Gadgeten innehöll ett fel

20090610

Pirater - nutidens frihetskämpar?

Om gnagare, gråterskor och änglakörer i EU-valets kölvatten: "
Valanalyser är som kommentarer efter en förlust i en fotbollslandskamp. Ett antal gråterskor framträder och beklagar sig över det skedda."(Hittat via s-info.)Och jag som trodde att gråterskor hörde begravningar till, men...

Och Bengt Silfverstrand citerar Anna Hellgren i Dagens Arena (utan att länka förstås):
Om det svenska EU-valet visar något, det låga valdeltagandet till trots, är det att de partier som faktiskt pratade ideologi och politiska visioner vann väljarnas förtroende. Miljöpartiet, Folkpartiet och Piratpartiet (nåja det sistnämnda i kombination med ideologi var nog en rejäl överdrift – Silfverstrands anm.) vågade lita på väljarnas intelligens och belönades därefter. Frågan är när (s) är redo att göra detsamma?


Silfverstrands anmärkningen är rolig. Det Silfverstrand uppenbarligen inte förstått är att Piratpartiet visst vägleds av en ideologi - kanske inte omfattad av alla som röstade och kanske inte helt klar för alla medlemmar heller men ideologisk botten har verkligen både frågan om fildelning och frågan om integritet. Dessutom är denna ideologiska botten betydligt mera besläktad med våra egna ideologiska rötter än vad som kanske är uppenbart.

Låt oss börja från början - socialdemokratin måste beskrivas som en frihetsrörelse, en rörelse som tog på sig uppgiften att befria arbetarklassen från utsugning och säkra rätten till bildning och kultur. Också förstås från det förtryck kapitalet utövade genom kontroll över statsmakten.

Vad vilja då piraterna (i min tolkning): Jo befria oss från storkapitalets kontroll över distributionen av kulturen, en befrielse som möjliggörs genom att teknikutvecklingen. Det kostar "ingenting" att mångfaldiga och distribuera en digital vara, varför skall då någon kunna tjäna stora pengar på att tvinga människor att använda gammal teknik och betala för obsoleta distributionsformer.

Fildelning = kultur tillgänglig för alla utan restriktioner av geografiska eller ekonomisk karaktär!


Till detta kommer att statsmakterna nu igen används för att kontrollera folket på kapitalets uppdrag, nu med oändligt mycket mer vidsträckta möjligheter som den digitala teknik tillhandahåller. Övervakningssamhället (Bodströmsamhället) inkräktar på varje del av vårt privatliv eftersom detta ju i allt väsentligt (och mest påtagligt hos unga) är och i ständigt ökande omfattning blir digitalt eller åtminstone digitalt spårbart.

Johan Westerholm skriver på Arvid Falk
Lagstiftningen, som kan kännetecknas av en repressiv syn och möjliggörandet av legala intrång i enskildas integritet, upplevdes av opinionen som obegriplig, svårgenomträngd och framforcerad, trots att dess supportrar hävdat motsatsen. Utöver detta släpps privata aktörer in på det område som gränsar till statens våldsmonopol, det område som skall kännetecknas av opartiskhet och omfattar förundersökningar. Det har framkommit att oroväckande många av riksdagens ledamöter, har en grumlig uppfattning om lagarnas och teknikens mekanismer samt efterföljande konsekvenser för den enskilde.

Vi, (S), har ett historiskt ansvar för att de lagar som reglerar bland annat den personliga integriteten

Värna den personliga integriteten = att befria människor från överhetens kontrollapparat!

Därutöver finns det anledning att fundera lite kring varifrån sådana rörelser som Open Source, Open Content m.fl. hämtat sin inspiration. I direktiven till den s.k. e-delegationen anges att den skall
sträva efter att offentlig förvaltning, i så stor utsträckning som möjligt, ska bygga sina lösningar på öppna standarder, använda sig av programvara som bygger på öppen källkod samt sträva efter lösningar som stegvis frigör förvaltningen från beroendet av enskilda plattformar och lösningar
Detta är mycket viktigt, på sätt och vis revolutionerande. Här anammas den ideologi som ligger till grund för de rörelser jag nämnde nyss och som innebär att man utvecklar tillsammans och gör fritt tillgängligt, att man säkrar oberoende från stora leverantörer med hegemoni/monopolanspråk, att man tillhandahåller innehåll av olika typ fritt för medborgarna att använda efter eget tycke och smak. Det är ur den andan som fildelning (de flesta sådana verktyg är open source) vuxit.

Men det är klart - 74 års män hänger väl inte med här. Anders Nilsson skriver i inledningen till ett läsvärt inlägg
I eftervalsdebatten slås jag av två saker. Tydligare än någonsin framstår det som att socialdemokratin grupperar sig i två stora läger: de som vill återgå till 1974 års partiprogram och från början bygga samma samhälle en gång till eller de som vill fortsätta att bygga den starka staten än starkare. Vid sidan av står ett litet läger som blandat menar att vi nu befinner oss i 2000-talet och kanske skulle ha en politik som just det årtusendet förtjänar.


Både Johan Westerhol och Anders nilsson polemiserar mot Morgan Johansson. Nils Erik Lindblom har också sett likheter mellan Piratpartiet och socialdemokratin.

4 kommentarer:

 1. Jag tror inte att palatsrevolution är möjlig. Jag tror inte heller att det "lilla lägret" kan avlägsna arrogans, ignorans och självtillräcklighet, som finns hos dem som inte ens frågar, då de tror att de kan. Under valarbetet träffade jag företrädare för ytterligare ett litet läger, som kallar sig ArbetarIntiativet. Under valarbetet träffade jag även på yngre män, som sade att de "egenkligen" var sossar men tänkte följa samvetets röst.

  SvaraRadera
 2. Du anonyme (framträd gärna med namn) är för pessimistisk. Om det är något man måste tro på och som dessutom faktiskt är alldeles sant så är det att allt ständigt förändras och det gäller förstås också partier. Sen kan det ta tid men det tar lika lång tid att försöka förändra vid sidan om.

  SvaraRadera
 3. Oj, jag är pirat, föredetta sosse. Förklara detta för dina partikamrat så kanske det blir en röd regering igen!

  Jag förstår inte hur ni under århundradets finans kris, orsakad av kapitalism, med FRA lagen, Ipred, ACTA, inte bara kör över Alliansen?

  Det är något ni tappat bort på vägen och måste hitta, något ni måste förstå igen. Det är inte så svårt att se egentligen och du är det på spåret..

  Men det är bråttom(till nästa val), du har helt rätt om pp och för att hjälpa dig lite på traven så handlar det även om att pp får sina röstare och inte bara medlemmar att känna sig delaktiga av politiken. att få upp intresset och inte bara förakt.

  Det är inte så svårt egentligen om man bara tänker efter och lyssnar lite grann...

  SvaraRadera
 4. Yes, och vi är ju som du vet några som i all anspråkslöshet försöker upplysa kamraterna.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.