20100201

Journalistik när den är som bäst

Mona Sahlin saknar självförtroende: "– Mona Sahlin måste bli mer självsäker i sin politik, säger Daniel Nilsson, 29."

Att kritisera kvällstidningsjournalistiken är förstås som att skjuta på en sittande höna. Ändå kan jag inte upphöra att förundras över en del yttringar. Aftonbladet har en läsarpanel bestående av fyra personer. En av dessa tycker tydligen att Mona Sahlin borde vara mer självsäker. Det får toppa förstasidan på webben.
AB 010131.jpg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.