20091031

Lägg omedelbart ner all Komvux


Tack KomVux för Thomas Bodström
: "Nyss äntrade Thomas Bodström talarstolen. Han började med att tacka KomVux för att han stod här idag. - Jag hörde till dem som gick 7-årig ekonomisk linje, men till slut fick jag möjlighet att läsa till jurist. Alla ska ha en andra chans. Och en tredje och en fjärde, sa han. Även Anders Borg borde tacka KomVux, för han gick en liknande väg"
Visst är det självklart att Komvux behövs. Visst skall alla ha en andra, tredje, fjärde chans. Jag vet inget om Anders Borgs bakgrund och kan inte bedöma Thomas Bodströms juridiska kompetens. Om däremot Bodströms politiska gärning i någon grad kan tillskrivas hans 7(?)-åriga ekonomiska linje (jag har hört talas om överliggare men ändå...) eller hans studier vid Komvux är jag beredd att ompröva mitt ovan deklarerade stöd för denna institution.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.