20091030

Men lille vän - vi vet hur du ska bete dig

Föräldrarförsäkring delar s-kongress: "- Det tar 118 år innan det blir en jämlik fördelning av dagarna i föräldraförsäkringen om det ska gå i nuvarande takt, sade Peder Björk från Västernorrland och tillade att han inte vill vänta så länge"(Hittat via knuff.)Är det kanske i själva verket så att mina kära partikamrater väljer att istället för att kämpa för en annan samhällelig ordning med fokus på maktfrågorna skjuta in sig på de enskilda människornas egna högst privata angelägenheter. Av citatet ovan framgår att t.ex. Peder Björk anser sig ha rätt att fastslå att en jämlik fördelning av dagarna i föräldraförsäkringen är att man och kvinna (för här talar vi extrem heteronormativitet) tar ut lika många dagar.

Vi ska vara kvar i Afganistan. Så blev beslutet på kongressen.

I morgonteve ger Mona Sahlin argumenten.

När terrorn upphör

När FN anser att det är tryggt för befolkningen

När de slutar bränna skolor

När flickor inte får fingrarna avskurna när det går och röstar

Jag ställer upp på dessa argument

<em>Högbergs tankar


Är det kanske i själva verket så att mina partikamrater väljer att istället för verklig internationell solidaritet som kräver att man ställer upp på varje folks självbestämmande och motsätter sig utländska interventioner helt satt sig i imperialismens (läs gärna USA) tjänst och med lånade Bushska argument motiverar dödandet av muslimer. Långt från "dessa satans mördare", långt från USA ut ur Vietnam, Sovjet ut ur Afghanistan!

Men han fick svar på tal av Anders Lago, kommunalråd i Södertälje som påpekade att flera EU-länder, exempelvis Frankrike, redan erkänt morden som just folkmord.

DN


Är det i själva verket så att mina kära partikamrater skaffar sig, istället för att driva en flyktingpolitik prägla av internationella solidaritet och av respekt för flyktingars mänskilga rättigheter, alibi genom att strida för ofarliga och till intet förpliktigande resolutioner som främst tilltalar redan etablerade grupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.