20091025

Förstår vi sociala medier, förstår vi vår tid

Twitter handlar om relationer, Mona: "I somras träffade jag Mona Sahlin. Jag passade på att fråga henne varför hon slutat twittra, och hennes svar gjorde mig bekymrad. Hon sa att hon inte tyckte att hon fick fram sitt budskap ordentligt på 140 tecken.
Mona Sahlin har fullständigt missförstått poängen med Twitter. Och med sociala medier generellt, det märks inte minst när jag läser den rödgröna bloggen där Mona är en av fyra partiledare som bloggar. Den är tråkig, den är opersonlig och de som skriver kommentarer får ingen som helst feedback. Många hånar Twitter med argumentet att de inte är intresserade av att läsa om vad folk äter till frukost. Framförallt när man försöker tala om att Twitter och andra sociala medier som Facebook och bloggar faktiskt kan användas professionellt, så himlas det med ögon. ”Vad kan man få sagt på 140 tecken liksom?”
Sociala medier handlar om att bygga relationer. För att bygga relationer krävs kommunikation. Tvåvägs. I alla närmare relationer jag har diskuteras ibland mat. Sällan just frukostvanor, men jag skulle nog säga att större delen av de samtal jag har under en dag handlar om ganska banala saker."(Hittat via Twitter och tiden.)Känner mig så oerhört gammal och trött. Mymlan fångar på några rader det centrala med den kommunikativa tid vi lever i. Det är faktiskt inte kongresser som avgör, det är kommunikationen vi upprätthåller hela tiden som är viktig. Tvåvägs - precis som Mymlan säger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.