20090613

Hur ser visionen ut (för storstädernas befolkning)?

Ett program för storstäderna socialdemokrater: "I förra valet, och inte minst i EU-valet får inte socialdemokraterna det stöd som vi skulle kunna få i storstadsregionerna. Väljarna här är beredda att stödja andra partier. Vi kan återta förlorad terräng och vinna över människorna här för en socialdemokratisk politik. Det gäller att vi har en politik med en klar agenda som berättar på vilka sätt dessa invånare, men även Sveriges invånare vinner på satsningarna. Vi behöver arbeta på för att vinna tillbaks väljarna men med bra idéer kombinerat med en vision som känns bra gör vi det."(Hittat via s-info.)Roger Jönsson radar upp en rad - kanske huvudsakligen redan lanserade - idéer som utgångspunkt för diskussion. Han missar dock det viktigaste - visionen som ju inte går att utläsa av en aldrig så omfattande önskelista. Det är för övrigt inte ens säkert att storstadens väljare vill höra allt vi kan tänka oss att göra bekostat med ett ökat skatteuttag - tvärtom skulle man kunna tänka sig att många faktiskt tycker att vi (i bemärkelse politiker i kommun, landsting och stat) borde kunna leverera betydligt bättre med de resurser som redan står tillbuds.

Bara för att göra en reflektion kring relationen vision och satsning:

Vi vill väl ha en storstad där folk har möjlighet att välja var de vill bo och arbeta (utan att penningen är det enda avgörande). Om det är vår vision krävs å den ena sidan en bostadsförsörjning (marknad?) som gör detta ekonomiskt möjligt för flertalet och å den andra sidan många alternativa transportlösningar.

Jag tror t.ex. att många miljonprogramsområden ur den synpunkten är felplacerade och för små för att vara attraktiva i ett längre perspektiv. Det kan bara möjliggöras om de fysiskt integreras i staden dvs att bostäder och verksamheter etableras så att det blir en sammanhängande stadsmiljö. Två andra önskemål måste också tillgodoses - kraftig förtätning av centrala delar eftersom det är där många vill bo och ökade möjligheter för relativt resurssvaga att kunna skaffa eget hus.

Jag tror också att många av oss som valt någon form av villa/radhus lite mer utanför stadsmiljön alla inser att kollektiva transportlösningar aldrig kommer att kunna vara rationella alternativ för stora delar av våra transportbehov. Satsningar som svarar mot den insikten kan alltså inte bara fokusera kollektiva transporter.

Skall alltså denna vision förverkligas kommer "satsningarna" att komma i konflikt med varandra och med andra intressen. Det är t.ex. svårt att förtäta staden utan att grönområden påverkas. Det är lika svårt att skapa ett transportsystem i storstaden som inte inkrktar på natur och vår miljö i övrigt. Det är nog ännu svårare att hitta en väg att bygga bort bostadssegregationen då den är ofrivillig för de resurssvaga men frivillig och i stor utsträckning verkligen självvald av de mer resursstarka.

2 kommentarer:

 1. Hej Peter!

  Bra att du tar upp tråden och börjar diskutera vad som skulle kunna göras för dem som bor i storstäderna. Det är helt rätt att jag har plockat ihop olika saker som har sagts under denna mandatperiod. Denna form av sammanställning saknar jag i den politiska debatten.

  Jag vill visa på att det har lanserats en rad olika tankar, en del som går emot varandra, medan andra för saker och ting in på helt andra vägar.

  En sak man ska ha i åtanke är att i storstäderna har den gröna vågen växt sig allt större. Grönområden och utbyggd kollektivtrafik är något som uppskattas mycket, även av dem som bor i villaområden. Det är kanske så att när nya områden planeras bör sådant här ingå från början. Biltrafik kostar på miljön, grönområdena samt hälsan hos människor.

  Jag har inte nämnt något om att höja skatten för att förverkliga dessa saker men jag är övertygad om att storstadens människor är villiga att betala mer i skatt om det går till rätt saker. För vi ska komma ihåg att nedmonteringen av välfärden under 1990-talets krisår har vi fortfarande inte tagit igen.

  Skolan, bra fritidsverksamhet (fritidsgårdar, stöd till ungdomsföreningar), bra föreningsliv och satsningar på de jobb som ungdomar dras till är viktiga saker att fundera vidare på. Utifrån samtal med föräldrar i storstäderna är detta viktiga saker som de vill se.

  Och en sak till som jag inte nämnde innan men det är en fungerande polis och ordning och reda i samhället.

  Jag tycker du har intressanta saker som det skulle vara roligt att se dig utveckla mer kring. Vad vill du se S ska satsa på när det gäller storstäderna?

  Mvh

  Roger Jönsson

  SvaraRadera
 2. Du missar tre poänger jag vllle få fram - att inget program med åtgärder/satsningar är tillräckligt, vi måste ha en sammanhängande vision för landet som omfattar storstaden, att denna vision inte kan ta sin utgångspunkt i populistisk "grön" färg utan måste utgå från ett för alla fungerande transportsystem och att väljare visserligen säger sig acceptera skatttehöjningar för bättre offentligt finansierade tjänster när frågan ställs så men samma väljare sannolikt kommer att rösta tvärtemot om någon förespeglar dem bra nivå på samma tjänster utan denna höjning.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.