20091025

Modernisera skolan

Engelsk skola ställs på prov: "Många rektorer och lärare menar också att proven stjäl tid från undervisningen. Eleverna tvingas repetera sånt de redan kan. Egentligen borde de använt sina dyrbara lektioner till att lära sig nytt.

Lärarkåren är även missnöjd med den kraftiga fokuseringen på räkning och läs- och skrivkunnighet.

–Ämnena är viktiga. Men det måste finnas utrymme för kre-ativitet; musik, teknik och sport. Vi vet att barn lär sig bäst när de har roligt och har en bred, intressant läroplan, säger Mick Brookes.

Han konstaterar att engelska och amerikanska barn enligt Unicef är bland de olyckligaste i västvärlden. Båda grupperna kommer från länder med utbredda testkulturer.

Kritiken mot systemet har tilltagit under senare år. Och nu får personalen stöd av den mest omfattande granskningen – Cambridge Primary Review – av primärundervisningen på över 40 år. Cambridgestudien tog tre år att slutföra. Resultatet är ett underkännande av regeringens politik.

Forskarna konstaterar visserligen att systemet i stort håller måttet och att skolan för många barn är en fast punkt i tillvaron. Men det beror inte på regeringen utan på att lärarna lyckas göra det bästa av situationen.

Istället för att detaljstyra undervisningen bör politikerna lämna över ansvaret till de enskilda skolorna anser rapportförfattarna. De påpekar att läroplanen är smalare än undervisningen som bedrevs i den viktorianska grundskolan."

Leder denna omfattande utvärdering av den engelska test- och inspektionskulturen till att vår marsch mot just detsamma kommer att ifrågasättas? Leder de engelska lärarnas och rekoterernas kritik till motsvarande "uppror" bland deras svenska kollegor?

Bara som exempel - hur ser socialdemokrater på den teknik som genomsyrar hela samhället utom just skolan? Brockman har tittat på kongressmaterialet:
Nu vill jag prata om IT-utveckling i skolan. Det förvånade mig mycket att det inte nämns med ett ord i texten om skolan. Därför satte jag mig idag och sökte igenom samtliga handlingar efter ”IT”.

Det enda ställe där IT i skolan nämns är i ett stycke benämnt Media, teknik och integritet i utveckling. Texten lyder:

Förslag till politiska riktlinjer sid 62 från rad 8
Svensk skola behöver arbeta strategiskt för att göra IT-tekniken till ett effektivt verktyg i skolarbetet. Skolan har funnit lösningar på de initiala problemen med att elever kopierade varandras skolarbeten via Internet – ett slags skolans upphovsrättsproblem. Nu blir Internet alltmer en tillgång i undervisningen. Men många ungdomar har dessvärre fått erfara andra baksidor av det elektroniska utbytet. Vi upprörs över den ökande mobbningen på nätet. Manipulerade eller äkta bildmaterial och privata uppgifter sprids lätt och snabbt, och det är omöjligt att få bort oönskade uppgifter från nätet.

Är det inte oerhört sorgligt? Fusk och mobbning – är detta det viktigaste och mest intressanta som finns att säga om IT i skolan? Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta.


Och för att citera Friedman: But those who have the ability to imagine new services, new opportunities and new ways to recruit work were being retained. They are the new untouchables.

Alltså - en modern skola missar förstås inte grundläggande kunskaper som att läsa och skriva men, och detta är ett viktigt och helt avgörande men, satsar på kreativa förmågor som i dagens alltmer digitaliserade värld självklart kräver en "IT-enabled" vardag (undrar varför jag inte hittar ett bra svenskt ord för enabaled?). Och det handlar om, för att använda ett språkbruk gillat av marknadsliberaler, vår framtida konkurrenskraft eller för at tala ett språk som passar mig bättre om våra möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av världen.

3 kommentarer:

 1. Ha,ha. I Sverige sägs proven stjäla tid från lärare speciellt i gymnasiet. Eftersom proven betygssätts och betygssättning sker sällan och därför betyder så oerhört mycket för den enskilde eleven ägnar ofta lärare timmar åt att försöka vara minutiöst rättvis vid rättning av dem. Trots detta behöver de ändå ägna mycket tid och energi för att förklara sin betygssättning för elever. Tacka sjutton för att lärare vill slippa prov...

  SvaraRadera
 2. Tror du helt missuppfattat skälet till att lärare kan ha kritiska synpunkter på nationella prov (vilket är det engelska lärare aktualiserar). Frågan är hur sådan påverkar undervisningen .

  SvaraRadera
 3. Du kunde kanske kostat på dig att nämna begreppet nationella prov i ditt inlägg?
  Jag föredrar begripliga inlägg som gör att man blir intresserad av att läsa bifogade länkar.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.