Gadgeten innehöll ett fel

20100204

Utbildningsnämndsordförande vill bli styrd av staten

Staten ska styra fördelningen av resurser till skolan: "Han är bekymrad och talar om ett skolsystem i kris.
– Dagens situation är helt orimlig. Det måste till en större statlig styrning av resurserna till skolan.
Som statistiken här bredvid visar är Södertälje en kommun med stora problem för grundskolan."

Thomas Johansson uttalar sig i Skolvärlden. Ett helt absurt sådant. Hur f-n kan det bli mer pengar till skolan genom statlig styrning utan att det i så fall innebär att människor inte får mat för dagen och inte får någonstans att bo. Dessvärre tvingas man ur den aspekten hålla med Johanna Lundgrens som i LT skriver
Tills mer pengar tillförs måste vi göra det bästa av sit uationen. Det går inte att skjuta över ansvaret på stat en. Det är oerhört viktigt att vi lyckas bryta trenden i våra skolor, och då är en av de viktiga frågorna hur vi får elever att bli studiemotiver ade.


Möjligen borde Thomas Johansson läsa lite John Hattie, kanske fundera lite över vad en modern skola kräver när det gäller utrustning och ambition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.