Gadgeten innehöll ett fel

20100228

Jag protesterar

Rödgröna vill vässa föräldraförsäkringen: "Enligt vad SvD erfar finns nu ett färdigt underlag till en överenskommelse om föräldraförsäkringen i den rödgröna arbetsgrupp som ansvarar för välfärd och rättvisa. Tre viktiga förslagmärks:

•Höjt tak i både den tillfälliga föräldraförsäkringen och i havandeskapspenningen.

•En helt ny barntidsersättning för småbarnsföräldrar som vill kunna jobba deltid.

•Fyra månader eller 120 dagar av föräldraförsäkringen knyts till respektive vårdnadshavare.

"

Inlämnar härmed en protest eller reservation mot detta möjliga men annu inte bekräftade beslut. Jag är och kommer att fortsätta att vara motståndare till cementerandet av samarbetet inom den rödgröna konstellationen. Det är ett - för att nu tala klarspråk - förakt mot väljarna att dessa partiers ledare aktivt driver oss mot ett tvåpartisystem - därtill lurade av högeralliansen.

När dessutom arbetet i samarbetsgrupperna leder till att man förstärker en av de tendenser man istället borde bekämpat - tendensen att tro att människors val skall styras av lagar och/eller utformningen av olika former av stöd när istället vår tid kräver en ökad acceptans för att männsikor helt och fullt skall få ökad kontroll över detta. Ett mycket stort misstag och i ett längre perspektiv fatalt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.