20091012

Politiker - av rätt sort

Risk att S missar de unga väljarna inför valet 2010: "SSU går till storms mot moderpartiet: Vi kräver att partiets listor ålderssäkras inför de allmänna valen nästa år. Medelåldern för de socialdemokrater som blev invalda i riksdagen 2006 var 48 år. När svenska folket går till val i september nästa år kommer ingen socialdemokrat i riksdagen att vara under 30. SSU kräver därför att partiet ålderssäkrar sina listor inför 2010 års val. 25 procent av de valbara kandidaterna ska vara under 35 år."

Jag håller med Jytte Guteland så som artikeln sammanfattas i rubriken - det finns en stor risk att vi missar de unga. Någon ålderssäkring behövs däremot inte, så i SSU:arnas lösningsförslag finns inte mycket att hämta. Skälet till detta är att partiet fastnat i ett utslätande kvoteringstänkande i syfte att uppnå representativitet - inte för åsikter utan för egenskaper, företrädesvis medfödda sådana som kön, ålder men också geografiska och i någon mån yrkesmässiga (bra med någon från LO). Resultatet - ja-sägare alldeles oavsett dessa egenskaper.

Det vi behöver är folk som kan göra skillnad - politisk skillnad. Folk som kan stå upp för den demokratiskt frihetliga tradition ur vilket partiet växt fram. Folk som kan göra en klassanalys och förstås vad den skall användas till. Folk som inte ser institutioner som något man gör till ideologi. Folks som bärs av visionen av ett rättvist samhälle (inte en rättvis stat). folks som ser politiska uppdrag som en del av livet och där det bästa som kan hända är att andra människor växer.

Kort sagt - folk som har förstått något av den tid vi lever i och de villkor det ger kampen för ett rättvist samhälle. En tid som kräver samma värderingar som alltid burit oss men som kräver rätt radikalt annorlunda lösningar. En sådan politik lockar också ungdomarna.

3 kommentarer:

  1. Vackert skrivet, och det är fullkomligt obegripligt att det måste sägas. Men kategoriseringen är en fälla, precis som kritiken mot Bodström, myglet kanske fäller honom men inte politiken (FRA)! Politikens innehåll mste börja ur ett medborgarperpsktiv.

    SvaraRadera
  2. Får en ju att börja fundera - när avgick/avsattes någon av politiska skäl senast?

    SvaraRadera
  3. Det var kanske den där gamle ATP-liberalen 1958? Annars vet jag inte.

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.