Gadgeten innehöll ett fel

20090610

Är det opinion eller vision som skall forma politiken

S-krönikan 10/6: S behöver modern politik: "Mitt förslag är att den socialdemokratiska partiledningen på sitt nästa möte ger ett uppdrag till kloka personer som får ta fram förslag på hur en modern politik ska se ut och gestaltas för att också nå väljarna i det växande Sverige i de stora städerna.

Ge Håkan Bengtsson på Arenagruppen, som är tankesmedjan till vänster, tillsammans med Eric Sundström, chefredaktör på partitidningen AiP, uppdraget att göra en mellanvalsanalys som får analysera opinionsutvecklingen under den första delen av mandatperioden och förslag för den nya politiken. De kan tillsammans med andra personer garanterat ge nya perspektiv på hur en modern socialdemokrati ska kunna vinna val i framtiden.

Om det slår genom till 2010 vet jag inte, men att inte ta itu med detta vore att ge upp regeringsmakten för lång tid framöver."

Niklas Nordström har både rätt och fel. Visst behövs en modern socialdemokratisk politik och sedan valet 2006 har vi ännu inte sett så mycket av sådan. Däremot skall den inte utgå från "en mellanvalsanalys som får analysera opinionsutvecklingen". Jag tror nämligen att det är just det man i hög grad redan gör. Istället borde man fördjupa diskussionen om hur vår vision ser ut - i en tid då fattigdom och utsatthet ser helt annorlunda ut än vid rörelsens framväxt, i en tid när visionen också måste attrahera grupper som har ett relativt välstånd, i en tid när traditionella representativa rörelser måste ändra hela sitt sätt att föra det politiska samtalet. En del i den visionen handlar om det demokratiska samhällets utveckling - där kanske extremgrupper visserligen irriterar men där kanske den egna oförståelsen för viktiga grundläggande principer och för hur demokratin skall försvaras är ett större hot.

Någon skrev (orkar inte googla nu) något i stil med att de etablerade partierna inte misslyckats med att mobilisera sina kärnväljare utan tvärtom gjort just det i EU-valet. Tror det ligger en del i det. Vad är det som tänder gnistan hos de övriga - en rätt stor grupp triggar tydligen på integritetsfrågor, vilket samhälle vill de andra soffliggarna ha?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.