enda ställe där IT i skolan nämns är i ett stycke benämnt Media, teknik och integritet i utveckling. Texten lyder:

Förslag till politiska riktlinjer sid 62 från rad 8
Svensk skola behöver arbeta strategiskt för att göra IT-tekniken till ett effektivt verktyg i skolarbetet. Skolan har funnit lösningar på de initiala problemen med att elever kopierade varandras skolarbeten via Internet – ett slags skolans upphovsrättsproblem. Nu blir Internet alltmer en tillgång i undervisningen. Men många ungdomar har dessvärre fått erfara andra baksidor av det elektroniska utbytet. Vi upprörs över den ökande mobbningen på nätet. Manipulerade eller äkta bildmaterial och privata uppgifter sprids lätt och snabbt, och det är omöjligt att få bort oönskade uppgifter från nätet.

Är det inte oerhört sorgligt? Fusk och mobbning – är detta det viktigaste och mest intressanta som finns att säga om IT i skolan? Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.


Och för att citera Friedman: But those who have the ability to imagine new services, new opportunities and new ways to recruit work were being retained. They are the new untouchables.

Alltså - en modern skola missar förstås inte grundläggande kunskaper som att läsa och skriva men, och detta är ett viktigt och helt avgörande men, satsar på kreativa förmågor som i dagens alltmer digitaliserade värld självklart kräver en "IT-enabled" vardag (undrar varför jag inte hittar ett bra svenskt ord för enabaled?). Och det handlar om, för att använda ett språkbruk gillat av marknadsliberaler, vår framtida konkurrenskraft eller för at tala ett språk som passar mig bättre om våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av världen.

20091018

Hushålla med gemensamma resurser - hur svårt är det

Johanna Graf: Alla kliar varandras ryggar, men vem kliar AIK-fansen?: "Bara sedan december 2007, när de första 218 miljonerna från Solna klubbades av kommunfullmäktige, har projektet fördyrats med EN HALV MILJARD KRONOR. Då, i dec-07, hette det att arenan ABSOLUT inte fick kosta mer än 1,9 miljarder, men redan innan spaden har stuckits i jorden har den summan alltså ökat med mer än 25 %. Vad den ligger på just nu vet jag inte, för vi förtroendevalda har så taskig insyn och riskanalys att stadens revisorer skrivit en skarp rapport och klagat. Men det är försent att göra nåt åt det nu, för alla
kontrakt är redan påskrivna."

Nu bryr jag mig inte särskilt om vare sig nationalarenor eller aik-fans. Elitidrotten funkar som substitut för religion i dagens samhälle och det ligger nära tillhands att travestera ett citat som emellanåt tillskrivs den gode Marx:
Elitidrott är opium för folket
Däremot bryr jag mig om användningen av skattepengar.

Johanna Graf refererar en granskning som Dagens Industri gjort som också refereras på SvenskaFans.com (en sida för dyrkan av elitidrott). Hela DI-artikeln finns som pdf. Får man tro Graf saknas såväl insyn som kostnadskontroll och sannolikt sitter Solna kommun med svarte petter. Swedbank avser tydligen också att slösa bort spararnas pengar på projektet - är väl bara PEAB som kommer ut med vinst.

En liknande utveckling ser vi när det gäller det närmast fantastiska projektet att för ungefär 1 miljon per meter förlänga museispårfvägen från Norrmalmstorg till Gallerian.
Att förlänga spårvägen till Gallerian är slöseri med skattebetalarnas pengar. Ett av de mest angelägna kollektivtrafikprojekten är att bygga ut tunnelbanan till Karolinska sjukhuset och Norra stationsområdet. I stället blir den borgerliga majoriteten i Stockholms stora satsning under mandatperioden att förlänga museispårvägen från Norrmalmstorg till Gallerian för 228 miljoner, skriver Jens Spendrup, Peter Egardt, Lars Dahlberg och Jan Valeskog.


En nätt affär på 228 miljoner som Stockholms skattebetalare får stå för - föresten inte begränsat till Stockholms stad - i detta projekt deltar Stockholms läns landsting så vi är rätt många som får se våra skattepengar förskingras på tämligen meningslösa projekt i Stockholms innerstad vars effekt i huvudsak torde vara negativa för framkomligheten.

20091012

FAQ om FRA för okunniga riksdagsmän (och andra)

Riksdagen är okunnig om FRA-lagen: "Missförstånden kring FRA-lagen står som spön i backen. Riksdagsledamöterna omger sig med sakfel i sitt försvar för FRA-lagen. Vet verkligen våra folkvalda vad de ska rösta om på onsdag?"(Hittat via knuff.)På onsdag smäller det, dvs det är då omröstningen sker. För den som ännu inte har förstått vad alliansen med berått mod, med uppsåt vill göra så har Mikael Nilsson skrivit en lathund. Han riktar den till okunniga riksdagsmän men för den som vill förstå vad det handlar om och konsekvenserna av denna okunnighet är det värdefull läsning (också på Newsmill men utan länkar).

Politiker - av rätt sort

Risk att S missar de unga väljarna inför valet 2010: "SSU går till storms mot moderpartiet: Vi kräver att partiets listor ålderssäkras inför de allmänna valen nästa år. Medelåldern för de socialdemokrater som blev invalda i riksdagen 2006 var 48 år. När svenska folket går till val i september nästa år kommer ingen socialdemokrat i riksdagen att vara under 30. SSU kräver därför att partiet ålderssäkrar sina listor inför 2010 års val. 25 procent av de valbara kandidaterna ska vara under 35 år."

Jag håller med Jytte Guteland så som artikeln sammanfattas i rubriken - det finns en stor risk att vi missar de unga. Någon ålderssäkring behövs däremot inte, så i SSU:arnas lösningsförslag finns inte mycket att hämta. Skälet till detta är att partiet fastnat i ett utslätande kvoteringstänkande i syfte att uppnå representativitet - inte för åsikter utan för egenskaper, företrädesvis medfödda sådana som kön, ålder men också geografiska och i någon mån yrkesmässiga (bra med någon från LO). Resultatet - ja-sägare alldeles oavsett dessa egenskaper.

Det vi behöver är folk som kan göra skillnad - politisk skillnad. Folk som kan stå upp för den demokratiskt frihetliga tradition ur vilket partiet växt fram. Folk som kan göra en klassanalys och förstås vad den skall användas till. Folk som inte ser institutioner som något man gör till ideologi. Folks som bärs av visionen av ett rättvist samhälle (inte en rättvis stat). folks som ser politiska uppdrag som en del av livet och där det bästa som kan hända är att andra människor växer.

Kort sagt - folk som har förstått något av den tid vi lever i och de villkor det ger kampen för ett rättvist samhälle. En tid som kräver samma värderingar som alltid burit oss men som kräver rätt radikalt annorlunda lösningar. En sådan politik lockar också ungdomarna.

Konspirationernas tid

Saker som ser ut som en tanke: "Det verkar nu som att många tror att det är försent. Att det enda som händer om några borgerliga ledamöter röstar med oppositionens motion är att FRA-lagen återförs till 1.0. Att eftersom lagen gått igenom en gång så är den oåterkallerlig. Så är det inte. Vi skriver inte lagar i sten längre. Jag tror inte att vi har gjort det sedan Mose tid. Lagar skrivs av människor och kan således upphävas av människor. Kablar kopplas in av människor och kan således kopplas ur av människor. Makthavare tillsätts av människor och kan, än så länge, avsättas av människor."

Även om jag inte är lika konspiratoriskt lagd som Joshua så ligger det förstås en del i hans tankar kring hur det plötsligt slumpar sig så att andra debatter blossar upp just inför FRA-omröstningen. T.o.m. Fotbollsförbundet har alltså lagt en landskamp samma dag - kan ju knappast vara en slump!

Jag är dock lite trött, det medges. Thomas Bodström får fortsätta att vara talesman för mitt parti i dessa frågor - det är ofattbart (och då tänker jag inte på frånvaro, arvoden etc). Partistyrelsen är egentligen inte på banan. Folk som hävdar frihetliga ideal är tokar. Imperialism, ockupation och dödande försvaras av partikamrater. En president i krigförande land får fredspris.

20091011

Tok, är det mig de talar om?

Att köpa sex är ingen mänsklig rättighet, det är att köpa sig rätten att kränka en annan människa.: "Idag manifesteras tokliberalismen av riksdagsledamot Federley som vill avskaffa sexköpslagen."

Jag håller på att radikalt omdefiniera mig själv. Alldeles nyss var jag tvungen att konstatera att jag tillhör gruppen äldre. Nu får jag till det foga att jag också är en tok - det senare tydligen en kategori som vice ordförande i socialförsäkringsutrkottet använder i skrift för människor som inte delar hennes åsikter - man undrar vad vi kallas bakom skål och vägg.

50+, är det mig de talar om?

Vilka är Sveriges bästa 50plusbloggare?: "Dax.se ska utse Sveriges bästa bloggare som är 50+. Här kan du läsa mer om tävlingen och kanske nominera dig själv eller någon annan."

Mymlan tipsar om denna tävling för äldre - som alltså utgörs av alla över 50:-(.

Äldre75.jpg

20091010

Att bestämma över sin kropp är en mänsklig rättighet

Att knulla är ingen rättighet jämförbar med rösträtt: "Mer knull åt folket! Ingen feministisk analys, ingen maktanalys, utan allt är fritt. Jag tar en påse chips, en cola, och så den där lilla saken med brunt hår högst upp på hyllan. Det var bra så, tack så mycket.

När de möter motstånd drar de fram de gamla kära moralistkortet. Tröttsamt. Det har män som hatar kvinnor gjort i eviga tider. Debatten mot att luckra upp sexualbrottslagstiftningen på 70-talet var utsatt för samma sorts drev. Använder man sig av moralkortet behöver man inte bemöta seriös kritik. Istället kallar man alla motståndare för moraltanter, och kämpar vidare för rätten att få köpa sig en kvinna lite när helst man vill."

Ida Gabrielsson verkar inte förstå 1) att vår syn på sexualiteten fortfarande präglas av dels tradition som utgått från historisk nödvändighet, dels av något tusental år av kristen moral och 2) vad debatten egentligen (borde) handlar om. Det är inte mäns rätt att köpa sex som förespråkas utan allas rätt att bestämma över sina egna kroppar. Det är ju helt enkelt så att det är tillåtet att betala för utnyttjande av andra människors kroppar i alla andra sammanhang - bära, tvätta, städa, köra, massera, skådespeleri etc. Alltså; de flesta av oss säljer delar av våra kroppar dagligen. Ida Gabrielsson accepterar antagligen det - lönearbetet - och tycker förhoppningsvis att det är OK att t.ex. undersköterskan använder sina händer för att tvätta de gamla mot betalning. Kanske är det t.o.m. OK att massören använder sin kropp för att ge massage mot betalning. Om samma kropp, samma händer används för att massera ett könsorgan, mot betalning, så blir det plötsligt fel - detta är inget annat än moralism.

Knuff

Isabella Lund skriver:
Man har sett i stora undersökningar att det inte är jobbet i sig som skadar oss mest. Det är stigmatiseringen, fördomarna och föraktet! Alla som påstår att det vi gör/gjort är hemskt! De som gör oss till offer och brännmärker oss i pannan som samhällets lägst stående varelser!

Ja varelser… för vi behandlas inte som människor av myndigheter och politiker. Människor har mänskliga rättigheter och vår etik säger oss att utsatta grupper av människor ska man visa respekt och lyssna på. Det ska inte gälla oss. Och just så sa vår justitieminister högt i riksdagen i oktober 2007 utan att någon reagerade.


Knuff

Ett helt annat problem är de prostituerades utsatthet. Det har ingenting att göra med arbetets natur (sälja tjänster som utförs med hjälp av den egna kroppen) utan med det tabu som omgett verksamheten och som gjort att den oftast utövas under usla förhållanden och av människor som tvingats in i den (av omständigheter eller av yttre tvång). Genom historien har liknande missförhållanden åtgärdats genom att verksamheter lyfts fram i ljuset och reglerats, arbetsmiljön förbättrats, sjukvård erbjudits etc. För moraltanter som Gabrielsson funkar förstås inte en sådan ordning på just detta speciella område eftersom hon måste upprätthålla myten av att sex är något annat - att en handtralla är väsensskild från fotmassage.

Gudrun Schyman försöker också dölja den moraliska dimensionen:
Sexköpslagen är alltså inte en moralisk lag som talar om att en viss sorts sex är fel. Det lagen säger är att det är förbjudet att köpa en annan människas kropp och utnyttja den för ändamål och tjänster som till synes har med sexuell lust att göra. Lagen reglerar alltså inte vår sexualitet utan det som händer när det inte längre handlar om sexualitet.
Hon avsexualiserar helt enkelt all sex som sker mot betalning!!!!

Frederick Federley verkar ha fattat (eller så befinner han sig bara i medieskugga):
De har inget fackförbund, ingen a-kassa och ingen pensionsförsäkring.
Han kanske till och med är för kollektivavtal!!!

Knuff

Uppdaterat - missade att referera till 之乎者也.

20091007

Sveriges coolaste robot

Sex finalister rösta på din favorit: "Avgörandet närmar sig i den prestigefyllda tävlingen om Sveriges coolaste robot. Bland de insända nomineringarna har vi vaskat fram sex starka finalister. Nu kan du vara med och rösta fram vinnaren."
Dags att göra din röst hörd. Jämt mellan mjölkningsroboten och Tom Tits stolthet Kuka Robocoaster så här långt. LT tipsade också om detta.

20091005

Regering-Microsoft skandal i Australia i avslöjad

Government-Microsoft Scandal in Australia is Exposed; BECTA Pays Lip Service | Boycott Novell: "This is a major scandal and hopefully it’s just the beginning of it. This shows how a foreign commercial entity essentially runs the government rather than the people who elect their officials controlling the government or at least being served by it. The remainder of this article is also eye opening.

Over in the UK, a similar scandal is happening with BECTA, which seems to have turned into some kind of a Microsoft front that helps train (indoctrinate) children for a career in Windows and Office [1, 2, 3]. The heat has apparently gone up so much that BECTA now throws a little token to “open source”.

"

Det är via Øystein Johannessens twittrande jag hittar ovanstående. Man blir faktiskt lite förundrad - är det möjligt att det är sant och om så hur dj-a dum får man bli.

20091003

Vart tog själen vägen

Friheten är röd: "Nu på 2000-talet är man väl snarast tillbaka i spioneriet igen då. Och den sura partistyrelsen har redan avslagit en motion till årets kongress, det ska inte bli något moratorium för integritetskränkande lagstiftning.

Socialdemokraterna kör på som om man fortfarande har 45 procents tryggt väljarstöd. I själva verket är väljarkåren yngre och mer lättrörlig än någonsin."

Eva Franchell skrev en utmärkt ledarkrönika i gårdagens Aftonblad. Skälet till att socialdemokratin måste
Riv upp FRA.

Modernisera upphovsrätten.

Gör en gång för alla upp med Bodströmsamhället.


är emellertid inte att väljarkåren är mera lättrörlig eller att partiets agerande inte tilltalar de unga. Skälet är förstås att politiken som formats av Thomas Bodström men som dessärre också fått stöd av den Persson-ledda regeringen, av riksdagsgruppen och nu av partistyrelsen (som ju föreslår avslag på motionen om ett moratorium för integritetskränkande lagstiftning) är i grunden felaktig, står i skarp kontrast till det frihetsideal som en gång bar fram partiet. Eller som Anders Widén uttrycker det i ett lysande inlägg:
De berör en kärna.

På websidan för Sossar mot Storebror står det:

de röda väljarna vill leva i frihet, det har de alltid velat.

Det är temat för hela existensen av nätverket Sossar mot storebror, vi vet att socialdemokratin är en frihetsrörelse men vi ser också att partiet Socialdemokraterna inte klarat av att vara sin ideologis frihetsrörelse.


Thomas Hartman formulerar uppgiften väl:
Det är dags att vi hjälps åt att stoppa Bodströmsamhället i papperskorgen.
Och Krassman tycker inte att loppet är kört trots partistyrelsens inställning - skall vi ändra på den får vi dock jobba hårt de närmaste veckorna.