20091030

Tendensiös rapportering i AB

Pensionärer lockas med sänkt skatt: "Direkt efter en valseger ska ett rejält första steg tas för att sluta klyftan mellan pension och lön, beslutade S-kongressen på fredagskvällen."

Om s-kongressen beslutat gå i riktning mot samma skattesats oavsett inkomstslag av rättvise-skäl så är det utmärkt. Om de beslutat förändra skattesatsen för pensionärer av valtaktiska skäl så saknar kongressen politisk själ.

Om det är Aftonbladet eller TT som satt rubriken spelar kanske ingen roll - den är ett bra exempel på hur journalister/rubriksättare utnyttjar möjligheten att vinkla ett kongressbeslut till att i detta fall förefalla vara just valtaktik.

Tyvärr verkar ju detta sätt att rubricera understödjas av ett uttalande av en Malte Lindberg från Skåne, synnerligen obegåvat och inte ett argument i frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.