Gadgeten innehöll ett fel

20090621

Fantastisk drift med gammal media

Ett klipp från The Daily Show med Jason Jones - något för LT att fundera över kanske:-)

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
End Times
thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorJason Jones in Iran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.