20091206

Sverige ut ur Afghanistan

Nu har vi ingen orsak att kriga i Afghanistan längre: "Den amerikanske presidenten kommer att anklagas för att ha gett upp och frivilligt förlorat ett krig. För som var och en inser kommer demokrati inte att utbryta i Afghanistan omedelbart efter de amerikanska truppernas tillbakadragande. Kvinnor kommer inte att befrias. Korruptionen och narkotikahandeln inte försvinna. Den enda goda nyheten för den afghanska befolkningen blir då att ockupationstruppernas massmördande av civila upphör.
Det är inget lyckligt slut på kriget som Barack Obama skisserar. Men det är den enda möjliga och det minst olyckliga."

Jan Guillou har noterat att med Barack Obamas senaste klarläggande vad gäller ambitionerna med den USA-ledda ockupationen av Afghanistan så återstår ingenting av den retorik som använts för att motivera det svenska deltagandet.

Man kan väl anta att detta ändå inte kommer att leda till någon ändring av det svenska deltagandet i ockupationen och därmed rätt direkta ansvar för mördandet av civila afghaner. Att det självklart borde innebära att oppositionen omedelbart enas bakom ett krav på omedelbart upphörande av det svenska krigsäventyret innebär väl tyvärr inte att så kommer att ske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.